рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Небезпека замикань на землю в ЕУ. Напруга кроку

Небезпека замикань на землю в ЕУ. Напруга кроку - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці Замикання На Землю В Еу Відбувається У Наступних Випадках:...

Замикання на землю в ЕУ відбувається у наступних випадках:

− обрив і падіння на землю проводів ПЛ під напругою;

− пробой ізоляції КЛ і замикання фази на землю;

− пошкодження ізоляції і замикання на заземлений корпус ЕУ.

Небезпека замикань на землю в ЕУ зумовлена властивістю струму повертатись до свого джерела (у даному випадку через землю) і тим, що ґрунт чинить опір струму. Через це на поверхні ґрунту з'являються потенціали.

Закон розподілу потенціалів на поверхні землі у випадку замикань на землю. Розглянемо класичний випадок – замикання на напівсферичний заземлювач біля поверхні землі. Через заземлювач стікає струм замикання на землю (рис. 5.3, а)

Нас цікавить закон розподілу потенціалів на поверхні землі біля заземлювача. Потенціал у точці А, що знаходиться на відстані х від заземлювача, запишеться рівнянням:

; (5.23)

де − питомий опір ґрунту (опір кубика ґрунту з розміром ребра 1м(1см), виміряний між паралельними гранями у самому ґрунті – Ом* м (Ом*см).

 

 

Рис. 5.3 Схеми замикання і закони розподілу потенціалів на поверхні землі:

а – напівсферичний заземлювач ; б – два напівсферичні заземлювачі

Для будь-якого конкретного випадку величина , тобто це рівняння гіперболи. Таким чином, потенціал на поверхні землі, зумовлений замиканням на напівсферичний заземлювач, розподіляється за законом гіперболи, зменшуючись з віддаленням від місця замикання на землю. Характерно, що для заземлювачів будь-якої форми цей закон справедливий, тільки з деякою похибкою.

Розглянемо замикання на подвійний заземлювач напівсферичної форми на поверхні землі (рис. 5.3, б). Для отримання картини розподілу потенціалів у зоні між заземлювачами застосуємо принцип накладання. Для цього у кожній точці поверхні знайдемо суму потенціалів, обумовлену кожним окремим заземлювачем.

Для характеристики замикань на землю в ЕУ введено два поняття:

− зона розтікання (локальна земля) – це частина землі, яка перебуває в електричному контакті із заземлювачем і електричний потенціал якої не обов'язково дорівнює нулю (радіус цієї зони залежить від і від ; для будь-яких можливих зараз він не перевищує 20 м, а для ЕУ напругою 10 кВ на середніх ґрунтах R ≈ 6...8 м );

− зона нульового потенціалу (відносна земля) - це провідна частина землі, яка перебуває за межею зони впливу будь-якого заземлювального пристрою, електричний потенціал якої умовно може бути прийнятий за нульовий.

У зв'язку з таким розподілом потенціалів з'являються дві небезпечні для людини напруги: непрямого дотику до корпусу ЕУ і кроку.

Напруга непрямого дотику до корпусу ЕУ. Під напругу непрямого дотику до корпусу потрапляє людина, що стоїть на ґрунті (струмопровідній основі) і доторкується до корпусу пошкодженої ЕУ (рис. 5.4, а).

 

Рис.5.4 Напруги:

а – непрямого дотику до корпусу ЕУ; б – крокуН

Напруга дотику дорівнює різниці потенціалів корпусу ЕУ і точки, де знаходяться ноги людини:

. (5.24)

Потенціал корпусу дорівнює добуткові струму замикання на землю і опору захисного заземлення :

= (5.25)

Потенціал точки, де знаходяться ноги людини, що торкається корпусу (на відстані х від захисного заземлювача), дорівнює:

. (5.26)

Тоді можемо записати у вигляді:

(5.27)

Напруга дотику прямо пропорційно залежить від і х та обернено пропорційно від .

За межами локальної землі (зони розтікання) напруга непрямого дотику дорівнює напрузі на корпусі ЕУ або заземлювачі – .

Напругу непрямого дотику прийнято записувати у вигляді функції напруги на корпусі ЕУ:

; (5.28)

де − коефіцієнти напруги дотику;

− враховує форму потенційної кривої ( ),

− враховує падіння напруги на опорній поверхні ніг ( ).

Для розрахунку сили струму, що протікає через людину, обумовленого напругою непрямого дотику, пропонується така залежність:

(5.29)

Для вимірювання напруги непрямого дотику на відстані кроку від корпуса ЕУ (а = 1 м) на поверхні ґрунту (підлоги) укладається металева пластина (свинцева або алюмінієва) з розміром 250x250 мм (імітує опорну поверхню ніг), навантажується масою 50 кг (для кращого контакту з ґрунтом), збирається вимірювальна схема, приймаються відповідні заходи безпеки і влаштовується штучне замикання на корпус ЕУ (рис. 5.5, а).

Напруга кроку. Під напругу кроку потрапляє людина, переміщуючись по поверхні землі у зоні розтікання струму замикання на землю. Напруга кроку дорівнює різниці потенціалів точок поверхні ґрунту, у яких знаходяться ноги людини (див. рис. 5.4, б).

Напруга кроку дорівнює:

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці

Київський політехнічний інститут.. к т н доц зацарний в в.. конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Небезпека замикань на землю в ЕУ. Напруга кроку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Потребами 26
2.6. Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту 27 2.7. Основні поняття фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 28

Небезпека замикань на землю в ЕУ. Напруга кроку 64
5.2. Пожежна безпека 67 5.2.1.Основні поняття та визначення пожежної безпеки 67 5.2.2. Показники

Мета та завдання курсу
Безпека праці – такий стан умов праці, при яких виключена дія на працюючого небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Виходячи з того, що в житті, а тим більше у виробничому про

Електробезпека
5.1.1. Основні причини та особливості електротравм Електробезпека — система організаційних і технічних заходів та засобів, що забезпечують захист люде

Пожежна безека
5.2.1.Основні поняття та визначення пожежної безпеки Вогонь, що вийшов з-під контролю, здатний викликати значні руйнівні та смертоносні наслідки. До таких проявів вогняної

Автономне джерело електроживлення
Виконує функцію безперервного автономного живлення системи малою напругою (частіш за все 36В). При цьому забезпечується гарантована постійна робота сигналізації та виключається можливість одержання

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги