рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лекція 6

Лекція 6 - раздел Философия, Опорний конспект лекцій Опорний конспект лекцій Філософія   1. Філософська Думка Епохи Київської Русі (Х-Хіv Cт.). ...

 

1. Філософська думка епохи Київської Русі (Х-ХІV cт.).

2. Філософська і суспільно-політична думка в Україні в ХІV- ХVІІІ ст.

3. Основні ідеї української філософії ХІХ ст.

4. Новітня українська філософія.

 

Гуманістичний, моральний початок став домінуючим в період зародження філософської думки в Україні. Він став визначальним на протязі всієї історії української філософської і суспільно-політичної думки.

 

1.1. Філософська думка епохи Київської Русі (Х-ХІV ст.)

Передумови виникнення філософської і суспільно-політичної думки:

- формування держави;

- запровадження християнства та надання їй офіційної державної релігії (988 р.);

- розповсюдження письменності, поява перших письмових пам’ятників наприкінці Х – першій половині ХІ ст.;

- розвиток національного самоусвідомлення, осмислення світоглядних проблем пізнавального процесу;

- успіхи в культурному, соціально-економічному розвитку.

Головні проблеми дослідження філософів:

- філософсько-світоглядні;

- політичні;

- історичні.

 

Вплив релігії на духовне життя Київської Русі не призвело до перетворення філософії в служницю богословія (теології)

 

Академік С.Л. Ліхачов визначав, що давньоруську літературу можна розглядати як літературу однієї теми і одного сюжету. Цією темою являється смисл людського життя, а сюжетом – світова історія.

 

 

Перші пам’ятники філософської думки Київської Русі:

- “Слово про Закон і Благодать” виникають в кінці Х - першій

- “Слово о полку Ігоревім” та інші половині ХІ ст.

 

В “Слові про Закон і Благодать” митрополит Київський Іларіон виступає за те, щоб суспільний лад основувався на благодаті.

Принципами суспільного устрою являється закон і благодать.

- “закон” передбачає підкорення народів одного другим

 

- “благодать” передбачає рівноправність народів

 

Прикладом суспільного ладу, основаного на принципі благодаті, Іларіон вважає Київську Русь.

В “Слові о полку Ігоревім” відстоюються патріотичні ідеї єдності всіх руських земель, укріплення і централізації держави для відпору іноземним загарбникам.

 

 

Широке розповсюдження знайшли твори, в яких розвивались філософські ідеї розуміння бога, миру, людини.

 

 

Релігійно-філософські твори неоплатонічного напрямку:

а) збір чотирьох трактатів:

- “Про божественні імена”;

- “Про небесну ієрархію”;

- “Про церковну ієрархію”;

- “Таємне богослов’я”.

б) збір десяти листів: на протязі довгого часу приписувавшихся першому афінському єпископу І ст. н.е. Дионісію Ареопагіту (звідси назва зводу творів).

Значення ареопагітиків:

- на протязі цілого десятиліття (до Відродження) вони були найпопулярнішим твором релігійно-філософської думки;

- послужили одним із ідейних джерел всієї середньовікової філософії;

- в них виявились елементи діалектики;

- позитивні риси в ученні про матерію і форму (це з успіхом використовувалось у боротьбі з середньовіковим аристотелізмом і схоластикою).

 

1.2. Філософська і суспільно-політична думка в Україні (ХІV-ХVІІІ ст.)

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Опорний конспект лекцій Опорний конспект лекцій Філософія

Дніпропетровський державний фінансово економічний інститут.. Л М Табінська..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лекція 6

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Філософія: Опорний конспект лекцій. У 3-х частинах. – Ч.І. – Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2001. – 68 с
  Опорний конспект лекцій розроблений за проектом програми з дисципліни “Філософія” для вищих закладів освіти України, затвердженої наказом Міносвіти України, Київ, 1997. Опо

Передмова
  У сучасних умовах світоглядні уявлення і переконання молоді формуються в контексті переоцінки нашого історичного минулого. Щоб не блукати у лабіринтах нових суспільних проц

Лекція 1
1. Місце філософії в самопізнанні людини, основні риси філософії. 2. Філософія і світогляд. Основні рівні світогляду. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, наука і філософія.

ІІІ рівень
    Це наочно обґрунтований філософський світ

Лекція 2
  1. Становлення філософського знання. Міфоепічні засади філософії. Релігійні основи філософії. 2. Парадигмальність філософського знання: давньокитайська і давньоіндійська фі

Лекція 3
1. Римська антична філософія. Неоплатонізм. 2. Виникнення середньовічної парадигми західноєвропейської філософії. Релігійний характер філософської думки. 3. Схоластика. Реалізм і

Лекція 4
1. Гуманістичний характер філософії епохи Відродження. 2. Філософія Нового часу (ХVІІ-ХVІІІ ст.): а) Проблеми методу. Філософське обґрунтування нової картини світу (Бекон, Декарт,

Лекція 5
1. Німецька класична філософія (Кант, Фіхте, Шеллінг, Гегель, Фейербах). 2. Філософські погляди Маркса, Енгельса. 3. Сучасна світова філософія.   1.1. Німец

І етап – ХІV-ХVІ ст.
  Характеристика даного етапу: Протест народних мас проти соціального і національного гноблення, який виражається в розповсюдженні єресей. Єретики виступали п

ІІ етап – ХVІ-ХVІІІ ст.
  Характеристика даного етапу: Антифеодальна, національно-визвольна боротьба проти соціального, національного і релігійного гноблення українського народу польськими ма

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги