рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Жироуловлювачі

Жироуловлювачі - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств   Жирами Забруднені Стічні Води М'ясокомбінатів, Маслозаводів, ...

 

Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної кількості жиру, що знаходиться в грубодисперсному стані застосовуються жироуловлювачі, що працюють по принципу відстоювання (при концентрації жиру, що перевищує 100мг/л). Звичайно жиро уловлювачі установлюють на випусках стічних вод з цехів, з найбільш високими концентраціями жирів, а також на загальному стоці. Цехові жироловки розраховуються на 5-7 хвилин перебування, жироловки на загальному стоці - на 2х годинне перебування. Найчастіше застосовуються жироуловлювачі горизонтального типу. Конструкція горизонтального жироуловлювача приведена на мал.15.

 

Рис.15. Горизонтальний жироуловлювач.

 

1. Лоток стічної рідини, що подає; 2.Жироуловлювач;3.Жироприйомна лійка; 4.Жирозбірник; 5.Випуск проясненої води; 6.Випуск жиру й осаду.

 

Стічна рідина, що мистить жир, надходить у розподільний лоток і далі у відстійну частину жироуловлювача. Для затримки речовин, що спливли, служить напівзатоплена перегородка наприкінці жироуловлювача. Для збору жиру можуть бути встановлені як прийомні лійки, так і лотки, щілинні поворотні труби. Для згрібання жиру застосовують скребкові механізми різних конструкцій. Зібраний жир надалі направляється на переробку. Для промивання жироуловлювачив передбачається підведення гарячої води.

Для деяких видів стічних вод, наприклад, стічних вод молокозаводів, застосування горизонтальних жироуловлювачів малоефективна, тому що ступінь очищення по жирах у цих спорудженнях складає 30-35%.

Застосування аеріруемого жироуловлювача в цих умовах дозволяє значно збільшити затримка жирових речовин. Конструкція аеруемого жироуловлювача приведена на мал.16.

Стічна рідина по трубопроводу через реактивний розподільник надходить у нижню частину зони флотації. У цю же зону через другий реактивний розподільник подається водоповітряна емульсія. Стічна рідина аеруеться дрібними пухирцями повітря, що виділяються при зниженні тиску, при цьому частки жиру прилипають до пухирців повітря, що прискорює процес спливання. У зоні відстоювання спливають найбільш дрібні частки жиру, яки флотуються дрібними пухирцями повітря, що надходять з потоком стічної рідини з зони флотації. Очищена вода надходить у водозбірний колектор і з нього через ряд стояків у кільцевий водозбірний лоток. Жир, що сплив на поверхню, віддаляється шкребком у лоток для збору жиру.

При проектуванні аеруемих жироуловлювачів необхідно приймати:

* тривалість перебування стічної рідини, що очищається, у флотаційної камері не менш 20 хв, у відстійній зоні -25хв;

* зміст повітря у водоповітряній емульсії 1,5-2,5% повітря;

* глибину шару води, що очищається, 2-2,5м;

* загальну площу отворів у реактивному водорозподільному пристрої виходячи зі швидкості плину 0,8-1,0м/с, діаметр кожного отвору 10-20мм;

* вологість спливаючої жирової маси 96-97%;

* ефект видалення жирів складає 70%, а в окремих випадках може досягати 80-90%.

Існують і інші конструкції жироуловлювачів, наприклад, жироуловлювачі з нисхідно-висхідним потоком рідини.

 

 

Рис.16. Аеруемий жироуловлювач.

 

1.Реактивний водорозподільний пристрій; 2.Водозбірний колектор; 3.Зона відстоювання; 4.Зона флотації; 5. Корпус; 6.Лоток для збору жирової маси; 7.Привод і шкребок; 8.Кільцевий збірник; 9.Очищені води; 10.Стічні води; 11.водоповітряна емульсія; 12.Осад.

 

ЛЕКЦІЯ 8

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Донбаська національна академія будівництва й архітектури.. кафедра водопостачання водовідведення і охорона водних.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Жироуловлювачі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Макіївка 2009 р
ЛЕКЦІЯ 1 1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання

Усереднення
Виробничі стічні води надходять у водовідводню мережу нерівномірно: мають місце добові, змінні і годинні коливання припливу, а також періодичні залпові викиди, не вважаючи аварійних при технологічн

Нафтовловлювачі
Нафтовловлювачі застосовують для очищення стічних вод, що містять грубодисперговані частки нафти і нафтопродуктів при їхній концентрації більш 100мг/л. По конструкції нафтовловлювачі буваю

Смоломаслоуловлювачі
Смолами й оліями забруднені фенольні стічні води коксохімічних заводів. Для їхнього уловлювання застосовують радіальні і прямокутні відстійники. Конструкція смоломаслоуловлювача приведена на мал.14

Осадження зважених речовин у гідроциклонах
Гідроциклони застосовуються для очищення виробничих стічних вод від механічних домішок і ущільненого осаду. Виділення домішок у гідроциклонах відбувається під дією відцентрових сил. По гідравлічних

Фільтрування
  Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не вдається, а також при доочищенні ст

Мікрофільтрування
Мікрофільтрування виробляється на мікрофільтрах через сітки з мікроскопічними отвірами (20-40мкм). Конструкція мікрофільтра аналогічна конструкції барабанного сита (мал.8) на циліндричній поверхні

Адсорбція
Адсорбція є одним з найбільш ефективних методів очищення виробничих стічних вод, що містять розчинені органічні домішки, вона дозволяє домогтися глибокого очищення до норм ПДК шкідливих речовин. Це

Розрахунок адсорберів
  Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів:

Екстракція
  Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При цьому забруднююче речовина, розчин

Евапорація
Евапорація - це спосіб відгону летучих речовин з водяною парою. Летучі речовини при нагріванні розчинів, де вони міститися, переходять у парову фазу. Процес переходу протікає особливо інтенсивно, я

Аерація
  Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний характер, як наприклад, перемішування

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах
  Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до пухирців газу (повітря), що утвор

Пневматична, імпелерна і струминна флотація
  Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати забруднення яки містяться в стічній рі

Напірна і вакуумна флотація
Флотація з виділенням повітря з пересиченого розчину знайшла досить широке застосування в практиці очищення стічних вод, тому що дозволяє одержати пухирці повітря з найменшої крупностю. Сутність ць

Коагуляція
Виробничі стічні води дуже часто містять високодисперсні нерозчинні домішки, видалення яких механічними методами дуже проблематично. У таких випадках може бути ефективна коагуляція. Коагуляцію стіч

Нейтралізація
Виробничі стічні води багатьох галузей промисловості можуть містити кислоти і луги. У більшості кислих стічних вод, крім того, міститися солі важких металів. З метою попередження корозії матеріалів

Окислювання
  Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що недоцільно витягати зі стічних вод, а

Відновлення
  Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод хроматів і біхроматів, валентність хром

Електрокоагуляція
При установці в резервуарі електролізера анодів з чи заліза алюмінію відбувається анодне розчинення метала. Fe - 2e

Електрофлотація
  Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину постійного електричного струму. При е

Стічних вод
Біологічне очищення виробничих стічних вод використовують для видалення з них розчинених органічних речовин. Органічні речовини, що зустрічаються у виробничих стічних водах, дуже різноманітні. Вони

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках
Технологічні схеми очищення виробничих стічних вод в аеротенках і конструкції аеротенков дуже різноманітні, що обумовлюється специфічністю складу стічних вод. Для очищення виробничих стічних вод мо

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах
Біофільтри застосовуються для очищення стічних вод різних виробництв. Застосування знаходять краплинні і високонавантажені біофільтри. Дослідження показали, що швидкості окислювання окисляемых орга

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги