рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Технологія підприємницького процесу

Технологія підприємницького процесу - Конспект, раздел Философия, Основи підприємництва Підприємництво Розглядається Як Певний Вид Діяльності, Тобто Процес, Який Вим...

Підприємництво розглядається як певний вид діяльності, тобто процес, який вимагає послідовного виконання логічно взаємопов'язаних стадій та етапів. В основі цього процесу лежить ідея, з якої починається кожна нова справа - бізнес. Така ідея може бути як власною, так і запозиченою, наприклад, через механізм придбання уже діючого підприємства. Шляхів та джерел появи ідей є багато, і вибір кожної із них залежить від конкретної особи. Саме життя дає широке поле можливостей вибору ідей. Вона може виникнути спонтанно, але для забезпечення її реальності необхідно брати до уваги свої професійні, організаційні здібності, а також постаратися чесно відповісти на питання: чи любите ви працювати з речами, чи з людьми, чи хочете бачити результат своєї праці в матеріально-речовій формі; чи є у вас до цього відповідні знання, навички.

Удало вибрана ідея бізнесу - це важлива умова для успішного старту підприємництва. Ідея може бути своєчасною, але загальна оцінка її ефективності проводиться за такими основними критеріями: реальність, потенційна цінність, перспективність, що найважливіше з огляду довговічності і стабільного процвітання підприємства.

Вибір ідеї впливатиме на вибір виду діяльності, а також організаційно правової форми, в якій вона буде реалізовуватися.

Отже, для започаткування підприємницької діяльності необхідні бажання та ідея. (див. рис. 2.1).

 

 
 

 


Рис. 2.1.Складові підприємницької діяльності

 

Ідея може набрати форми, матеріалізуватися через відповідний процес, який протікає за своїми законами. Дотримання законів дозволяє уникнути конфліктності і потрапити в бажане енергетичне русло.

Конкретизація ідеї відбувається шляхом вибору певного виду підприємницької діяльності та організаційно-правової форми, в якій ця діяльність протікатиме. Далі підприємець може сміливо “вирушати у плавання”, здійснивши, однак, процедуру державної реєстрації і, набувши статусу законного суб'єкта підприємництва. Саме на цій стадії підприємницького процесу майбутній підприємець поволі позбувається романтичного настрою, а стає “бійцем”, загартовуючись у чиновницьких кабінетах та знайомлячись із складним інституціонально-функціональним середовищем бізнесу. Технологія стадії започаткування свого бізнесу є доволі “строкатою” і вимагає від підприємця максимальної креативності та дотримання законодавчих процедурних норм.

Зареєструвавшись як суб’єкт підприємництва, важливо обдумати над альтернативними способами входження в бізнес, попередньо ознайомившись із вітчизняною та зарубіжною практикою. Для остаточного переконання в правильності вибраної підприємницької ідеї, потрібно реально прорахувати всі витрати й вигоди (організаційні, виробничі, фінансові), оцінити ступінь ризику, перспективність існування на ринку та свою потенційну конкурентоспроможність. Важливо об’єктивно розписати свої сильні та слабкі сторони, а також продіагнозувати вплив факторів зовнішнього середовища на розвиток бізнесу. Уся ця сукупність дій виконується при складанні бізнес-плану, детальна технологія складання якого буде описана далі.

Найбільш насиченою в підприємницькому процесі є стадія безпосередньої організації діяльності, на якій відбувається поєднання в просторі й часі всіх факторів підприємницького процесу. Технологічний інструментарій є неоднорідним, оскільки дана стадія належить до комплексних, охоплюючи різні аспекти: механізм фінансування підприємницької діяльності, оптимізування податкових платежів, відповідальність за порушення норм і приписів чинного законодавства.

Виділяється в підприємницькому процесі ще одна стадія, яка, однак, може і не відбутися і від того підприємець тільки виграє. Але, якщо неухильно вірити, що все на світі має свій життєвий цикл, то припинення підприємницької діяльності є завершальною стадією в ланцюжку підприємницького процесу. Завершується життєвий цикл підприємницького процесу скасуванням державної реєстрації й позбавленням статусу юридичної особи.

Таким чином, механізм реалізації ідеї є складним технологічно, але в своїй логічній послідовності утворює концепцію підприємництва. Підприємницький процес у вигляді етапів і стадій представлено в таблиці 2.1.

Усі стадії підприємницького процесу взаємопов'язані й однаково важливі для процесу підприємництва, оскільки оперативність та ґрунтовність проведення кожної з них впливає на результативність наступної. Деякі з названих стадій можуть здійснюватися послідовно або паралельно одна за одною, що суттєво впливає на кінцевий результат. Процес підприємництва повинен бути гнучким і адаптуватися до економічних коливань, оскільки

 

 

Таблиця 2.1.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи підприємництва

Національний університет львівська політехніка.. г м захарчин основи підприємництва конспект лекцій затверджено..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Технологія підприємницького процесу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конспект лекцій
Для студентів спеціальності     Затверджено на засіданні кафедри менеджменту персоналу та адміністрування. Протокол № 1 від 22.08.201

Поняття й суть підприємництва, його основні ознаки та принципи
Феномен підприємництва вивчається у світовій економічній та соціологічній сферах протягом тривалого часу. Осмислення цього явища почалося ще в середні віки й еволюціонувало від поняття а

Взаємозв’язок бізнесу й середовища
Підприємництво починається з бажання та ідеї, реалізація якої відбувається в ринковому середовищі: видимому (прозорому) невидимому (тіньовому), зовнішньому й внутрішньому (рис. 1.4).

Роль підприємництва в розвитку суспільства
Суть підприємництва розкривається також, виходячи з тієї ролі, яку воно відіграє в суспільстві. Оскільки, це поняття багатоаспектне, то кожна з його граней займає своє місце. Отже,роль п

Етапи та стадії підприємницького процесу
І етап. Ідея II етап. Механізм реалізації ідеї   III етап Припи­нення діяль­ності Вид діяльності

Процедура ліцензування певних видів підприємницької діяльності
Ліцензування й патентування певних видів господарської діяльності є засобом державного регулювання у сфері господарювання. Правові засади ліцензування та патентування певних видів господар

Строки внесення плати за торгові патенти
  № з/п Вид діяльності Місце сплати Строки сплати Торговельна діяльність

Строки дії торгових патентів
  № з/п Вид діяльності Строк дії торгового патенту Торговий та пільговий патент (крім коротко

Поняття та класифікація організаційно-правової форми підприємництва
Вибір організаційно-правової форми підприємництва є важливим і складним етапом на шляху започаткування підприємницької діяльності. Організаційно-правова форма – це фор

Класифікація організаційно-правових форм підприємництва
Класифікаційна ознака Вид підприємництва 1. Характер та зміст підприємницької діяльності Підприємства Організації Уст

Господарські товариства – як організаційна форма підприємництва
  Поширеною формою підприємництва є господарські товариства (ГТ) із різним ступенем відповідальності, які діють на основі Закону України “Про господарські товариства”, що визначає вид

Права та обов’язки учасників господарського товариства
Права учасників ГТ Обов’язки учасників ГТ - брати участь в управлінні справами товариства на підставі установчих документів; - брати

Порівняльна характеристика господарських товариств
Основні ознаки і характе­ристики Акціонерне товариство (АТ) Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ)   Товариство з пов

Переваги та недоліки господарських товариств
Переваги ГТ Недоліки ГТ - Кращі можливості для розвитку і розширен­ня своєї діяльності - Невисока оперативність у прийнят

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Індивідуальне підприємництво
Індивідуальне підприємництво - це таке підприємництво, власником якого є одна людина. Власник індивідуального бізнесу є, як правило, і його менеджером. Він діє від свого імені і на свій ризик, має

Державна реєстрація юридичної особи
Початок підприємницької діяльності настає з моменту державної реєстрації суб'єктів підприємництва та набуття ними прав юридичної особи. Ця процедура важлива для підприємця, оскільки на цій стадії в

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
  Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем (далі - заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) дер

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи або місця її проживання, набирають чинності з дня їх державної р

Стадії складання бізнес-плану
Бізнес-план складається із взаємопов’язаних стадій, серед яких виділяють: початкову, підготовчу, основну. Швидкість протікання, а також широкий діапазон питань, які вирішують на кожній з названих с

Основні інформаційні потреби для складання бізнес-плану
Інформаційна потреба Змістовне наповнення Маркетингова інформація Інформація про: - потенційних клієнтів; - споживачі

Види бізнес-планів
Класифікаційна ознака Види бізнес-планів Період планування Стратегічний Оперативний

Фінансовий план
Фінансовий план є одним із найважливіших розділів бізнес-плану. Він формується одним з останніх, після того, як підготовлено план маркетингу та виробничий план, дані яких використовуються у фінансо

Оцінка ризиків та страхування
Цей розділ є важливим для підприємства, оскільки, знання можливих ризиків дасть можливість їх уникнути чи застрахуватися, і доказати інвестору, що підприємство справді готове до реалізації проекту.

Способи зниження ризику
1. За характером Внутрішні способи зниження ризику Зовнішні способи зниження ризику   1. Лімітування

Ліквідація і реорганізація підприємства
Припинення підприємницької діяльності може мати місце при реорганізації підприємства чи його ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. Шляхи припинення діяльності суб’єкта підп

Порівняльна характеристика форм реорганізації
Форми реоргані­ зації Злиття Поділ Приєднання Виділення (виокрем-лення) Перетво-рення

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги