рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначення понять

Визначення понять - раздел Философия, Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство Визначенням,Або Дефініцією,Називається Логі...

Визначенням,або дефініцією,називається логічна операція, що розкриває зміст поняття. Наприклад: «Студент – людина, яка навчається уВНЗ або технікумі». Поняття, зміст якого визначається, називається визначуванимпоняттям (definiendum, скорочено — Dfd), а поняття, за допомогою якого розкривається зміст визначуваного поняття, визначаючимпоняттям (definiens Dfn).

Якщо у визначенні розкривається тільки назва поняття, то воно називається номінальним(від лат. потіш — ім'я, назва). Якщо ж у визначенні розкриваються істотні ознаки предмета, то воно називає­ться реальним.

Види визначень і їх правила докладно висвітлювалися в підруч­никах з логіки. Найпоширенішим видом реальних визначень є ви­значення через найближчий рід і видову відмінність. Правила цього виду визначення студенти мають твердо знати і вміти використову­вати їх на практиці.

Основні правила визначення понять:

1). Визначення понять повинно бути співрозмірним definiendum, (скорочено — Dfd) повинен дорівнювати definiensу — (Dfn);

2). Визначення понять не повинно містити хибного кола;

3).Визначення понять по можливості не повинно бути заперечним;

4). Визначення понять повинно бути чітким, ясним, не містити двозначностей.

4. Поділ понять

Логічна операція, що розкриває обсяг поняття, називається поді­лом поняття. Поняття, обсяг якого розкривається, називається діле­ним поняттям. Ознака, за якою здійснюється поділ, називається ос­новою поділу,а поняття, одержані в результаті поділу, — членами поділу.Залежно від кількості членів поділу розрізняють поділ дво­членний, тричленний і багаточленний. Серед двочленного поділу виділяють дихотомію (від грец. dicha — два і tome — поділ, розтин, тобто поділ на дві частини), що являє собою поділ обсягу діленого поняття С на два суперечних поняття — А і не-А: швидкий — не­швидкий, збитковий — незбитковий і т.п.

Особливим видом поділу є класифікація.Від звичайного поділу класифікація відрізняється тим, що в ній поділ здійснюється за істо­тною, корінною ознакою, а члени поділу займають постійне і чітко фіксоване місце. Прикладом класифікації може служити періодична система хімічних елементів Менделєєва.

Основні правила поділу понять:

1) Поділ повинний здійснюватися по одній основі;

2) Поділ повинний бути співрозмірним: обсяг діленого поняття повенен дорівнюватися сукупному обсягу членів поділу;

3) Поділ повенен бути послідовним, не містити у собі стрибка;

4) Члени поділу повинні взаємно виключати один одного.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство

Університет сучасних знань.. Слов янський державний педагогічний університет.. Кредитно модульний курс з філософії філософія логіка релігієзнавство..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначення понять

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Гриф надано
Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-1445 від 18.06.08. Авторський колектив: Мозговий Л.І., Бичко І.В.,

Передмова
Духовна культура України на зламі тисячоліть переживає значні зміни, які відображають фундаментальні зрушення в суспільному житті. Навчальний посібник «Кредитно-модульний курс з філософії: філософі

Даосизм
Даосизм — філософське вчення, згідно з яким природа і життя людей підпорядковані загальному божественному законові дао. Засновником даосизму — другої за значенням течії у філ

Тести до теми
І РІВЕНЬ 1. «Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського. Автор розуміє «благодать» як: а)засадниче поняття християнського віровчення, яке було покладене в о

Енеза науки
2. Наукове пізнання, його специфіка й побудова. 3. Методологія наукового пізнання. 1. Наука – складний багатогранний феномен, як

Мал. 3.
Некласична наука кінця ХІХ – ХХ століття революційно змінила уявлення про час. Теорія відносності, теорія термодинаміки спростували класичну картину світу, побачивши час нелінійним, дискретним, зал

Загальна характеристика понять
За давньою усталеною традицією людство виділяє два основні джерела знання та пізнавального процесу: відчуття (або чуття) та мислення. Але їхня взаємодія у процесі пізнання вияв

Загальна характеристика судження
Судження — це форма мислення, у якій щось стверджується чи заперечується в існуванні предметів або виражається зв'язок між предметом та його властивостями чи відношення між предмет

Загальна характеристика умовиводу
Умовивід — це форма мислення, у якій з одного чи кількох іс­тинних суджень на основі певних правил виводу виводять нове судження. Структура кожного

Римо- католицька церква (РКЦ)
Римо-католицька церква- друга за чисельністю парафій Католицька Церква в Україні; до неї належать католики латинського обряду. Україна від початків своєї християнізації зазнала впливу і Візантійськ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги