рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Суспільство: сутність і специфіка пізнання

Суспільство: сутність і специфіка пізнання - раздел Философия, Філософія   Тема 12. Філософський Аналіз Суспільства Поняття Соц...

 

Тема 12. Філософський аналіз суспільства

Поняття соціального в філософії. Соціум як історичний процес

Суспільство як система і життєдіяльність людини

Діяльність як спосіб існування соціального

Тема 13. Суспільство і природа

Найважливіші характеристики складових географічної оболонки

Антропосфера, соціосфера, біотехносфера

Географічне середовище

Екологія та екологічні проблеми в Україні

Народонаселення — передумова та суб'єкт історичного процесу

Якісний стан населення

Сім'я. Функції сім'ї

Історичні типи відтворення населення. Закон Мальтуса

Тема 14. Парадигми осягнення історії

Філософія історії: предмет і напрямки

Єдність і багатоманітність історії

Суспільно-економічна формація

Цивілізація: історія поняття

Історичний процес як множина цивілізацій

Монадологічне розуміння цивілізацій

Тема 15. Рушійні сили та суб'єкти суспільного розвитку

Поняття ''рушійні сили розвитку суспільства"

Суб'єкти суспільного розвитку

Соціально-етнічні спільноти людей та тенденції їхнього розвитку

Діалектика розвитку поцесів етносуспільного буття

Етносоціальна культура як чинник гармонізації національних і міжнаціональних відносин

Тема 16. Особистість у вимірах філософського аналізу

Людина, індивід, особистість

Потреби

Інтереси

Соціальна норма

Життєва позиція особистості

Діяльність

Виховання особистості

Тема 17. Матеріальні основи розвитку суспільства

Розмаїтість поглядів на основи суспільного розвитку

Поняття суспільного виробництва

Продуктивні сили

Виробничі відносини

Взаємозв'язок продуктивних сил та виробничих відносин

Сутність науково-технічної революції

Соціальні наслідки НТР

Тема 18. Політична система суспільства

Сутність, структура та функції політичної системи

Держава — базовий інститут політичної системи

Національна держава і громадянське суспільство

Політична свідомість і політична культура як елементи політичної системи

Тема 19. Духовне життя суспільства.

Суспільна свідомість і культура

Сутність духовного життя суспільства

Буденна і теоретична свідомість

Суспільна психологія й ідеологія

Форми суспільної свідомості

Особливості духовної культури суспільства

Тема 20. Цінності в житті людини та суспільства

Історичний розвиток філософських уявлень про цінності

Цінності в структурі соціуму

Логічні елементи категорії цінності

Ієрархія цінностей людського буття

Цінності як ядро світоглядної проблематики

Тема 21. Філософський аналіз науки

Генезис науки

Закономірності розвитку науки

Наука як соціальна система

Структура науки

Наука як феномен культури

Тема 22. Майбутнє: проблеми прогнозування

Поняття соціального передбачення і прогнозування майбутнього

Основні науково-теоретичні характеристики соціального прогнозування

Людство на шляху до нової цивілізації

Замість висновків

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія

За редакцією доктора філософських наук професора І Ф Надольного.. Київ Вікар..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Суспільство: сутність і специфіка пізнання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Частина перша. Філософія буття і пізнання
РОЗДІЛ І. Вступ до філософії і основні етапи її історичного розвитку   Тема 1. Філософія, її людські виміри і смисл Світогляд як духовно-практичний феномен

Передмова
Динамічні процеси сучасного суперечливого світу ставлять кожну людину в складні умови соціального життя. Зростаюча напруга, пов'язана із зміною ціннісних орієнтацій, необхідність пошуку і швидкого

Тема 18
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА Політика — мистецтво управління державою. Арістотель Політика — важливий компонент життєдіяльності суспільства. За своє

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги