рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Взаємозв’язок бізнесу й середовища

Взаємозв’язок бізнесу й середовища - Конспект, раздел Философия, Основи підприємництва Підприємництво Починається З Бажання Та Ідеї, Реалізація Якої Відбувається В ...

Підприємництво починається з бажання та ідеї, реалізація якої відбувається в ринковому середовищі: видимому (прозорому) невидимому (тіньовому), зовнішньому й внутрішньому (рис. 1.4).

 
 

 

 


Підприємницьке середовище - це економічна обстановка, яка визначає характер і масштаби ринкових відносин, грошові можливості населення, наявність вільних робочих місць тощо; політична ситуація, яка забезпечує стабільність у державі; правове середовище, що характеризує законодавчо-нормативне поле підприємницької діяльності; соціально-культурне середовище - визначає переборення стереотипів суспільної свідомості, інертного мислення, формування моральних і релігійних норм, які безпосередньо впливають на спосіб життя споживача; технологічне середовище - відображає рівень науково-технічного розвитку, який впливає на підприємництво; фізичне (географічне) середовище - характеризує природнокліматичні умови, в яких проходить підприємництво, а також комунікаційні засоби і шляхи сполучень;

Інституціональне організаційно-технічне середовище, що включає різноманітні інститути, за допомогою яких підприємець може налагоджувати ділові взаємовідносини чи проводити комерційні операції.

Крім того, підприємництво функціонує в ринковому середовищі, що уособлює всю масу споживачів, конкурентів і контрагентів певного суб’єкта підприємницької діяльності. Таким чином, ринкове середовище виступає як елемент мікросистеми у вигляді сукупного ринкового суб’єкта, через що інтереси на ринковому полі є досить суперечливими та мінливими, що зумовлює атмосферу невизначеності, непередбачуваності та ризиковості. Саме в таких умовах доводиться функціонувати суб’єкту підприємницької діяльності.

Підприємницькі структури повинні ефективно реагувати на зміни зовнішнього оточення, щоб досягти мети, оскільки підприємництво як процес є відкритою системою, яка залежить від взаємного обміну ресурсів і результатів діяльності із зовнішнім світом, одночасно впливаючи на нього. Ефективність цього взаємопов'язаного впливу говорить про рівень розвитку підприємництва, ступінь його досконалості.

Траєкторія вітчизняного підприємництва сьогодні обмежується коливанням маятника від кримінально-тіньового до підприємницько-інноваційного типу поведінки суб'єктів господарювання.

Для забезпечення стійкості ділового зростання й перспективи діяльності підприємець повинен враховувати сучасні тенденції та фактори, які впливатимуть на розвиток економіки й, відповідно, підприємництва в найближчі роки.

 

 

На рис. 1.5 представлено спектр найвагоміших факторів, які будуть визначати умови підприємництва нового століття.

 
 

 


За останні десятиліття в розвитку підприємництва відбулися якісні зміни, оскільки з'явився новий напрямок підприємництва - інтрапренерство.

 

Увага! Інтрапренерство - діяльність підприємства з метою досягнення своїх цілей на основі використання можливостей підприємництва.

 

Інтрапренерство з'являється в межах конкретної організації (підприємства) при умові створення там належних умов для розвитку новаторських підприємницьких ідей при одночасному забезпеченні всіма ресурсами для їх реалізації. Його можна розглядати як діяльність на основі інтеграції підприємницьких можливостей працівника й підприємства.

Інтрапренерство включає в себе декілька елементів:

Перший елемент інтрапренерства дух підприємництва, а саме:

- основні цінності — новаторство, динамізм, розвиток;

- стимулюваннятворчого розвитку співробітників;

- організаційна культура - створення умов для творчої праці.

Другий елемент це механізм підприємництва:

- наявність ресурсів для підприємництва;

- можливості створення підприємницької структури;

- організаційні форми взаємодії, які враховують спільні інтереси базового підприємства й інтрапренерства.

Для розвитку інтрапренерства на діючому підприємстві необхідно забезпечити дух підприємництва й механізм реалізації його можливостей, розробити заходи, що створюють умови для підприємницької діяльності.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи підприємництва

Національний університет львівська політехніка.. г м захарчин основи підприємництва конспект лекцій затверджено..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Взаємозв’язок бізнесу й середовища

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конспект лекцій
Для студентів спеціальності     Затверджено на засіданні кафедри менеджменту персоналу та адміністрування. Протокол № 1 від 22.08.201

Поняття й суть підприємництва, його основні ознаки та принципи
Феномен підприємництва вивчається у світовій економічній та соціологічній сферах протягом тривалого часу. Осмислення цього явища почалося ще в середні віки й еволюціонувало від поняття а

Роль підприємництва в розвитку суспільства
Суть підприємництва розкривається також, виходячи з тієї ролі, яку воно відіграє в суспільстві. Оскільки, це поняття багатоаспектне, то кожна з його граней займає своє місце. Отже,роль п

Технологія підприємницького процесу
Підприємництво розглядається як певний вид діяльності, тобто процес, який вимагає послідовного виконання логічно взаємопов'язаних стадій та етапів. В основі цього процесу лежить ідея, з якої почина

Етапи та стадії підприємницького процесу
І етап. Ідея II етап. Механізм реалізації ідеї   III етап Припи­нення діяль­ності Вид діяльності

Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності
Ліцензування й патентування певних видів господарської діяльності є засобом державного регулювання у сфері господарювання. Правові засади ліцензування та патентування певних видів господар

Строки внесення плати за торгові патенти
  № з/п Вид діяльності Місце сплати Строки сплати Торговельна діяльність

Строки дії торгових патентів
  № з/п Вид діяльності Строк дії торгового патенту Торговий та пільговий патент (крім коротко

Поняття та класифікація організаційно-правової форми підприємництва
Вибір організаційно-правової форми підприємництва є важливим і складним етапом на шляху започаткування підприємницької діяльності. Організаційно-правова форма – це фор

Класифікація організаційно-правових форм підприємництва
Класифікаційна ознака Вид підприємництва 1. Характер та зміст підприємницької діяльності Підприємства Організації Уст

Господарські товариства – як організаційна форма підприємництва
  Поширеною формою підприємництва є господарські товариства (ГТ) із різним ступенем відповідальності, які діють на основі Закону України “Про господарські товариства”, що визначає вид

Права та обов’язки учасників господарського товариства
Права учасників ГТ Обов’язки учасників ГТ - брати участь в управлінні справами товариства на підставі установчих документів; - брати

Порівняльна характеристика господарських товариств
Основні ознаки і характе­ристики Акціонерне товариство (АТ) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ)   Товариство з пов

Переваги та недоліки господарських товариств
Переваги ГТ Недоліки ГТ - Кращі можливості для розвитку і розширен­ня своєї діяльності - Невисока оперативність у прийнят

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Державна реєстрація юридичної особи
Початок підприємницької діяльності настає з моменту державної реєстрації суб'єктів підприємництва та набуття ними прав юридичної особи. Ця процедура важлива для підприємця, оскільки на цій стадії в

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
  Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем (далі - заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) дер

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи або місця її проживання, набирають чинності з дня їх державної р

Стадії складання бізнес-плану
Бізнес-план складається із взаємопов’язаних стадій, серед яких виділяють: початкову, підготовчу, основну. Швидкість протікання, а також широкий діапазон питань, які вирішують на кожній з названих с

Основні інформаційні потреби для складання бізнес-плану
Інформаційна потреба Змістовне наповнення Маркетингова інформація Інформація про: - потенційних клієнтів; - споживачі

Види бізнес-планів
Класифікаційна ознака Види бізнес-планів Період планування Стратегічний Оперативний

Фінансовий план
Фінансовий план є одним із найважливіших розділів бізнес-плану. Він формується одним з останніх, після того, як підготовлено план маркетингу та виробничий план, дані яких використовуються у фінансо

Оцінка ризиків та страхування
Цей розділ є важливим для підприємства, оскільки, знання можливих ризиків дасть можливість їх уникнути чи застрахуватися, і доказати інвестору, що підприємство справді готове до реалізації проекту.

Способи зниження ризику
1. За характером Внутрішні способи зниження ризику Зовнішні способи зниження ризику   1. Лімітування

Ліквідація і реорганізація підприємства
Припинення підприємницької діяльності може мати місце при реорганізації підприємства чи його ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. Шляхи припинення діяльності суб’єкта підп

Порівняльна характеристика форм реорганізації
Форми реоргані­ зації Злиття Поділ Приєднання Виділення (виокрем-лення) Перетво-рення

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги