рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Евакуаційні органи

Евакуаційні органи - Конспект, раздел Философия, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області Для Планування, Підготовки Та Проведення Евакуації, Приймання І Розміщення На...

Для планування, підготовки та проведення евакуації, приймання і розміщення населення (працівників) за рішенням керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а на об'єктах - наказами керівників об'єктів створюються евакуаційні органи:

- евакуаційні комісії (ЕК);

- збірні евакуаційні пункти (ЗЕП);

- проміжні пункти евакуації (ППЕ);

- приймальні евакуаційні пункти (ПЕП).

Евакуаційна комісія відповідає за безпосереднє планування, підготовку, організацію і здійснення евакуації працівників або населення у надзвичайних ситуаціях.

У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації організовується цілодобове чергування евакуаційних комісій у небезпечних районах.

Збірні евакуаційні пункти призначені для збору та реєстрації населення (працівників), яке підлягає евакуації, розподілу за поїздами (автоколонами, суднами), пішими колонами, а також забезпечення своєчасного відправлення його на станції (пункти посадки) та вихідні пункти руху пішим порядком.

Збірні евакуаційні пункти створюються:

-у міністерствах (відомствах) за рішенням їх керівників;

- у містах, районах за рішенням міських, районних державних адміністрацій;

- у населених пунктах, які розташовані у зонах можливого катастрофічного затоплення, небезпечного радіоактивного забруднення, районах виникнення стихійного лиха за рішенням центральних, місцевих органів виконавчої влади;

- на об'єктах за наказами керівників об'єктів.

 

 
 

 


Основні завдання ЗЕП:

-підтримання зв'язку з евакуаційною комісією міністерства (відомства), області, міста, району, об'єкта, які закріплені за ЗЕП, транспортними органами, вихідними пунктами пішохідних маршрутів;

- інформування голови евакуаційної комісії про час прибуття населення (працівників) на ЗЕП і час відправлення його в безпечні райони (пункти);

- ведення обліку евакуйованого населення (працівників), яке вивозиться всіма видами транспортних засобів і виводиться пішим порядком;

- в установлені терміни доповідати голові евакуаційної комісії про хід відправлення евакуйованого населення (працівників) у безпечні райони (пункти);

- надання необхідної медичної допомоги хворим під час знаходження їх на ЗЕП;

- організація охорони громадського порядку на ЗЕП;

- забезпечення укриття населення (працівників) у захисних спорудах.

 

До складу ЗЕП входять:

-начальник збірного евакуаційного пункту;

- заступник начальника збірного евакуаційного пункту;

- група реєстрації і обліку (4-6 осіб);

- група комплектування колон, ешелонів та їх відправлення в безпечні райони (4-6 осіб);

- група охорони громадського порядку (2-3 особи);

- медичний пункт (3 особи);

- кімната матері та дитини (2-3 особи);

- комендант.

Приймальні евакуаційні пунктистворюються за рішенням голови райдержадміністрації безпечного району для зустрічі, приймання евакуйованого населення (працівників) та організації відправлення його в безпечні пункти розміщення.

Розгортаються в місцях висадки евакуйованого населення (працівників) поблизу залізничної станції, пристані та пункту висадки з автотранспорту.

Основні завдання ПЕП:

-зустріч прибуваючих поїздів, суден, автомобільних та піших колон;

- забезпечення організованої висадки та розміщення евакуйованого населення (працівників);

- організація відправлення евакуйованого населення (працівників) автомобільним транспортом і пішим порядком у пункти його розміщення;

- організація надання медичної допомоги евакуйованому населенню (працівникам);

- забезпечення громадського порядку в пунктах висадки;

- укриття евакуйованого населення (працівників) при необхідності;

- доповідь голові евакуаційної комісії безпечного району про час прибуття, кількості населення (працівників), яке прибуло, та відправлення його до пунктів (місць) розміщення.

 

До складу ПЕП входять:

-начальник ПЕП;

- заступник начальника ПЕП;

- рупа зустрічі, приймання та тимчасового розміщення евакуйованого населення (працівників) (2-3 особи);

- група відправлення та супроводу евакуйованого населення (працівників) до пункту розміщення (3-4 особи);

- група охорони громадського порядку (2-3 особи);

- група забезпечення (2-3 особи);

- медичний пункт (1-2 особи);

- відповідальний кімнати матері та дитини (1 особа);

- відповідальний столу довідок (1 особа).

Проміжні пункти евакуації створюються за рішенням голови облдержадміністрації - начальника цивільної оборони області для проведення евакуації населення (працівників) із зон можливого радіоактивного або хімічного забруднення.

Розгортаються на зовнішніх межах зон можливого радіоактивного або хімічного забруднення поблизу залізниць, портів, та автомобільних шляхів.

Основні завдання проміжних пунктів евакуації:

-облік, реєстрація населення (працівників), яке прибуває із забруднених зон;

- дозиметричний та хімічний контроль;

- проведення санітарної обробки евакуйованого населення (працівників) та при необхідності надання медичної допомоги хворим;

відправлення евакуйованих до безпечних районів (пунктів) розміщення;

проведення при необхідності заміни або спеціальної обробки забрудненого одягу та взуття;

організація пересадки евакуйованих з транспорту, який рухався по забрудненій місцевості, на "чистий" транспорт;

забезпечення громадського порядку на пункті;

доповідь голові евакуаційної комісії області про час прибуття, кількість населення (працівників), яке прибуло на ППЕ та відправлення його в безпечні райони.

До складу проміжного пункту евакуації входять:

- начальник ППЕ;

- заступник начальника ППЕ;

- комендант ППЕ;

- група охорони громадського порядку (2-3 особи);

- група регулювання руху (3-4 особи);

- медичний пункт (1-2 особи);

- санітарне - миючий пункт (2-3 особи);

- група реєстрації та обліку (1-2 особи);

- пункт харчування (1-2 особи);

- пункт заправки пальним (1-2 особи);

- пост дозиметричного контролю (1-2 особи).

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області

Навчально методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області.. курси підвищення кваліфікації керівних кадрів.. опорний конспект лекцій до навчального модуля..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Евакуаційні органи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Організація збору інформації та обмін нею у сфері ЦЗ, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС
Тема заняття: Організація інформування та оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації. Навчальні питання : 1. Нормативно-правова

Та оповіщення в надзвичайних ситуаціях"
Це Положення визначає порядок: - оповіщення керівного складу центральних і місцевих органів виконавчої влади та відповідних органів ЦО; - забезпечення зв'язку для цен

Телевізійний зв’язок
    Основні завдання і вимоги щодо систем інформування та оповіщення:  

Третє питання

Навчальні питання
1.Мережа спостереження та лабораторного контролю. Мета, завдання: - передача органам управління цивільного захисту (ЦЗ) і населенню сигналів оповіщення про загрозу надзвичайних си

Контроль за якістю продуктів харчування
Основні принципи державної політики щодо забезпечення якості та безпеки продуктів харчування та харчової сировини: - пріоритетність збереження та зміцнення здоров’я людини, визнання його п

Контроль за якістю питної води
Нормування змісту шкідливих домішок у воді є основою забезпечення здоров’я населення. Склад води для споживчого використання повинен відповідати вимогам ДСТУ «Вода питна»: сухий залишок не повинен

Перелік
Закладів, які здійснюють спостереження та лабораторний контроль на території Луганської області у повсякденній діяльності: 1. Обласна санітарно-епідеміологічна станція – головна – 1

Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях
Навчальні питання : 1. Укриття у захисних спорудах. 2. Інженерний захист територій. 3. Інженерно-технічні заходи ЦЗ. Л

Стаття 10. Укриття в захисних спорудах (ЗС)
Укриттю в ЗС, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення яке проживає в небезпечних зонах). Створення фонду ЗС: - ком

Сховища
За призначенням у сховищах передбачаються основні і допоміжні приміщення. До основних приміщень відносяться : - приміщення для осіб, що укриваються; - пункти управління;

Створення та використання фонду ЗСЦЗ (ЦО) у мирний час
ЗСЦЗ (ЦО) – інженерні споруди, які призначені для захисту (укриття) населення від засобів масового ураження в особливий період та від дії факторів ураження НС у мирний час. Сховища

Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації підприємств та організацій щодо створення та використання ФЗС
КМУ – визначає державну політику щодо створення та використання ФЗС, щорічно затверджує перелік ЗС, які необхіднобудувати за державні кошти, категорії населення які підлягають укриттю у ЗС.

Створення ФЗС
Потреба у ФЗС визначається: - на ОГД, не залежно від форми власності та відомчої належності, - виходячи з необхідності укриття найбільшої працюючої зміни, а в закладах охорони здоров’я – д

Норми стійкості інструмента і обладнання до небезпечних і хімічно активним речовинам
З урахуванням коефіцієнту забезпечення захисту при пере­більшені ГДК в 100 раз встановлені наступні вимоги до стій­кості: • концентрація хлору 0,2 г/м3; • концентрація

Загальні питання з евакуації
Евакуація -комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можли-вого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечн

Розосередження
Робітники та службовці підприємств, які продовжують у воєнний час виробничу діяльність у містах і небезпечних районах, після вивезення і розміщення в позаміській зоні, позмінне виїжджають у міста і

Організаційна структура ЕК району
   

Планування, організація проведення і забезпечення евакуаційних заходів
У плані евакуації населення (працівників) зазначаються: - висновки з оцінки обстановки; - порядок оповіщення населення (працівників) про початок евакуації; - кількість на

Організація в Україні екстреної медичної допомоги
Вітчизняний і міжнародний досвід свідчить, що може скластися ситуація, за якої виникає потреба у наданні невідкладної медичної допомоги значній кількості постраждалих у короткий проміжок часу.

Способи і засоби обеззаражування території і споруд
Заражені радіоактивними і хімічними речовинами і бакте­ріальними засобами місцевість і споруди на протязі довгого терміну будуть служити джерелами ураження людей, заражен­ня техніки і транспорту.

Способи і засоби обеззаражування засобів захисту, одягу і взуття
Дезактивація одягу, взуття і індивідуальних засобів за­хисту проводиться вибиванням і витрушуванням, миттям або протиранням (прогумованих і кожних виробів) водяними роз­чинами миюч

Захист сільськогосподарської продукції
Для захисту сільськогосподарської продукції і фуражу ви­користовують герметичні складські приміщення, різну тару та матеріали для укриття. В герметичных складах штабеля з запа­сами сільськогосподар

Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ
Сутність управління ЦЗ полягає в постійній організуючій діяльності органів управління, служб ЦЗ, спрямованої на: - всебічну підготовку і своєчасне здійснення заходів щодо захисту населення

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги