рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Философия: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Структурная геология
Структурная геология..

 1. Свиридов, Л.И
 2. Залегания отложений
 3. Построение геологической карты и разреза для условий горизонтального залегания отложений
 4. Работа с геологической картой района моноклинального залегания покровного комплекса несогласно перекрывающего геосинклинальный комплекс
 5. Определение элементов залегания и мощностей наклонных слоев по карте графическим способом
 6. Построение линий выходов наклонных слоев по заданным элементам залегания
 7. В условиях несогласного соотношения моноклинально залегающих толщ и построение разреза
 8. И построение разреза по карте
 9. Определение элементов и размеров складок
 10. Для участка с разрывами
 11. Определение морфологического типа, возраста и вертикальной амплитуды разрывных нарушений в условиях наклонного залегания слоев
 12. Сочетание складок и разрывов
 13. Построение роз-диаграмм простираний и углов падений трещин
 14. Группировка углов падения трещин
 15. В изолиниях плотности полюсов
 16. И экзоконтактовую зону отложений рамы
 17. По элементам прототектоники
 18. Построение одноточечной перспективной блок-диаграммы
 19. И построение разреза по карте
 20. Библиографический список
 21. Данные массовых замеров трещин с одной площадки
 22. Продолжение прил. 3
 23. Продолжение прил. 3
 24. Продолжение прил. 3
 25. Продолжение прил. 3
 26. Продолжение прил. 3
 27. Продолжение прил. 3
 28. Продолжение прил. 3
 29. Продолжение прил. 3
 30. Продолжение прил. 3
 31. Продолжение прил. 3
 32. Продолжение прил. 3
 33. Рецензия

Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання
Тема організація управлінського обліку в системі контролінгу управлінський облік як вихідний елемент системи.. тема система планування та бюджетування на.. тема експертна діагностика фінансово господарського стану підприємства..

 1. Сутність контролінгу та передмови його виникнення
 2. Цілі, об’єкти та завдання контролінгу
 3. Функції та види контролінгу
 4. Контролінг у системі управління підприємством
 5. Контрольні питання
 6. Тестові завдання до теми 1
 7. Сутність та класифікація витрат
 8. Центри відповідальності та центри витрат: поняття, види
 9. Контрольні питання
 10. Тестові завдання до теми 2.
 11. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу
 12. Методи обліку витрат та калькулювання фактичної собівартості продукції
 13. Нормативний метод дозволяє оцінити якими були витрати та якими вони повинні бути
 14. Сучасні системи управлінського обліку
 15. Контрольні питання
 16. Тестові завдання до теми 3
 17. Планування як функція управління
 18. Загальні поняття про бюджети та бюджетування
 19. Бюджетна система підприємства
 20. Методика складання зведеного бюджету
 21. Контрольні питання
 22. Тестові завдання до теми 4
 23. Плани і нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу
 24. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 25. Методи оперативного контролiнгу
 26. П – прибуток
 27. Контрольні питання
 28. Тестові завдання до теми 5
 29. Методи експертної діагностики
 30. Методи стратегічної діагностики
 31. SWOT-аналіз як метод діагностики стратегічних позицій підприємства
 32. Сила – це деяка специфічна особливість, що вигідно відрізняє підприємство серед своїх конкурентів
 33. Експрес-діагностика фінансового стану підприємства
 34. Критерії оцінки інвестиційних проектів
 35. Метод розрахунку внутрішньої норми прибутку
 36. Визначення структури контролінгу. Формування цільових функцій і елементів системи контролінгу
 37. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства
 38. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу
 39. Тестові завдання до теми 8
 40. Класифікація управлінських рішень
 41. Критерії прийняття управлінських рішень за обсягом і структурою
 42. Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві
 43. Список використаних джерел

Основи охорони праці
Державний заклад.. південноукраїнський національний педагогічний університет імені к д ушинського..

 1. Лекція 1.
 2. Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення
 3. Законодавство України про охорону праці
 4. Нормативно-правові акти з охорони праці
 5. Нормативні акти з охорони праці підприємств і організацій
 6. Комісія з питань охорони праці підприємства
 7. Обов‘язки працівників щодо виконання вимог охорони праці
 8. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці на виробництві
 9. Інструктажі з охорони праці
 10. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи
 11. Розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків, професійних захворювань та aвapiй
 12. Розслідування та облік нещасних випадків
 13. Розслідування та облік професійних захворювань
 14. Розслідування та облік аварій
 15. Склад комісій, терміни та матеріали розслідування, акт розслідування
 16. Мікроклімат виробничих приміщень
 17. Шкідливі речовини
 18. Освітлення виробничих приміщень
 19. Види виробничого освітлення
 20. Вібрації
 21. Виробничий шум
 22. Лекція 3.
 23. Електричні і магнітні поля та електромагнітні випромінювання промислової частоти і радіочастотного діапазону
 24. Інфрачервоне випромінювання
 25. Лазерне випромінювання
 26. Іонізуючі випромінювання
 27. Лекція 4.
 28. Санітарно-гігієнічні вимоги та їх реалізація в технологічному процесі
 29. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві
 30. Вентиляція виробничих приміщень. Види вентиляції
 31. Природна вентиляція
 32. Механічна вентиляція
 33. Нормування та вимірювання шумів
 34. Нормування ультра - та інфразвуку
 35. Нормування електромагнітних випромінювань
 36. Нормування ІЧ випромінювань
 37. Нормування УФ випромінювання
 38. Вимоги безпеки при роботі з ОКГ
 39. Нормування іонізуючих випромінювань
 40. Лекція 5.
 41. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги для промислових підприємств та виробничих приміщень
 42. Гігієнічна класифікація умов праці
 43. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
 44. Вимоги до місць виконання poбiт
 45. Вимоги до вантажно-розвантажувальних засобів
 46. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту
 47. Електробезпека
 48. Види електричних травм
 49. Допустимі значення струмів і напруг
 50. Класифікація приміщень
 51. Небезпека замикання на землю в електроустановках
 52. Лекція 6.
 53. Технічні способи та засоби захисту при нормальних режимах роботи електроустановок
 54. Технічні способи та засоби захисту при переході напруг на нормально неструмопровідні частини електроустановок
 55. Електрозахисні засоби та запобіжні пристосування
 56. Організаційні та технічні заходи електробезпеки
 57. Захист від статичної електрики
 58. Блискавкозахист
 59. Лекція 7.
 60. Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки
 61. Оцінка вибухопожежонебезпеки об’єкта
 62. Евакуація людей при пожежі
 63. Способи і засоби гасіння пожеж
 64. Вогнегасники
 65. Автоматичні системи пожежегасіння
 66. Організаційно-правові основи та структура забезпечення пожежної безпеки
 67. Вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском
 68. Безпека під час експлуатації резервуарів і балонів
 69. Парові i водогрійні котли
 70. Лекція 9.
 71. Система організаційно-технічних заходів i засобів щодо попередження електротравм. Нагляд та контроль
 72. Вимоги щодо проектування електрообладнання для пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон
 73. Безпека праці користувачів комп’ютерних технологій
 74. Засоби індивідуального захисту
 75. Література
 76. Правова література

Конспект лекцій з дисципліни: страхові послуги
Горлівський автотранспортний технікум.. державного вищого навчального закладу.. донецький національний технічний університет..

 1. Класифікація страхування
 2. Необхідність страхового захисту від ризикових обставин
 3. Історія виникнення та розвитку страхування
 4. Основні терміни та поняття страхування
 5. Суб’єкти страхових правовідносин
 6. Місце страхування в системі економічних категорій та його функції
 7. Принципи страхування
 8. Поняття і ознаки класифікації страхування, її наукове та практичне значення
 9. Класифікація страхування за формами здійснення
 10. Перелік видів добровільного страхування наведено у ст.6 Закону України «Про страхування»
 11. Література
 12. Необхідність, мета та значення державного регулювання страхової діяльності
 13. Правове забезпечення страхування
 14. Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції
 15. Ліцензування страхової діяльності
 16. Поняття ризику та його основні характеристики
 17. Види ризиків та їх класифікація
 18. Тарифна ставка
 19. Оцінка ризику й визначення доцільності його страхування
 20. Страховий ринок та його структура
 21. Організаційна структура страхового ринку
 22. Роль страхових посередників у розвитку страхового ринку
 23. Об’єднання страховиків та їх функції
 24. Страхова послуга та особливості її продажу
 25. Факт укладення договору страхування може засвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування
 26. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування
 27. Умови договору страхування
 28. Особисте страхування в Україні
 29. Страхування життя і його основні види
 30. Страхування життя і його основні види
 31. Медичне страхування
 32. Страхування на випадок хвороби
 33. Страхування від нещасних випадків
 34. Сільськогосподарське страхування
 35. Договір страхування укладається, як правило, на 1 рік
 36. Проілюструємо порядок розрахунків страхових платежів та виплати страхового відшкодування на умовному прикладі
 37. Добровільне страхування врожаю та посівів
 38. Проілюструємо порядок розрахунків страхових платежів та випла­ти страхового відшкодування на умовному прикладі
 39. Сума страхового відшкодування, що має бути перерахована страхувальникові, становить 22081 грн. (31545 х 70 : 100)
 40. Страхування врожаю на підставі індексу врожайності або індексу погоди
 41. Страхування транспортних засобів
 42. Страхування майна юридичних осіб
 43. Страхування майна громадян
 44. Страхування технічних ризиків
 45. Поняття страхування відповідальності та його види
 46. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
 47. Страхування професійної відповідальності
 48. Страхування відповідальності виробника
 49. Екологічне страхування
 50. Особливості грошового обігу страхової компанії
 51. Визначення прибутку страховика
 52. Оподаткування страхової компанії
 53. Показники фінансових результатів діяльності страхової організації
 54. Фінансова діяльність страховика та засади її організації
 55. Фінансові ресурси страхових організацій
 56. Фінансові результати діяльності страхових організацій
 57. Банкрутство, реорганізація та ліквідація страхових компаній

Організація української державності в ході визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. Соціальні відносини
Гетьман п орлик та його конституція.. розвиток капіталістичних відносин і розклад кріпосницької системи у першій.. смерть б хмельницького та історичне значення його діяльності..

 1. Іван Брюховецький
 2. Служка Хмельницького
 3. Гетьман
 4. Неперевірена версія
 5. Порушення Росією договору 1654 р., його історична та правова оцінка
 6. Порушення Росією договору 1654 р., його історична та правова оцінка
 7. Зовнішня політика
 8. Умови договору
 9. Культура України в другій половині XVII — XVIII ст
 10. Хід повстання
 11. Придушення повстання
 12. Українсько-польські міжнародні відносини
 13. Українсько-московські відносини
 14. Відновлення української державності Б.Хмельницьким
 15. Монархізм Богдана Хмельницького
 16. Основні напрями дипломатії Хмельницького в пошуках виходу
 17. Переяславська рада 1654 p
 18. Обрання пилипа орлика гетьманом в еміграції
 19. Повстання Палія
 20. Причина повстання
 21. Початкові успіхи повстання
 22. Польський контрнаступ
 23. Місія Паткуля
 24. Закінчення повстання
 25. Історія
 26. Навчальний процес
 27. Згадування в культурі
 28. Видатні особистості
 29. Розвиток освіти у Наддніпрянській Україні
 30. Розвиток науки
 31. Наукові відкриття
 32. Життя та світоглядні погляди Т. Г. Шевченка
 33. Українська культура XIX століття
 34. Гуманітарні науки
 35. Образотворче мистецтво
 36. Архітектура
 37. Національні культурні організації і рухи
 38. Програма
 39. Розгром товариства
 40. Значення
 41. Політика австрійського уряду щодо українців
 42. Національне та соціальне становище українського населен ня
 43. Зміни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села
 44. Декабристи і Україна
 45. Таємні товариства
 46. Таємні товариства
 47. Концепція нації
 48. Утиски української культури
 49. Інтелігенція
 50. Розвиток української літературної мови
 51. Усна народна творчість
 52. Становлення нової української літератури
 53. Друкарство. Журналістика
 54. Зародження професінного театру. Музика
 55. Образотворче мистецтво й архітектура
 56. Кирило-Мефодіївське товариство
 57. Три поділи Польщі та їх наслідки для українських земель
 58. Події революції 1848-1849 pp. на західноукраїнських землях. Головна руська Рада
 59. Розвиток української культури в XVIII ст. Освіта та наука
 60. Запорозьке козацтво після ліквідації Січі
 61. Наслідки інвентарної реформи

Язык телодвижений как читать мысли по жестам
Copyright c аллан пиз.. оглавление.. глава i общее представление о языке телодвижений восприимчивость интуиция и предчувствия..

 1. Восприимчивость, Интуиция и Предчувствия
 2. Врожденные, Генетические, Приобретенные и Культурно Обусловленные Сигналы
 3. Основные Коммуникационные Жесты и Их Происхождение
 4. Совокупность Жестов
 5. Конгруэнтность - Совпадение Слов и Жестов
 6. Значение Контекста для Толкования Жестов
 7. Другие Факторы, Оказывающие Влияние на Интерпретацию Жестов
 8. Положение в Обществе и Богатство Жестикуляции
 9. Возможность Подделать Язык Телодвижений
 10. Как Сказать Неправду, не Раскрыв Себя
 11. Как Научиться Говорить на Языке Телодвижений
 12. Практическое Использование Зонального Пространства
 13. Зональные Пространства у Разных Наций
 14. Различие Пространственных Зон у Горожан и Жителей Сельской Местности
 15. Территория и Собственность
 16. Автомобили и Их Влияние на Чувство Территории
 17. Ладони. Честность и Открытость
 18. Открытые Ладони и Обман
 19. Сила Ладони
 20. Рукопожатия
 21. Доминирующее и Покорное Рукопожатие
 22. Кто Должен Первым Предлагать Руку для Рукопожатия
 23. Различные Виды Рукопожатий
 24. Жесты Кистей Рук. Потирание Ладоней
 25. Сцепленные Пальцы Рук
 26. Шпилеобразное Положение Рук
 27. Закладывание Рук за Спину
 28. Акцентирование Больших Пальцев
 29. Обман, Ложь, Сомнение
 30. Защита Рта Рукой
 31. Прикосновение к Носу
 32. Потирание Века
 33. Почесывание и Потирание Уха
 34. Почесывание Шеи
 35. Оттягивание Воротничка
 36. Пальцы во Рту
 37. Толкование Жестов и Ошибки Толкования
 38. Подпирание Ладонью Щеки и Подбородка
 39. Оценочные Отношения
 40. Поглаживание Подбородка
 41. Сочетание Различных "Рука-к-Лицу" Жестов
 42. Потирание Затылка и Хлопок по Лбу
 43. Руки на Груди
 44. Скрещенные на Груди Руки -Самый Распространенный Жест
 45. Скрещивание Рук, Усиленное Сжатием Пальцев в Кулак
 46. Кисти Скрещенных Рук на Плечевой Части Руки
 47. Неполный Барьер, образуемый Руками
 48. Замаскированные Жесты, Связанные со Скрещиванием Рук
 49. Замаскированные Жесты, Связанные со Скрещиванием Рук
 50. Перекрещивание Ног
 51. Европейский Способ Закидывания Ноги на Ногу
 52. Закидывание Ноги на Ногу с Образованием Угла
 53. Перекрещенные Ноги в Положении Стоя
 54. Стадии Расслабления Напряженной Позы
 55. Защищается - или, может, Замерзла?
 56. Прижатые к Друг Другу Лодыжки
 57. Фиксирование Ступни Одной Ноги на Голени Другой
 58. Манера Сидеть Верхом на Стуле с Широко Расставленными Ногами
 59. Собирание Несуществующих Ворсинок
 60. Жесты Головой
 61. Основные Положения Головы
 62. Закладывание Рук за Голову
 63. Жесты Агрессивности и Готовности к Действиям
 64. Выражение Готовности у Сидячего Человека
 65. Стартовая Поза
 66. Сексуальная Вызывающая Поза
 67. Поведение Глаз
 68. Прикрытые Веки
 69. Как Контролировать Взгляд Собеседника
 70. Жесты, Используемые Мужчинами при Ухаживании
 71. Жесты и Сигналы, Используемые Женщинами для Завлечения Мужчин
 72. Демонстрация Запястья
 73. Женская Манера Скрещивания Ног
 74. Курение
 75. Курильщики Трубок
 76. Любители Сигарет
 77. Курильщики Сигар
 78. Обычные Жесты, Характерные для Курящих
 79. Манипулирование Очками
 80. Способы Затянуть Время
 81. Взгляд Поверх Очков
 82. Территориальные Претензии
 83. Жесты Собственника
 84. Углы и Треугольники. Открытые Позиции
 85. Закрытые Позиции
 86. Способы Выражения Принятия или Непринятия Человека в Свой Круг
 87. Как Поворотом Корпуса Тела Выражается Заинтересованность к Сидящему Рядом Человеку
 88. Как Провести Собеседование или Переговоры с Двумя Лицами
 89. Как Ступени Ног Выражают Заинтересованность
 90. Расположение Участников при Общении в Положении Сидя
 91. Размещение Участников за Столом
 92. Прямоугольный Стол
 93. Как Организовать Угощение в Ресторане
 94. Повышение Статуса Человека за Счет Манипуляций с Креслом
 95. Размеры Кресла и Его Деталей
 96. Возвышение Стула
 97. Продуманная Расстановка Мебели в Кабинете
 98. Что Еще Помогает Повысить Статус
 99. Совокупность Жестов. Жесты в Различных Обстоятельствах Повседневного Общения

Логика
Федеральное агентство по образованию.. логика.. учебное пособие для студентов омгу..

 1. Общая характеристика понятий
 2. Виды понятий. Логическая характеристика по объему и содержанию
 3. Отношения между понятиями по содержанию и объему
 4. AÈA=A AÈ1=1
 5. AÇ(BÇC)=(AÇB)ÇC AÇ1=A
 6. Суждение как форма мышления
 7. Распределенность терминов в суждении
 8. Отношения между суждениями по истинности. Логический квадрат
 9. Сложные суждения и их виды. Понятие о логическом союзе
 10. Выражение одних логических связок посредством других
 11. Непосредственные умозаключения
 12. Опосредованные умозаключения. Простой категорический силлогизм
 13. Правила терминов
 14. Правила посылок
 15. Правильные (сильные) модусы
 16. Сокращенные, сложные и сложносокращенные силлогизмы
 17. Чисто-условный и условно-категорический силлогизмы
 18. Правила выводов логики высказываний
 19. Понятие о недедуктивных (вероятностных) умозаключениях
 20. Виды индукции и их характеристика
 21. Аналогия
 22. Методы установления причинной связи
 23. Виды аргументации
 24. Общая характеристика доказательства. Виды доказательств
 25. Правила и возможные ошибки в процедурах обоснования
 26. Уловки в процессе аргументации
 27. Часть седьмая. Софизмы и парадоксы

Философия
Платон диалоги пир а б платон м с.. человека это так называемые вечные философские вопросы всегда сохраняющие.. философия существенным образом отличается от других систем знания тем что постоянно вопрошает саму себя о своей..

 1. Я. С.Яскевич В. С.Вязовкин Х.С. Гафаров
 2. Фундаментальные понятия онтологии
 3. Проблема человека в философии и науке
 4. Современная антропология
 5. Тематика книг

Основы философии
Донецкий национальный университет экономики и торговли.. имени михаила туган барановского.. кафедра философских наук..

 1. ББК 87я 73
 2. Философия, круг ее проблем и роль в обществе
 3. Основные исторические типы философии
 4. Философская мысль в Украине XI – XXI вв
 5. Основные философские концепции современности
 6. Человек является центральной проблемой концепций психоанализа (неофрейдизма) и персонализма
 7. Модуль I**.
 8. Проблемно-поисковая часть: модуль і
 9. Доказательная часть: ответы на тесты модуля і
 10. Философское понимание мира: бытие, материя
 11. Философское понимание сознания
 12. Общественное сознание и его структура
 13. Познание и его основные формы
 14. Научное познание
 15. Диалектика, ее законы и категории
 16. Модуль II.
 17. Модуль ІІ.
 18. Доказательная часть
 19. Общество: основы философского анализа
 20. Общество как развивающаяся система
 21. Бытие человека как проблема философии
 22. Личность и общество
 23. Культура и цивилизация
 24. Социальное прогнозирование. Глобальные проблемы современности
 25. Модуль ІІІ.
 26. Ответы на тесты модуля ІІІ.
 27. Предмет этики
 28. Основные этические учения
 29. Категории этики
 30. Эстетика как наука и ее категории
 31. История эстетической мысли
 32. Художественная реальность Украины и пути эстетического воспитания студентов
 33. Логика как основа философского мировоззрения
 34. Задачи и упражнения
 35. Умозаключения
 36. Задачи и упражнения
 37. Логика дискурса. Доказательство и опровержение
 38. Подмена тезиса
 39. Правила к аргументам
 40. Ошибки в аргументах доказательства
 41. Ошибки по отношению к демонстрации
 42. Ее предмет и функции
 43. Общая характеристика христианского вероучения
 44. Реализация принципов свободы совести в Украине
 45. Культурология как наука и ее категории
 46. Необходимым компонентом в познании культуры являются методы, то
 47. Сущность культуры и ее генезис
 48. Феномен и тенденции развития культуры Украины
 49. Основных терминов курса
 50. Практика(гр. praktikos - деятельный, дельный) -предметная, чувственно-материальная целенаправленная деятельность людей
 51. Навчальне видання
 52. Підручник

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу філософія
Національний університет.. державної податкової служби України.. кафедра філософії та політології..

 1. Загально-теоретичні принципи самостійної роботи
 2. Тематичний план
 3. Сутність філософії та її роль у суспільстві
 4. Світогляд, його структура та роль в життєдіяльності людини
 5. Міфологія та релігія як історичні типи світогляду
 6. Наукова картина світу. Специфіка філософського освоєння світу
 7. Методи та функції філософії
 8. Пізнання як предмет філософського аналізу
 9. Рівні та форми пізнання
 10. Проблема істини в філософії та науці
 11. Методологія наукового пізнання
 12. Теми рефератів
 13. Онтологічна проблематика в філософії
 14. Основні форми буття
 15. Філософське поняття «світу»
 16. Дність матерії, руху, простору і часу
 17. Теми рефератів
 18. Філософія свідомості
 19. Філософське розуміння феномену свідомості
 20. Проблема виникнення свідомості
 21. Властивості свідомості та її структура
 22. Самосвідомість людини
 23. Основні підходи до проблеми людини
 24. Взаємовідношення біологічного, соціального і духовного в людині
 25. Проблеми смерті та безсмертя. Творчість
 26. Теми рефератів
 27. Аксіологія як наука про цінності
 28. Типи і філософські концепції цінностей
 29. Класифікація та функції цінностей
 30. Функції цінностей
 31. Філософське поняття культури.Теорії культури
 32. Структура культури
 33. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 34. Культура і цивілізація
 35. Поняття і предмет філософії історії
 36. Основні концепції історіософії
 37. Проблема сенсу та кінця історії
 38. Філософія суспільства
 39. Онтологія соціального
 40. Суспільство як система: основні сфери та закони розвитку суспільного життя. Духовне життя соціуму
 41. Соціальна структура суспільства
 42. Теорії постіндустріального та інформаційного суспільства
 43. Теми рефератів
 44. Філософія права
 45. Сутність права
 46. Право і закон
 47. Правова держава
 48. Теми рефератів
 49. Характерні риси елліністичної філософії
 50. Загальна характеристика Середньовічного світогляду і філософії
 51. Особливості, етапи, представники східної та західної патристики
 52. Схоластика. Проблема універсалій у Середньовічній філософії
 53. Філософія та теологія у Фоми Аквінського
 54. Філософські ідеї Відродження
 55. Філософія нового часу і просвітництва
 56. Загальна характеристика філософії Нового часу: школи, представники, ідеї
 57. Емпіризм як науковий та політико-правовий принцип
 58. Рене Декарт (1596 -1650) - філософ, математик, фізик, механік, фізіолог. Основна риса філософського світогляду Декарта - дуалізм
 59. Філософсько-правові ідеї Просвітництва
 60. Класична німецька філософія
 61. Характерні особливості Німецької Класичної філософії
 62. Гносеологічні та етичні погляди І. Канта
 63. Діалектика суб’єкту Й. Фіхте та натурфілософія Ф. Шеллінга
 64. Діалектичний метод та система об`єктивного ідеалізму Г. Гегеля
 65. Філософськй антропологізм Л. Фейєрбаха
 66. Особливості, представники та течії некласичної філософії XIX-XXІ ст
 67. Рраціоналістичні та сцієнтичні течії в некласичній філософії XIX ст
 68. Антропологічно-гуманістична філософія XX ст
 69. Сучасна постнекласична філософія
 70. Теми рефератів
 71. Особливості української філософської парадигми від давніх часів до XVII ст
 72. Філософська концепція Григорія Сковороди
 73. Філософія України XIX - початку XX ст
 74. Питання до іспиту з філософії для заочної форми навчання
 75. Форми і методи контролю оцінювання знань

Учебно-методический комплекс по курсу философия
Государственное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. московская государственная юридическая академия..

 1. На 2009/10, 2010/11, 2011/12 учебные годы
 2. Тематический план
 3. Философия, ее проблемы и функции
 4. Философия Древнего Востока
 5. Античная философия
 6. Философия Нового времени
 7. Марксистская философия
 8. Русская философия
 9. Западная философия второй половины XIX–XX вв
 10. Бытие
 11. Основные свойства бытия
 12. Познание
 13. Методология научного познания
 14. Человек
 15. Общество
 16. Культура. Ценности. Оценка
 17. Основная
 18. Методические рекомендации к изучению курса
 19. Античная философия
 20. Философия Средних веков и эпохи Возрождения
 21. Философия Нового времени
 22. Марксистская философия
 23. Русская философия XIX – первой половины ХХ века
 24. Западная философия второй половины XIX–XX вв.
 25. Бытие, его основные свойства
 26. Методология научного познания
 27. Человек
 28. Общество
 29. Первое полугодие
 30. Второе полугодие
 31. Философия Нового времени
 32. Первое полугодие
 33. Второе полугодие

З дисципліни основи філософських знань бухгалтерський облік
Мелітопольський державний.. промислово економічний технікум.. методичний посібник..

 1. РОЗДІЛ 1
 2. Поняття світогляду
 3. Міфологічні світогляди
 4. Релігійний світогляд
 5. Дофілософське мислення і філософія
 6. Філософія як світогляд
 7. Специфіка філософського знання
 8. Основне питання філософії і його дві сторони
 9. Матеріалізм та ідеалізм - основні філософські напрямки
 10. Гносеологія
 11. Поняття світогляду
 12. Поняття світогляду
 13. Мораль і світогляд
 14. Мистецтво і світогляд
 15. Скульптура відіграє важливу світоглядну роль, оскільки сприяє формуванню ідеалів, дає змогу людині побачити себе збоку
 16. Історичність світогляду
 17. Міфологія як світогляд
 18. Загальна характеристика релігійного світогляду
 19. Особливості наукового світогляду
 20. Філософія і світогляд
 21. Філософія та життя
 22. Місце філософії в самопізнанні людини
 23. Філософія і наука. Функції філософії
 24. Питання для обговорення
 25. Історичні типи філософії та філософствування
 26. Історія філософії, її періодизація
 27. Рівень
 28. Запитання для самоконтролю
 29. Дискусійні питання
 30. Словник
 31. Особливості та фундаментальні проблеми античної філософії
 32. Характерні риси античних філософських вчень
 33. Історико-філософський процес
 34. Теми рефератів
 35. Антична філософія
 36. Антична філософія
 37. Філософія середньовічної Європи
 38. Гуманістичний характер філософії епохи Відродження
 39. Питання, для дискусії та роздумів
 40. Середньовічна філософія
 41. Філософія епохи Відродження
 42. Суттєві риси та принципи німецької класичної філософії
 43. Філософія Канта, Фіхте, Шеллінга
 44. Вчення Г.Гегеля
 45. Філософська система Л.А. Фейєрбаха
 46. Питання для обговорення
 47. Філософія Нового часу
 48. Некласична філософія кінця XIX - поч.ХХ ст
 49. Екзистенціальна філософія та її різновиди
 50. Сучасна західна філософія
 51. Сучасна західна філософія
 52. Особливості типу української філософської парадигми від давніх часів до ХVII ст
 53. Філософія Г. Сковороди і Т. Шевченка
 54. Філософія України ХІХ-поч.ХХ ст
 55. Питання для дискусії та міркування
 56. Картка №9
 57. Питання для контролю і самоконтролю
 58. Теми рефератів
 59. Філософія в Україні ХV-ХVІІ ст
 60. Античні мислителі про буття
 61. Уявлення про буття в XVII - XVIII в.в
 62. Розуміння буття в ХХ в
 63. Античні мислителі про матерію
 64. Уявлення про матерію в XVII - XVIII в.в
 65. Фізичний ідеалізм» про матерію
 66. Діалектичний матеріалізм про матерію
 67. Поняття руху
 68. Рух і спокій
 69. Рух і розвиток
 70. Форми руху матерії
 71. Поняття простору і часу
 72. Субстанціональна концепція простору і часу
 73. Реляційна теорія простору і часу
 74. Абсолютність і відносність простору і часу
 75. Властивості простору і часу
 76. Ий рівень
 77. Ий рівень
 78. Література
 79. Відображення як загальна властивість матерії
 80. Поняття відображення і форми відображення
 81. Поняття свідомості
 82. Самосвідомість - найважливіша відмінність психіки людини від психіки самих розвитих представників тваринного світу
 83. Свідомість і праця
 84. Рука і свідомість
 85. Свідомість і мова
 86. Свідомість і мова
 87. Структура мозку і свідомості
 88. Кібернетика і свідомість
 89. Філософські ідеї про сутність свідомості
 90. Вульгарний матеріалізм про свідомість
 91. Рівень
 92. Рівень
 93. ТЕМА “ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
 94. Історія питання
 95. Відображення - найважливіше поняття діалектико-матеріалістичної гносеології
 96. Відображення - найважливіше поняття діалектико-матеріалістичної гносеології
 97. Дність пізнання і практики
 98. Почуттєве пізнання і його форми
 99. Раціональне пізнання і його форми
 100. Стина й омана
 101. Стина й омана
 102. Стина як процес
 103. Стина й омана
 104. Поняття науки
 105. Відмінність науки від мистецтва
 106. Становлення науки
 107. Елементи логічної структури науки
 108. Загальнологічні методи пізнання
 109. Наукові методи емпіричного дослідження
 110. Наукові методи теоретичного дослідження
 111. Етика науки
 112. Соціальна відповідальність ученого
 113. Рівень
 114. Література
 115. Античні філософи про діалектику
 116. Гегель про діалектику
 117. Гегель про діалектику
 118. Альтернативи діалектики
 119. Поняття категорії
 120. Одиничне і загальне
 121. Частина і ціле
 122. Елементи і структура
 123. Принцип системності
 124. Принцип детермінізму
 125. Поняття закону
 126. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін
 127. Закон єдності і боротьби протилежностей
 128. Закон заперечення заперечення
 129. Ий рівень.
 130. Ий рівень.
 131. Нй рівень.
 132. ЛІТЕРАТУРА.
 133. Соціальна філософія
 134. Дискусійні питання
 135. Феномен людини та основні тлумачення її походження
 136. Роль природно-історичного середовища і спадковості у формуванні та розвитку людини
 137. Природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя
 138. Сутність людини та сенс людського життя
 139. Ціннісні виміри людського життя. Смерть і безсмертя
 140. Поняття творчості, свободи і відповідальності
 141. Повнота життя і щастя
 142. Поняття культури
 143. Матеріальна та духовна культура
 144. Культура і цивілізація
 145. Історичність культури. Спадкоємність, традиції і новаторство в культурі
 146. Традиції – елементи соціальної і культурної спад­щини, що передаються з покоління в покоління й зберіга­ються в суспільстві протягом тривалого часу
 147. Культура особистості
 148. Культура, гуманізм, прогрес
 149. Що прочитати?
 150. Запитання для самоконтролю
 151. Дискусійні питання
 152. Словник
 153. Поняття "дух", "душа", "духовність". Співвідношення духовного і тілесного
 154. Поняття "дух", "душа", "духовність". Співвідношення духовного і тілесного
 155. Духовне – душевно організована соціальна визначе­ність людини
 156. Почуття, інтелект, воля. Ідеали в житті людини
 157. Честь, совість, гідність людини. Інтелігентність і порядність
 158. Інтелігентність – це рівень інтелектуальності лю­дини (спільноти), що виявляється у її поведінці
 159. Правда – це почуття і усвідомлення людиною будь-якого знання (істини чи хиби) як істини
 160. Віра, надія, любов як духовно-практичні виміри, людини
 161. Прекрасне і потворне
 162. Як духовність потворне – це почуття і усвідомлен­ня людиною того, що здатне принести чи принесло лю­дям відразу
 163. Добро і зло – вінець духовності
 164. Добро – це почуття й усвідомлення людиною своєї здатності творити благо
 165. Зло – це почуття і усвідомлення людиною своєї здат­ності робити шкоду
 166. Що прочитати?
 167. Запитання для самоконтролю
 168. Дискусійні питання
 169. Словник

Линченко а. А «основы философских знаний» учебное пособие
Негосударственное образовательное частное учреждение.. высшего профессионального образования.. липецкий институт управления..

 1. Линченко А.А
 2. Ковригин Вадим Валерьевич
 3. Современная цивилизация и философия
 4. Мировоззрение и его роль в жизни человека и общества
 5. Философия, ее сущность и назначение
 6. Бытие
 7. Материя
 8. Движение и развитие
 9. Философия человека
 10. Сущность и структура сознания
 11. Самосознание и общественное сознание
 12. Сущность и структура процесса познания
 13. Философия научного познания
 14. Общество как предмет социальной философии
 15. Основные проблемы философии истории
 16. Философия Древнего Востока
 17. Философия Древней Греции
 18. Теоцентризм средневековой философии
 19. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения
 20. Русская философия второй половины XIX – начала XX вв
 21. Основные направления современной западной философии
 22. Периодические издания и Интернет-сайты по философии
 23. Основы философских знаний

Методичні вказівки за темою «Захисні споруди цивільної оборони» з дисципліни «Цивільна оборона»
Одеська державна академія будівництва та архітектури.. кафедра організації будівництва та охорони праці методичні.. зміст..

 1. Методичні вказівки
 2. Планові та конструктивні рішення сховищ
 3. Приміщення основного призначення
 4. Допоміжні приміщення
 5. Захищені входи та виходи
 6. Загальні положення
 7. Гідроізоляція та герметизація
 8. Системи вентиляції і опалення
 9. Кліматичні зони та параметри повітря
 10. Кількість тепла
 11. Фільтровентиляційні комплекти
 12. Фільтровентиляційні комплекти
 13. Освітленість приміщень сховищ
 14. Розміщення обладнання в приміщеннях ДЕС
 15. Розрахунок штучного освітлення приміщень
 16. Коефіцієнти використання світлового потоку
 17. Алгоритм розрахунку
 18. Варіанти індивідуального завдання
 19. Вентилятори
 20. Дизель-електричні агрегати
 21. Площі додаткових приміщень сховищ

Распоряжение правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р
Введение.. концепция долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации далее концепция разработана в..

 1. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р
 2. Итоги 1990 - 2000-х годов: возвращение России в число мировых экономических держав
 3. Вызовы предстоящего долгосрочного периода
 4. Целевые ориентиры
 5. Высокие стандарты благосостояния человека
 6. Социальное благополучие и согласие
 7. Экономика лидерства и инноваций
 8. Безопасность граждан и общества
 9. Направления перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития
 10. Взаимодействие государства, частного бизнеса и общества как субъектов инновационного развития
 11. Этапы инновационного развития
 12. Развитие человеческого потенциала
 13. Демографическая политика и политика народосбережения
 14. Развитие здравоохранения
 15. Развитие физической культуры и спорта
 16. Развитие образования
 17. Развитие культуры и средств массовой информации
 18. Развитие рынка труда
 19. Повышение доступности жилья
 20. Развитие социальных институтов и социальная политика
 21. Молодежная политика
 22. Развитие пенсионной системы
 23. Экологическая безопасность экономики и экология человека
 24. Развитие экономических институтов и поддержание макроэкономической стабильности
 25. Формирование институциональной среды инновационного развития
 26. Долгосрочные приоритеты денежно-кредитной и бюджетной политики
 27. Долгосрочные приоритеты развития финансовых рынков и банковского сектора
 28. Повышение национальной конкурентоспособности
 29. Развитие науки, национальной инновационной системы и технологий
 30. Развитие высокотехнологичных отраслей
 31. Авиационная промышленность и двигателестроение
 32. Ракетно-космическая промышленность
 33. Судостроительная промышленность
 34. Радиоэлектронная промышленность
 35. Атомный энергопромышленный комплекс
 36. Информационно-коммуникационные технологии
 37. Развитие базовых отраслей промышленности
 38. Реформирование естественных монополий
 39. Развитие конкурентных преимуществ в транспортной инфраструктуре
 40. Развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики
 41. Развитие электроэнергетики
 42. Развитие нефтегазового комплекса
 43. Развитие конкурентных преимуществ в сфере природопользования
 44. Лесные ресурсы
 45. Водные ресурсы
 46. Развитие аграрного и рыбохозяйственного комплексов
 47. Внешнеэкономическая политика
 48. Цель и принципы внешнеэкономической политики
 49. Приоритетные направления внешнеэкономической политики
 50. Содружество независимых государств
 51. Страны дальнего зарубежья
 52. Региональное развитие
 53. Основные принципы государственной политики регионального развития
 54. Инновационная и социальная ориентация регионального развития
 55. Центры регионального развития
 56. Совершенствование системы государственного регионального управления
 57. Преимущества инновационного сценария социально-экономического развития
 58. Прогноз развития мировой экономики
 59. Основные макроэкономические параметры инновационного развития Российской Федерации
 60. Формирование спроса и предложения
 61. Диверсификация экономики, повышение конкурентоспособности отраслей промышленности и сельского хозяйства
 62. Динамика доходов населения
 63. Энергосбережение и динамика цен и тарифов на продукцию и услуги компаний в инфраструктурных секторах экономики
 64. Исходные условия и макроэкономические показатели инновационного развития экономики до 2020 года
 65. Российской Федерации на период до 2020 года
 66. Динамика внешнего и внутреннего спроса
 67. Структура инвестиций в основной капитал по комплексам отраслей

Что изучает философия
Логическое задание.. можете ли вы привести пример какой либо тайны таинственного непонятного.. считаете ли вы что в детстве еще до школы вы были другим чело веком и если да то вспоминаете ли вы о том..

 1. Что изучает философия
 2. Основной вопрос философии
 3. Проблема зеркала
 4. Семь мудрецов
 5. Лао-Цзы
 6. Пифагор
 7. Парменид и Гераклит
 8. Атомисты
 9. Софиты и Сократ
 10. Киренаики
 11. Мегарики
 12. Эпикур: как жить счастливо
 13. Стоики о мудрой жизни
 14. Речь Сократа на суде после вынесения смертного приговора
 15. Что в понимании Сократа является "Мудрая жизнь"?
 16. Августин Блаженный
 17. Фома Аквинский
 18. Ф. Бэкон и Р. Декарт
 19. И. Кант о моральном законе
 20. А. Шопенгауэр: от страдания к скуке
 21. Серен Кьеркегор: этапы развития человека
 22. Философские воззрения русских мыслителей XIX века
 23. Л. Толстой: непротивление злу
 24. Философия Ф. Ницше
 25. Николай Бердяев: этика закона и этика творчества
 26. Подлинное и не подлинное существование
 27. Народ и чернь
 28. О жизненных правилах
 29. О массовой, поверхностной морали
 30. Существует ли прогресс в морали?
 31. Тайна нашего происхождения
 32. Как человек стал человеком?
 33. А был ли тот мальчик?
 34. Ч. Дарвин и супершимпанзе
 35. Мыслящий тростник
 36. Избранные тексты
 37. Обустроенность и бездомность человека
 38. Для чего живет человек?
 39. Почему все люди разные?
 40. Человек живой и человек мертвый
 41. Макс Шелер: пять идей о человеке
 42. Избранные тексты
 43. Несводимость
 44. Иметь или быть?
 45. Как узнать самого себя?
 46. Непредопределенность
 47. Незаменимость и неповторимость
 48. Невыразимость
 49. Избранные тексты
 50. Творчество
 51. О любви
 52. О смерти
 53. Творчество и его реализация
 54. Созерцание как исток творчества
 55. Мыслят ли животные?
 56. Три стороны сознания
 57. Сознание и бессознательное
 58. Какие сны снились Карлу Юнгу?
 59. Разум большой и разум малый
 60. Избранные тексты
 61. Функция снов
 62. Практические задания
 63. Откуда приходит мысль?
 64. Два понимания мышления
 65. Мышление и язык
 66. Язык — дом бытия
 67. Учение о познании
 68. Сила воображения
 69. Что есть истина?
 70. О мышлении
 71. О механическом и свободном уме
 72. О значении слова
 73. Истина как событие открытости мира
 74. О картине мира
 75. Одиноки ли мы во Вселенной?
 76. Пространство и душа
 77. Числа правят миром
 78. Начало и конец движения
 79. Свет, цвет и ритм
 80. Человек и Вселенная
 81. Античные и современные представления о структуре мира
 82. О психологическом времени
 83. Смысл жизни
 84. Искусство и творение мира
 85. Проблема гения
 86. Кризис современного искусства
 87. А. Шопенгауэр. О гении
 88. Человек и общество. Глобальные проблемы современности
 89. Этносы и суперэтносы как формы существования человека
 90. Государство
 91. Социальная структура
 92. Гражданское общество
 93. Утопия и алхимия
 94. Глобальные проблемы современности
 95. О бюрократической власти в массовом обществе
 96. Культура и культ
 97. Борьба Аполлона и Диониса
 98. Проблемы массовой культуры
 99. Индустрия сознания
 100. Культура и цивилизация
 101. Культура и контркультура
 102. Слова Ницше: Бог умер!
 103. Средневековье: молодость европейской культуры
 104. Кризис современной культуры
 105. Массовый человек
 106. Человек и природа
 107. Философия истории
 108. Исторические оптимисты: Неотвратимая поступь мирового духа
 109. Единым строем в светлое будущее
 110. Стадии роста
 111. История идет разными путями: дыхание истории
 112. Циклические концепции истории: О. Шпенглер: три души истории
 113. Аполлоновская и фаустовская душа
 114. Магическая душа
 115. Закат Европы
 116. А. Тойнби: мировые цивилизации
 117. Б. Цивилизации-спутники
 118. Вызов и ответ
 119. Мировые культуры Питирима Сорокина
 120. Главная проблема нашего времени
 121. Н. Бердяев об исторической самобытности России
 122. П. Чаадаев: исторические судьбы России
 123. Ответ Пушкина
 124. Апология сумасшедшего
 125. Славянофилы и западники о судьбах России
 126. Что творится на Руси?
 127. В. Розанов о русском призвании
 128. Культура и цивилизация
 129. Исторические псевдоморфозы
 130. Имеет ли история какой-нибудь смысл?
 131. Восторжествует ли разум?

Философия
Белорусский национальный технический.. университет.. кафедра философских учений..

 1. Область философских исследований
 2. Мировоззрение, его структура и функции
 3. Исторические типы мировоззрения
 4. Философия Древнего Востока
 5. Античная философия
 6. Философия Средневековья и Возрождения
 7. Эмпиризм, рационализм, сенсуализм
 8. Кант, Гегель, Фейербах
 9. Понимание природы и истории
 10. И ее основные направления
 11. Коммуникативная, синергетическая)
 12. Этапы становления
 13. Онтология как учение о бытии
 14. Материального бытия
 15. Диалектика как философская теория развития бытия
 16. Принципы и законы диалектики
 17. И естественно-научного анализа
 18. Философские концепции современного естествознания
 19. Современной цивилизации
 20. Философские концепции человека
 21. Понятие антропосоциогенеза
 22. Личность, ее духовные основания и общество
 23. Философские проблемы анализа сознания
 24. Виртуальная реальность
 25. Их структура и функции
 26. Их предмет и задачи
 27. Познаваемость мира
 28. Чувственное и рациональное в познании
 29. Философия науки, ее структура и функции
 30. Этика науки
 31. Понятие метода
 32. Методы эмпирического исследования
 33. Методы теоретического исследования
 34. В Республике Беларусь
 35. Социальной философии
 36. Духовные отношения в обществе
 37. И производственно-технологические отношения
 38. Культура и цивилизация
 39. Как прикладные философские науки
 40. Философское учение о ценностях
 41. Философия идентичности
 42. Философия безопасности и концепция устойчивого развития Республики Беларусь
 43. Философия техники, ее предмет и задачи
 44. Философия инженерной деятельности
 45. И техногенные проблемы человечества
 46. И футурология

Предмет, метод и задачи философии права
Предмет философии права.. философия права занимается поисками и установлением истины о праве истинного.. право как объект исследуется различными науками каждая из которых рассматривает право под углом зрения своего..

Предмет філософії. Історія філософії
Блок історія філософії.. тема предмет філософії поняття філософії її вивчення в системі вищої освіти..

 1. Предмет філософії План
 2. Поняття та типи світогляду План
 3. Предмет філософії та особливості філософського мислення План
 4. Основні питання, методи і функції філософії План
 5. Історія філософії як наука та принципи її періодизації План
 6. Давньоіндійська філософія План
 7. Антична філософія План
 8. Рання грецька філософія. План
 9. Онійська філософія План
 10. Елейська школа. План
 11. Філософія середньовіччя План
 12. Основні напрями в середньовічній філософії /номіналізм та реалізм/ План
 13. Загальна характеристика та світоглядні основи епохи Відродження План
 14. Діалектика епохи Відродження План
 15. Натурфілософія епохи Відродження План
 16. Реформація, її ідеї План
 17. Історичні передумови появи філософії Нового часу та її загальна спрямованість
 18. Характеристика діяльності основних філософів цієї епохи План
 19. Філософія Просвітництва та метафізичний матеріалізм План
 20. Французький матеріалізм ХVІІІ ст. План
 21. Німецька класична філософія план
 22. Загальна характеристика епохи і необхідність розробки класичної німецької філософії План
 23. Теорія пізнання та етичні погляди І.Канта План
 24. Теорія пізнання та етичні погляди І.Канта План
 25. Антропологічний матеріалізм та психологічний аналіз сутності релігії Л.Фейєрбаха План
 26. Суб’єктивний ідеалізм та діалектика у філософії Й.Фіхте План
 27. "Філософія тотожності" законів природи і мислення Шеллінга План
 28. Історія філософії України План
 29. Києво-Могилянська Академія, її просвітницький вплив на філософську думку українського, російського та інших народів План
 30. "Філософія серця" Григорія Сковороди План
 31. Проблема людини та нації в творчості Кирило-Мефодіївського товариства. Філософські погляди Т.Шевченка План
 32. Філософія серця П.Юркевича та його ставлення до матеріа­лізму Л.Фейєрбаха та М.Чернишевського План
 33. Філософія серця та її вплив на формування філософських концепцій В.Соловйова, М.Бердяєва, С.Франка, П.Флоренського План
 34. Тенденції розвитку сучасної філософії План
 35. Загальна оцінка і відмінні риси сучасної філософії, етапи її становлення План
 36. Діалектичний і історичний матеріалізм План
 37. Позитивізм і неопозитивізм План
 38. Філософія життя План
 39. Філософська антропологія План
 40. Герменевтика План
 41. Структуралізм План
 42. Екзистенціалізм План
 43. Неотомізм План
 44. Рраціоналізм План
 45. Фрейдизм та не фрейдизм План
 46. Висновки План
 47. Проблема систематизації основних галузей філософії План
 48. Систематизація основних галузей філософії План
 49. Онтологія План
 50. Основні форми існування матерії План
 51. Проблема єдності світу План
 52. Свідомість як відображення буття План
 53. Закони розвитку буття План
 54. Гносеологія План
 55. Практика як основа і рушійна сила пізнання План
 56. Основні види План
 57. Поняття істини, її види, шляхи досягнення План
 58. Практика, як критерій істини, її абсолютний і відносний характер План
 59. Специфіка наукового пізнання План
 60. Поняття науки, її види і функції План
 61. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання План
 62. Форми і методи наукового пізнання. Особливості методів соціального дослідження План
 63. Соціальна філософія План
 64. Поняття суспільства План
 65. Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства План
 66. Соціальна антропологія про людину План
 67. Закони суспільства, їхній характер і особливості План
 68. Соціально-філософський зміст категорії "суспільне виробництво" План
 69. Поняття суспільно-економічної формації та її структура План
 70. Поняття суспільно-економічної формації та її структура План
 71. Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку План
 72. Методології та стилі мислення План
 73. Рівні методологій План
 74. Основні методи наукового пізнання План
 75. Християнська мораль і господарська діяльність
 76. Проблема гуманізації економічної освіти План

Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют порядок внедрения и применения гост р 6. 30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов"
Общие положения.. методические рекомендации разъясняют и конкретизируют порядок внедрения и применения гост р..

 1. Расположение текста
 2. Сравнительная характеристика современных средств текстонанесения и рекомендации по их применению для изготовления документов*1
 3. Характеристика технических и рукописных средств текстонанесения, применяемых при изготовлении документов
 4. Сравнительная характеристика свойств текстов документов как объектов использования и хранения
 5. Телеграммы (телетайпограммы), телексы
 6. Документы, передаваемые по сети факсимильной связи
 7. Телефонограммы
 8. Документы, передаваемые по каналам электронной почты (ЭП)
 9. Образец общего бланка организации
 10. Образец углового бланка письма организации
 11. Образец продольного бланка письма организации
 12. Образец продольного бланка приказа
 13. Образец углового бланка приказа
 14. Уставы организаций
 15. Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации
 16. Подготовка нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти
 17. Государственная регистрация нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти
 18. От 18 февраля 2002 г. N 18

Методические рекомендации по «Философии»
Федеральное государственное бюджетное.. образовательное учреждение.. высшего профессионального образования филиал московского государственного университета..

 1. Методические рекомендации
 2. Теоретический базис
 3. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию.
 4. Теоретический базис
 5. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарским занятиям.
 6. Теоретический базис
 7. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарским занятиям.
 8. Теоретический базис
 9. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарским занятия.
 10. Теоретический базис
 11. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию.
 12. Теоретический базис
 13. К семинарским занятиям
 14. Выделите имя философа, представителя религиозного экзистенциализма.
 15. Теоретический базис
 16. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарским занятиям.
 17. Теоретический базис
 18. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию.
 19. Выделите имя ученого, который считал, что у каждого движения существуют внешние источники.
 20. Теоретический базис
 21. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарским занятиям
 22. Выделите категорию, которая характеризует единство всех свойств предмета.
 23. Теоретический базис
 24. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарским занятиям
 25. Выберите позицию, которая не относится к формам чувственного отражения.
 26. Теоретический базис
 27. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарским занятиям.
 28. Рассматривая эволюцию общества, О.Конт выделил три стадии интеллектуальной эволюции. Выделите стадию, которая не была отмечена Контом.
 29. Теоретический базис
 30. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарским занятиям.
 31. Теоретический базис
 32. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию
 33. Теоретический базис
 34. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию.
 35. Теоретический базис
 36. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарским занятиям.
 37. Теоретический базис
 38. Вопросы для подготовки к экзамену
 39. План проведения ролевой игры
 40. План проведения диспута
 41. Словарь философских терминов

Философия
Учреждение образования.. витебский государственный технологический университет.. рекомендовано зам председателя редакционного совета уо вгту..

 1. Философия
 2. Роль в жизни общества
 3. Философия как особый тип мировоззрения. Основной вопрос философии и две его стороны
 4. Функции философии
 5. Специфика философской мысли Древнего Востока
 6. Характерные особенности философии античности
 7. Характерные особенности философии Средневековья
 8. Основные черты мировоззрения Возрождения
 9. Натурфилософия эпохи Возрождения
 10. Социально-политическая мысль эпохи Возрождения
 11. Эмпиризм в философии Нового времени
 12. Рационализм в философии Нового времени
 13. Характерные особенности мировоззрения Просвещения
 14. Субъективный идеализм И. Канта
 15. Система объективного идеализма и диалектический метод Гегеля
 16. Антропологический материализм Л. Фейербаха
 17. Предпосылки и теоретические источники философии марксизма
 18. Основные идеи философии марксизма
 19. Марксизм после Маркса
 20. Эмпириокритицизм (махизм)
 21. Неопозитивизм
 22. Иррационализм как философское направление
 23. Основные темы экзистенциализма
 24. Эволюция психоаналитической философии
 25. Прагматизм
 26. Критический рационализм
 27. Структурализм
 28. Герменевтика
 29. Основные этапы развития и проблемы русской философии
 30. Эволюция философской мысли в Беларуси
 31. Бытие и его структура
 32. Формирование научно-философского понимания материи
 33. Движение как способ существования материи. Формы движения материи и их взаимосвязь
 34. Пространство и время как формы бытия материи
 35. Проблема сознания в истории философии
 36. Происхождение сознания, его сущность и структура
 37. Принципы материалистической диалектики
 38. Законы диалектики
 39. Категории диалектики
 40. Природные и социальные факторы становления человечества. Человек как биосоциальное существо
 41. Индивид. Индивидуальность. Личность
 42. Проблема смысла жизни в философии
 43. Понятие природы. Диалектика взаимодействия природы и общества
 44. Экологические проблемы современности и перспективы их решения
 45. Природа и сущность деятельности. Структура деятельности
 46. Практика и ее виды
 47. Виды познания. Субъект и объект познания
 48. Чувственное и рациональное познание
 49. Проблема истины в философии
 50. Методы научного познания
 51. Формы научного познания
 52. Понятие науки, ее структура и функции
 53. Основные концепции общественного развития
 54. Общество как развивающаяся система
 55. Общественный прогресс и его критерии
 56. Сущность и природа ценностей
 57. Оценка, ее структура и функции
 58. Социальная обусловленность ценностных ориентаций
 59. Понятие футурологии. Основные футурологические концепции современности
 60. Сущность прогнозирования. Методы научного прогнозирования

Введение в философию
Введение в философию.. фролов и т введение в философию..

Философия
Лекционный материал для студентов заочной формы обучения античная философия античная философия.. контрольные вопросы к теме.. социокультурные предпосылки зарождения и развития философии в древней греции..

 1. Античная философия
 2. Средневековая философия на западе
 3. Философия возрождения
 4. Рационализм и эмпиризм в философии нового времени
 5. Философия французского просвещения
 6. Философские концепции 1840-1890-х гг
 7. Основные идеи русской философии
 8. Основные идеи зарубежной философии xx в

Логические основы обработки информации логика
Логика.. логика греч logikt lt logos довод доказательство разумное основание.. мышление изучают и психология и педагогика и многие другие науки по содержанию человеческое мышление бесконечно..

 1. Дополнительная информация
 2. Алгебра логики
 3. Таблицы истинности
 4. Дополнительная информация
 5. Дополнительная информация
 6. Построение таблиц истинности
 7. Комментарий
 8. Основные законы алгебры логики
 9. Комментарий

Поэтому, изучая материал по философии, вам нужно продумывать его и сопоставлять с собственными представлениями по тому или иному вопросу
Изучение новой дисциплины философия является основанием гуманитарной.. в предлагаемом издании по курсу философии помимо учебного материала по философии рекомендуемого для самостоятельной..

 1. Философия и мировоззрение
 2. Исторические типы мировоззрения
 3. Проблема определения предмета философии
 4. Место и роль философии в культуре
 5. Упражнения и задачи
 6. Самостоятельная работа
 7. Философия в древних цивилизациях Востока
 8. Древняя индийская философия (VIII в.до н.э.- II в. н. э.)
 9. Упражнения и задачи
 10. Гераклита, пифагореизм, элейская школа
 11. Учение о бытии Аристотеля, античный атомизм
 12. Философские школы эпохи эллинизма и древнего Рима
 13. Упражнения и задачи
 14. Самостоятельная работа
 15. Основные черты средневековой философии
 16. Философская проблематика
 17. Арабская средневековая философия
 18. Возрождения в XIV- XVI вв
 19. В эпоху Возрождения
 20. Социально-философские учения Ренессанса
 21. Упражнения и задачи
 22. Метода (Ф.Бэкон, Р.Декарт)
 23. Упражнения и задачи
 24. Философии. Теория познания и этика И.Канта
 25. Г.Фихте
 26. Философская система и диалектический метод Гегеля
 27. Антропологический материализм Л.Фейербаха
 28. Упражнения и задачи
 29. Постмодернизм в современной философии
 30. Упражнения и задачи
 31. Самостоятельная работа
 32. Основные особенности русской философской мысли
 33. X- XVII вв
 34. Русская философия XIX в. Славянофилы и западники
 35. Кон. XIX-нач. ХХ вв., его значение в мировой культуре
 36. Упражнения и задачи
 37. Основные виды и формы бытия
 38. Проблема материи как субстанции в философии
 39. Теория развития. Законы и категории диалектики
 40. Связей объективного мира
 41. Синергетика
 42. Упражнения и задачи
 43. Самостоятельная работа
 44. Его биологические и социальные предпосылки
 45. Мира, продукт сознательной деятельности человека
 46. Их взаимосвязь
 47. Познание как процесс отражения. Уровни познания
 48. Отражение и творчество
 49. Специфика научного познания и методы научного познания
 50. Специфика социального познания и методы социального познания
 51. Упражнения и задачи
 52. Методологические основы философии науки
 53. Специфика научного познания. Научная рациональность
 54. Научные революции и смена типов рациональности
 55. Философия техники
 56. Основные тенденции развития науки и техники в конце XX- начале XXI веков. Аксиологические аспекты научно-технического прогресса
 57. Упражнения и задачи
 58. Двойственный характер природы человека
 59. Философская антропология о природе человека
 60. Философия о смысле жизни человека
 61. Упражнения и задачи
 62. XX-XXI вв
 63. Потребности как стимул активности субъекта
 64. Интересы и идеалы как духовные основания социальной регуляции
 65. Соотношение ценности и оценки
 66. Упражнения и задачи
 67. Самостоятельная работа
 68. Социальные проблемы философии
 69. Определение культуры
 70. Типология культур и цивилизаций
 71. Современности
 72. Упражнения и задачи
 73. Самостоятельная работа
 74. Темы эссе и докладов
 75. Словарь понятий и терминов
 76. Заключение
 77. Философия

В чем смысл метода наименьших квадратов МНК и свойства МНК-оценок в классической линейной модели множественной регрессии
В чем смысл метода наименьших квадратов мнк и свойства мнк оценок в классической линейной модели множественной регрессии.. при оценке параметров уравнения регрессии применяется метод наименьших.. свойства оценок мнк определяются предположениями относительно свойств случайного возмущения в модели наблюдений эти..

 1. Принципы организации фиктивных переменных в эконометрической модели
 2. Билет 2
 3. Интерпретация коэффициентов регрессии при фиктивных переменных
 4. Билет 3
 5. Билет 4
 6. Билет 5
 7. Билет 6
 8. Правило построения интервальных оценок для парного и частного коэффициентов корреляции
 9. В чем состоит назначение эконометрики и особенности эконометрического подхода к исследованию

Лео Штраус. Введение в политическую философию
Что такое.. политическая философия стр.. в основу статьи положены лекции прочитанные штраусом в еврейском университете в иерусалиме в декабре и январе..

 1. Проблема Политической Философии
 2. Современные Решения

Курс философии (краткое изложение)
Федеральное агентство по образованию.. московская государственная академия тонкой химической технологии..

 1. Митхт им. м.в. ломоносова
 2. Обыденная философия
 3. Способность к философствованию в сфере различных сторон культуры и науки
 4. Философия и история философии
 5. Особенности философского знания. Философские категории
 6. Философия как стремление к постижению смысла жизни
 7. Проблема добра и зла в философии
 8. Античная философия
 9. И развитие натуралистической философии в досократический период
 10. Милетская школа
 11. Гераклит Эфесский
 12. Демокрит
 13. Софисты
 14. Теория идей
 15. Диалектика Платона
 16. Теория познания
 17. Учение об идеальном государстве
 18. Основные положения философии Аристотеля
 19. Учение о государстве и обществе
 20. Значение аристотелевского наследия
 21. Философия эллинизма
 22. Философское учение
 23. Стоицизм
 24. Скептицизм
 25. Неоплатонизм

Ответы на вопросы экзамена по философии
Ii курс филфак спбгу понятие мировоззрения по характеру мировоззрения выделяют уровня пласта.. философия атомизма концепция атома и.. основные понятия философии возрождения бог природа человек..

 1. Понятие мировоззрения
 2. Истоки философии
 3. Соотношение философии с религией, искусством и наукой
 4. Предмет философии в истории философии
 5. Понятие историко-философского процесса
 6. Концепции философии
 7. Основные этапы эволюции европейской и русской философии
 8. Возникновение философии в странах Древнего Востока
 9. Стихийная диалектика- Гераклит, Кратил
 10. Философия Гераклита
 11. Философия Пифагора (пифагорейцы; учение о гармонии и числе)
 12. Элейская школа философии. Учение о бытии и знании
 13. Апории Зенона Элейского и их философское значение
 14. Учение Демокрита. Понятие атома и пустоты
 15. Философия софистов. Особенности мышления и цели
 16. Философия Сократа. Новый поворот к человеку
 17. Учение Платона об идее и ее значение
 18. Платон о цели и ступенях познания
 19. Миф о Пещере и учение о человеке
 20. Учение Платона о государстве
 21. Понятие и значение логики философии Аристотеля
 22. Истоки, основные черты и этапы средневековой философии
 23. Основные философские идеи Нового Завета
 24. Основные принципы средневекового мышления
 25. Философия Патристики. Августин. Трактовка бытия, человека и времени
 26. Философия схоластов. Понятия номинализма и реализма
 27. Понятия философии Возрождения и гуманизма
 28. Ученое незнание” и метод Николая Кузанского
 29. Специфика западного мира
 30. Философия Френсиса Бэкона: эмпиризм и учение об индуктивном методе
 31. Философия Декарта. Новый образ философии и принципы истинного знания
 32. Метафизика Декарта
 33. Джордж Беркли. Особенности субъективного идеализма
 34. Общие черты философии Просвещения
 35. Учение Канта о предпосылке и особенности научного знания
 36. Учение Канта о чувственности и возможности математики
 37. Учение Канта о рассудке (как возможна наука)
 38. Кантовская концепция метафизики (как возможна философия)
 39. Учение Канта о практическом разуме и категорическом императиве
 40. Философия Гегеля. Понятия основных элементов гегелевской философии
 41. Философские воззрения Чаадаева. Особенности и главные темы
 42. Философия славянофилов. Тематика, идеи и особенности воззрения
 43. Особенности и основные черты философии позитивизма
 44. Философия Жизни Фридриха Ницше
 45. Философия марксизма. Основные идеи и понятия
 46. Философские взгляды Достоевского: особенности и философская тематика
 47. Этические и религиозные воззрения Льва Н. Толстого
 48. Воззрения Владимира Соловьева
 49. Философия прагматизма
 50. Феноменология. Гуссарль. Идеи, философия, понятия
 51. Феноменологический метод
 52. Философия экзистенциализма. Понятия и тематика (Хайдеггер)
 53. Главные установки и идеи постмодернизма

Проблема определения философии в истории философии. Предмет философии. Структура философского знания
Философская мысль человечества зарождалась в эпоху когда на смену родовым отношениям приходили первые классовые общества и государства отдельные.. периодизация и специфика античной философии.. лосев предлагает следующие этапы античной философии..

 1. Проблема определения философии в истории философии. Предмет философии. Структура философского знания
 2. Философия и мировоззрение. Соотношение философии, религии, искусства и науки
 3. Проблема генезиса античной философии
 4. Древнеиндийская философия
 5. Философия Древнего Китая
 6. Период позднего (римского) эллинизма
 7. Милетская школа
 8. Элейская школа
 9. Пифагорейская школа
 10. Пифагор
 11. Проблема бытия и познания в философии Гераклита
 12. Антропологическая направленность философии софистов и Сократа
 13. Философская концепция Платона
 14. Антропологические и этические взгляды Л.А. Сенеки
 15. Проблема периодизации ср-в философии
 16. Философские взгляды А. Августина
 17. Проблема познания Бога и доказательства его бытия в философии Ф. Аквинского
 18. Общая характеристика философии Возрождения
 19. Антропологическая и социально-философская проблематика в философии Никколо Макиавелли
 20. Проблемы познания и метода в философии Р. Декарта Ф. Бэкона
 21. Сенсуализм и идеализм философии Д. Беркли
 22. Общая характеристика философии Просвещения
 23. Гносеологическая и этическая проблематика в философии И. Канта
 24. Антропологическая и этическая проблематика в философии А. Шопенгауэра
 25. Характерные особенности и проблемы философии жизни
 26. Антропологическая и этическая проблематика в философии Ф. Ницше
 27. Философия истории О. Шпенглера

Философия как разновидность мировоззрения
Вопрос специфика философского знания.. вопрос предмет и методы философии.. вопрос функции философии..

 1. Философия как разновидность мировоззрения
 2. Специфика философского знания
 3. Предмет и методы философии
 4. Функции философии
 5. Основнымв философии традиционно считается вопрос об от­ношении мышления к бытию, а бытия - к мышлению (сознанию)
 6. Общее понятие и характерные черты китайской философии
 7. Проблемы человека и возникновения окружающего мира в китайской философии и мифологии
 8. Даосизм – древнейшее философское учение Китая
 9. Социально-философские школы Древнего Китая -конфуцианство и легизм
 10. Древнеиндийская философия
 11. Буддизм и его основные идеи
 12. Периодизация и основные черты
 13. Древнегреческая (античная) философия в своем развитии прошла четыре основных этапа
 14. Первые философские (досократические) школы Древней Греции
 15. Философия софистов и Сократа
 16. Философия киников и стоиков
 17. Стоическая философия в своем развитии прошла ряд этапов
 18. Философия Платона
 19. Философия Аристотеля
 20. Важное место в философии Аристотеля занимают проблемы материи
 21. Носителем сознания, поАристотелю, является душа
 22. Философия Эпикура
 23. Теологическая философия средних веков
 24. Особое место в средневековой теологической философии за­нимает проблема добра и зла
 25. Философия Августина Блаженного
 26. Основные направления и характерные черты философии эпохи Возрождения
 27. Гуманизм, неоплатонизм, натурфилософия как направления философии эпохи Возрождения
 28. Социально-политическая философия эпохи Возрождения
 29. Арабская (арабоязычная) философия средних веков
 30. Рационализм и эмпиризм как направления в философии
 31. Рационалистическая философия Декарта. Учение о субстанции
 32. Философия Нидерландов (Голландии) эпохи Возрождения и нового времени
 33. Бэкон выдвинул новаторскую идею, в соответствии с кото­рой главным методом познания должна стать индукция
 34. Философия Лейбница. Учение о монадах
 35. Философия французского Просвещения XVIII в. Общая характеристика
 36. Деистическое направление философии французского Просвещения XVIII в
 37. Атеистическо-материалистическое направление философии французского Просвещения XVIII в
 38. Социалистическо-утопическое (коммунистическое) направление французской философии
 39. Немецкая философия XIX в. — уникальное явление мировой философии
 40. Философия Иммануила Канта
 41. Философия Гегеля
 42. Историческая заслуга Гегеля перед философией заключается в том, что им впервые было четко сформулировано понятие диалектики
 43. Философия субъективного идеализма
 44. Философия Шеллинга
 45. Философия вульгарных материалистов
 46. Философия марксизма
 47. Философия позитивизма Огюста Конта
 48. Бытие
 49. Из всех форм бытия наиболее распространенной является материальное бытие
 50. Материя имеет расположение во времени и пространстве
 51. Сознание. Общее понятие, основные подходы, происхождение
 52. Помимо основных подходов к самой проблеме сознания в философии существуют различные точки зрения на вопрос о
 53. Сознание человека отличается от сознания внешних животных
 54. Диалектика— признанная в современной философии теория развития всего сущегои основанный на ней философский метод
 55. Среди способов понимания диалектики развития — законов, категорий, принципов — основополагающими являются законы диалектики
 56. Вторым законом диалектики является закон перехода коли­чественных изменений в качественные
 57. Альтернативы диалектики
 58. Проблема человека, личности в философии. Общественная природа человека
 59. Характерной чертой каждого человека, личности является на­личие потребностейи интересов
 60. Для нормального вхождения человека в общество, для его адаптации, гармоничного существования самого общества необ­ходимо воспитание личности
 61. Общество
 62. Экономическая сфера существует в следующих формах
 63. Философия истории
 64. Будущее
 65. Общая характеристика русской философии
 66. Русская философия XVIII в. включает два основных этапа в своем развитии
 67. Русская философия XIX в
 68. Проблемами истории, выбора исторического пути для Рос­сии занимались представители философских направлений "запад­ников" и славянофилов
 69. Завершает философскую традицию XIX в. либеральное направ­ление
 70. Русская философия ХХ в
 71. В.И. Вернадский(1863 — 1945) — крупный русский и советский ученый и философ-космист. Подробно обосновал теорию ноосферы
 72. Американский прагматизм. Новаторство философии Джона Дьюи
 73. Особое место в своем творчестве Д. Дьюи уделяет проблеме моралии социальной философии
 74. Психоанализ
 75. Особое внимание Фрейд уделяет проблеме отношений человека, человеческих масс, культуры
 76. Вильгельм Райх(1897 - 1957) считается основателем так на­зываемого фрейдо-марксизма
 77. Карл Густав Юнг(1875 — 1961) выдвинул теорию архетипов
 78. Эрих Фромм(1900 - 1980) поставил проблему противоречи­вости человеческого существования
 79. Современная теологическая философия
 80. Основные направления современной позитивистской философии
 81. Наоборот, очень популярным и распространенным в первой поло­вине и середине XX в. направлением философии был неопозитивизм
 82. Герменевтика
 83. Основная проблема экзистенциональной философии Жана-Поля Сартра(1905 — 1980) — проблема выбора
 84. Альбер Камю(1913 — 1960) сделал главной проблемой своей экзистенциональной философии проблему смысла жизни
 85. Камю приводит два главных доказательства абсурдности, безосновательности жизни
 86. Отстоять свою идентичностьв поглощающем человека окру­жающем мире — главная проблема и забота человека
 87. Перечень понятий, вызывающих наибольшие трудности при сдаче экзамена
 88. Иные методы
 89. Позитивизм— стремление поставить философию на почву твердого научного знания (Огюст Конт)

Фундаментальные проблемы античной философии. Предпосылки возникновения науки
Фундаментальные проблемы античной философии предпосылки возникновения науки.. патристика философские проблемы ветхого и нового.. диалог веры и знания в философии средневековья синтез схоластики в философии фомы..

 1. Антропологический (2-ая пол. 5 в. до нэ – кон. 5 в. до н.э.) – делает главным предметом своего исследования человека, пытаясь определить его сущность
 2. Религиозный (1 в. нэ- 6 в. нэ) – выделяет в качестве главного объекта философии познание Божественного.Отношение Бога и человека
 3. Материалистическое понимание истории
 4. Марксистская философия в России
 5. Хайдеггер, Шелер
 6. Источники сознания
 7. Бытие человека
 8. Б. социального
 9. История развития понятия бытия
 10. Концепции власти
 11. Философия русского космизма
 12. Особенности глобальных проблем
 13. Марксизм. – Плеханов, Ленин
 14. Вернадский, Павлов

Ответы на вопросы теста по курсу философии создателем учения об идеальном государстве был
Создателем учения об идеальном государстве был.. платон верный ответ сократ аристотель..

 1. Мир эйдосов (верный ответ)

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Философия

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104