рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Пневматична, імпелерна і струминна флотація

Пневматична, імпелерна і струминна флотація - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств   Флотація З Диспергуванням Повітря Через Пористі Матеріали Мож...

 

Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати забруднення яки містяться в стічній рідині . При цьому необхідно дотримувати визначені умови. Ці умови повинні перешкоджати злиттю й укрупненню пухирців і сприяти їх стабілізації. До них відносяться: відносно невелика швидкість витікання повітря з отворів, досить велика відстань між отворами, наявність у стічній рідині піноутворювач.

Конструкція флотаційної установки з диспергуванням повітря через пористі матеріали приведена на мал.30. Вона являє собою резервуар з горизонтальним рухом води. Повітря у флотоційу камеру подається через мілкопористі фільтроси, покладені на дні. Флотоційний шлам приділяється за допомогою скребкового транспортера через лоток, що відводить.

Рис.30.Флотоційна установка з диспергуванням повітря

через пористі матеріали.

 

1.Подача стічних вод; 2.Відвід очищених стічних вод; 3.Подача повітря; 4.Мілкопористі фільтросні пластини; 5.Скребковий механізм; 6.Лоток для відводу флотоційного шламу.

 

Розрахункові параметри установки по досвідченим даним при очищенні смоло- і нафтоутримуючих стічних вод наступні:

* розмір отворів (пір) у пористих матеріалах - 4-20мкм;

* тиск повітря 0,1-0,2МПа;

* витрата повітря 0,24-0,31м33;

* тривалість флотації 20-30хв;

* робочий рівень у резервуарі до флотації 1,5-2,0м.

Рівень води під час флотації збільшується в залежності від витрати повітря на 6- 56%.

Застосування флотації з диспергуванням повітря через пористі матеріали рекомендується також для видалення СПАР пінною сепарацією.

Флотоціні установки з механічним диспергуванням повітря в імпелерних машинах знайшли широке застосування при збагаченні корисних копалин і можуть бути використані для очищення стічних вод. Конструкція імпелерної флотоціної установки зображена на мал.31. Імпелер являє собою робоче колесо з великою кількістю лопаток. При обертанні імпелера в його корпус підсмоктується стічна рідина і повітря через повітряну трубку. Обертовими лопатками повітря і стічна рідина перемішуються й у виді емульсії викидаються з корпуса. Навколо корпуса розташованаі ґрати, що служать для заспокоєння потоку. У цій зоні створюється безліч вихрових потоків,яки подрібнюють пухирці повітря. Ступінь здрібнювання пухирців залежить від окружної швидкості обертання імпелера, що у свою чергу впливає на ефективність очищення. Над ґратами відбувається спливання пухирців із прилиплими до них частками забруднень. Флотоційний шлам, що утвориться на поверхні води віддаляється спеціальними шкребками.

Рис.31. Імпелерна флотоціна установка.

 

1.Подача стічних вод; 2.Відвід очищених стічних вод; 3.Імпелер; 4.Повітряна трубка.

 

По досвідченим даним, отриманим при очищенні стічних вод нафтопромислів, досить високого ефекту очищення від нафти можна досягти при окружній швидкості імпелера 12,5-15м/с, насиченні повітрям стічних вод у кількості 0,52м33 і тривалості флотації 20-30хв. Застосування імпелерної флотації доцільно при очищенні стічних вод з високою концентрацією (понад 2000-3000мг/л) нерозчинні домішки, а також для пінної сепарації.

Розрахунок імпелерної флотоційної установки роблять у такій послідовності. Експериментальним шляхом установлюють тривалість флотації і величину окружної швидкості обертання імпелера.

Повну висоту флотоціної камери встановлюють не більш 3,0м. Камеру влаштовують квадратної в плані. Довжину сторони з умов гарного насичення повітрям всього обсягу рідини в камері приймають рівної:

, де

d - діаметр імпелера, м.

Тоді площа камери:

.

Робочий обсяг камери:

,

h - висота водоповітряної суміші (робоча висота) у камері, м.

,де

НСТ - статичний рівень води в камері (до флотації), м.

- щільність аерованої рідини, т/м3, орієнтовно приймається 0,67т/м3.

Статичний рівень у камері, м:

НСТ = , де

U - окружна швидкість обертання імпелера, м/с.

- коефіцієнт напору прийнятий 0,2-0,3.

Кількість імпелерных установок, необхідне для обробки добової витрати стічних вод:

,

t - тривалість флотації, хв.

а - коефіцієнт аерації, виражається обсягом повітря, що приходиться на один обсяг води

(0,35-0,5).

Потужність мотора імпелера дорівнює, квт.

, де

- к.п.д. імпелера;

- секундна витрата аерованої рідини, л/с.

.

Здрібнювання пухирців повітря в струминних процесах досягають шляхом подачі води, що очищається, під тиском через спеціальні сопла, розташовані над поверхнею води у флотоціної камері. Місце входу струменя обмежено, наприклад трубою , зануреної у воду на глибину 1,5-2,0м і виступаючої над поверхнею на 1,0-1,5м. Швидкість виходу води із сопла 15-20м/с. За рахунок інжекції повітря захоплюється струменем води і диспергується за рахунок завихрень потоку. При русі потоку по трубі униз відбувається виділення великих пухирців, не придатних для флотації і з нижнього торця труби у флотоціну камеру надходять тільки пухирці необхідної крупности. Діаметр труби визначається з розрахунку середньої швидкості руху води 0,06-0,08м/с. Крупність пухирців повітря регулюється висотою розміщення сопла над поверхнею води. Зі збільшенням цієї висоти крупность пухирців збільшується. Тривалість флотації при такому диспергуванні складає 20-30хв, але в кожнім конкретному випадку її встановлюють експериментально. Глибину флотоціної камери приймають 2,5-3,0м. Обсяг флотоційної камери може бути знайдений по формулі:

W = , де

Q - максимальний вартовий витрата стічних вод;

t - тривалість флотації, хв;

а - коефіцієнт аерації (0,1-0,2).

 

ЛЕКЦІЯ 15

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Донбаська національна академія будівництва й архітектури.. кафедра водопостачання водовідведення і охорона водних.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Пневматична, імпелерна і струминна флотація

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Макіївка 2009 р
ЛЕКЦІЯ 1 1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання

Усереднення
Виробничі стічні води надходять у водовідводню мережу нерівномірно: мають місце добові, змінні і годинні коливання припливу, а також періодичні залпові викиди, не вважаючи аварійних при технологічн

Нафтовловлювачі
Нафтовловлювачі застосовують для очищення стічних вод, що містять грубодисперговані частки нафти і нафтопродуктів при їхній концентрації більш 100мг/л. По конструкції нафтовловлювачі буваю

Смоломаслоуловлювачі
Смолами й оліями забруднені фенольні стічні води коксохімічних заводів. Для їхнього уловлювання застосовують радіальні і прямокутні відстійники. Конструкція смоломаслоуловлювача приведена на мал.14

Жироуловлювачі
  Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної кількості жиру, що знаходиться в

Осадження зважених речовин у гідроциклонах
Гідроциклони застосовуються для очищення виробничих стічних вод від механічних домішок і ущільненого осаду. Виділення домішок у гідроциклонах відбувається під дією відцентрових сил. По гідравлічних

Фільтрування
  Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не вдається, а також при доочищенні ст

Мікрофільтрування
Мікрофільтрування виробляється на мікрофільтрах через сітки з мікроскопічними отвірами (20-40мкм). Конструкція мікрофільтра аналогічна конструкції барабанного сита (мал.8) на циліндричній поверхні

Адсорбція
Адсорбція є одним з найбільш ефективних методів очищення виробничих стічних вод, що містять розчинені органічні домішки, вона дозволяє домогтися глибокого очищення до норм ПДК шкідливих речовин. Це

Розрахунок адсорберів
  Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів:

Екстракція
  Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При цьому забруднююче речовина, розчин

Евапорація
Евапорація - це спосіб відгону летучих речовин з водяною парою. Летучі речовини при нагріванні розчинів, де вони міститися, переходять у парову фазу. Процес переходу протікає особливо інтенсивно, я

Аерація
  Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний характер, як наприклад, перемішування

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах
  Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до пухирців газу (повітря), що утвор

Напірна і вакуумна флотація
Флотація з виділенням повітря з пересиченого розчину знайшла досить широке застосування в практиці очищення стічних вод, тому що дозволяє одержати пухирці повітря з найменшої крупностю. Сутність ць

Коагуляція
Виробничі стічні води дуже часто містять високодисперсні нерозчинні домішки, видалення яких механічними методами дуже проблематично. У таких випадках може бути ефективна коагуляція. Коагуляцію стіч

Нейтралізація
Виробничі стічні води багатьох галузей промисловості можуть містити кислоти і луги. У більшості кислих стічних вод, крім того, міститися солі важких металів. З метою попередження корозії матеріалів

Окислювання
  Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що недоцільно витягати зі стічних вод, а

Відновлення
  Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод хроматів і біхроматів, валентність хром

Електрокоагуляція
При установці в резервуарі електролізера анодів з чи заліза алюмінію відбувається анодне розчинення метала. Fe - 2e

Електрофлотація
  Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину постійного електричного струму. При е

Стічних вод
Біологічне очищення виробничих стічних вод використовують для видалення з них розчинених органічних речовин. Органічні речовини, що зустрічаються у виробничих стічних водах, дуже різноманітні. Вони

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках
Технологічні схеми очищення виробничих стічних вод в аеротенках і конструкції аеротенков дуже різноманітні, що обумовлюється специфічністю складу стічних вод. Для очищення виробничих стічних вод мо

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах
Біофільтри застосовуються для очищення стічних вод різних виробництв. Застосування знаходять краплинні і високонавантажені біофільтри. Дослідження показали, що швидкості окислювання окисляемых орга

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги