рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області - Конспект, раздел Философия, Мнс України ...

МНС УКРАЇНИ

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області

Курси підвищення кваліфікації керівних кадрів

Опорний конспект лекцій до навчального модуля 2

„КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ”

загальної складової функціональної програми навчання курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів

Розглянуто та схвалено на засіданні

методичної наради обласних курсів

від __ ____ 2011р. Протокол № __

 

 

ЛУГАНСЬК – 2011

ЗМІСТ

Вступ

Загальна характеристика навчального модуля

Заняття 1. Організація збору інформації та обмін нею у сфері ЦЗ, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС

Заняття 2.Організація спостереження та контролю за довкіллям, продуктами харчування та водою

Заняття 3.Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист територій при НС

Заняття 4.Забезпечення та проведення евакуаційних заходів у разі виникнення НС техногенного та природного характеру

Заняття 5.Медичне забезпечення заходів ЦО

Заняття 6.Радіаційний і хімічний захист

Заняття 7.Організація і порядок проведення спеціальної обробки

Заняття 8.Основи планування та управління заходами і діями сил ЦО

Заняття 9.Підготовка населення до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру

Терміни для засвоєння, література.

ВСТУП

Навчальний модуль „Комплексний захист населення і територій від НС” покликаний сформувати у слухачів знання про комплексний захист населення і територій від НС, який має свої складові. Слухачі повинні уяснити основні принципи захисту населення і територій від НС від організації збору інформації та обміну нею у сфері ЦЗ, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС до проведення всіх необхідних заходів ЦО та підготовки населення до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру.

Заняття 1

Організація збору інформації та обмін нею у сфері ЦЗ, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС

Організація інформування та оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації. Навчальні питання : 1. Нормативно-правова база

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 р. №192

Quot;Про затвердження Положення про організацію інформування

Та оповіщення в надзвичайних ситуаціях".

- забезпечення зв'язку взаємодії між виконавцями рятувальних, інших невідкладних і відновних робіт та відповідними органами управління; -…   Друге питання

Радіозв’язок; - Локальні комп'ютерні мережі

Мобільний зв’язоk

- телефонний зв’язок;

Телевізійний зв’язок

- передача органам управління цивільного захисту (ЦЗ) і населенню сигналів; - оповіщення про загрозу надзвичайних ситуацій,…

Третє питання

  Ці системи забезпечують оповіщення та подальше інформування: чергових служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади по службових телефонах;

Заняття 2

Організація спостереження та контролю за довкіллям, продуктами харчування та водою

Навчальні питання

Мета, завдання: - передача органам управління цивільного захисту (ЦЗ) і населенню сигналів… - забезпечення безупинного управління підпорядкованими органами управління, службами і силами ЦЗ;

Контроль за якістю продуктів харчування.

- пріоритетність збереження та зміцнення здоров’я людини, визнання його права на відповідну якість та безпеку харчових продуктів та харчової… - державний контроль та нагляд за виробництвом, переробкою, транспортуванням,… - підтримка контролю якості харчових продуктів з боку громадських організацій;

Контроль за якістю питної води.

Первинний контроль якості води проводять заклади й організації,у централізованого веденні яких знаходяться системи водо забезпечення… Перелік й частоту проб узгоджують з СЕС (Районними, міськими, обласною).… Контроль за станом атмосферного повітря.

ПЕРЕЛІК

1. Обласна санітарно-епідеміологічна станція – головна – 1 Районні санітарно-епідеміологічні станції – 15 Міськи санітарно-епідеміологічні станції – 14.

Заняття 3

Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях.

1. Укриття у захисних спорудах. 2. Інженерний захист територій. 3. Інженерно-технічні заходи ЦЗ. ЛІТЕРАТУРА

ПКМУ № 1695 від 29.10.2003р.

Quot;Про затвердження Порядку віднесення міст до відповідних груп

З цивільної оборони ".

Мета:

Своєчасне розроблення та реалізація заходів ЦО для запобігання НС та захисту населення і територій від НС у мирний та воєнний час.

Закон України від 8.06.2000 № 1809

Quot;Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Техногенного та природного характеру".

Стаття 10. Укриття в захисних спорудах (ЗС).

Створення фонду ЗС: - комплексного освоєння підземного простору міст; - пристосування під ЗС метрополітенів, заглиблених споруд різного призначення, підземних просторів;

СХОВИЩА

До основних приміщень відносяться : - приміщення для осіб, що укриваються; - пункти управління;

Порядок

Створення та використання фонду ЗСЦЗ (ЦО) у мирний час

Сховища – інженерні споруди, які забезпечують захист населення від сучасних засобів ураження, бактеріальних (біологічних) засобів, бойових отруйних… ПРУ – інженерні споруди, які призначені для захисту від впливу іонізуючого… Найпростіші укриття – споруди підземного простору міст, населених пунктів (станції метрополітену, підземні переходи,…

Повноваження та обов'язки

Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації підприємств та організацій щодо створення та використання ФЗС

МНС – реалізує державну політику щодо ФЗС, здійснює державну експертизу проектів будівництва, реконструкції та переобладнання ЗС, державний нагляд і… ЦОВВ – визначають загальну потребу у ЗС, ведуть облік та організовують… ФДМУ – веде облік ЗС та їх обладнання, як державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських…

Створення ФЗС

- на ОГД, не залежно від форми власності та відомчої належності, - виходячи з необхідності укриття найбільшої працюючої зміни, а в закладах охорони… - в населених пунктах, в тому числі в закладах охорони здоров’я – всього…

Норми стійкості інструмента і обладнання до небезпечних і хімічно активним речовинам

• концентрація хлору 0,2 г/м3; • концентрація аміаку, сірководню 2,0 г/м3; • концентрація окислів азоту 0,3 г/м3;

Заняття 4

Забезпечення та проведення евакуаційних заходів у разі виникнення НС техногенного та природного характеру (1 год).

1. Загальні питання з евакуації.

2. Евакуаційні органи.

3. Планування, організація проведення і забезпечення евакуаційних заходів.

В умовах недостатнього забезпечення захисними спорудами в населених пунктах, де розташовані об’єкти підвищеної безпеки, а також в особливий період основним способом захисту населення є його евакуація в розміщених зонах, безпечних для проживання. (Закон України від 26.06.04р. № 1859-IV «Про правові засади цивільного захисту».

У разі виникнення НС проводиться загальна або часткова евакуація населення тимчасового або безповоротного характеру.

1. Загальні питання з евакуації.

2. Евакуаційні органи.

3. Планування, організація проведення і забезпечення евакуаційних заходів.

 

 

Література

 

1. Закон України от 08.07. 2000 р. № 1809 - ІІІ “Про захист населення і територій від НС“.

2. Закон України от 24.06. 2004 р. № 1859-IV “Про правові засади ЦЗ”.

3. Постанова КМУ від 26.10.2001 р. № 1432

“Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру”.

4. Методичні рекомендації “Про планування, транспортне забезпечення та порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру”, МНС, К-2003 р.

5. Методичні рекомендації щодо планування і порядку проведення евакуації населення (працівників) у разі НС техногенного, природного та воєнного характеру”, МНС, К-2004 р.

6. Директива НЦЗУ “Про основні завдання цивільного захисту України у 2008 році”.

 

       
   
 
 
1. Оповіщення та інформування; 2. Спостереження і лабораторний контроль; 3. Укриття у захисних спорудах; 4. Здійснення заходів з евакуації населення; 5. Інженерний захист населення; 6. Медичний захист населення та забезпечення епідемічного благополуччя в районах НС; 7. Психологічний захист; 8. Біологічний захист; 9. Екологічний захист; 10. Радіаційний і хімічний захист; 11. Захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.

 

 


В умовах недостатнього забезпечення захисними спорудами в населених пунктах, де розташовані об'єкти підвищеної небезпеки, а також в особливий період основним способом захисту населення є його евакуація і розміщення у зонах, безпечних для проживання.

 

Закон України від 26 червня 2004 року №1859-IV

"Про правові засади цивільного захисту "

Загальні питання з евакуації

ПКМУ від 26.10.2001 р. № 1432 “Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного… Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться… Безпечний район -районпридатний для життєдіяльності район розміщення евакуйованого населення, який визначається…

Воєнний стан

Особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки.

 

Закон України від 6.04.2000р. №1647-III
“Про правовий режим воєнного стану”

Розосередження

Робітники і службовці підприємств, які не зупиняють у воєнний час роботу в містах і небезпечних районах, розміщуються в позаміській зоні з таким… У режимі воєнного стану евакуація населення проводиться з місць і районів,… Закон України від 6.04.2000р. №1647-III “Про правовий режим воєнного стану”

Евакуаційні органи

- евакуаційні комісії (ЕК); - збірні евакуаційні пункти (ЗЕП); - проміжні пункти евакуації (ППЕ);

Організаційна структура ЕК району

  Звязку і оповіщення Медичного…                        …

Планування, організація проведення і забезпечення евакуаційних заходів

- висновки з оцінки обстановки; - порядок оповіщення населення (працівників) про початок евакуації; - кількість населення (працівників), яке підлягає евакуації, за категоріями;

Основні види забезпечення евакуаційних заходів.

1. Оповіщення та зв'язок.

2. Розвідка.

3. Транспортне забезпечення .

4. Інженерне забезпечення .

5. Медичне забезпечення.

6. Матеріально - технічне забезпечення.

7. Радіаційний та хімічний захист .

8. Охорона громадського порядку і безпеки

дорожнього руху.

9. Інформаційне забезпечення.

Для нотаток.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заняття 5.

Медичне забезпечення заходів ЦО (1 год).

Медичний захист ЦЗ - це сукупність заходів з охорони здоров’я особового складу формувань та населення, підтримування належного рівня санітарно-епідеміологічного стану серед особового складу формувань, робочих та службовців об’єктів господарювання та населення, своєчасного надання медичної допомоги ураженим та хворим, їх евакуацію та лікування, попередження виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань. Ці заходи виконують підрозділи медичної служби на різних рівнях функціонування ЄДС ЦЗ.

Організація медичного забезпечення уражених (потерпілих) внаслідок катастроф, виробничих аварій та стихійних лих здійснюється диференційовано в залежності від розміру санітарних втрат (СВ) та їх структури.

Як правило, якщо величина СВ незначна, то надання медичної допомоги здійснюється місцевими (регіональними) силами та засобами: медпунктом об’єкту, бригадами швидкої медичної допомоги, терапевтичними та іншими відділеннями лікарень і т.д.

У випадку, коли СВ налічують десятки та сотні чоловік, а сили та засоби місцевої охорони здоров’я з поставленим завданням не можуть впоратись, включається в дію система служб екстреної медичної допомоги (СЕМД) та система медичного забезпечення населення по лінії ЦЗ (МСЦЗ).

Основним змістом діяльності СЕМД і МСЦЗ в таких ситуаціях є медично – евакуаційне забезпечення (МЕЗ) – лікування та медична евакуація постраждалих.

В системі екстремальної медицини розрізняють 5 видів медичної допомоги:

- перша медична допомога;

- до лікарняна медична допомога;

- перша лікарняна медична допомога;

- кваліфікована медична допомога;

- спеціалізована медична допомога.

Медична евакуація розпочинається з організованого виводу (виносу) уражених з зони (осередку) та закінчується з надходження їх у медичні заклади, де їм буде забезпечено лікування та реабілітація. В основному медична евакуація здійснюється по принципу «на себе».

 

 

Організація в Україні екстреної медичної допомоги.

Для вирішення цих питань у більшості розвинутих країн Європи і Америки створено спеціальні медичні системи, основним завданням яких є реагування на… В Україні така служба створена постановою Кабінету Міністрів України “Про… Організаційна структура державної служби медицини катастроф

Способи і засоби обеззаражування території і споруд

Дезактивація місцевості здійснюється механічним спосо­бом: зрізанням зараженого шару ґрунту (снігу) за допомогою бульдозерів, грейдерів,… перевертанням верхнього зараженого шару або переоранням тракторними плугами;

Способи і засоби обеззаражування засобів захисту, одягу і взуття

Дезактивація бавовнянопаперового, суконного і шерстяного одягу і в'яленого взуття проводиться витрушуванням і виби­ванням, а також чисткою щітками.… Дегазація одягу, взуття і індивідуальних засобів захисту здійснюється… Дегазація кип'ятінням проводиться в бучильних установ­ках БУ-4М або інших ємностях для верхнього одягу, шерс­тяного…

Захист сільськогосподарської продукції

При зберіганні продукції на відкритому повітрі необхідно прийняти заходи до її складування або упаковки незахищеної продукції і фуражу. Для упаковки використовують крафт-паперові мішки з під­вищеною механічною… При зберіганні відкритим способом в полі сільськогоспо­дарську продукцію, що знаходиться в насипах, укривають…

Заняття 8.

Основи планування та управління заходами і діями сил ЦО (3 год)

1. Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ.

2. Система управління ЦЗ.

3. Особливості організації управління у режимі НС.

Література

1. Закон України от 24.06. 2004 г. № 1859-IV "Про правові засади ЦЗ".

2. Постанова КМУ від 16.11.2001 р. № 1567 “Про затвердження Плану реагування на НС державного рівня ”.

3. Постанова КМУ від 14.06.2002 р. № 843 “Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації НС техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації НС техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня ”.

4. Постанова КМУ від 19.08.2002р. №1201 “Про затвердження Положення про штаб з ліквідації НС техногенного та природного характеру ”.

Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ.

- всебічну підготовку і своєчасне здійснення заходів щодо захисту населення, ОГД, територій, регіонів і в цілому держави при погрозі і виникненні… - підтримку високої готовності органів управління і сил ЦЗ до роботи і діям у… - успішне проведення РіНР із локалізації і ліквідації НС.

ПОПЕРЕДНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Начальника ЦО Дніпровського району міста Києва з ліквідації терористичного акту – підриву складу з хлором на Деснянській водопровідної станції

Листопада 2003 р. м. Київ

О 08 годині 45 хвилин 12 листопада 2003 р. Деснянську водопровідну станцію захопили терористи, які загрожують підірвати склад із хлором, якщо не будуть виконані їхні вимоги. На даний момент на станції знаходиться біля 75 тонн хлору. Метеоумови: вітер північний, швидкість 8 м/сек, температура +2О С, ізотермія.

При даних метеоумовах прогнозована глибина зони зараження 7,35 км, очікувана глибина зони зараження 3,2 км. Коефіцієнт зменшення на міську забудову – 2,4. Розрахункова глибина зони зараження 0.33 км, ширина зони зараження 0,05 км, площа ЗМХЗ складає 49,7 км2, час підходу зараженого повітря 3-25 хв., час дії джерела зараження 6 год.

Кількість людей в ЗМХЗ: на об'єкті 32 чол., населення району

Чол. Із них: пенсіонерів – 1353, дітей – 8503.

Заняття 10

Підготовка населення до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру (3 год).

Навчальні питання:

1. Підготовка кадрів ЦЗ і навчання населення діям в умовах НС - складова державної політики України у сфері ЦЗ.

2. Напрямки підготовки населення.

3. Порядок підготовки населення.

 

Література.

1. ЗУ від 03.02.1993р. № 2974-ХІІ.

2. ПКМУ від 26.07. 2001р. № 874.

3. ЗУ від 08.06.2000 № 1809-ІІІ ст.31,33, 34

4. Наказ МНС від 23.04. 2001р. № 97.

5. Національна доповідь про стан

техногенної та природної безпеки в

Україні в 2006р. МНС, МОНПС, НАНУ. § 5.4.

стор.166-177.

 

 

Нормативно-правові акти

1. Конституція України

2. Закон України від 03.02.1993 № 2974-XII "Про ЦО України"

3. Закон України від 24.06.2004 № 1859 -IV "Про правові засади цивільного захисту"

4. Закон України від 08.06.2000 № 1809-ІІІ "Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру".

5. Указ Президента України от 20.04.2005 № 681/2005 "Про Міністерство України з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

6. ПКМУ від 26.07.2001 № 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері ЦЗ".

7. Наказ МНС України від 23.04.2001 № 97 "Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру".

8. ОМР щодо планування та реалізації заходів і завдань з підготовки ЄДС ЦЗ населення і територій (ЦО) України у 2007 році.

9. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення КШН органів управління та сил МНС.

 

 
 

 


Підготовка кадрів МНС:

 

- підготовка фахівців для заміщення посад усіх рівнів;

- підготовка науково-педагогічних, наукових та педагогічних кадрів для навчальних закладів і наукових закладів МНС;

- перепідготовка фахівців ЦЗ;

- підвищення кваліфікації кадрів МНС.

Підготовка керівних кадрів органів влади та підприємств.

ПКМУ № 874 від 26.07.2001 р проводиться з відривом від виробництва, із збереженням зарплатні.

Управління системою ФО здійснюють:

- на державному рівні – КМ України;

- на регіональному рівні – ОДА, які щорічно затверджують плани комплектування навчальних закладів та НМЦ слухачами.

Особи, які пройшли навчання, отримують свідотство державного зразка.

Функціональне навчання здійснюють:

- ІДУ ЦЗ + мережа регіональних НМЦ ЦЗ та БЖД (25) і курси ЦО міст Київа і Севастополя..

До складу НМЦ входять обласні та міські курси ЦО.

Загальна кількість міських курсів – 78.

 

Категорії, які підлягають навчанню.

Особи керівного складу ЦО.

1. Посадові особи державних органів управління у сфері захисту населення і територій від НС.

2. Фахівці, на яких поширюється дія законів України у сфері цивільного захисту.

Підготовка населення, яке зайняте у сфері виробництва:

(Наказ МНС України від 23.04.2001).

- робітники, які увійшли до складу невоєнізованих формувань особового періоду (ЦО) та об’єктових аварійно-рятувальних служб;

- робітники, які не увійшли до складу невоєнізованих формувань особового періоду та об’єктових аварійно-рятувальних служб;

 

Підготовка учнівської молоді.

ВНЗ (I-IV) – дисципліни «БЖД» та «ЦО», розділ ДП.

ПТУЗ – вивчення основ ЦЗ (ЦО) в системі допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді.

ЗОШ – дисципліна «Основи БЖД», День ЦО.

СШ – дисциплина “Основы БЖД”, День ЦО.

В кожному районі, місті опорні з БЖД школи, на базі яких працюють міжшкільні методичні об’єднання.

 

Підготовка молоді.

Позашкільна робота з дітьми та підлітками здійснюється в клубах юних рятівників, військово-патріотичних об’єднаннях, центрах туризму, палацах, домах дітей та юнацтва, та в позашкільних закладах інших типів відповідно до їх статутів.

В дошкільних навчальних закладах щорічно проводиться «Тиждень безпеки дитини»

Підготовка непрацюючого населення.

 

Просвітницько-інформаційна робота з населенням з питань захисту та дій в НС здійснюється за містом проживання в мережі НКП місцевих органів самоврядування, а також шляхом пропаганди знань з ЦЗ через:

- проведення заходів (Дня рятівника, виставок, змагань, оглядів-конкурсів та ін.);

- розповсюдження друкованих матеріалів;

- створення радіо, відео та електронної програмної продукції.

 

Командно-штабні навчання КШН.

ЗДКШН ЦЗ України 5 (5)

КШН ЦЗ регіонів 5(3)

КШН ЦЗ міста 5(2)

ШН ЦЗ ГУ МНС 1(1)

ШН ОУ ЦЗ України 2(3)

ШН ОУ ЦЗ регіонів 2(2)

ШН ОУ ЦЗ міст 2(2)

Мета проведення КШН:

- удосконалення навичок керівників щодо приведення підлеглих органів управління в готовність до дій за призначенням;

- наладка роботи органа управління, підвищення виучки його працівників;

- прищеплення практичних навичок з підготовки даних для прийняття рішення, планування дій органів управління та сил;

- перевірка готовності до виконання завдань за призначенням.

 

 

Об’єктові навчання.

КОН (комплексні об’єктові навчання) 3(2)

КОТ (комплексні об’єктові тренування) 3(1)

ШОТ (штабні об’єктові тренування) 1(1)

ТСННФ 3(8)

 

 

Для робітників навчальних закладів:

“День Цивільної оборони”

“Тиждень безпеки дитини”

 

Комплексні об’єктові навчання.

Проводяться 1 раз на 3 роки протягом до 2-х діб на всіх об’єктах:

- які мають категорійність з ЦО;

- ПНО;

- незалежно від форм власності та підпорядкуванню, з числом працюючих 300 і більш, в медичних закладах з число койок 600 і більш.

Керівником навчань є начальник цивільної оборони об’єкта.

 

Для нотатків:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– Конец работы –

Используемые теги: навчально-методичний, Центр, цивільного, захисту, безпеки, життєдіяльності, Луганської, області0.112

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Захисні споруди цивільного захисту з дисципліни «Цивільний захист»
Одеська державна академія будівництва та архітектури.. кафедра організації будівництва та охорони праці методичні.. зміст..

Лекція з нормативної дисципліни: Цивільний захист. Планування заходів з питань цивільного захисту
З нормативної дисципліни Цивільний захист.. Тема Планування заходів з питань цивільного захисту.. Час хвилин..

Цивільна оборона. Цивільний захист населення
До самостійної роботи з дисципліни ,,Цивільна оборона,, цивільний захист населення Методичні вказівки Харківський національний.. університет радіоелектроніки..

Мета і завдання дисципліни охорона праці та безпека життєдіяльності. Основи охорони та безпеки праці
Список скорочень.. розділ мета і завдання дисципліни охорона праці та безпека життєдіяльності..

З дисципліни безпека життєдіяльності та охорона праці засоби індивідуального та колективного захисту працівників
Київський політехнічний інститут.. інститут енергозбереження та енергоменеджменту.. кафедра охорони праці промислової та цивільної безпеки..

Конспект лекцій з навчальної дисципліни безпека життєдіяльності
З навчальної дисципліни.. безпека життєдіяльності.. для студентів денної та заочної форм навчання..

Секція безпека життєдіяльності людини
Тернопільський національний економічний університет.. факультет довузівської післядипломної та магістерської.. секція безпека життєдіяльності людини..

Визначення об’єкта інтелектуальної власності (ІВ) для захисту. Державний захист об’єкта ІВ. Оформлення відповідних документів
Упорядники з в дудар в і каук в в голян..

Безпека життєдіяльності
Міністерство освіти і науки України.. відкритий міжнародний університет розвитку людини україна.. інженерно технологічного інституту..

Цивільний захист
Національний університет львівська політехніка.. цивільний захист.. конспект лекцій..

0.041
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам