рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Філософія у питаннях і відповідях

Філософія у питаннях і відповідях - раздел Философия, Предмет вивчення філософії Методи і функції філософії 1. Світогляд, Як Духовно-Практичний Феномен  ...

1. Світогляд, як духовно-практичний феномен   Світогляд– сукупність узагальнених уявлень людини про світ, місце людини у світі, підвалини людських взаємин із світом, що виконують функції людського самоусвідомлення та світоорієнтування.    
 
2. Типи світогляду    
 
 

 

 


 

  Міфологія – форма суспільної свідомості, світогляду давнього суспільства, яка містить в собі як фантастичне, так і реалістичне сприйняття навколишньої дійсності. Релігія– форма світогляду, основана на вірі в наявність фантастичних сил, які впливають на життя людини і навколишній світ. При релігійному світогляді для людини характерна чуттєва, образно-емоційна форма сприйняття навколишньої дійсності. Філософія – особливий, науково-теоретичний тип світогляду. Філософський світогляд відрізняється від релігійного і міфологічного тим, що він: · заснований на знанні (а не на вірі або вимислі); · рефлексивний (має місце звернення думки до самої себе); · логічний (має внутрішню єдність і систему); · опирається на чіткі поняття і категорії). Таким чином, філософія являє собою найвищий рівень і вид світогляду, який відрізняється раціональністю, системністю, логікою і теоретичною оформленістю.    
   
3. Предмет вивчення філософії Предметом називається коло питань, які вивчає філософія. Загальну структуру предмету філософії, філософського знання складають чотири основних розділи: · онтологія (вчення про буття); · гносеологія (вчення про пізнання); · людина; · суспільство.    
   
4. Методи і функції філософії Під філософським методом розуміють спосіб побудови і обґрунтуванням системи філософського значення. Діалектика – метод філософського дослідження, при якому речі, явища розглядаються критично, послідовно з урахуванням їх внутрішніх протиріч, змін, розвитку, причин і наслідків, єдності і боротьби протилежностей. Метафізика – метод, протилежний діалектиці, при якому об'єкти розглядаються: · уособлено, як самі по собі (а не з точки зору їх взаємозв’язку); · статично (ігнорується факт постійних змін, саморуху, розвитку); · однозначно (ведеться пошук абсолютної істини, не приділяється уваги протиріччям). Догматизм– сприйняття навколишнього світу через призму догм – раз і назавжди прийнятих переконань, недоведених, “даних згори” і які носять абсолютний характер. Цей метод був властивий середньовічній теологічній філософії. Еклектика – метод, оснований на роз’ясненні будь-яких поглядів, ідей, які приваблюють масову свідомість, але не мають реальної ні онтологічної, ні гносеологічної цінності і достовірності. Софістика – наперед визначене, свідоме застосування в спорі і в доведенні софізмів, тобто неправдивих, хибних положень, аргументів, замаскованих зовнішньою, формальною правильністю. Герменевтика – у класичній філософії вчення про інтерпретацію текстіст.    
   
5. Головне питання філософії    
 
 


 

 

В межах чотирьох основних розділів філософії можна виділити багато питань, що нею вивчаються:
· сутність буття; · походження буття; · матерія, її форми; · свідомість, її походження і природа; · взаємовідносини матерії і свідомості; · небуття; · людина, її суть та існування; · душа, духовний світ людини; · суспільство; · суспільство і людина; · природа; · природа і суспільство; · духовна сфера життя суспільства.   · матеріально- економічна сфера життя людини; · соціальна сфера суспільства; · суспільно- економічна формація, цивілізація; · перспективи людини, суспільства; · екологія, проблеми виживання; · особливості пізнання; · вплив суб’єкта на процес пізнавання і його результати; · обмеженість і безмежність пізнання; · рух; · філософські категорії; · діалектика, її закони; · інші питання.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Предмет вивчення філософії Методи і функції філософії

Вступ до дисципліни.. Філософіяпостає своєрідним випробуванням людського інтелекту щодо його можливостей Вона спирається на унікальні..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Філософія у питаннях і відповідях

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Онтологічна сторона основного питання філософії полягає в постанові і рішенні проблеми:що первинно – матерія або пізнання?
    Матеріалізм – ви

Суть ґносеологіїзі сторони основного питання: пізнаваний або не пізнаваний світ, що первинно в питанні пізнання?
         

Література
  Надольний І.Ф. та ін. Філософія: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 1997. Петрушенко В.Л. Філософія: Навчальний посібник. – К.: Каравела. – Львів: Новий світ – 2000, 2

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги