рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ

Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ - Конспект, раздел Философия, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області Сутність Управління Цз Полягає В Постійній Організуючій Діяльності Органів Уп...

Сутність управління ЦЗ полягає в постійній організуючій діяльності органів управління, служб ЦЗ, спрямованої на:

- всебічну підготовку і своєчасне здійснення заходів щодо захисту населення, ОГД, територій, регіонів і в цілому держави при погрозі і виникненні НС;

- підтримку високої готовності органів управління і сил ЦЗ до роботи і діям у будь-яких складних умовах обстановки;

- успішне проведення РіНР із локалізації і ліквідації НС.

 
 


-забезпечення постійної готовності органів управління ЦЗ;

- завчасну розробку, коригування оперативних документів і забезпечення їх виконання;

- підготовка особового складу органів управління до дій по призначенню в умовах НС мирного і воєнного часу;

- забезпечення заходів щодо підвищення стійкості функціонування органів управління;

- безупинне добування, вивчення, аналіз інформації, прогнозування обстановки;

- своєчасне й обґрунтоване прийняття рішення і доведення його до виконавців;

- організація і ведення безупинної взаємодії;

- постійний контроль за реалізацією рішень, планів, розпоряджень.

Управління цивільним захистом (обороною) повинно бути :

- безупинним;

- твердим;

- оперативним і гнучким;

- стійким;

- потаємним.

Безупинність досягається своєчасним прийняттям рішення, доведення його до підлеглих (виконавців), наявністю зв’язку з підлеглими і взаємодіючими органами управління та силами ЦЗ, швидким відновленням порушеного управління.

Твердість досягається наполегливим проведенням прийнятих рішень і планів у життя. Дотримання цього принципу припускає здійснення жорсткого контролю і перевірки виконання прийнятих рішень і планів, високу вимогливість до підпорядкованих органів управління, а також надання їм необхідної практичної допомоги в рішенні покладених на них завдань.

Оперативність і гнучкість потребує від керівного складу ЦЗ постійного глибокого знання обстановки, швидкого реагування на зміни в обстановці та своєчасного уточнення прийнятого рішення, завдань підлеглим і порядку взаємодії.

Стійкість досягається розгортанням пунктів управління в спорудах, яки забезпечують захист особистого складу органів управління і вузлів зв’язку (апаратури оповіщення і зв’язку) від наслідків НС, створенням дублюючих засобів зв’язку.

Потайність досягається знанням і суворим виконанням усім особистим складом вимог військової та державної таємниці.

2. Система управління ЦЗ

Управління повинно забезпечувати:

- високу оперативність роботи;

- приведення у готовність органів управління і сил у стислий термін при погрозі виникнення НС;

- своєчасне здійснення заходів щодо захисту населення і територій при НС;

- ефективне застосування всіх сил і засобів від об'єктової до загальнодержавної ланки для швидкої локалізації і ліквідації наслідків НС.

Для забезпечення управління ЦЗ створюються відповідні системи управління, що включають у себе органи управління, пункти управління та системи оповіщення і зв'язку.

Пунктами управління ЦЗ прийнято називати постійно обладнані та оснащені технічними засобами зв'язку та оповіщення спорудження, помешкання або транспортні засоби, призначені для розміщення та роботи чітко визначеного складу посадових осіб органів управління під час приведення системи ЦЗ до вищого ступеню готовності.

3. Особливості організації управління у режимі НС.

При ліквідації наслідків НС державного рівня для загальної координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади рішенням КБУ утворюється спеціальна Урядова комісія з ліквідації НС та призначається керівник ліквідації НС. Робочим органом Урядової комісії є міжвідомчий оперативний штаб, до роботи в якому залучаються посадові особи структурних підрозділів МНС і представники інших ЦОВВ. Персональний склад штабу визначається на етапі планування керівниками міністерств та інших ЦОВВ, підприємств, установ та організацій.

 

ПКМУ від 16.11.2001 р. № 1567 “Про затвердження Плану

реагування на НС державного рівня”.

Основними завданнями комісії є:

- організація виконання плану заходів щодо ліквідації НС техногенного та природного характеру;

- формування плану заходів щодо захисту населення і територій від наслідків НС;

- безпосередня організація та координація діяльності структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з виконанням плану заходів щодо ліквідації наслідків НС;

- забезпечення життєдіяльності постраждалого.

В апараті центральних органів виконавчої влади, які залучаються до реагування на НС, утворюються оперативні групи реагування на НС. Склад, порядок і місце їх роботи, забезпечення засобами зв'язку та оргтехніки визначаються керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади.

Для оцінки характеру і наслідків НС, підготовки пропозицій для прийняття рішення щодо її локалізації або ліквідації, безпосереднього управління підпорядкованими силами та засобами Системи утворюються та направляються до зони НС:

- оперативна група МНС, до складу якої входить група управління рятувальними формуваннями ЦЗ з пересувним командним пунктом;

- оперативні групи центральних органів виконавчої влади, залучені до ліквідації НС;

- оперативні групи Міноборони, МВС, інших центральних органів виконавчої влади, які мають військові формування у зоні НС та поблизу;

- оперативна група СБУ;

- оперативні групи органів управління інших сил, залучені доліквідації НС.

Керівництво організацією та проведенням робіт у зоні НС до прибуття (призначення) керівника ліквідації НС покладається на комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації держадміністрації, на території якої виявлено об'єктивні передумови або факт виникнення НС.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області

Навчально методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області.. курси підвищення кваліфікації керівних кадрів.. опорний конспект лекцій до навчального модуля..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Організація збору інформації та обмін нею у сфері ЦЗ, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС
Тема заняття: Організація інформування та оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації. Навчальні питання : 1. Нормативно-правова

Та оповіщення в надзвичайних ситуаціях"
Це Положення визначає порядок: - оповіщення керівного складу центральних і місцевих органів виконавчої влади та відповідних органів ЦО; - забезпечення зв'язку для цен

Телевізійний зв’язок
    Основні завдання і вимоги щодо систем інформування та оповіщення:  

Третє питання

Навчальні питання
1.Мережа спостереження та лабораторного контролю. Мета, завдання: - передача органам управління цивільного захисту (ЦЗ) і населенню сигналів оповіщення про загрозу надзвичайних си

Контроль за якістю продуктів харчування
Основні принципи державної політики щодо забезпечення якості та безпеки продуктів харчування та харчової сировини: - пріоритетність збереження та зміцнення здоров’я людини, визнання його п

Контроль за якістю питної води
Нормування змісту шкідливих домішок у воді є основою забезпечення здоров’я населення. Склад води для споживчого використання повинен відповідати вимогам ДСТУ «Вода питна»: сухий залишок не повинен

Перелік
Закладів, які здійснюють спостереження та лабораторний контроль на території Луганської області у повсякденній діяльності: 1. Обласна санітарно-епідеміологічна станція – головна – 1

Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях
Навчальні питання : 1. Укриття у захисних спорудах. 2. Інженерний захист територій. 3. Інженерно-технічні заходи ЦЗ. Л

Стаття 10. Укриття в захисних спорудах (ЗС)
Укриттю в ЗС, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення яке проживає в небезпечних зонах). Створення фонду ЗС: - ком

Сховища
За призначенням у сховищах передбачаються основні і допоміжні приміщення. До основних приміщень відносяться : - приміщення для осіб, що укриваються; - пункти управління;

Створення та використання фонду ЗСЦЗ (ЦО) у мирний час
ЗСЦЗ (ЦО) – інженерні споруди, які призначені для захисту (укриття) населення від засобів масового ураження в особливий період та від дії факторів ураження НС у мирний час. Сховища

Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації підприємств та організацій щодо створення та використання ФЗС
КМУ – визначає державну політику щодо створення та використання ФЗС, щорічно затверджує перелік ЗС, які необхіднобудувати за державні кошти, категорії населення які підлягають укриттю у ЗС.

Створення ФЗС
Потреба у ФЗС визначається: - на ОГД, не залежно від форми власності та відомчої належності, - виходячи з необхідності укриття найбільшої працюючої зміни, а в закладах охорони здоров’я – д

Норми стійкості інструмента і обладнання до небезпечних і хімічно активним речовинам
З урахуванням коефіцієнту забезпечення захисту при пере­більшені ГДК в 100 раз встановлені наступні вимоги до стій­кості: • концентрація хлору 0,2 г/м3; • концентрація

Загальні питання з евакуації
Евакуація -комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можли-вого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечн

Розосередження
Робітники та службовці підприємств, які продовжують у воєнний час виробничу діяльність у містах і небезпечних районах, після вивезення і розміщення в позаміській зоні, позмінне виїжджають у міста і

Евакуаційні органи
Для планування, підготовки та проведення евакуації, приймання і розміщення населення (працівників) за рішенням керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря

Організаційна структура ЕК району
   

Планування, організація проведення і забезпечення евакуаційних заходів
У плані евакуації населення (працівників) зазначаються: - висновки з оцінки обстановки; - порядок оповіщення населення (працівників) про початок евакуації; - кількість на

Організація в Україні екстреної медичної допомоги
Вітчизняний і міжнародний досвід свідчить, що може скластися ситуація, за якої виникає потреба у наданні невідкладної медичної допомоги значній кількості постраждалих у короткий проміжок часу.

Способи і засоби обеззаражування території і споруд
Заражені радіоактивними і хімічними речовинами і бакте­ріальними засобами місцевість і споруди на протязі довгого терміну будуть служити джерелами ураження людей, заражен­ня техніки і транспорту.

Способи і засоби обеззаражування засобів захисту, одягу і взуття
Дезактивація одягу, взуття і індивідуальних засобів за­хисту проводиться вибиванням і витрушуванням, миттям або протиранням (прогумованих і кожних виробів) водяними роз­чинами миюч

Захист сільськогосподарської продукції
Для захисту сільськогосподарської продукції і фуражу ви­користовують герметичні складські приміщення, різну тару та матеріали для укриття. В герметичных складах штабеля з запа­сами сільськогосподар

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги