рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Електрофлотація

Електрофлотація - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств   Сутність Методу Електрофлотації Полягає В Насиченні Стічної Р...

 

Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину постійного електричного струму. При електрофлотації використовуються аноди з матеріалів, що не розчиняються при електролізі (графіту, нержавіючої сталі й інших). У цьому випадку на аноді може виділятися кисень, хлор, відбуватися інші анодні процеси. Кількість пухирців водню, що виділяються, повинне бути достатнім для флотації зважених часток, содержащих-ся в стічній рідині. Питома витрата газу визначається по формулі:

, л/кг твердої фази,

З0 - вихідна концентрація зважених речовин г/л;

Э - ефект очищення в частках одиниць;

Q - розрахунковий вартовий витрата стічних вод, м3/година;

- кількість водню, що виділяється при електролізі, /година.

, л/година, де

0,418 - електрохімічний еквівалент водню , л/а-година;

k - коефіцієнт виходу по струму;

J - сила струму, що протікає через електродну систему, а;

N - число блоків електродної системи.

Користаючись рекомендаціями для значень УВ (у розділі “флотація”), з формул приведених вище визначають величину , а потім обчислюють необхідну величину сили струму J.

Площа електродів (катодів) обчислюють по щільності струму:

, м2.

Щільність струму на катоді звичайно приймають 100-300а/м2. Розміри пухирців водню, що відриваються від поверхні електрода залежать від крайового кута змочування матеріалу електрода і кривизни його поверхні. Застосування гарне електродів, що змочуються водою, з розвитий поверхнею приводить до зменшення розмірів пухирців, а отже до збільшення ефективності електрофлотації. Тому заміна пластинчастих електродів на дротяну чи сітку пористі металокерамічні електроди приводить до збільшення ефекту очищення стічних вод. Тривалість електрофлотації для різних видів стічних вод приймають у межах 0,5-1години.

При проектуванні електрофлотаторів необхідно звернути увага на те, що при електролізі води може утворитися гримуча суміш. З цієї причини в промисловості застосовують електролизери з поділом газів (мал.39).

1. пенный слой; 2. Флотационная камера; 3. корпус; 4. Диафрагма; 5. Катод; 6. Анод; 7. Канал для отвода кислорода; 8. Штуцер для отвода очищенной воды; 9. Штуцер для отвода жидкости из анодного пространства.

Рис.39. Принципова схема електрофлотоційного апарата з діафрагмою.

Електрофлотацію застосовують для очищення стічних вод від нафтопродуктів, а також стічних вод текстильних фабрик, шкіряних заводів, підприємств харчової промисловості.

Найчастіше електрофлотацію сполучають з електрокоагуляціею, що забезпечує високий ефект очищення стічних вод не тільки від грубодисперсных домішок, але і високодисперсних часток. Конструкція електрокоагулятора-флотатора приведена на мал.40.

Рис.40. Електрокоагулятор-флотатор.

1.Подача стічної рідини; 2.Впускна камера; 3.Камера електрокоагуляції; 4.Камера електрофлотації; 5.Відвід очищеної води; 6.Відвід флотоційного шламу; 7.Скребковий механізм.

 

ЛЕКЦІЯ 23

 

13. БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Донбаська національна академія будівництва й архітектури.. кафедра водопостачання водовідведення і охорона водних.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Електрофлотація

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Макіївка 2009 р
ЛЕКЦІЯ 1 1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання

Усереднення
Виробничі стічні води надходять у водовідводню мережу нерівномірно: мають місце добові, змінні і годинні коливання припливу, а також періодичні залпові викиди, не вважаючи аварійних при технологічн

Нафтовловлювачі
Нафтовловлювачі застосовують для очищення стічних вод, що містять грубодисперговані частки нафти і нафтопродуктів при їхній концентрації більш 100мг/л. По конструкції нафтовловлювачі буваю

Смоломаслоуловлювачі
Смолами й оліями забруднені фенольні стічні води коксохімічних заводів. Для їхнього уловлювання застосовують радіальні і прямокутні відстійники. Конструкція смоломаслоуловлювача приведена на мал.14

Жироуловлювачі
  Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної кількості жиру, що знаходиться в

Осадження зважених речовин у гідроциклонах
Гідроциклони застосовуються для очищення виробничих стічних вод від механічних домішок і ущільненого осаду. Виділення домішок у гідроциклонах відбувається під дією відцентрових сил. По гідравлічних

Фільтрування
  Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не вдається, а також при доочищенні ст

Мікрофільтрування
Мікрофільтрування виробляється на мікрофільтрах через сітки з мікроскопічними отвірами (20-40мкм). Конструкція мікрофільтра аналогічна конструкції барабанного сита (мал.8) на циліндричній поверхні

Адсорбція
Адсорбція є одним з найбільш ефективних методів очищення виробничих стічних вод, що містять розчинені органічні домішки, вона дозволяє домогтися глибокого очищення до норм ПДК шкідливих речовин. Це

Розрахунок адсорберів
  Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів:

Екстракція
  Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При цьому забруднююче речовина, розчин

Евапорація
Евапорація - це спосіб відгону летучих речовин з водяною парою. Летучі речовини при нагріванні розчинів, де вони міститися, переходять у парову фазу. Процес переходу протікає особливо інтенсивно, я

Аерація
  Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний характер, як наприклад, перемішування

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах
  Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до пухирців газу (повітря), що утвор

Пневматична, імпелерна і струминна флотація
  Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати забруднення яки містяться в стічній рі

Напірна і вакуумна флотація
Флотація з виділенням повітря з пересиченого розчину знайшла досить широке застосування в практиці очищення стічних вод, тому що дозволяє одержати пухирці повітря з найменшої крупностю. Сутність ць

Коагуляція
Виробничі стічні води дуже часто містять високодисперсні нерозчинні домішки, видалення яких механічними методами дуже проблематично. У таких випадках може бути ефективна коагуляція. Коагуляцію стіч

Нейтралізація
Виробничі стічні води багатьох галузей промисловості можуть містити кислоти і луги. У більшості кислих стічних вод, крім того, міститися солі важких металів. З метою попередження корозії матеріалів

Окислювання
  Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що недоцільно витягати зі стічних вод, а

Відновлення
  Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод хроматів і біхроматів, валентність хром

Електрокоагуляція
При установці в резервуарі електролізера анодів з чи заліза алюмінію відбувається анодне розчинення метала. Fe - 2e

Стічних вод
Біологічне очищення виробничих стічних вод використовують для видалення з них розчинених органічних речовин. Органічні речовини, що зустрічаються у виробничих стічних водах, дуже різноманітні. Вони

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках
Технологічні схеми очищення виробничих стічних вод в аеротенках і конструкції аеротенков дуже різноманітні, що обумовлюється специфічністю складу стічних вод. Для очищення виробничих стічних вод мо

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах
Біофільтри застосовуються для очищення стічних вод різних виробництв. Застосування знаходять краплинні і високонавантажені біофільтри. Дослідження показали, що швидкості окислювання окисляемых орга

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги