рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Фільтрування

Фільтрування - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств   Фільтрування Застосовують Для Виділення Зі Стічних Вод Дрібно...

 

Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не вдається, а також при доочищенні стічних вод після біологічного очищення.

Найбільше поширення одержали фільтри з зернистим завантаженням, що підрозділяються по наступним основних ознаках:

По швидкості фільтрування - швидкі (7-16м/година) і надшвидкісні (25-100м/година);

По робочому тиску - відкриті (безнапірні) і напірні;

По крупності фільтруючого матеріалу - дрібнозернисті, середнезернисті, грубозернисті;

По кількості фільтруючих шарів - одношарові, двошарові, багатошарові (каркасно-засипні).

При виборі матеріалу завантаження і його крупності варто враховувати вид забруднень стічних вод. Як фільтруючі матеріали можуть використовуватися сипучі і пористі матеріали: кварцовий пісок, деревні обпилювання, дроблений гравій , антрацит, коксовий дріб'язок, буре вугілля, торф, горілі породи, пластмасове завантаження.

По конструкції фільтри, застосовувані для очищення виробничих стічних вод, багато в чому аналогічні фільтрам для цілей водопідготовки. Напірні фільтри найчастіше завантажують піском крупностю 0,2-2 мм. Висота завантаження коливається від 0,5 до 1,0м. При завантаженні гравійним дріб'язком діаметром 1,0-2,0мм висота завантаження складає 1-1,5м. Швидкість фільтрування залежить від виду і крупності завантаження, від виду і концентрації забруднень, що видаляються, а також типу фільтра (напірний чи безнапірний). Від цих факторів залежать і інші параметри роботи фільтрів: грязеемність завантаження, тривалість фільтроциклу, утрати напору. Для приклада розглянемо швидкісний контактний фільтр КФ - 5 (мал.19).

Рис.19. Швидкий контактний фільтр КФ-5.

1.Подача вихідної води; 2.Відвід очищеної води; 3.Подача води на промивання завантаження; 4.Відвід води після промивання; 5.Жолоба для збору промивної води; 6.Водопідведня система; 7.Завантаження фільтра; 8.Пористий дренаж; 9.Устойство для подачі промивної води в піддон фільтра; 10.Корпус фільтра; 11.Лінія подачі коагулянту.

Фільтр КФ-5 може використовуватися при реагентному очищенню виробничих стічних вод від грубодисперсних і колоїдних домішок. Відмінною рисою фільтра є наявність дірчастої водопідводної (розподільної) системи, розташованої в поверхні завантаження. Наявність такої системи дозволяє уникнути попереднього утворення пластивців коагулянту в шарі води над завантаженням і створити умови для ефективної коагуляції на поверхні зерен завантаження, що значно збільшує ефективність фільтрування.

Застосовувати такі фільтри раціонально при концентрації зважених речовин в воді до 300-400мг/л зі швидкістю фільтрування 12-20м/година. Застосування двошарового завантаження в сполученні з водопідводнею системою дозволяє збільшити грязеемність у 2,5 рази в порівнянні зі звичайними швидкими фільтрами.

Широке застосування в практиці очищення виробничих стічних вод знайшли також каркасно-засипні фільтри, фільтри з завантаженням, що плаває, намивні напірні фільтри й інші.

Конструкція каркасно-засипного фільтра є різновидом фільтрів, у яких використовується принцип фільтрування в напрямку убутної крупності зерен. Завантаження каркасно-засипного фільтра складається з каркаса в якості якого використовується чи гравій щебінь крупностью 40-60мм і засипання з піску крупностю 0,8-1,0мм. Засипання розміщене в нижній половині гравійного каркаса. Крім піску як засипання може використовуватися гранульований доменний шлак, керамзит, мармурова крихта, антрацит. Фільтрація здійснюється зверху вниз, швидкість фільтрування складає 10м/година.

Фільтри з завантаженням, що плаває, заповнюються спіненими гранулами полістиролу, що готують на місці шляхом обробки суспензованого бісерного полістиролу марки ПСВ гарячою водою чи парою при 1000С. Фільтри з завантаженням, що плаває, мають наступні переваги: Економічність, простота конструкції, довговічність фільтруючої завантаження, її здатність до самостійного гідравлічного сортування в процесі промивання по убутної крупності зерен і ін.

Напірні намивні фільтри застосовуються при невеликих витратах стічних вод. Фільтрування виробляється через попередньо намитий шар перліту. Конструкція намивного фільтра являє собою горизонтальний корпус, усередині якого по всій довжині проходить порожній вал із закріпленими на ньому дисками. Поверхня дисків складається з перфорованих аркушів покритих фільтруючої чи сіткою тканиною. Початковий фільтруючий шар (товщиною 1-2мм) наноситься подачею в корпус фільтра суспензії порошку перліту концентрацією 2-2,5г/л. Потім суспензія подається зі стічною рідиною, що очищається, при цьому фільтруючий шар збільшуеться до товщини 45мм.

Фільтроцикл припиняється по досягненні граничного значення втрат напору (від 0,1 до 0,2Мпа).

Фільтри розраховуються на роботу в нормальному і форсованому режимах. Основні розрахункові параметри звичайно встановлюються досвідченим шляхом у залежності від складу стічних вод.

Розрахунок площі фільтрів виробляється по максимально годинній витраті за винятком припустимої нерівномірності 15%, розрахунок конструктивних елементів фільтрів виконується аналогічно як і для фільтрів водопівдготовки.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Донбаська національна академія будівництва й архітектури.. кафедра водопостачання водовідведення і охорона водних.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Фільтрування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Макіївка 2009 р
ЛЕКЦІЯ 1 1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання

Усереднення
Виробничі стічні води надходять у водовідводню мережу нерівномірно: мають місце добові, змінні і годинні коливання припливу, а також періодичні залпові викиди, не вважаючи аварійних при технологічн

Нафтовловлювачі
Нафтовловлювачі застосовують для очищення стічних вод, що містять грубодисперговані частки нафти і нафтопродуктів при їхній концентрації більш 100мг/л. По конструкції нафтовловлювачі буваю

Смоломаслоуловлювачі
Смолами й оліями забруднені фенольні стічні води коксохімічних заводів. Для їхнього уловлювання застосовують радіальні і прямокутні відстійники. Конструкція смоломаслоуловлювача приведена на мал.14

Жироуловлювачі
  Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної кількості жиру, що знаходиться в

Осадження зважених речовин у гідроциклонах
Гідроциклони застосовуються для очищення виробничих стічних вод від механічних домішок і ущільненого осаду. Виділення домішок у гідроциклонах відбувається під дією відцентрових сил. По гідравлічних

Мікрофільтрування
Мікрофільтрування виробляється на мікрофільтрах через сітки з мікроскопічними отвірами (20-40мкм). Конструкція мікрофільтра аналогічна конструкції барабанного сита (мал.8) на циліндричній поверхні

Адсорбція
Адсорбція є одним з найбільш ефективних методів очищення виробничих стічних вод, що містять розчинені органічні домішки, вона дозволяє домогтися глибокого очищення до норм ПДК шкідливих речовин. Це

Розрахунок адсорберів
  Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів:

Екстракція
  Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При цьому забруднююче речовина, розчин

Евапорація
Евапорація - це спосіб відгону летучих речовин з водяною парою. Летучі речовини при нагріванні розчинів, де вони міститися, переходять у парову фазу. Процес переходу протікає особливо інтенсивно, я

Аерація
  Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний характер, як наприклад, перемішування

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах
  Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до пухирців газу (повітря), що утвор

Пневматична, імпелерна і струминна флотація
  Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати забруднення яки містяться в стічній рі

Напірна і вакуумна флотація
Флотація з виділенням повітря з пересиченого розчину знайшла досить широке застосування в практиці очищення стічних вод, тому що дозволяє одержати пухирці повітря з найменшої крупностю. Сутність ць

Коагуляція
Виробничі стічні води дуже часто містять високодисперсні нерозчинні домішки, видалення яких механічними методами дуже проблематично. У таких випадках може бути ефективна коагуляція. Коагуляцію стіч

Нейтралізація
Виробничі стічні води багатьох галузей промисловості можуть містити кислоти і луги. У більшості кислих стічних вод, крім того, міститися солі важких металів. З метою попередження корозії матеріалів

Окислювання
  Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що недоцільно витягати зі стічних вод, а

Відновлення
  Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод хроматів і біхроматів, валентність хром

Електрокоагуляція
При установці в резервуарі електролізера анодів з чи заліза алюмінію відбувається анодне розчинення метала. Fe - 2e

Електрофлотація
  Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину постійного електричного струму. При е

Стічних вод
Біологічне очищення виробничих стічних вод використовують для видалення з них розчинених органічних речовин. Органічні речовини, що зустрічаються у виробничих стічних водах, дуже різноманітні. Вони

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках
Технологічні схеми очищення виробничих стічних вод в аеротенках і конструкції аеротенков дуже різноманітні, що обумовлюється специфічністю складу стічних вод. Для очищення виробничих стічних вод мо

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах
Біофільтри застосовуються для очищення стічних вод різних виробництв. Застосування знаходять краплинні і високонавантажені біофільтри. Дослідження показали, що швидкості окислювання окисляемых орга

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги