рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Орієнтовні питання до екзамену для заочників

Орієнтовні питання до екзамену для заочників - раздел Философия, Філософія права 1. Філософія Права: Її Предмет, Завдання, Методологія. 2. Предмет Фі...

1. Філософія права: її предмет, завдання, методологія.

2. Предмет філософії права.

3. Філософія права в системі наук, її основні питання і функції.

4. Сутність методології права та її рівні.

5. Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення.

6. Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва.

7. Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності.

8. Філософія права Платона.

9. Філософія права Аристотеля.

10. Особливості філософсько-правової думки в епоху середньовіччя.

11. Філософія права Августина.

12. Філософія права Фоми Аквінського.

13. Філософія права Макіавелі.

14. Філософія права Дж. Локка.

15. Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва

16. Етико-правові ідеї у філософії І. Канта.

17. Філософія права Г. Гегеля.

18. Філософія права XX століття.

19. Позитивізм та його трансформація у неопозитивізм.

20. Концепції відродженого природного права XX століття.

21. Правова онтологія: природа і структура права.

22. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової реальності, їх зміст і співвідношення.

23. Як розвивалося уявлення про природне право від античності до XX століття.

24. Сучасне розуміння природного права.

25. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя.

26. Філософський зміст і обґрунтування прав людини.

27. Свобода як цінність. Право як форма свободи.

28. Справедливість як основна правова цінність.

29. Правосвідомість як проблема філософії права.

30. Право і мораль.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія права

Філософія права.. Навчальний посібник.. За редакцією доктора філософських наук професора О Г Данільяна..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Орієнтовні питання до екзамену для заочників

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Трансформація українського суспільства в напрямі ци­вілізованих форм організації неможлива без утвердження його на засадах права. Тому сьогодні право постає як одна з найважливіших з-поміж інших со

Філософії права, її історичний розвиток
розділ 1 Предмет і завдання філософії права Філософське осмислення права — завдання особливої наукової і навчальної дисципліни — філософії права, що має свій власний предмет дослі

Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія
Дискусія про предмет філософії права. Почнемо з за­питання: що є філософія права і що вона вивчає? Необхід­но зазначити, що в історії філософсько-правової думки іс­нувал

Філософія права в системі наук, її основні питання і функції
Філософія права в системі філософії і юриспруден­ції. За своїм статусом філософія права являє собою ком­плексну, суміжну дисципліну, що перебуває на межі філо­софії і юр

Сутність методології права та її рівні
Звичайно під методологією розуміється система мето­дів, що застосовуються для дослідження тієї чи іншої ре­альності, а також наука про ці методи. Саме поняття "ме­тод" означає шлях, спосі

Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення
Традиційно основними конкуруючими типами право­розуміння вважаються правовий позитивізм і теорія при­родного права, їх суперництво пронизує всю історію філо­софсько-правової думки. Що ж являють соб

Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення
Традиційно основними конкуруючими типами право­розуміння вважаються правовий позитивізм і теорія при­родного права, їх суперництво пронизує всю історію філо­софсько-правової думки. Що ж являють соб

Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху античності
Досократівська філософія права. Для того, щоб кра­ще зрозуміти чинники виникнення і розвитку філософ­сько-правових поглядів в епоху античності, необхідно роз­глянути осо

Особливості філософсько-правової думки в епоху середньовіччя
Метафізичні передумови християнського світорозумін­ня. Римське трактування природно-правових норм мало відгук у ранніх ідеологів християнства. Воно застосовуєть­ся до морально-релігійного закону. Х

Частина друга Основні проблеми філософії права
розділ 5 Правова онтологія: природа і структура права Одним з основних завдань філософії права є пошук відповіді на питання: яким чином універсальні закони бут­тя пов'язані з законами сусп

Правова аксіологія: ціннісні основи права
Тема 1. Ціннісні основи права Аксіологічне вивчення . права має важливе наукове, практичне і моральне значення. Воно дає можливість звер­нути увагу не тільки на соціокультурні та со

Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток
Розділ 1. Предмет і завдання філософії права...... § 1. Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія................................ 6 § 2. Філософія права в си

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги