рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Философия: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Соціально-педагогічна діагностика науково-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Національна академія педагогічних наук України.. науково дослідний центр проблем соціальної.. та соціальної роботи національної академії педагогічних наук України та луганського національного..

 1. Історіографія соціально-педагогічної діагностики
 2. Предмет, сутність та функції соціально-педагогічної діагностики
 3. Структура й рівні соціально-педагогічної діагностики
 4. Рівні соціально-педагогічної діагностики
 5. Діагностичні процедури та критерії соціально-педагогічної діяльності
 6. Діагностична професіограма соціального педагога
 7. Вивчення рівнів вихованості учнів ІV – ІХ класів
 8. Діагностична програма вивчення рівнів вихованості учнів Х – ХІ класів
 9. Критерії вихованості особистості школяра
 10. Критерії оцінки вихованості учнів
 11. Якісні та кількісні методи соціально-педагогічної діагностики
 12. Принципові відмінності між якісними й кількісними методами
 13. Якісні діагностичні методи
 14. Кількісні діагностичні методи
 15. Табулювання даних і обчислення частот
 16. Результати екзамену з історії України
 17. Результати екзамену з історії України
 18. Медіана – це серединне значення у варіаційному ряду результатів вимірів
 19. Вибір міри центральної тенденції
 20. Кореляційна залежність
 21. За рівнем статистичної значущості
 22. Методика діагностики сім’ї
 23. Матричне структурування
 24. Програма вивчення сім’ї учня
 25. Діагностика дитячих та молодіжних об’єднань
 26. Якісні методики індивідуальної роботи з учнем
 27. Методика „Bіяло”
 28. Методика „Розклади картинки” [2]
 29. Методика „Справедливість”
 30. Методика „Математика та ввічливість”
 31. Методика „Що ми цінуємо в людях?”
 32. Методика „Закінчи речення”
 33. Методика „Давайте обговоримо”
 34. Методика „Робота на конвеєрі”
 35. Методика „Емоційна спрямованість”
 36. Методика „Музичний образ”
 37. Методика „Характеристика”
 38. Методика „Самооцінка скромності”
 39. Методика „Самооцінка колективізму”
 40. Методика „Ти громадянином бути зобов’язаний”
 41. Ознаки відсутності працьовитості
 42. Методика „Трудовий досвід”
 43. Приклади прислів’їв
 44. Визначення ступеня емоційної єдності в класі. Методика „Естафета”
 45. Методика „Коло”
 46. Методика „Референтометрія”
 47. Методика вивчення згуртованості групи „Що важливіше?”
 48. Методика „Скільки голів, стільки розумів?”
 49. Методика вивчення еталонності класного колективу „Ідеальний клас”
 50. Варіант 1.
 51. III серія
 52. Методика вивчення структури міжособистісних стосунків в учнівському колективі „Соціометрія”
 53. Матриця вибору
 54. Методика „Вибір у дії”
 55. Методика „Відмітка другу”
 56. Матриця оцінок стосунків учнів
 57. Методика вивчення положення школяра в системі міжособистісних стосунків „До кого ти звернешся?”
 58. Методика „Вибір однокласників”
 59. Діагностика сім’ї
 60. Інструкція
 61. Опитувальник
 62. Ключ до тесту К. Томаса
 63. Методика „Наша дитина”
 64. Інструкція до тесту
 65. Інтерпретація результатів тесту
 66. Визначення найпривабливішого персонажу
 67. Дитина про себе
 68. Додаткові персонажі
 69. Батьківська пара
 70. Ідентифікація
 71. Відмова від зображення того або іншого члена сім’ї
 72. Опитувальникпотреби спілкування
 73. РАБ може здійснюватися в кількох методичних варіантах
 74. Опитувальник
 75. Алгоритм вивчення сім’ї
 76. Соціальний паспорт сім’ї
 77. Карта обстеження сімей, які мають неповнолітніх дітей
 78. Анкета для подружжя „Який Ваш шлюб?”
 79. Інтерпретація результатів
 80. Додаткові ознаки високого творчого потенціалу особистості дитини
 81. Методика „Радощі та засмучення”
 82. Інструкція
 83. Обробка результатів
 84. Вищі процеси
 85. Д о д а т о к
 86. Вікова діагностична шкала Е. Меймана
 87. Вікова діагностична шкала Л. Термена і Г. Чайльдса
 88. Загальна характеристика
 89. Бланк запитань
 90. Обробка результатів
 91. Обробка результатів
 92. Загальна характеристика
 93. Інструкція
 94. Бланк запитань
 95. Бланк відповідей
 96. Творче мислення в малюнках
 97. Вербальний буклет А
 98. Інтерпретація
 99. ДОДАТОК Г
 100. Загальні відомості про дитину
 101. Опитувальник.
 102. Опитувальник.
 103. Опитувальник.
 104. Запитання для дівчаток
 105. Бланк відповідей
 106. Чоловічий варіант
 107. Жіночий варіант
 108. Таблиця округлених значень коефіцієнтів корекції
 109. Таблиця норми
 110. Опитувальник
 111. Опитувальник
 112. Методика діагностики батьківського відношення А. Варга, В. Столін
 113. Ключі до Питальника
 114. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса й Р. Даймонда
 115. Гра „Рукавички”
 116. Міні-лекція „Як допомогти аутичній дитині”
 117. Література

Методика прикладних архітектурно-соціологічних досліджень
Глава збір матеріалу.. джерела інформації характер прикладних архітектурно містобудівних досліджень різниться в залежності від масштабів і масовості що спостерігаються діапазон об єктів..

 1. Методика прикладних архітектурно-соціологічних досліджень
 2. Відбір аналізованого матеріалу: вибірка


Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие
Безопасность жизнедеятельности учебное пособие.. введение уважаемые студенты..

 1. Объекты коммунального хозяйства
 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий
 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
 4. Общая группировка спасательных сил России
 5. Служба радиационной, химической и биологической защиты
 6. Основные виды и способы эвакуации
 7. Последовательность работы руководителя аварийно–спасательного формирования при организации аварийно–спасательных и других неотложных работ
 8. KНРС ≤ C + Спл = Соб
 9. Исходные данные
 10. Руководство военной организацией государства
 11. Другие войска, их основные задачи
 12. Военные аспекты международного гуманитарного права
 13. Международные правила поведения военнослужащего в бою
 14. Права, обязанности и ответственность военнослужащих
 15. Первоначальная постановка граждан на воинский учет
 16. Обязательная подготовка граждан к военной службе
 17. Добровольная подготовка граждан к военной службе
 18. Прохождение военной службы по призыву
 19. Прохождение военной службы по контракту
 20. Основные виды воинской деятельности
 21. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
 22. Предупреждение гибели и травматизма военнослужащих
 23. Медицинское обеспечение безопасности военной службы
 24. Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в военно–учебные заведения
 25. Патриотизм и верность воинскому долгу–главные качества защитника отечества
 26. Духовное здоровье отражает здоровье нашего разума, а физическое – здоровье тела
 27. Некоторые продукты питания, содержащие витамины А, Е и С
 28. Помните! Прием наркотиков – это не средство уйти от проблем, это новые, более сложные и страшные проблемы

Средства массовой информации России
Под редакцией.. доктора филологических наук.. профессора я и засурского научные редакторы доктор филологических наук..

 1. Сми в современной структуре российского общества
 2. Новый вектор развития свободы печати
 3. Областныеи местные газеты

Свойства математического ожидания
Х р м х.. свойства математического ожидания.. м х с с const m c x c m x m x y m x m y..

 1. Случайные величины. Закон и функция распределения для случайной величины
 2. Приближенные формулы для схемы Бернулли
 3. Выборки элементов без повторений. Размещение. Сочетание
 4. Основные правила комбинаторики. Правило суммы. Правило произведения
 5. Элементы комбинаторики. Выборки и случай
 6. Линейная зависимость и независимость векторов
 7. Линейные пространства. Определение линейного пространства
 8. Решение систем линейных алгебраических уравнений помощью обратной матрицы
 9. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса
 10. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера
 11. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Вывод нормальных уравнений МНК для параболы
 12. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Вывод нормальных уравнений МНК для гиперболы. Линеаризация модели
 13. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Вывод нормальных уравнений МНК для парной регрессии
 14. Статистические гипотезы. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Формула Фишера-Снедокора
 15. Доверительный интервал
 16. Выборочные характеристики вариационного ряда
 17. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Мода, медиана, начальный момент, центральный момент дискретной случайной величины
 18. Условные вероятности. Формула полной вероятности. Формула Байеса

Держава на захисті БЖД людини. Основні законодавчі акти, що регламентують БЖД в Україна
Термічні і хімічні опіки надання першої допомоги при опіках надання першої допомоги при опіках опік пошкодження шкіри чи слизових оболонок.. виробниче серидовище як одне з умов життєдіяльності людини виробниче.. травма одна з головних причин смерті людей віком до років вона посідає iii місце у загальному переліку причин..

 1. Головний аспект теорії ризику
 2. Розслідування та облік аварій
 3. Роль профспілкової організації в покращенні умов виробничого середовища
 4. Електричні травми
 5. Здоровя
 6. Немає конкретного матеріалу!!!
 7. ВІЛ… СНІД
 8. Наркоманія
 9. Характеристика та особливості фізичного та розумового навантаження
 10. Фізичні характеристики шуму, ультразвуку, інфразвуку та вібрації, їх дія на організм людини
 11. Методологія дослідження ризику
 12. Втома і перевтома
 13. Оздоровча фізична культура
 14. Розумова діяльність людини
 15. Первинні засоби пожежогасіння та правила користування ними
 16. Статистичний метод аналізу виробничого травматизму
 17. Основні види інструктажів з охорони праці
 18. Заходи щодо підвищення працездатності людини
 19. Поняття, мета і завдання охорони праці
 20. Звітність про нещасні випадки і аналіз причин їх виникнення
 21. Методи захисту від вібрації
 22. Засоби та заходи боротьби з шумом
 23. Концепція сталого людського розвитку-основа науки про безпеку людини
 24. Методи вивчення причин виробничого травматизму та розробка заходів з його профілактики
 25. Забезпечення евакуації людей з будівель і приміщень.Самозахист людей при пожежах
 26. Дія на організм людини електричного струму та основні фактори, що визначають наслідок ураженням електричним струмом
 27. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Физиология, как наука
Физиология дословно это учение о природе это наука изучающая процессы жизнедеятельности организма составляющих его физиологических систем.. цель задачи предмет физиологии.. опыты на животных дают много сведений для понимания функционирования организма однако физиологические процессы..

 1. История развития физиологии
 2. Эксперимент и его роль
 3. Связь физиологии с другими науками
 4. Механизм регуляции функций организма
 5. Нервная регуляция функций
 6. Биологические и функциональные системы
 7. Принципы саморегуляции организма. Понятие о гомеостазе, гомеокинезе
 8. Законы раздражения. Параметры возбудимости
 9. Строение и функции цитоплазматической мембраны клеток
 10. Механизмы возбудимости клеток. История исследования биоэлектрических явлений
 11. Ультраструктура скелетного мышечного волокна
 12. Биомеханика мышечных сокращений. Одиночное сокращение, суммация, тетанус
 13. Режимы сокращения. Сила и работа мышц
 14. Физиология процессов межклеточной передачи возбуждения
 15. Механизмы синаптической передачи. Постсинаптические потенциалы
 16. Торможение в ЦНС
 17. Закономерности проведения возбуждения и процессов торможения в нервных центрах
 18. Механизмы координации рефлексов
 19. Функции спинного мозга
 20. Рефлексы спинного мозга
 21. Функции моста и среднего мозга
 22. Функции промежуточного мозга
 23. Лимбическая система
 24. Структурно-функциональные особенности вегетативной нервной системы
 25. Физиология системы крови
 26. Механизмы поддержания кислотно-щелочного равновесия крови
 27. Строение и функции эритроцитов. Гемолиз
 28. Гемоглобин. Его разновидности и функции
 29. Функции лейкоцитов
 30. Структура и функции тромбоцитов
 31. Регуляция эритро- и лейкопоэза
 32. Механизмы остановки кровотечения. Процесс свертывания крови
 33. Противосвертывающая система
 34. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови
 35. Физиология кровообращения
 36. Соотношение возбуждения, возбудимости и сокращения сердца. Нарушения ритма и функций проводящей системы сердца
 37. Рефлекторная и гуморальная регуляция деятельности сердца
 38. Проявления сердечной деятельности. Механические и акустические проявления
 39. Движение крови по сосудам
 40. Механизмы регуляции тонуса сосудов
 41. Рефлекторная регуляция системного артериального кровотока
 42. Особенности кровообращения в сердце, мозге, легких, почках. Регуляция органного кровообращения
 43. Механизмы внешнего дыхания
 44. Функции воздухоносных путей. Защитные дыхательные рефлексы. Мертвое пространство
 45. Дыхание при повышенном атмосферном давлении. Кессонная болезнь
 46. Физиология пищеварения
 47. Состав и свойства желудочного сока. Значенние его компонентов
 48. Регуляция желудочной секреции
 49. Механизмы выработки и регуляции секреции панкреатического сока
 50. Функции печени. Роль печени в пищеварении
 51. Значение тонкого кишечника. Состав и свойства кишечного сока
 52. Полостное и пристеночное пищеварение
 53. Функции толстого кишечника
 54. Моторная функция тонкого и толстого кишечника
 55. Механизмы всасывания веществ в пищеварительном канале
 56. Пищевая мотивация
 57. Обмен веществ в организме. Пластическая и энергетическая роль питательных веществ
 58. Основной обмен
 59. Физиологические основы питания. Режимы питания
 60. Обмен воды и минеральных веществ
 61. Терморегуляция
 62. Функции почек. Механизмы мочеобразования
 63. Регуляция мочеобразования
 64. Невыделительнные функции почек
 65. Мочевыведение
 66. Врождённые формы поведения. Безусловные рефлексы
 67. Условные рефлексы, механизмы образования, значение
 68. Безусловное и условное торможение
 69. Динамический стереотип
 70. Структура поведенческого акта
 71. Память и её значение в формировании приспособительных реакций
 72. Физиология эмоций
 73. Функциональные состояния организма. Стресс, его физиологическое значение
 74. Физиологические механизмы сна. Значение сна. Теории сна
 75. Теории механизмов сна
 76. Типы ВНД
 77. Сигнальные системы. Функции речи. Речевые функции полушарий
 78. Мышление и сознание
 79. Формирование половой мотивации
 80. Адптация, ее виды и периоды
 81. Физиологические основы трудовой деятельности
 82. Физиология гипофиза
 83. Регуляция секреции гипофиза
 84. Гормоны щитовидной железы
 85. Регуляция секреции ПЖЖ
 86. Адреналин и норадреналин
 87. Кора надпочечников
 88. Рецепторный аппарат зрительного анализатора. Структура и функция отдельных слоев сетчатки
 89. Кожная рецепция
 90. Физиология обонятельного анализатора

Матеріалознавство
Матеріалознавство.. зміст передмова лабораторна робота макроаналіз металів і сплавів лабораторна робота..

 1. Передмова
 2. Макроаналіз металів і сплавів
 3. Правило відрізків
 4. Установка для термічного аналізу
 5. Порядок виконання роботи
 6. Діаграми стану системи, компоненти якої утворюють неперервний ряд рідких і твердих розчинів
 7. Суміш двох твердих фаз, які кристалізуються одночасно і разом з рідини певного складу, називається евтектикою (eutectic)
 8. Діаграми стану систем з обмеженою розчинністю компонентів у твердому стані
 9. Завдання на роботу
 10. Діаграма стану сплавів системи залізо - вуглець
 11. Завдання на роботу
 12. Вивчення мікроструктур вуглецевих сталей у рівноважному стані
 13. Вивчення мікроструктури та властивостей чавунів
 14. Термічна обробка сталей
 15. Завдання на роботу
 16. Термічна обробка алюмінієвих сплавів
 17. Завдання на роботу
 18. Скільки горизонтальних ділянок на кривій охолодження сплаву заліза з 0,005 % вуглецю?

Ортогональный базис
Материал из википедии свободной энциклопедии.. ортогональный ортонормированный базис ортогональная ортонормированная.. содержание конечномерный случай бесконечномерный случай примеры литература см также..

 1. Автокорреляционная функция
 2. Интеграл
 3. Скалярное произведение
 4. Сложение коллинеарных скользящих векторов
 5. Взаимная корреляция
 6. Автокорреляция

Исследование социально-экономических и политических процессов
Содержание стр введение основное содержание дисциплины планы семинарских.. введение..

 1. Социально-гуманитарных технологий
 2. Программа и этапы эмпирического исследования
 3. Кейс-стади как тип качественного исследования
 4. Изучение социально-экономических и политических процессов с позиций прикладного моделирования
 5. Методы в социальном познании
 6. Программа и этапы эмпирического исследования
 7. Виды инструментария в прикладных исследованиях. Правила конструирования анкеты
 8. Обработка эмпирических данных в прикладных социальных исследованиях
 9. Применение математических средств и программного обеспечения в прикладных исследованиях социально-экономических и политических процессов
 10. И количественных исследованиях
 11. Социально-экономических и политических процессов
 12. Метод наблюдения и научный эксперимент в прикладных исследованиях процессов
 13. Социально-экономических процессов
 14. И политических процессов
 15. Социально-экономических и политических процессов
 16. Изучение социально-экономических и политических процессов с позиций прикладного моделирования
 17. Защита учебных исследовательских проектов
 18. Отчет по результатам исследования
 19. Применение техники количественного контент-анализа документов
 20. Анализ результатов контент-анализа публикаций в СМИ с элементами прогноза
 21. Марта 2003 г.
 22. Марта 2003 г.
 23. Исходный текст
 24. Жесткий анализ эмпирических данных полученных методом анкетного опроса
 25. Применение методики прикладного моделирования
 26. Применение методики наблюдения
 27. Установите последовательность ступеней развития проблемы как процесса
 28. Соотнесите тип кейс-стади с его спецификой
 29. Дескриптивный анализ
 30. Логико-интуитивное моделирование
 31. Понятие, типы и виды социально-экономических и политических процессов
 32. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования процессов
 33. Виды социологических исследований
 34. Программа и этапы социологического исследования
 35. Конструирование выборочной совокупности
 36. Опросные методы в социологии. Виды опроса
 37. Общая характеристика и типология шкал
 38. Метод анализа документов в социологии, его виды
 39. Кейс-стади как метод исследования
 40. Изучение социально-экономических и политических процессов с позиций прикладного моделирования
 41. Техника применения экспертных оценок в политических, социологических и экономических исследованиях
 42. В прикладных исследованиях
 43. Материалы к практической работе на Семинаре № 7
 44. Обращение президента США
 45. Хосе Марии Аснара 11 марта 2004 г
 46. К народу Британии 8 июля 2005 г
 47. Исследование социально-экономических и политических процессов

Тематичний план дисципліни психологія
Психологія розподіл навчального часу за темами.. плани семінарських занять.. тема психологія як наука і практика..

 1. Розподіл навчального часу за темами
 2. Основні напрямки сучасної психології
 3. Психологія як наука і практика
 4. Психологія як наука і практика
 5. Дидактичний тест
 6. Психіка і поведінка
 7. Запитання і завдання для самоконтролю знань
 8. Первинні форми відображення дійсності
 9. Сенсорно-перцептивні процеси
 10. Дидактичний тест
 11. Емоції. Мотивація. Психічні стани
 12. До програмованих належать спрямованість, самоусвідом­лення
 13. Запитання і завдання для самоконтролю знань
 14. Психологія професійної діяльності
 15. Психологія професійної діяльності
 16. Міжособистісні відносини і спілкування
 17. Сприйняття у соціальній психології розуміють як цілісний образ іншої людини, що формується на основі оцінки її зовнішнього вигляду та поведінки
 18. Психологія малої групи
 19. Запитання і завдання для самоконтролю знань
 20. Завдання 1.
 21. Завдання 3.
 22. Завдання 4.
 23. Завдання 7.
 24. Спостереження стилю комунікації
 25. Мета цього завдання допомогти більш глибоко зрозуміти, яку владу має соціальний тиск
 26. Завдання 11.
 27. Завдання 12.

История и методы зоопсихологии
Филиппова г г зоопсихология и сравнительная психология м.. войтонис н ю предыстория интеллекта м л..

 1. Методов зоопсихологического исследования
 2. Метод наблюдения
 3. Метод эксперимента

Седона-метод: избавьтесь от эмоциональных проблем и живите так, как всегда мечтали
Гейл двоскин.. седона метод избавьтесь от эмоциональных проблем и живите так как всегда.. отзывы о книге седона метод..

 1. Первая встреча с Лестером Левенсоном
 2. Истоки Седона-Метода
 3. Как Метод повлиял на мою жизнь
 4. Как работать с книгой
 5. Не верьте моим словам
 6. Действие резонанса
 7. Жизнь, какой мы ее знаем
 8. Освобождение
 9. Подавлять и выражать
 10. Освобождение
 11. Принятие чувства
 12. Погружение
 13. Мозг — это компьютер
 14. Визуальное восприятие
 15. Кинестетическое восприятие
 16. Аудиальное восприятие
 17. Когда на цели сосредоточены несколько человек
 18. Как избежать распространенных подвохов
 19. Совершенствование может приносить радость
 20. Девять эмоциональных состояний
 21. Вожделение
 22. Гордыня
 23. Мужество
 24. Принятие
 25. Умиротворение
 26. Свобода Спокойствие
 27. Отпустите сопротивление
 28. Исследование физического сопротивления вместе с партнером
 29. Освобождение сопротивления
 30. Сохранение естественного течения
 31. Освобождение от желания перемен
 32. Как все начиналось
 33. Потребность в контроле
 34. Потребность в подчинении
 35. Освобождение от потребности в контроле
 36. Потребность в порицании
 37. Потребность любить
 38. Процесс освобождения от потребности в одобрении
 39. Желание смерти
 40. Процесс освобождения от потребности в безопасности
 41. Потребность в независимости
 42. Стремление к единству
 43. Дерево ограничений
 44. Обретая покой
 45. Освобождение от чувств по постановке целей
 46. Образцы формулировок
 47. Общее состояние здоровья
 48. Методика достижения цели
 49. Метод активных шагов
 50. Освобождение от целей и активных действий
 51. Упорство вознаграждается
 52. Очистительная процедура
 53. Короткий Очистительный процесс
 54. Три аспекта разума
 55. Шесть шагов
 56. Шесть шагов
 57. Простой метод освобождения от страха
 58. Освобождение от страха за других
 59. Оставляя страхи позади
 60. Ложь во имя вины и стыда
 61. Освобождение от привычек
 62. Банк в банке, а не в голове
 63. Освобождение от страха в отношении денег
 64. Очищение применительно к деньгам
 65. Преимущества и недостатки денег
 66. Представьте идеальное будущее
 67. Перестаньте искать любовь в неподходящих местах
 68. Если Ваш партнер — само совершенство
 69. Растворитель несогласия
 70. Как обогнать родителей
 71. От страха к любви
 72. Принимая данное
 73. Очистительная процедура
 74. Преимущества и недостатки
 75. Нарисуем идеальные отношения
 76. Будьте открыты для исцеления
 77. Полюбите себя таким, какой Вы есть
 78. Выходя за границы диагноза
 79. Освобождение от физической боли и симптомов
 80. Принимая то, что есть
 81. Выходя из-под власти родителей
 82. Выходя за границы страхов
 83. Очищение собственного тела
 84. Преимущества и недостатки
 85. Отходя от власти контроля
 86. Формирование сплоченной команды и управление ею
 87. Избавляясь от стресса
 88. Работа в условиях жесткого графика
 89. Умение добиваться целей
 90. Думайте о лучшем
 91. Поддерживайте своих лидеров
 92. Практикуйте любовь-доброту
 93. Поделитесь этим посланием с теми, кто ему открыт
 94. Следующие шаги
 95. Рекомендации для групп поддержки седона-метода
 96. Приобретения, полученные при работе с седона-методом
 97. Мы работаем для вас

Генетика сельскохозяйственных растений
На сайте allrefs.net читайте: генетика сельскохозяйственных растений.

 1. Генетико-селекционные аспекты пшеницы
 2. Систематика и происхождение
 3. Морфобиологические особенности
 4. Генетика
 5. Генетические и селекционные показатели рожи
 6. Систематика и происхождение
 7. Морфобиологические особенности
 8. Генетика
 9. СИСТЕМАТИКА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
 10. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 11. ГЕНЕТИКА
 12. СИСТЕМАТИКА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
 13. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 14. ГЕНЕТИКА
 15. КУКУРУЗА
 16. СИСТЕМАТИКА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
 17. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 18. ГЕНЕТИКА
 19. Генетические и селекционные показатели сорго
 20. СИСТЕМАТИКА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
 21. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 22. ГЕНЕТИКА
 23. СИСТЕМАТИКА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
 24. МОРФОБИОЛОГИЧ ЕСК ИЕ ОСОБЕННОСТИ
 25. ГЕНЕТИКА
 26. Генетические и селекционные показатели гречихи
 27. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 28. ГЕНЕТИКА
 29. СИСТЕМАТИКА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
 30. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 31. ГЕНЕТИКА
 32. СИСТЕМАТИКА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
 33. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 34. ГЕНЕТИКА
 35. ПОДСОЛНЕЧНИК
 36. СИСТЕМАТИКА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
 37. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
 38. ГЕНЕТИКА
 39. ХЛОПЧАТНИК
 40. СИСТЕМАТИКА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
 41. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
 42. ГЕНЕТИКА
 43. Наследование морфологических и физиологических признаков
 44. Наследование количественных признаков
 45. КАРТОФЕЛЬ
 46. Систематика и происхождение
 47. Морфобиологические особенности
 48. Генетика
 49. МНОГОЛЕТНИЕ КОРМОВЫЕ ТРАВЫ
 50. Систематика и происхождение
 51. Морфобиологические особенности
 52. Задачи и направления селекции

По дисциплине методы моделирования в гидрогеологии
Государственное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. национальный исследовательский томский политехнический университет..

По дисциплине методы моделирования в гидрогеологии
Государственное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. национальный исследовательский томский политехнический университет..

 1. Исследование влияния фильтрационной неоднородности на распределение напоров в стационарном одномерном потоке средствами численного моделирования

Научно-методическое обоснование психосоциальной работы
Научно методическое обоснование психосоциальной работы.. вввдение.. становление и развитие в России социальной работы вызвано возникновением общественной потребности в первичной..

 1. Феномен посттравматического расстройства: понятие, факторы, терапия
 2. Принцип сопровождения — условие реализации психосоциальной помощи личности в ситуации кризиса
 3. Пространство
 4. Социальная работа с группой как метод психосоциальной помощи. Принципы групповой работы
 5. Психологическая помощь безработным
 6. Координация усилий всех структур воспитательной колонии
 7. Защиты как способ сбережения профессионального
 8. Эмоциональных состояний в ситуациях профессионального
 9. Частные методики и технологии профилактической и реабилитационной работы с социально неблагополучными группами

Курс документация. Диспансеризация
Уо гомельский государственный медицинский университет.. кафедра поликлинической терапии и общеврачебной практики..

 1. Основные критерии оценки работы участкового терапевта
 2. Группы диспансерного динамического наблюдения

Основные понятия БЖД
Предмет изучения БЖД общая с ма человек среда обитания кот может сост.. безопасность сост е деят ти при кот с определ нной вер тью исключается проявление опасности безоп цель человека..

 1. Причины пожаров на предприятиях
 2. Способы увеличения пожарной безопасности
 3. Растекание тока в земле от полусферического заземлителя
 4. Действие электрического тока на человека. Параметры, влияющие на поражение электрическим током
 5. Меры защиты человека от поражения электрическим током
 6. Методы расчета производственного освещения. Виды светильников
 7. Безопасность в условиях производства и методы ее обеспечения
 8. Основополагающие документы в области БЖД
 9. Действие шума на человека. Нормирование непостоянного и постоянного шума
 10. Производственная вибрация. Источники и причины вибрации. Основные параметры вибрации
 11. Методы защиты от вибрации на путях распространения и в источнике возникновения
 12. Тепловой баланс человека и окружающей среды, параметры микроклимата. Нормирование микроклимата
 13. Требования к освещению. Источники света. Преимущества и недостатки
 14. Зануление
 15. Напряжение шага и прикосновения, действие на человека. Меры защиты
 16. Защитное заземление
 17. Контроль изоляции электрических проводников
 18. Сертификация предприятий на соответствие требованиям охраны труда

Этические основы социальной работы
Высшего профессионального образования.. кемеровский государственный университет.. социально психологический факультет..

 1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
 2. Образовательные технологии
 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Экологические проблемы России
Экологические проблемы России.. введение россия одна из самых загрязненных в экологическом отношении стран на планете экономическая ситуация в Российской Федерации продолжает усугублять..

 1. Усиление водохозяйственной напряженности
 2. Загрязнение поверхностных вод
 3. Ухудшение качества питьевой воды
 4. Загрязнение морей
 5. Лесные ресурсы
 6. Причины нарастания экологической напряженности
 7. Термины

Безпека життєдіяльності
Вінницьке вище професійне училище львівського державного університету безпеки.. безпека життєдіяльності..

 1. Пояснювальна записка
 2. На 2012 -2013 навчальний рік
 3. Робочий тематичний план
 4. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек
 5. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
 6. Геологічні процеси і явища та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки
 7. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори
 8. Радіаційна безпека
 9. Хімічна безпека
 10. Особливості небезпек від хімічних речовин
 11. Техногенні та природні небезпеки та їхні наслідки
 12. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики
 13. Тероризм, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактории
 14. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС
 15. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки
 16. Кількісний аналіз та оцінка ризику
 17. Державна система управління
 18. Лист погодження робочої навчальної програми з іншими дисциплінами спеціальності

Розрахунково-графічна створення планово-висотної знімальної основи
Харківський національний університет міського господарства.. кафедра геоінформаційних систем оцінки землі та нерухомого майна..

 1. ХАРКІВ 2013
 2. Попередня обробка результатів вимірів
 3. Висотні ходи знімальної основи

Классическая формула сложения вероятностей
Независимо друг от друга человек садятся в поезд содержащий вагонов найдите вероятность того что все они поедут в разных вагонах.. в партии из деталей имеется стандартных наудачу отобраны деталей найдите вероятность того что среди..

 1. Геометрические вероятности
 2. Правила сложения и умножения вероятностей
 3. Формула полной вероятности. Формула Байеса
 4. Закон распределения случайной величины
 5. Независимые дискретные случайные величины
 6. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины
 7. Основные дискретные законы распределения и их характеристики
 8. Ковариация и коэффициент корреляции
 9. Функция распределения и функция плотности непрерывной случайной величины
 10. Равномерное распределение на отрезке
 11. Показательное распределение
 12. Нормальное распределение на прямой
 13. Двумерные дискретные случайные векторы
 14. Условные дискретные распределения
 15. Двумерные непрерывные случайные векторы
 16. Условные непрерывные распределения
 17. Основные характеристики выборочной и генеральной совокупностей. Точечные оценки
 18. Интервальные оценки параметров распределения

Статистична фізика і термодинаміка
Розділ статистична фізика і термодинаміка.. тема молекулярно кінетична теорія ідеального газу.. дослідне об рунтування молекулярно кінетичної теорії дослідні закони ідеального газу..

 1. Ізотермічний процес
 2. Паралельне з’єднання конденсаторів
 3. Енергетичні зони в кристалах
 4. Розподіл електронів по енергетичних зонах. Валентна зона і зона провідності. Метали, діелектрики і напівпровідники
 5. Власна провідність напівпровідників
 6. Домішкова провідність напівпровідників
 7. Р-n перехід і його вольт-амперна характеристика
 8. Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом
 9. Магнітне поле колового струму
 10. Вихрове електричне поле
 11. Смуги однакового нахилу
 12. Смуги однакової товщини
 13. Кільця Ньютона
 14. Дифракція Фраунгофера на одній щілині
 15. Дифракція світла на дифракційній гратці
 16. Реакція поділу важких ядер. Ланцюгові ядерні реакції. 10.Ядерна енергетика. Реакція ядерного поділу. Ланцюгова реакція поділу. Ядерний реактор
 17. Каталог літератури

Религиозный фанатизм и религиозная нетерпимость в исламе
Религиозная нетерпимость это нетерпимость мотивированная чьими то личнымирелигиозными убеждениями или практикой или собственно нетерпимостью к.. простое утверждение от лица религии что е собственная система верования и.. религиозная нетерпимость может быть как исключительно религиозной так и служить прикрытием для скрытых политических..

 1. Египетские баптисты в Каире молятся о мире
 2. Экономическая цена Арабской весны
 3. Конфессии
 4. Основные принципы
 5. Источники права в маликитском мазхабе
 6. Имамиты
 7. История
 8. История
 9. История

Организация работ
Пособие предназначено для студентов строительных специальностей автомобильный дороги и аэродромы мосты и транспортные тоннели.. цель и задачи учебной практики..

 1. Организация работ
 2. Техника безопасности и охрана окружающей среды
 3. Поверки и юстирование теодолита
 4. Поверка цилиндрического уровня
 5. Поверка положения коллимационной плоскости
 6. Результат определения значений коллимационной ошибки
 7. Поверка перпендикулярности трубы оси вращения теодолита
 8. Поверка сетки нитей
 9. Поверка постоянства места нуля вертикального круга
 10. Результаты определения значений МО и вертикального угла
 11. Поверки и юстирование нивелира Н-3
 12. Поверка круглого уровня
 13. Поверка главного геометрического условия
 14. Геодезического обоснования
 15. Проложение теодолитного хода
 16. Рекогносцировка местности, закрепление точек теодолитного хода
 17. Измерение горизонтальных углов
 18. Журнал измерения горизонтальных углов
 19. Измерение длин линий
 20. Журнал измерения длин линий
 21. Вычисление координат точек теодолитного хода
 22. Определение грубых промахов в измерениях
 23. Проложение нивелирного хода
 24. Измерение превышений
 25. Обработка нивелирного журнала
 26. Повторные измерения в нивелирном ходе
 27. Приведение теодолита на станции в рабочее положение
 28. Порядок работы на станции
 29. Определение планово-высотного положения переходной точки
 30. Составление плана
 31. Окончательное оформление плана
 32. Рекогносцировка местности и закрепление углов поворота трассы
 33. Измерение углов трассы. Контроль угловых измерений на трассе
 34. Привязка трассы к одному геодезическому пункту
 35. Привязка трассы к двум пунктам способом прямой засечки
 36. Разбивка пикетажа
 37. Съемка полосы местности вдоль трассы и пикетажный журнал
 38. Разбивка главных точек закруглений
 39. Способ прямоугольных координат
 40. Способ углов и хорд
 41. Геометрическое нивелирование трассы по пикетажу
 42. Журнал нивелирования по трассе
 43. Ведомость прямых и кривых
 44. Привязка трассы
 45. Нивелирование трассы через овраги
 46. Составление плана и продольного профиля трассы
 47. Продольный профиль участка трассы от ПК0 до ПК4
 48. Вычисление проектных и рабочих отметок
 49. Определение истинного азимута
 50. Журнал определения азимута по высоте Солнца
 51. Ведомость вычисления азимута земного предмета по высоте Солнца
 52. Ведомость вычисления азимута земного предмета по часовому углу Солнца с пункта №16 на пункт №17
 53. Участка местности по квадратам
 54. Построение сетки квадратов
 55. Плановая и высотная привязка сетки квадратов к пунктам геодезической сети
 56. Порядок нивелирования. Журнал наблюдений. Допуски, контроли
 57. Ведомость превышения по точкам опорного хода
 58. Вынос проекта сооружения на местность
 59. Вынос проектной отметки на местность
 60. Определение высоты сооружения
 61. Определение крена высотного сооружения
 62. Определение расстояний, недоступных для измерения мерной лентой
 63. Состав отчета по учебной геодезической практике

Реферат развитие театра в России
Развитие театра в России.. введение.. театр начинается с вешалки кажется на свете просто не отыскать более расхожего выражения но все же если серьезно с чего начинается театр..

 1. Список использованных источников

Долгосрочного развития пенсионной системы
Распоряжение.. от декабря г n р.. утвердить прилагаемые стратегию долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации..

Импровизация как свободная творческая деятельность учащихся
Главная задача накопление музыкального опыта реб нка ребята усваивают общий характер звучания музыки и не могут выделить отдельные его элементы.. интонационный музыкально речевой классы.. главная задача овладение операциями анализа на этом уровне дети выделяют элементы музыкальной речи и создают с их..

 1. Импровизация как свободная творческая деятельность учащихся

Радиобиология
Д м сухотерин и а магдич радиобиология петров в п илатовский а в cухотерина е г.. введение..

 1. Радиобиология
 2. Источники контакта человека с ионизирующими излучениями
 3. Свойства электромагнитных ионизирующих излучений
 4. В зависимости от величины ЛПЭ, все ионизирующие излучения делят на редко - и плотноионизирующие
 5. Редкоионизирующие и плотноионизирующие излучения
 6. Основные дозиметрические величины и единицы их измерения
 7. Виды воздействия ИИ в зависимости от распределения по времени (мощности дозы)
 8. Стадии действия ионизирующих излучений на организм. Молекулярные механизмы лучевого повреждения биосистем
 9. Основные стадии в действии излучений на биологические системы
 10. Острая лучевая болезнь
 11. Костномозговая форма острой лучевой болезни
 12. Церебральная форма острой лучевой болезни
 13. Вызванной общим внешним относительно равномерным облучением
 14. Особенности поражений нейтронами
 15. Отдаленные последствия общего облучения
 16. Поражения радиоактивными веществами при их попадании внутрь организма
 17. Местные лучевые поражения слизистых оболочек
 18. Предназначение медицинских противорадиационных средств
 19. Средства профилактики острой лучевой болезни радиопротекторы
 20. Средства профилактики инкорпорации радиоактивного йода
 21. Средства профилактики и купирования первичной реакции на облучение
 22. Средства профилактики психоэмоционального напряжения
 23. Средства профилактики ранней преходящей недееспособности
 24. Средства симптоматической терапии
 25. Средства ранней патогенетической терапии
 26. Средства повышения неспецифической резистентности организма
 27. Поражений при ликвидации последствий радиационных аварий в период кратковременной стабилизации обстановки
 28. Методы измерений ионизирующих излучений
 29. Средства радиационной разведки и радиометрического контроля
 30. Оценка радиационной обстановки

Физические свойства циркония
Открытие циркония.. оксид циркония очень похож на минерал глиноз м или оксид алюминия поэтому.. ученые многократно проводили анализ минерала циркона и каждый раз результаты были ошибочными так в годы xviii века..

 1. Двуокись циркония
 2. Цирконий и металлургия
 3. Проблема циркония «реакторной чистоты»

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Философия

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104