рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Стічних вод

Стічних вод - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств Біологічне Очищення Виробничих Стічних Вод Використовують Для Видалення З Них...

Біологічне очищення виробничих стічних вод використовують для видалення з них розчинених органічних речовин. Органічні речовини, що зустрічаються у виробничих стічних водах, дуже різноманітні. Вони представлені як органічними веществами природного походження, характерними для господарсько-фекальних стічних вод і стічних вод деяких підприємств, так і продуктами органічного синтезу. Сотні найменувань таких речовин знаходять широке застосування в технології промислового виробництва й у тих чи інших кількостях їх виявляють у стічних водах.

Біологічне очищення виробничих стічних вод в аеробних умовах здійснюють практично в тих же спорудженнях, що і хозфекальных: , біофільтрах,оксітенках , флототенках, фільтротенках, біореакторах різних конструкцій. Однак це очищення в наслідок специфічного складу виробничих стічних вод може мати свої особливості. Ці особливості зв'язані з:

* високими концентраціями органічних речовин у деяких видах стічних вод;

* малою розмаїтістю органічних речовин у стічних водах і малій швидкості їхнього окислювання;

* відсутністю біогенних елементів;

* наявністю в стічних водах токсичних речовин.

При високих концентраціях органічних речовин може спостерігатися гноблення аеробних біологічних процесів і навіть вихід з ладу споруджень біологічного очищення через загибель мікроорганізмів. Загальна концентрація органічних речовин, що виражається через БПКповн, має граничне значення при подачі стічних вод на біологічне очищення. Для різних стічних вод граничне БПКПОВН по-різному і її необхідно визначати експериментальним шляхом. Так, наприклад, для стічних вод заводів віскозного волокна граничне значення БПКПОВН складає 130мг/л, нафтопереробного заводу - 600мг/л, заводу синтетичних жирних кислот - 1660мг/л.

При занадто високих значеннях БПКПОВН необхідно приймати міри для зниження цього показника. В окремих випадках прибігають до розведення стічних вод річковою чи очищеною стічною водою, в інших випадках до локального очищення іншими методами.

Деякі виробничі стічні води характеризуються дуже високими концентраціями органічних забруднень (20-30г/л по БПКПОВН , до 20г/л по зважених речовинах). Це стічні води фабрики первинної обробки вовни, дріжджових, пивоварних заводів, тваринницьких комплексів і інших підприємств. Такий склад стічних вод уможливлює їх анаеробне шумування в метантенках. Навантаження по БПК на метантенки в мезофільному режимі складають у середньому 500г/м3 і може бути підвищена до 2000г/м3 при веденні шумування в двох ступіней з поверненням зрілого осаду з другої ступіні в першу. Ефективність очищення стічних вод по БПК може досягати 90%, однак залишкові концентрації забруднень вимагають подальшого очищення стічних вод в аеротенках. Розрахунок метантенків зводиться до визначення їхнього обсягу:

W = , м3 , де

Q - розрахункова витрата стічних вод, м3/доба;

БПКН - БПК стічних вод, що надходять, кг/м3 ;

БПКК - БПК стічних вод на виході з метантенків, кг/м3;

М - розрахункове навантаження по БПК на метантенки, кг/м3доба.

Розрахункове навантаження визначається по довідковим чи експериментальним даним.

Одним з істотних факторів, що впливають на процеси біологічного очищення, є здатність органічних речовин до окислювання мікроорганізмами і швидкість їхнього окислювання, що для різних видів може відрізнятися дуже істотно. Деякі органічні речовини, що є присутнім у стічних водах, мають значну величину ХПК, у теж час погано окисляються біологічно, тобто мають низькі значення БПК. Тому при занадто великій різниці БПК і ХПК (БПК/ХПК < 0,4) доцільність біологічного очищення може бути поставлена під сумнів.

Оскільки біологічне очищення здійснюється мікроорганізмами, що у процесі життєдіяльності синтезують свою клітинну речовину, те необхідно, щоб у стічних водах у складі органічних речовин містилися не тільки основні елементи (біогенні) з який будуються клітки (вуглець, азот, фосфор, кисень, водень) і необхідні мікроелементи (калій, натрій, залізо, цинк, магній і інші), але щоб і в кількісному співвідношенні вони відповідали змісту в речовині клітки. Відомо, що по нормах на кожні 100мг/л БПКповн повинно приходитися 5мг/л азоту і 1мг/л фосфору. У багатьох стічних водах, що містять органічні речовини рослинного і тваринного походження, ці співвідношення, як правило, знаходяться в необхідних чи межах трохи їхній перевершують. Однак у стічних водах, що містять синтетичні речовини, азоту і фосфору може бути недостатньо і потрібно їхня добавка.

Негативний вплив на хід біологічного очищення роблять токсичні речовини, що містяться в стічних водах. Зміст таких речовин обмежується гранично-припустимими концентраціями і їх необхідно попередньо видаляти зі стічних вод. Разом з тим, у спорудженнях біологічного очищення може розвиватися мікрофлора, відмінна від мікрофлори міських очисних споруджень. Тому оцінку впливу шкідливих речовин потрібно уточнювати експериментально. В умовах більш тривалої і більш інтенсивної аерації, що характерно для біологічного очищення виробничих стічних вод, створюються кращі умови для адаптації мікроорганізмів до шкідливих речовин. Поряд з цим, вплив шкідливих речовин на біологічне очищення стічних вод, що містять повільно окисляються органічні речовини може привести до значного подовження періоду аерації і зниженню ефекту очищення.

 

ЛЕКЦІЯ 24

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Донбаська національна академія будівництва й архітектури.. кафедра водопостачання водовідведення і охорона водних.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Стічних вод

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Макіївка 2009 р
ЛЕКЦІЯ 1 1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання

Усереднення
Виробничі стічні води надходять у водовідводню мережу нерівномірно: мають місце добові, змінні і годинні коливання припливу, а також періодичні залпові викиди, не вважаючи аварійних при технологічн

Нафтовловлювачі
Нафтовловлювачі застосовують для очищення стічних вод, що містять грубодисперговані частки нафти і нафтопродуктів при їхній концентрації більш 100мг/л. По конструкції нафтовловлювачі буваю

Смоломаслоуловлювачі
Смолами й оліями забруднені фенольні стічні води коксохімічних заводів. Для їхнього уловлювання застосовують радіальні і прямокутні відстійники. Конструкція смоломаслоуловлювача приведена на мал.14

Жироуловлювачі
  Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної кількості жиру, що знаходиться в

Осадження зважених речовин у гідроциклонах
Гідроциклони застосовуються для очищення виробничих стічних вод від механічних домішок і ущільненого осаду. Виділення домішок у гідроциклонах відбувається під дією відцентрових сил. По гідравлічних

Фільтрування
  Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не вдається, а також при доочищенні ст

Мікрофільтрування
Мікрофільтрування виробляється на мікрофільтрах через сітки з мікроскопічними отвірами (20-40мкм). Конструкція мікрофільтра аналогічна конструкції барабанного сита (мал.8) на циліндричній поверхні

Адсорбція
Адсорбція є одним з найбільш ефективних методів очищення виробничих стічних вод, що містять розчинені органічні домішки, вона дозволяє домогтися глибокого очищення до норм ПДК шкідливих речовин. Це

Розрахунок адсорберів
  Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів:

Екстракція
  Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При цьому забруднююче речовина, розчин

Евапорація
Евапорація - це спосіб відгону летучих речовин з водяною парою. Летучі речовини при нагріванні розчинів, де вони міститися, переходять у парову фазу. Процес переходу протікає особливо інтенсивно, я

Аерація
  Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний характер, як наприклад, перемішування

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах
  Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до пухирців газу (повітря), що утвор

Пневматична, імпелерна і струминна флотація
  Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати забруднення яки містяться в стічній рі

Напірна і вакуумна флотація
Флотація з виділенням повітря з пересиченого розчину знайшла досить широке застосування в практиці очищення стічних вод, тому що дозволяє одержати пухирці повітря з найменшої крупностю. Сутність ць

Коагуляція
Виробничі стічні води дуже часто містять високодисперсні нерозчинні домішки, видалення яких механічними методами дуже проблематично. У таких випадках може бути ефективна коагуляція. Коагуляцію стіч

Нейтралізація
Виробничі стічні води багатьох галузей промисловості можуть містити кислоти і луги. У більшості кислих стічних вод, крім того, міститися солі важких металів. З метою попередження корозії матеріалів

Окислювання
  Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що недоцільно витягати зі стічних вод, а

Відновлення
  Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод хроматів і біхроматів, валентність хром

Електрокоагуляція
При установці в резервуарі електролізера анодів з чи заліза алюмінію відбувається анодне розчинення метала. Fe - 2e

Електрофлотація
  Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину постійного електричного струму. При е

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках
Технологічні схеми очищення виробничих стічних вод в аеротенках і конструкції аеротенков дуже різноманітні, що обумовлюється специфічністю складу стічних вод. Для очищення виробничих стічних вод мо

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах
Біофільтри застосовуються для очищення стічних вод різних виробництв. Застосування знаходять краплинні і високонавантажені біофільтри. Дослідження показали, що швидкості окислювання окисляемых орга

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги