рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Відновлення

Відновлення - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств   Відновлення Застосовується Для Видалення Зі Стічних Вод Речов...

 

Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод хроматів і біхроматів, валентність хрому в який дорівнює 6. Ці з'єднання міститися в стічних водах гальванічних цехів, хутряних фабрик, шкіряних заводів.

Реакція відновлення йде в кислому середовищі при рН=2-3. У якості відновлювачей використовуються солі двовалентного заліза, чи гідросульфіти газоподібний двоокис сірі:

6FeSO4 + 6H2SO4 + 2H2CrO4 Cr2(SO4)3 + 2Fe2(SO4)3 + 8H2O

6NaHSO3 + 3H2SO4 + 4H2CrO4 2Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 10H2O

3Na2SO3 + 3H2SO4 + 2H2CrO4 Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 5H2O

3SO2 + 2H2Cr4 Cr2(SO4)3 + 2H2O

K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O.

У результаті реакцій утвориться з'єднання тривалентного хрому Cr2(SO4)3 , залізо окисляється до тривалентного, сульфіти і гідросульфіти до сульфатів. Надалі стічні води піддаються нейтралізації лужним реагентом (вапном, їдким чи натром содою), при цьому утворяться нерозчинні гідроксіды Cr(OH)3 і Fe(OH)3 ( у випадку використання для відновлення солей заліза), що відокремлюються від стічних вод механічними способами очищення.


ЛЕКЦІЯ 21

 

12. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ.

 

Електрохімічні методи очищення стічних вод зв'язані найчастіше з використанням постійного електричного струму, і засновані на явищах електролізу. До них відносяться електрокоагуляція, електрофлотація, електрохімічне відновлення й окислювання, електролітичний витяг металів зі стічних вод і опадів. Найпростіший електролізер являє собою резервуар із зануреними в нього електродами, приєднаними до джерела постійного електричного струму. Під дією постійного струму хаотичний рух іонів розчинених речовин упорядковується, і вони починають переміщатися в рідині, направляючи у відповідності зі своїм зарядом: аніони - до анода, катіони - до катода.

У результаті деполяризації 2Н+ + 2е Н2 ; Fe3+ + e Fe2+, і відновлення іонів металів Fe2+- 2e Fe на катоді утворяться відкладення. На аноді утворяться окісні чи плівки адсорбція кисневмісних з'єднань інтенсивність і характер цих, а також інших процесів, що супроводжують електроліз, залежать від мінералізації стічних вод, температуры, рН, виду електродів і щільності струму.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Донбаська національна академія будівництва й архітектури.. кафедра водопостачання водовідведення і охорона водних.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Відновлення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Макіївка 2009 р
ЛЕКЦІЯ 1 1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання

Усереднення
Виробничі стічні води надходять у водовідводню мережу нерівномірно: мають місце добові, змінні і годинні коливання припливу, а також періодичні залпові викиди, не вважаючи аварійних при технологічн

Нафтовловлювачі
Нафтовловлювачі застосовують для очищення стічних вод, що містять грубодисперговані частки нафти і нафтопродуктів при їхній концентрації більш 100мг/л. По конструкції нафтовловлювачі буваю

Смоломаслоуловлювачі
Смолами й оліями забруднені фенольні стічні води коксохімічних заводів. Для їхнього уловлювання застосовують радіальні і прямокутні відстійники. Конструкція смоломаслоуловлювача приведена на мал.14

Жироуловлювачі
  Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної кількості жиру, що знаходиться в

Осадження зважених речовин у гідроциклонах
Гідроциклони застосовуються для очищення виробничих стічних вод від механічних домішок і ущільненого осаду. Виділення домішок у гідроциклонах відбувається під дією відцентрових сил. По гідравлічних

Фільтрування
  Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не вдається, а також при доочищенні ст

Мікрофільтрування
Мікрофільтрування виробляється на мікрофільтрах через сітки з мікроскопічними отвірами (20-40мкм). Конструкція мікрофільтра аналогічна конструкції барабанного сита (мал.8) на циліндричній поверхні

Адсорбція
Адсорбція є одним з найбільш ефективних методів очищення виробничих стічних вод, що містять розчинені органічні домішки, вона дозволяє домогтися глибокого очищення до норм ПДК шкідливих речовин. Це

Розрахунок адсорберів
  Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів:

Екстракція
  Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При цьому забруднююче речовина, розчин

Евапорація
Евапорація - це спосіб відгону летучих речовин з водяною парою. Летучі речовини при нагріванні розчинів, де вони міститися, переходять у парову фазу. Процес переходу протікає особливо інтенсивно, я

Аерація
  Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний характер, як наприклад, перемішування

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах
  Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до пухирців газу (повітря), що утвор

Пневматична, імпелерна і струминна флотація
  Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати забруднення яки містяться в стічній рі

Напірна і вакуумна флотація
Флотація з виділенням повітря з пересиченого розчину знайшла досить широке застосування в практиці очищення стічних вод, тому що дозволяє одержати пухирці повітря з найменшої крупностю. Сутність ць

Коагуляція
Виробничі стічні води дуже часто містять високодисперсні нерозчинні домішки, видалення яких механічними методами дуже проблематично. У таких випадках може бути ефективна коагуляція. Коагуляцію стіч

Нейтралізація
Виробничі стічні води багатьох галузей промисловості можуть містити кислоти і луги. У більшості кислих стічних вод, крім того, міститися солі важких металів. З метою попередження корозії матеріалів

Окислювання
  Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що недоцільно витягати зі стічних вод, а

Електрокоагуляція
При установці в резервуарі електролізера анодів з чи заліза алюмінію відбувається анодне розчинення метала. Fe - 2e

Електрофлотація
  Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину постійного електричного струму. При е

Стічних вод
Біологічне очищення виробничих стічних вод використовують для видалення з них розчинених органічних речовин. Органічні речовини, що зустрічаються у виробничих стічних водах, дуже різноманітні. Вони

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках
Технологічні схеми очищення виробничих стічних вод в аеротенках і конструкції аеротенков дуже різноманітні, що обумовлюється специфічністю складу стічних вод. Для очищення виробничих стічних вод мо

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах
Біофільтри застосовуються для очищення стічних вод різних виробництв. Застосування знаходять краплинні і високонавантажені біофільтри. Дослідження показали, що швидкості окислювання окисляемых орга

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги