рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян

Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з курсу облік в банках До Прямих Податків Банків Відносять Податок На Прибуток Підприємств І Організ...

До прямих податків банків відносять податок на прибуток підприємств і організацій, плату за землю, податок із власників транспортних засобів, прибутковий податок з громадян.

Облік податку на прибуток банків. Об'єктом оподаткування банківської діяльності є прибуток, який визначається шляхом зниження суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суми амортизаційних відрахувань, передбачених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 р.

Валовий дохід — це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській), економічній зоні та за її межами. Структура і перелік видів валових доходів регламентується згаданим вище законом.

Валові витрати виробництва та обігу — це сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що можуть бути придбані цим платником податку для їх подальшого використання. Види витрат регламентуються зазначеним вище законом.

Прибуток від банківської діяльності оподатковується за ставкою 30 % до об'єкта оподаткування.

Податок сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, з поданням не пізніше 25 числа місяця до податкового органу декларації про прибуток за звітний квартал з розрахунками наростаючим підсумком з початку звітного фінансового року.

Протягом кварталу банки сплачують авансові внески до бюджету за підсумками першого та другого місяців кварталу до 20 числа другого і третього місяців кварталу відповідно, без податкової декларації, виходячи з окремого розрахунку, який подається податковому органу в зазначений термін.

 

На суму нарахованих авансових внесків здійснюється бухгалтерський запис:

Д-т рахунку № 790 «Податок на прибуток»;

К-т рахунку № 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами».

Сума податку, яку треба сплатити, визначається із урахуванням раніше нарахованих платежів.

При сплаті податку складається така кореспонденція рахунків:

Д-т рахунку № 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами»:

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Після завершення року суми податку на прибуток, відображені на дебеті рахунку № 790 «Сплата податку на прибуток», списуються на рахунок № 590 «Результат поточного року» бухгалтерською проводкою:

 

Д-т рахунку № 590 «Результат поточного року»;

К-т рахунку № 790 «Податок на прибуток».

 

Внесені до бюджету зайві суми податку зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику згідно одержаної від нього письмової заяви.

У бухгалтерському обліку повернення платнику податків суми відображаються записом:

 

Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;

К-т рахунку № 790 «Податок на прибуток».

 

Суми податку на прибуток можуть, згідно діючих положень, зараховуватися у певних співвідношеннях до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Облік плати за землю. Плата за землю утримується у вигляді земельного податку або орендної плати і визначається залежно від якості та місцезнаходження земельної ділянки за даними Державного земельного кодексу.

Земельний податок сплачують власники землі та землекористувачі, а орендну плату — орендарі. Розмір земельного податку не залежить від результатів господарської діяльності власників землі, землекористувачів і встановлюється у вигляді платежів за одиницю земельної площі з розрахунку на рік.

Середні ставки земельного податку затверджуються Верховною Радою України і можуть уточнюватися при зміні кадастрової оцінки землі.

 

Середні ставки земельного податку доводяться окремо за 1 га ріллі та багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ і окремо за 1 м2 земельних ділянок несільськогосподарського призначення в населених пунктах.

Суму земельного податку юридичні особи обчислюють самостійно за формою, встановленою Головною державною податковою адміністрацією, і щорічно (на 15 липня) подають її районній (міській) державній інспекції.

Реєстрація платників та нарахування земельного податку здійснюється раз на рік станом на 1 травня. Податок сплачується рівними частинами до 15 серпня і 15 листопада.

Нарахована сума податку відображується в обліку:

Д-т рахунку № 741 «Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток», субрахунок № 7411 «Податок на землю»;

К-т рахунку № 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами».

При сплаті земельного податку:

Д-т рахунку № 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами»;

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Розмір, умови і термін внесення орендної плати за землю визначаються за домовленістю сторін в угоді оренди. Розмір орендної плати не може бути меншим від розміру податку за земельну ділянку, яка орендується, а за оренду земель сільськогосподарського призначення не може перевищувати цього податку.

На суму нарахованої орендної плати:

Д-т рахунку № 7422 «Орендні платежі»;

К-т рахунку № 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами».

При сплаті орендної плати за землю:

Д-т рахунку № 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами»;

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

 

Для забезпечення економічного регулювання земельних відносин при передачі землі у приватну власність, у спадщину, даруванні та одержанні банківського кредиту під заставу застосовується нормативна ціна землі. Вона визначається у сторазовому розмірі земельного податку на неї.

Облік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є одним із джерел фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів є вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи й особи без громадянства, які мають власні транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, моторолери) та інші самохідні машини і механізми на пневматичному ходу. Платниками є також власники моторних човнів (катерів, яхт), мотосаней.

Ставки та порядок сплати податку регламентуються місцевими Радами народних депутатів базового рівня.

 

Податок не утримується з власників машин і механізмів на гусеничному ходу, а також зернозбиральних та спеціальних комбайнів з двигунами.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується за відповідними ставками на одиницю потужності.

Транспортні засоби іноземного виробництва, в тому числі й країн СНД, куплені за ВКВ, обкладаються податком за ставкою 2,4 мінімальної заробітної плати з кожної кінської сили потужності двигуна або в розмірі 3,5 мінімальної заробітної плати з кожного кіловата потужності двигуна. Транспортні засоби виробництва СНД, куплені за російські рублі, обкладаються податком за звичайними ставками.

Від сплати податку за підвищеними ставками звільняються:

а) підприємства автомобільного транспорту загального користування, зайняті перевезенням пасажирів;

б) інші підприємства, які мають транспортні засоби для перевезення пасажирів, автомобілі спеціального призначення, технологічні транспортні засоби, що придбані за ВКВ;

в) транспортні засоби іноземного виробництва, придбані за бартерними операціями (у випадках, коли передбачається обмін продукції на транспортні засоби);

г) внесені іноземними інвесторами до статутного фонду підприємства з участю іноземного капіталу або подаровані.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється банками на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин й механізмів за станом на 1 січня поточного року.

Розрахунок податку здійснюється зі сумарної потужності кожного виду та марки транспортних засобів за ставками, визначеними вище. Розмір податку у зв'язку із вибуттям з експлуатації або придбанням транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів протягом року не перераховується.

На суму нарахованого податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів складають таку кореспонденцію:

Д-т рахунку № 7419 «Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток»;

К-т рахунку № 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами».

При сплаті бюджету податку з власників транспортних засобів:

Д-т рахунку № 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами»;

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Розрахунки суми податку банки подають до державних податкових адміністрацій за місцем свого знаходження, на підставі даних бухгалтерського обліку, за порядком і термінами, визначеними податковими органами, але не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.

Громадяни — власники транспортних засобів сплачують податок за тими ж ставками, що й підприємства. Однак варто зазначити, що у випадку придбання транспортних засобів у другому півріччі громадяни зобов'язані сплатити податок за придбаний транспортний засіб у половинному розмірі від визначеної суми.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів сплачується:

а) громадянами — власниками транспортних засобів — один раз перед щорічним технічним оглядом, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд;

б) банками — щорічно (перед реєстрацією, перереєстрацією або щорічним технічним оглядом транспортних засобів), але не пізніше першого півріччя.

 

Облік прибуткового податку з громадян. Платниками прибуткового податку є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства — як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні. До громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, належать громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні не Менше 183 днів у календарному році.

Об'єктом оподаткування громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний дохід за календарний рік (що складається з місцевих сукупних оподатковуваних доходів), одержаних з різних джерел як на території України, так і за її межами. Об'єктом оподаткування громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, є дохід, одержаний з джерел в Україні.

До сукупного оподатковуваного доходу відносять доходи, отримані як у грошовій, так і в натуральній формі (національній або іноземній валюті). Доходи, отримані в натуральній формі, зараховуються до сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік за ринковими цінами.

Податок з доходів, одержаних в іноземній валюті, сплачується в українській національній валюті. Перерахунок доходів здійснюється за курсом валют, що запроваджується Національним банком України на дату одержання доходу.

До сукупного оподатковуваного доходу не належить допомога за державним соціальним страхуванням і державним соціальним забезпеченням (крім допомоги за тимчасового непрацездатністю); суми одержуваних аліментів; державні пенсії та додаткові пенсії, що виплачуються за умовами добровільного страхування пенсій; компенсаційні виплати; доходи громадян від продажу продукції сільськогосподарського господарства та продуктів її первинної переробки (за умови вироблення продукції власними силами); суми, одержані громадянами, за обов'язковим і добровільним страхуванням та інші виплати.

Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму мінімальної заробітної плати (неоподатковуваного мінімуму). Оподатковуваний дохід зменшується також у таких випадках:

 

а) на одну мінімальну заробітну плату на кожну дитину віком до 16 років; пільга надається одному з батьків за місцем основної праці за умови, що його (її) сукупний місячний оподатковуваний дохід не перевищує 10 мінімальних заробітних плат;

б) для громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до першої та другої категорій, а також для інвалідів війни першої групи — 10 мінімальних заробітних плат (включаючи пільги пункту «а» та неоподатковуваний мінімум). Пільга надається за місцем основної праці;

в) для учасників Великої Вітчизняної війни, інших бойових операцій із захисту колишнього СРСР; для військовослужбовців і призваних на збори військовозобов'язаних, які проходили службу в Афганістані та інших країнах, де велись бойові дії; для інвалідів з дитинства, інвалідів першої та другої груп (крім інвалідів війни першої групи); для громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до третьої та четвертої категорій — до 5 мінімальних заробітних плат (включаючи пільги пункту «а» та неоподатковуваний мінімум).

Прибутковий податок зі сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем основної праці (служби, навчання) обчислюється залежно від місячного сукупного доходу, що виражений в неоподатковуваних мінімумах (н. о. м.).

Ставки прибуткового податку з доходів громадян в Україні наведені у таблиці.

№ з/п

Місячний сукупний оподатковуваний дохід (у неоподатковуваних мінімумах)

Ставки та розміри податку

 

1.

 

2.

3 доходу в розмірі 1 н. о. м. до 17 грн .

 

3 доходу в розмірі 1 н. о. м. + 1 грн. до 10 н. о. м.

Не оподатковується 10 % від суми доходу, що перевищує розмір 1 н. о. м.

 

3.

3 доходу в розмірі від 5 н. о. м. + 1 грн. до 10 н. о. м.

Податок з доходу в розмірі 5 н. о. м. + 15 % від суми, що перевищує дохід у розмірі 5 н. о. м.

 

4.

3 доходу в розмірі від 10 н. о. м. + 1 грн. до 15 н. о. м.

Податок з доходу в розмірі 10 н. о. м. + 20 % від суми, що перевищує дохід у розмірі 10 н. о. м.

 

5.

3 доходу в розмірі від 15 н. о. м. + 1 грн. до 25 н. о. м.

Податок з доходу в розмірі 15 н. о. м. + 30 % від суми, що перевищує дохід у розмірі 15 н. о. м.

 

6.

3 доходу в розмірі понад 25 н. о. м.

Податок з доходу в розмірі 25 н. о. м. + 40 % від суми, що перевищує дохід у розмірі 25 н. о. м.

 

 

Нарахування, утримання і перерахування бюджету прибуткового податку юридичні та фізичні особи здійснюють самостійно. На суму нарахованого прибуткового податку складається така кореспонденція рахунків:

Д-т рахунку

 

№ 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»;

К-т рахунку

 

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами».

При перерахуванні коштів у бюджет:

 

Д-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами»;

 

К-т рахунку

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

 

Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які одержували доходи лише за місцем основної праці, зобов'язані до 1 березня наступного за звітним періодом року подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про суму сукупного доходу, одержаного як за основним, так і за неосновним місцем праці.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які проводять виплати зазначених доходів, зобов'язані не пізніше як через 30 днів після виплати надіслати в податкові органи відомості про виплачені суми доходів і суми утриманого з них податку за формою № 2 «Довідка про суму виплаченого доходу і утриманого податку не за місцем основної праці, в тому числі за сумісництвом та цивільно-правовими угодами».

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з курсу облік в банках

Двнз приазовський державний технічний університет.. кафедра облік та аудит.. конспект лекцій з курсу..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Реформа обліку і звітності в Україні
Система бухгалтерського обліку в банках України, що діяла до 1997 р., сформувалась у межах колишнього СРСР. Й функціонування було зумовлене потребами централізованого управління економікою. Головна

Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку
Національні системи обліку та звітності мають певні відмінності, які зумовлені політичними, економічними факторами. Перш за все це виявляється у різниці підходів до відображення активів, обліку дох

Приклад.
У 1995 р. банк придбав офіс за 200 000 гри. Строк амортизації становить 20 років. Таким чином, його балансова вартість на 01.01.97 р. Складає 180000грн. 200000 - ((200000/20) х 2) = 180, т

Приклад.
Станом на 31.12.06 р. банк А має два балансових рахунки з банком Б. Наданий міжбанківській кредит — 120 000 гри. (строк погашення кредиту — 20.01.07 р.). Отриманий банківський кредит — 70 000 грн.

Приклад.
АК Банк 04.01.97 р. надав позику фірмі в сумі 100 000 грн. На 01.04.97 р. фінансовий стан позичальника суттєво погіршився. Гарантія за позикою була надана комерційним банком, який збанкрутував на 3

Приклад.
Вкладник розмістив у банку депозит на суму 100 грн. 01.04.97 р. строком на 3 міс. з виплатою відсотків у розмірі 30 % річних після закінчення строку внеску. За принципом нарахування відсот

Приклад.
Клієнту надано кредит на суму 10 000 грн. строком на 3 міс. 15.11.96 р. зі сплатою відсотків за кредит після закінчення строку кредитної угоди. Річна відсоткова ставка — 12 % річних. За станом на 3

Усього активів 305 , Усього пасивів 305
  У теперішній час комерційні банки в Україні складають тільки зведені звіти, що включають дані відділень та філій.   Принцип собівартості (незмінності початков

Усього пасивів 2500
  х рівень інфляції за звітний період (150 %) = Балансовий звіт банку А після переоцінки, тис. грн.   Рахунки «ностро» 300 Позики отримані 100

Вправа 6.
Згідно з принципами нарахування і відповідності для визнаних доходів і витрат застосовують такі терміни: — відкладений дохід, або доходи майбутніх періодів (авансів, надходжень, передоплат

Мета вивчення
  Після вивчення теми 2 студенти повинні знати: 1. Законодавчу і нормативну базу організації бухгалтерського обліку в банку. 2. Об'єкти бухгалтерського обліку, класи

Мета вивчення
  Після вивчення теми 2 студенти повинні знати: 1. Законодавчу і нормативну базу організації бухгалтерського обліку в банку. 2. Об'єкти бухгалтерського обліку, класи

Дебет Кредит
      Усі пасивні рахунки мають кредитовий залишок, усі активні рахунки — дебетовий залишок (сальдо).   Модель Т-рахунку м

Приклад.
АБ «Аркада» надав 1 лютого гарантію ВАТ «Родон» у сумі 100 000 грн., строк дії якої 2 міс. Станом на 1 лютого операція за наданою гарантією відображається бухгалтерською проводкою:

План рахунків і принципи його побудови
Одним з ключових елементів національної системи бухгалтерського обліку є план рахунків, завдяки якому досягається систематизація бухгалтерських рахунків. Іншими словами, план рахунків — це системат

Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку
На основі плану рахунків комерційні банки складають баланс. Баланс — це основна форма фінансової звітності.   Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан ба

Параметри і форми аналітичного обліку
  Фінансовий облік повинен забезпечити реалізацію принаймні двох функцій: 1) запис інформації про операції, які виконуються банком, та можливість відобразити ці операції в аг

Характеристика та коди контрагентів
№ з/п Характеристика контрагента Значення параметра (сегмент С у номері рахунку) Значення параметра (ідентифікаційний код контрагент

Контрагенти (клієнти) банку
  № з/п Назва установи Резидентність Значення параметра «характеристика клієнта» Ідентифікаціний код

Приклади побудови номерів аналітичних рахунків
№ з/п Назва аналітичного рахунку Номер рахунку   Поточний рахунок ТзОВ «Роксолана» у доларах США

Банківська документація
  Усі банківські операції відображаються в обліку тільки при наявності документального підтвердження. Банківські документи — це письмове розпорядження клієнта чи відповідального праці

Вправи для самостійної роботи
  Вправа 1. Визначте вид і характер наведених бухгалтерських рахунків і відобразіть інформацію у таблиці: — ощадні сертифікати, емітовані банком; —

Мета вивчення
Після вивчення теми 4 Ви повинні знати: 1. Систему рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку. 2. Методику обліку внесків до статутного капіталу.

Розглянемо це на прикладах.
Перший випадок.Облік операцій, коли статутний капітал зареєстровано. 1. На реєстрацію статутного фонду:   Д-т рахунку № 3530 «Несплачений ста

Розглянемо це на прикладах.
1. Викуп акцій. Для обліку руху викуплених акцій в акціонерів у плані рахунків передбачено активний рахунок № з 120 «Власні акції банку у портфелі на продаж, викуплені в акціонерів». При з

Розглянемо ці випадки на прикладах.
Перепродаж акцій за ціною, вищою від номіналу — за 9500 грн. при номіналі 9000 грн. На надходження грошових коштів: Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України

Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків
Міжбанківські розрахунки є важливою складовою платіжного механізму держави. Безготівкові розрахунки між суб'єктами господарської діяльності, як правило, не можуть бути завершені у межах однієї уста

Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ
Національна системи електронних платежів — це державна платіжна автоматизована комп'ютерна система, яка виконує розрахунки між банківськими установами, що розташовані на терито

Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій
Касове обслуговування комерційних банків та їх установ здійснюється регіональними управліннями НБУ або комерційними банками згідно укладених угод. Кожна установа комерційного банку при вин

ОБЛІК МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ
Ці операції відображаються в обліку: Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку У банку, я

Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами
Під прямими кореспондентськими угодами розуміють договірні відносини між комерційними банками, метою яких с прискорення платежів і розрахунків. Платежі й розрахунки здійснюються одним банком за дор

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Комерційний банк «Україна» у м. Львові 9 січня прийняв до сплати від АТ «Світоч» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн. за одержану сировину від міжміського постачальн

Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку
Організація грошових розрахунків — це одна із функцій комерційних банків. Грошовий обіг— це сукупність платежів (розрахунків), які здійснюються безготівковими перерахунками або готівкою. Грошовий о

Документи, що додаються до витягу із особового рахунку за цим записом
1. Платіжне доручення 2. Платіжна вимога-доручення 3. Касовий чек 4. Акредитиви 5. Вексель 6. Меморіальний ордер 7. Платіжна вимога 8.

Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями
Платіжне доручення — це документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.

Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями
Розрахунки гарантованими дорученнями застосовуються тоді, коли одержувач не має рахунку в установі банку або розрахунки безпосередньо з одержувачем коштів платіжними дорученнями неможливі та їх мож

Дорученнями
При цій формі в розрахунках беруть участь два суб'єкти: — постачальник (сировини, товарів, робіт, послуг), що має право на одержання платежу; — платник (одержувач), що має право д

Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекоотримувачу

Облік операцій при розрахунках акредитивами
Акредитив — це грошове зобов'язання банку за дорученням свого клієнта здійснити третій особі (постачальнику, бенефіціару), безпосередньо або через інший уповноважений банк, пла

Безспірне стягнення коштів
Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України: за результатами розгляду претензій арбітражного суду, за штрафами і пенею мит

Контрольні запитання
1. Назвіть принципи організації грошового обігу. 2. Розкрийте зміст та призначення угоди на здійснення розрахунково-касового обслуговування. 3. Назвіть документи, необхідні для ві

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Від радгоспу «Березанський» до Баришівського відділення банку АПК «Україна» 10 вересня надійшло платіжне доручення № 83 від 8 вересня на суму 435 000 грош. од. за перерах

Організація обліку кредитних операцій
Кредитні операції посідають ключове місце з-поміж активних операцій комерційних банків. У більшості банків позичкові рахунки складають не менше половини їх сукупних активів і забезпечують близько 7

Потреба в банківському овердрафті у прибуткових підприємств може виникнути з наступних причин.
1. Власники підприємства можуть ухвалити рішення про вилучення отриманого прибутку у вигляді дивідендів. У цьому випадку в підприємства виникає потреба в плановому джерелі фінансування, як і в моме

Формування номера особового рахунку здійснюється комерційними банками самостійно у межах наданої їм компетенції.
При цьому обов'язково враховують такі параметри: — номер балансового рахунку (4 знаки); — ключовий розряд (1 знак); — характеристику контрагента (1 знак)

Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру
Для отримання кредиту клієнт звертається в кредитний відділ з клопотанням, до якого додаються документи, які дозволяють прийняти рішення щодо доцільності такої кредитної операції. Пакет документів

Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів.
Для підтримання стабільності банківської системи з метою хеджування кредитного ризику в банках передбачене утворення резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Залежно від джерел формування ц

Спеціальний резерв формується за рахунок витрат банку.
Акумульовані в ньому суми обліковуються: — за міжбанківськими кредитами на рахунку № 1590 «Резерв під заборгованість інших банків», — за операціями з клієнтами на

Облік операцій кредитного характеру
Найбільш поширеними є факторингові операції і операції з фінансового лізингу. Облік факторингових операцій. Факторингові операції— це продаж рахунків фактору (від англ. factor — комісіонер

Облік фінансового лізингу.
Лізинг — це форма довгострокової оренди, яка пов'язана з передачею в користування обладнання, транспортних засобів, іншого рухомого і нерухомого майна, при збереженні права вла

Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру.
За надання послуг кредитного характеру банки справляють з клієнтів комісійну винагороду. До таких послуг належать: видача гарантій і поручительств іншим банкам та клієнтам, акцептовані та авальован

Контрольні запитання
1. Наведіть класифікацію кредитних операцій і зміст окремих видів цих операцій. 2. Дайте визначення методу кредитування. Які методи кредитування використовуються? 3. Які Ви знаєте

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. ТзОВ «Родон» підписало з банком угоду на отримання права на овердрафт у розмірі 10 000 грн. з 01.08.98 р. по 01.11.98 р. 19 жовтня залишок на поточному рахунку фірми стан

Організація касової роботи
Організація касової роботи комерційних банків регламентується Національним банком України за його «Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України» № 1 від 07.07.94 р.

Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки
Приймання готівки в касу банку здійснюється на основі приходних документів, які виписуються в одному або в двох примірниках: а) від підприємств, об'єднань, організацій, установ у сплату бу

Облік операцій видаткових кас
Гроші з кас установ банку видаються: а) підприємствам, організаціям, установам — виключно за грошовими чеками затвердженої форми; б) індивідуальним позичальникам, які одержують по

Інкасація грошової виручки
Інкасацію здійснюють на підприємствах, організаціях, установах інкасатори-збирачі банків на основі «Доручень на інкасацію грошей», посвідчення особи і спеціального посвідчення на автомашину. Механі

Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах
Готівка обігової (операційної) каси та інші цінності повинні зберігатися в грошових сховищах — спеціально обладнаних охоронною сигналізацією коморах, а в них — у вогнетривких сейфах під відповідаль

Ревізія цінностей
Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка стану їх зберігання виконується: не менше одного разу на півріччя;

Синтетичний облік касових операцій
Облік найважливіших прибутково-видаткових касових операцій на бухгалтерських рахунках відображається за рахунком № 100 «Банкноти та монети» таким чином: 3 кредиту

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Протягом операційного дня в прибуткову касу надійшла готівка грошей: — виручка з реалізації від юридичних осіб 5000 грн. — з коррахунку на поповнення ка

Організація касового виконання Державного бюджету України
Державний бюджет України — це централізований фонд країни, який використовується для задоволення загальнодержавних потреб. Склад і структура прибутків і витрат Державного бюдже

Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України
Синтетичні рахунки для обліку операцій з касового виконання Державного бюджету України і руху коштів позабюджетних фондів знаходяться в другому класі плану рахунків і згруповані в 25 розділі.

Касове виконання місцевих бюджетів
До місцевих бюджетів належать бюджети Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, областей, міст, районів, селищ і сіл. До місцевих бюджетів повністю надходять закріплені за ними доходи:

Вправи для самостійної роботи
Районне відділення Укрсоцбанку виконує операції щодо касового обслуговування бюджетних рахунків.   Вправа 1. ТзОВ «АТЕК» платіжними дорученнями перерахувало

Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій
Депозити — це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно з укладеною угодою і банківським законодавством. Д

Облік депозитних операцій
Банк відкриває клієнту строковий або ощадний депозитний - рахунок на підставі наступних документів: — депозитної угоди (Додаток 24); — картки зі зразками підписів та відбитком печ

Облік довірчих операцій
Довірчі, або трастові операції — це операції, які банк виконує за дорученням і в інтересах третьої особи. Вони можуть здійснюватись на користь приватних (фізичних) осіб і підпр

Мета вивчення
Після вивчення теми 12 Ви повинні знати: 1. Основні валютні операції, які потребують ліцензування. 2. Правила відкриття поточних рахунків у іноземній валюті. 3. Банківськ

Сутність валютних операцій
З переходом України на ринкову економіку, інтернаціоналізацією товарного виробництва та обігу посилюється значення експортно-імпортних операцій, які є складовою валютних операцій, що здійснюються н

Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті
Банки відкривають рахунки у іноземній валюті юридичним та фізичним особам згідно з чинним законодавством України. Порядок відкриття рахунків клієнтам регламентовано інструкцією № 3 «Про відкриття б

Неторговельні операції з валютними цінностями
Неторговельні операції включають у себе наступні банківські операції: — купівля та продаж готівкової іноземної валюти у фізичних осіб; — оплата (купівля) платіжних документів (дор

Виплата готівкової іноземної валюти за дорожніми чеками.
Ця операція виконується на загальних підставах. У разі виплати за дорожніми чеками національної валюти здійснюється купівля іноземної валюти у сумі, належній до виплати за чеком, за винятком комісі

Існують також спеціальні акредитиви.
1. Акредитив «стенд-бай», або резервний акредитив, акредитив підтримки. По суті це заява про гарантію. Він використовується переважно в США, оскільки за правилами цієї країни американським банкам н

Існують також спеціальні акредитиви.
1. Акредитив «стенд-бай», або резервний акредитив, акредитив підтримки. По суті це заява про гарантію. Він використовується переважно в США, оскільки за правилами цієї країни американським банкам н

Інші валютні операції
Окрім суто експортно-імпортних та неторгових, до складу валютних операцій належать торгові операції з купівлі-продажу валюти, активно-пасивні операції, форвардні та ф'ючерсні операції. Пра

Контрольні запитання
1. Назвіть умови отримання ліцензії. 2. Чим регламентується надання дозволів за окремими пунктами ліцензії та обгрунтування відмови у наданні ліцензії? 3. Пригадайте, які операції

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. 10 вересня банк «Аваль» видав аванс касиру обмінного пункту при готелі «Дніпро» — 30 000 грн. та 3000 дол. США. Зі звіту касира, поданого 11 вересня, видно, що куплена наступна валюта:

Документальне забезпечення обліку
Основні засоби — це матеріально-майнові цінності, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері, зберіга

Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів
Придбання об'єктів основних засобів за гроші. В їх вартість входить і податок на додану вартість (ПДВ), який згідно з чинним законодавством не відшкодовується банкам з бюджету, як це здійснюється д

Облік зношення основних засобів
Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об'єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систе

Облік зношення основних засобів
Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об'єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систе

Облік оперативного лізингу
Оперативний лізинг передбачає передачу (без списання з балансу) в оренду за плату, що є доходом, об'єкта основних засобів на певний період часу з поверненням лізингодавцю, тоді як при фінансовому л

Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
Під час інвентаризації можуть бути виявлені як надлишки, так і нестачі основних засобів. Основні засоби, що виявлені як надлишок, підлягають оприбуткуванню за цінами, визначеними інвентари

Облік нематеріальних активів
Згідно з «Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні», затвердженим постановою Кабінету Міністрів за № 250 від 3,04.93 р., у складі нематеріальних активів відображаютьс

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів
Малоцінними вважаються предмети, вартість яких за одиницю складає 15 неоподатковуваних мінімумів заробітної плати (17 грн.), тобто 255 грн., незалежно від строку служби. До швидкозношуваних належат

Контрольні запитання
1. У чому суть основних засобів як товарно-матеріальних цінностей дострокового користування? 2. У чому суть нематеріальних активів? 3. У чому суть малоцінних і швидкозношуваних пр

Вправи для самостійної роботи
Загальні вимоги: Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями банку.   № з/п Зміст операцій Сума грош. од.   Вправа 1.

Вправи для самостійної роботи
Загальні вимоги: Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями банку.   № з/п Зміст операцій Сума грош. од.   Вправа 1.

Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком
При обліку доходів і витрат послуговуються наступними правилами. Правило перше. При класифікації витрат за елементами затрат і цільовим призначенням виділяють капітальні затрати і поточні

Облік доходів і витрат банку
  Облік відсоткових доходів. До відсоткових доходів відносять відсотки за користування банківськими позиками, відсотки за придбаними цінними паперами і прирівнені до відсотків комісії

Облік фінансового результату і розподілу прибутку
Доходи та видатки обліковуються наростаючим підсумком з початку року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються. Залишки за цими рахунками відносять на рахунок № 5040 «Резу

Вправи для самостійної роботи
Комерційний банк «Аркада» приступив до банківської діяльності 02.03.97р. За період діяльності до 31 березня включно банком проведені такі операції: 1. Банком під час первісної емісії розмі

Види податків, які сплачують комерційні банки
Існуюча система оподаткування сформована на підставі Закону України «Про систему оподаткування», змін і доповнень до нього та інших законодавчих актів, що видаються згідно з цим законом. Система оп

Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів
До непрямих податків відносять податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито. Податок на додану вартість є частиною новоствореної вартості і сплачується до державного бюджету на ко

Облік місцевих податків і зборів
До основних місцевих податків і зборів, які можуть сплачувати банки, належать податок з реклами та комунальний податок. Податок з реклами сплачується фізичними та юридичними особами за вст

Фінансові санкції та їх облік
За несвоєчасно сплачені суб'єктами оподаткування суми податків і неоподатковуваних платежів передбачені фінансові санкції. Після закінчення встановлених термінів сплати відповідних платежів не внес

Звітність з основних видів податків, зборів та внесків
Звітність з основних податків, зборів та внесків до державних цільових фондів подається кожного місяця кварталу чи півріччя. Щомісячно банки подають у державну податкову інспекцію за місце

Контрольні запитання
1. Чим зумовлена економічна необхідність податків у державі? 2. Що таке податки, збори та внески до державних цільових фондів? 3. Що входить до складу прямих податків? 4.

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Валові доходи банку за 1 квартал звітного року склали 700 000 грн.; валові витрати — 400 000 грн.; сума нарахованої амортизації на основні засоби — 50 000 грн.   •

Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів
Одним із основних принципів підприємництва є свобода прийняття рішень суб'єктом економічних відносин. Будь-яке економічне рішення грунтується на обробці інформації, що міститься у звітності.

За формою розрізняють фінансову та нефінансову звітність.
Фінансова звітність — це звітність комерційних банків, що відображає результати його фінансової діяльності. До неї належать форми (наприклад, 1-КБ, 2-КБ), які узагальнено харак

Основна фінансова звітність
Основна фінансова звітність — це звітність, що використовується більшістю користувачів для отримання інформації про фінансовий стан і діяльність банку, яка необхідна при прийня

Небанківські операційні доходи і витрати поділяються на такі групи: адміністративні витрати; інші небанківські операційні доходи і витрати.
Адміністративні витрати — це витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності банківської установи. Вони включають витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії); сплату

Допоміжна фінансова звітність
До допоміжної звітності банків належить звітність про кредитну, депозитну діяльність, формування резервів під активні операції та дотримання економічних нормативів, а також звіт про діяльність банк

Звітність про депозитну діяльність банку
Комерційні банки та їх установи відображають депозитні операції у формі звітності, що наведена нижче: Кожна форма містить суми залишків на депозитних рахунках у таких розрізах: за галузями

Внутрішньо-банківський аудит у системі внутрішнього контролю
У сфері банківської діяльності точиться постійна конкурентна боротьба не стільки і не лише за кількість клієнтів, а й за подальше нарощування видів і обсягів послуг для задоволення попиту користува

Внутрішній аудит касових операцій
Під розрахунково-касовим обслуговуванням банку розуміємо прийом, видачу і збереження грошових знаків. Його здійснюють через операційну касу банку, до складу якої (залежно від кількості клієнтів і о

Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій
Аудит розрахункових операцій виявляє правомірність розрахункових операцій і дотримання розрахункової дисципліни згідно з інструкціями та іншими нормативними документами НБУ. У процесі пере

Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій
Кредитні операції банків підрозділяють на активні та пасивні. Активні кредитні операції — це операції з кредитування клієнтів і надання кредитів іншим банкам (міжбанківський кредит).

Внутрішньобанківський аудит валютних операцій
Мета внутрішньобанківського аудиту валютних операцій — з'ясувати: — чи дотримуються банком норми валютного регулювання; — наскільки правомірно здійснюються валютні операції;

Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами
Операції банків з цінними паперами поділяються на активні та пасивні. Пасивні операції — це випуск (емісія) банками власних цінних паперів з метою залучення коштів та кредитних ресурсів.

Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат
Достовірність фінансового результату діяльності комерційного банку визначають за реально одержаними доходами та правильно сформованими витратами. Адже від правильності віднесення останніх на собіва

Внутрішній аудит оподаткування банку
3 метою виявлення помилок і порушень у бухгалтерському обліку розрахунків з оподаткування, своєчасного їх виправлення і, таким чином, упередження штрафних санкцій та пені, що можуть бути нараховані

Контрольні запитання
1. У чому полягає суть внутрішнього аудиту банку?   2. Визначіть місце і роль внутрішньобанківського аудиту в системі внутрішнього фінансово-господарського контролю.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
2. Андросов А. М. Бухгалтерский учет и отчетность в банке. — Москва: АО «Менатеп-информ», 1994.   3. Барлтроп Крис Дж., Нотон Диана Мак. Банки на развивающихся рынках. Интерп

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги