рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка - раздел Философия, Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософія»   Мета І Завдання Навчального Курсу. Курс ...

 

Мета і завдання навчального курсу. Курс передбачає систематизований і структурований виклад програмного матеріалу, спрямований на формування у студентів базового рівня знань з дисципліни. Лекційний курс розрахований на ознайомлення студентів з основними ідеями, проблемами та типами філософського мислення як у минулому, так і сучасності. Мета семінарів – сприяти розвитку аргументованого критичного мислення, навичок філософської рефлексії щодо різних аспектів сучасного життя, вміння аналізувати соціально – політичні процеси, що відбуваються в українському суспільстві, так сучасному глобальному світі.

Міждисциплінарні зв’язки.Курс корелює зі змістом та методологією нормативних дисциплін циклу соціологічної та політичної підготовки.

Вимоги до знань та умінь. За результатами вивчення курсу студент повинен

знати:

· Базові поняття та проблеми філософії;

· Основні філософські дисципліни, розуміти їх специфіку;

· Основні етапи історичного розвитку філософії;

· Напрями розвитку сучасної філософії;

· відомих філософів, як минулого, так і сучасності, знати специфіку їх філософської позиції, а також внесок у розвиток філософської думки та культури;

 

Студент повинен вміти:

· Читати та аналізувати філософські тексти: визначати основні поняття та проблеми, що характеризують позицію філософів минулого та сучасності;

· Самостійно формулювати ідею (ідеї) філософського тексту, відтворювати логіку міркувань або аргументації;

· Формулювати своє ставлення до філософських позицій мислителі минулого та сучасності;

· Ставити запитання та вносити свої пропозиції у процесі обговорення текстів та ідей філософів;

· Чітко та аргументовано висловлювати свою думку.

· Базові поняття та проблеми філософії

· Основні підрозділи філософії

· Напрями розвитку сучасної філософії

· Основні етапи історичного розвитку філософії

· Імена відомих філософів та їх специфіку їх внеску у розвиток філософської думки та культури

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософія»

Національний університет києво могилянська академія.. Кафедра філософії та релігієзнавства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Пояснювальна записка

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма дисципліни «Філософія» відповідає навчальному плану підготовки студентів з напрямів 0301 – соціально-політичні науки; напрям підготовки: 6.0030101 – соціологія;6.030104 – політологія; 6.13

Філософія доби Середньовіччя та Відродження
Особливості середньовічної філософії. Філософія і теологія. Теоцентризм і креаціонізм. Етапи розвитку середньовічної філософії. Патристика і схоластика. Блаженний Августин. Проблема співвідношення

Основні напрями філософії ХХ ст
Екзистенціалістська філософія та поняття екзистенції (С.К’єркегор, Г.Марсель, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, А.Камю). Екзистенціальна ситуація: загубленість, тривога, страх, абсурд. Проблема автентичної сам

ІІІ. ЛІТЕРАТУРА
Основна: Августин Блаженный. Монологи / Августин Блаженний // Читанка. – Кн. 2, Тема 9. – 2003. – С. 45 – 50. Аристотель. Метафизика / Аристотель // Читанка. – Кн

Тематичний план дисципліни
  Номер теми       Назва теми Кількість годин Лекції Семінари  

План лекційних занять
Заняття 1. Що таке філософія? (2 год.)   1. Філософія і буденне життя. 2. Виникнення філософії. Філософія і міф. 3. Філософія, світогляд та

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги