рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Медикаментозне лікування

Медикаментозне лікування - раздел Науковедение, Зв’язок хірургії з іншими науками. Роль науковців України у розвитку ветеринарної хірургії Новокаїнотерапія Вважається Найбільш Фізіологічним Методом Л...

Новокаїнотерапія вважається найбільш фізіологічним методом лікування, оскільки дає змогу максимально використати фізіологічні здатності організму тварин у боротьбі з хворобою. Введений у зоні запалення чи на шляху нервового стовбура, новокаїн знімає або попереджує явища парабіозу і відновлює координуючу функцію кори головного мозку і підкірки. На цьому фоні поліпшується циркуляція крові, внутрішньоклітинний і загальний обмін, зменшується проникність капілярів, активується фагоцитоз та інші імунологічні реакції, поліпшуються регенаративно-відновні процеси.

Поряд із місцевою дією проявляється і його загальний вплив: зменшення артеріального тиску, збільшення рівня гемоглобіну, еритроцитів та лейкоцитів, а також вмісту загального білка у сироватці крові за рахунок гамма-глобулінів. Ці зміни, мабуть, також мають нервово-рефлекторне походження.

Але цим не вичерпується механізм протизапальної дії новокаїну. Як відомо, у зоні запалення накопичується велика кількість гістаміну і подібних йому речовин, які посилюють ексудацію та ускладнюють розвиток хвороби. Всмоктуючись, новокаїн гідролізується на діетиламіноетанол і параамінобензойну кислоту, яка проявляє антигістамінну дію. Отже, вдале поєднання у новокаїні протизапальних і нейротропних властивостей надовго збереже його в арсеналі активних протизапальних засобів.

Залежно від концентрації, новокаїн по-різному діє на нервові стовбури. Зокрема, високі його концентрації просочують усі нервові волокна стовбура і діють знеболююче (хімічна невректомія). У таких випадках центральна нервова система, не одержуючи подразнень із периферії, не проявляє координуючої дії, що не може поліпшити перебіг запальної реакції. Тому лікувальні властивості характерні для низьких концентрацій новокаїну (0,25–0,5%), які просочують лише частину нервових волокон стовбура і, отже, не усувають, а лише послаблюють больову реакцію, тобто, замінюють сильні подразники слабкими. А це відновлює рівновагу між збудженням і гальмуванням у корі головного мозку, що сприяє нормалізації підкіркових центрів, їх інтегрувальному впливу на периферію – активуються кровообіг і трофіка в зоні ураження: тобто стимулюються захисні механізми організму.

За О.В. Вишневським, лікувальний ефект новокаїну поширюється на весь організм, незалежно від виду блокади. Але, як свідчить практика, кращі результати спостерігаються у тому випадку, коли блокуються елементи симпатичного нерва чи нервові сплетіння біля патологічного вогнища. Тому, залежно від місця локалізації процесу і його характеристики, рекомендовані різні види новокаїнових блокад: екстерорецепторів (шкіри, слизових оболонок); інтерорецепторів – при введенні розчинів новокаїну в анатомічні порожнини (черевну, грудну, суглоби, сухожилкові піхви); соматичної нервової системи – рецептори, нервові стовбури; симпатичного стовбура, його гілок і симпатичних гангліїв; нервових сплетінь (навколониркове, сонячне тощо); внутрішньосудинне введення новокаїну.

Найбільш поширені блокади субатлантної рефлексогенної зони, вагосимпатичного стовбура, грудних нутряних нервів: епіплевральна, паранефральна та багато інших. Деталі цих блокад будуть більш зрозумілими у відповідних розділах спеціальної хірургії.

Нестероїдні препарати. Вузлові механізми дії лікарських протизапальних засобів універсальні для більшості нестероїдних препаратів: зменшення проникності капілярів, стабілізація лізосомних мембран, пригнічення синтезу АТФ, гальмування синтезу чи інактивація медіаторів запалення, цитостатична дія тощо. В них поєднуються протизапальні, знеболювальні і антипіретичні властивості. Але кожна група протизапальних засобів має свої особливості, які варто згадати.

Похідні саліцилової кислоти зменшують енергетичне забезпечення запальної реакції внаслідок гальмування окиснювального фосфорилування і циклу карбонових кислот. Саліцилати діють антипіретично через центр терморегуляції. Крім того, у місцях запалення зв’язують вуглекислоту і перетворюються в кислоту саліцилову. А це знижує інтенсивність запалення, біль, температуру тощо. До того ж у терапевтичних дозах вони активізують функцію надниркових і щитоподібної залоз, гіпофіз, що значно посилює їх протизапальний ефект.

Із препаратів цієї групи використовуються кислота саліцилова (назовні чи всередину), та ацетилсаліцилова (всередину), натрію саліцилат (внутрішньовенно чи всередину), який сам по собі неактивний, але, проникнувши у вогнище запалення, перетворюється в саліцилову кислоту; метилсаліцилат, який використовують назовні, інколи підшкірно, у складі лініменту при ревматичних чи інших запальних процесах м’язів, суглобів тощо.

Похідні піразолону також знижують енергозабезпечення запалення та інактивують його медіатори. Крім того, їм характерні антипіричні, знеболювальні та антикоагулянтні властивості. Всмоктавшись у кров, вони зв’язуються з сироватковими білками і витісняють з них різні лікарські і токсичні сполуки. Серед препаратів цієї групи на увагу заслуговують бутадіон, анальгін, амідопірин та ін.

Бутадіон за протизапальною активністю переважає саліцилову кислоту. Він стабілізує лізосомні мембрани, гальмує вироблення АТФ і активність ферментів, проявляє і протиалергічні властивості, пригнічує функцію щитоподібної залози тощо. Тому препарат використовується при ревматичних та інших артритах, бурситах, тендовагінітах, флебітах і тромбофлебітах; але протипоказаний він за виразок шлунка, хвороб печінки, нирок, системи кровотворення тощо.

Анальгін проявляє аналгезивну, антипіретичну, протизапальну, спазмолітичну дію. Тому його широко використовують при міозитах, артритах, радикулітах в активній формі – всередину, підшкірно; внутрішньовенно чи всередину – при шлунково-кишкових хворобах у комплексі з іншими препаратами; знімаючи біль через центральну нервову систему, він відновлює моторну функцію кишечнику.

Димексид і його похідні. Диметилсульфоксид (ДМСО) проявляє бактерицидну, протизапальну, протибольову та десенсибілізувальну дію. Крім того, це – універсальний розчинник. Швидко проникаючи через тканини організму і біологічні мембрани, не пошкоджуючи їх, він є неперевершеним транспортером багатьох лікарських препаратів, що створює широкі можливості цілеспрямованого поєднання димексиду з іншими лікарськими засобами: антибіотиками, сульфаніламідними препаратами, іншими протизапальними засобами. Тому його використовують місцево, внутрішньовенно і внутрішньоартеріально (20–30 %-ний розчин) у комбінації з антибіотиками за найрізноманітніших асептичних і гнійних запаленнь у тварин (Іздепський В.Й., Рубленко М.В.).

Проте димексид діє короткочасно. Тому останнім часом робляться спроби поєднання його з високомолекулярними сполуками, однією з яких є поліетиленгліколь-400. Це – розчинник багатьох хіміотерапевтичних препаратів, що забезпечує їм пролонгуючу дію.

На основі поліетиленгліколю-400 виготовлено комплексний препарат ізатизон (масляниста рідина жовтого кольору із специфічним запахом часнику), до складу якого, крім названого, входить димексид і метисазон. Доведена його не тільки протизапальна, а й імуностимулювальна дія (Іздепський В.Й.). Тому він використовується найчастіше у вигляді компресів за асептичних запаленнь і як допоміжний засіб після оперативного лікування – при гнійних.

Кортикостероїдні препарати. Гормони кори надниркових залоз активно впливають на білковий, жировий та вуглеводний обміни, сприяють накопиченню в печінці глікогену, стимулюють активність клітинних ферментів тощо. Тому вони не можуть не впливати на перебіг запальних реакцій в організмі. Завдяки добрій розчинності у жирах, кортикостероїди легко долають мембрани клітин, стабілізують їх, внаслідок чого обмежується його пошкодження і попереджується поширення. Вони пригнічують також вихід медіаторів запалення – гістаміну, серотоніну, простагландинів, що сприяє нормалізації мікроциркуляторного русла, зменшенню ексудації та набряку тканин. Протизапальна дія кортикостероїдів пов’зана також з їх здатністю знижувати активність гіалуронідази і, отже, зменшенням проникності капілярів. У медичній практиці вони широко використовуються при різних запальних процесах, і навіть гнійних у комплексі з антимікробними препаратами.

Особливо ефективні стероїди при алергічних захворюваннях: вони пригнічують утворення антитіл, а, отже, і реакцію антиген-антитіло, яка надає запаленню гіперергічного характеру, а також гістаміну в сенсибілізованих тканинах. Слід пам’тати, що великі дози кортикостероїдів пригнічують імунологічні реакції організму, порушують захисні бар’єри, внаслідок чого мікробні токсини поширюються за межі вогнища запалення. Тому при інфекційних процесах їх необхідно комбінувати з протимікробними та протитоксичними препаратами.

У ветеринарній медицині ці препарати успішно використовуються при асептичних артритах, тендовагінітах, ревматичних процесах, шлунково-кишкових хворобах у телят, особливо на початку хвороби. Короткочасне їх введення (1–4 дні) пригнічує гіперергічне запалення і не викликає ускладнень.

Гідрокортизон нормалізує перебіг гіперергічної реакції, проявляє антиалергічну та антитоксичну дію. Вводять всередину у формі таблеток при захворюваннях шкіри – місцево у вигляді 1–2,5 %-ної мазі, у синовіальні порожнини – суспензію препарату з 0,25%-ним новокаїном і антибіотиками.

Дексаметазон за активністю перевершує преднізолон у 7разів, до того ж, порівняно з іншими препаратами, значно рідше проявляє побічну дію.

З інших препаратів слід згадати фторпохідні мазі кортикостероїдів (фторокорт, флуцинар, локакортен, лоринден), що рекомендуються для зовнішнього використання при хворобах шкіри.

Ферментотерапія. Ферментні препарати використовують найчастіше при фібринозних і гнійно-фібринозних запаленнях, коли у місці ураження накопичується велика кількість фібрину і некротизованих тканин, які є ніби сховищем для мікробів, що заважає проникненню до них лікарських речовин. Самостійно організмом вони не завжди видаляються. Тому люди вже давно у таких випадках використовували різні речовини, здатні перетравлювати некротичні маси та фібрин (натуральний і штучний шлунковий сік, розчин пепсину, екстракт підшлункової залози та ін.), а потім – очищені протеолітичні ферменти (трипсин, хемотрипсин, хімопсин тощо). Сприяючи розплавленню нежиттєздатних тканин, вони проявляють протинабрякову та протизапальну дію, внаслідок чого скорочується ексудативна фаза запалення. А це поліпшує обмін речовин і стимулює регенерацію тканин у вогнищах ураження. Тому протеолітичні ферменти використовують при гнійно-некротичних процесах, особливо у рогатої худоби і свиней з урахуванням фібринозного типу запалення у них.

Основний спосіб використання ферментів – місцево у вигляді розчинів для змочування дренажів, введення у порожнину суглоба чи сухожилкової піхви, рідше – внутрішньовенно, внутрішньом'язово тощо. Останнім часом виявлена здатність ферментів нагромаджуватись у місці запалення, незалежно від шляхів їх введення. У практиці використовують і ферменти мікробного походження (гігролітин, протелін, терилітин тощо), які також скорочують термін некролізису.

Недоліком місцевого використання ферментів є їх короткочасна дія, оскільки вони швидко інактивуються і через 10–30 хв втрачають протеолітичну активність. Тому останнім часом виготовляють ферментні препарати, іммобілізовані на аміноетилцелюлозі, поліетиленгліколі тощо. Це профезим, трицелим, процель, імезим та інші, що зберігають свою протеолітичну активність протягом 3–5 днів. Пролонгована їх дія зумовлена поєднанням молекули ферменту з молекулами целюлози, поліетиленгліколю тощо, внаслідок чого препарат стає більш стійким до інактиваторів, зберігаючи при цьому свою специфічну дію.

Оскільки ферментні препарати, зменшуючи набряк тканин та інтенсивність запальної реакції, не впливають суттєво на мікроби, при гнійних процесах їх бажано поєднувати з антибіотиками.

Неспецифічна стимулювальна терапія. Це вплив різних стимулювальних факторів на організм тварини через нервову та ендокринну системи з метою регулювання реактивності організму. Вони бувають специфічними (вакцини, сироватки, специфічні гаммаглобуліни) і неспецифічними (кров, сироватка, різні білки, препарати органів і тканин). Останні мають велике значення у боротьбі з незаразними хворобами взагалі. Введені парентерально, стимулятори створюють в організмі сприятливі умови для прояву власних захисних механізмів: діючи через фізіологічні системи, вони підвищують загальний тонус організму, його компенсаторні здатності та імунобіологічні властивості.

Механізм неспецифічної стимуляції зводиться до відповідних змін обміну речовин, особливо білків, їх біологічної функції (імунологічної, ферментативної та ін.). Основою дії стимулювальної терапії є спрямована зміна обмінних функцій організму з обов'язковою перевагою процесів асиміляції, причому характер змін метаболізму залежить від стимулювального фактора та його відносної специфічності.

Неспецифічна стимулювальна терапія передбачає використання різних білкових речовин (протеїнотерапія), тканинних препаратів, виготовлених з різних органів (органотерапія) та ін.

Гемотерапія. Кров – це жива тканина організму, що забезпечує його живлення, видалення продуктів обміну, теплорегуляцію, клітинний і гуморальний імунітет. Рідка її частина є носієм біологічно активних речовин (лізоцим, комплемент, імуноглобуліни, інтерферон тощо), спрямованих на підтримання гомеостазу в організмі та боротьбу зі збудниками хвороб.

Серед різних форм гемотерапії виділяють автогемотерапію (введення хворому крові від цієї ж тварини), гомотерапію (введення крові тварин цього ж виду), гетерогемотерапію (кров тварин іншого виду). Кров можна вводити внутрішньовенно (переливання крові), підшкірно, внутрішньом’зово тощо.

Гемотрансфузія (переливання крові) характеризується дією її на функцію органів кровотворення, серцево-судинну систему, гіпоталамус та інші органи як безпосередньо, так і через численні ангіорецептори. При цьому підвищується тонус судин, фагоцитарна активність нейтрофілів, антитілоутворення, аглютинаційний і комплементарний титри. А введення готових антитіл донора активізує пасивний імунітет. Гемотрансфузія проводиться після визначення сумісності крові донора і реципієнта. Правда, телятам до 6-місячного віку, а також собакам можна проводити першу гемотрансфузію без попереднього визначення сумісності крові.

Гемотрансфузію застосовують при багатьох хворобах, що супроводжуються порушенням проникності капілярів і плазмореєю, токсемією, дисбалансом водно-солевого обміну, зниженням окисно-відновних процесів. Вона запобігає порушенню обміну речовин, гемодинаміки і токсемії, зменшує гіпопротеїнемію, збільшує масу циркулюючої крові, а також стимулює імунобіологічну реактивність організму. З успіхом використовується при сепсисі, екземах, виразках, гнійних артритах, хворобах очей тощо.

Квантова гемотрансфузія – це екстра- чи інтракорпоральне (за межами чи в межах організму) опромінення крові світловими променями природних або штучних джерел (ультрафіолетове, лазерне).

Найбільш опрацьованим на сьогодні є використання ультрафіолетового опромінення крові. Незважаючи на успішне використання методу Б.М. Олівковим при миті у коней ще в 1950 p., теоретичне обгрунтування і практичну оцінку він одержав лише в останні роки. Трансфузія опроміненої крові перш за все діє як звичайне переливання. Але ж ультрафіолетові промені діють на організм стимулювально, протизапально, десенсибілізувально та метаболічно, а кров інтенсивно поглинає енергію УФ-променів. Тому механізм дії опроміненої крові різнобічний:

· бактери- та вірусоцидна дія безпосередня і за рахунок стимуляції захисних сил організму;

· детоксикація внаслідок прискорення видалення токсинів;

· активізація еритроцито- і лейкоцитопоезу;

· корекція гуморального та клітинного імунітету;

· протизапальна дія за рахунок регуляції колікреїн-кінінової системи;

· нормалізація гормонального обміну.

Ультрафіолетово опромінену кров застосовують самостійно чи в комплексі з іншими методами за різноманітних запальних процесів у тварин, особливо при міозитах і міопатозах, пододерматитах, фурункульозі, інфікованих ранах та флегмонозних процесах, а також кератитах. УФ-опромінення виявилося ефективним також за диспепсії, бронхопневмонії та інших хворобах запального характеру. Його проводять за допомогою спеціальних приладів у дозі 2 мл/кг з інтервалом 48–72 год. Обов’язковим є використання антикоагулянтів: 4–6%-ний розчин натрію цитрату (1:10); гепарину (5000 од.:100); 1,4%-ний – трилону Б (0,5:100); 10%-ний – натрію саліцилату (2:10); 10–15%-ний – кальцію хлориду (1:10), 5%-ний - глюкози (1:1) та ін.

Останнім часом як різновидність квантової гемотерапії опрацьовані методи внутрішньосудинного лазерного опромінення крові (Іздепський В.Й., Рубленко М.В.). З використанням гелій-неонового лазера з довжиною хвилі 0,633 нМ, біологічна дія якого полягає у поглинанні енергії лазера клітинами крові та активації внаслідок цього ферментів окисно-відновного ряду. А це приводить до блокування медіаторів запалення, посилення фагоцитозу, збільшення кількості лейкоцитів, еритроцитів і гемоглобіну, очевидно, за рахунок подразнення кісткового мозку. Тобто, лазерна активація крові підвищує біоенергетичні та біосинтетичні потенціали бактерицидних і енергетичних систем фагоцитів, забезпечуючи підвищення захисних функцій клітин білої крові. Вона проводиться сконструйованим працівниками Білоцерківського державного аграрного університету апаратом, подібним до УФ-опромінювача, в якому замість УФ-лампи вмонтовано лазерний прилад (ЛГН-207).

Аутогемотерапія або підшкірне чи внутрішньом’зове введення власної крові. Стимулювальна її дія пов’язана з активізацією, вірніше, нормалізацією функцій центральної нервової системи, гормональної та фізіологічної систем сполучної тканини за рахунок подразнення інтеро- та хеморецепторів у зоні ін'єкції. На подразнення реагують також полінуклеарні фагоцити: у стані високої активності вони накопичуються в зоні інфекції і стимулюють неспецифічні фактори захисту організму (система комплементу, кініноутворення, протеолізу та фібринолізу).

Ефективність гемотерапії підвищується при введенні консервованої 5%-ним розчином цитрату натрію крові (1:10) і витриманої 2–3 дні за температури 2–4°С. Це зумовлено утворенням біостимуляторів, про що буде сказано окремо. Для попередження анафілаксії при повторних ін'єкціях гетерогенної крові бажано додавати до неї 1%-ний розчин хлораміну (1:3) чи нагрівати її до 55°С. Кров вводять підшкірно або внутрішньом'язово, краще біля запального вогнища, у дозі 50–150 мл великим тваринам і 15–50 мл дрібним, збільшуючи її поступово після кожної ін’єкції.

Слід пам’тати, що великі дози крові у тварин зі зниженою резистентністю організму за хірургічної інфекції можуть погіршити загальний стан тварини та сприяти загостренню чи генералізації процесу. Тому І.О. Калашнік пропонує починати гемотерапію з невеликих доз (30–40 мл) і змішувати кров із 0,25%-ним розчином новокаїну (1:1).

Курс гемотерапії включає 3–5 ін’єкцій з інтервалом 3–5 днів. Вона використовується з успіхом при ушкодженнях шкіри (фурункульоз, екзема, дерматит), гнійно-некротичних процесах, особливо на початку їх розвитку при миті у коней, актиномікозі у рогатої худоби, ревматизмі, диспепсії, бронхопневмонії та деяких гінекологічних хворобах.

Тканинна терапія. Її основи опрацьовані В.П. Філатовим ще в 1933 р. За даними автора, у рослинних і тваринних клітинах, у цілих організмах, що знаходяться в несприятливих для життєдіяльності умовах, настає біохімічна перебудова. При цьому утворюються біостимулятори – речовини, що стимулюють у них біологічні процеси і допомагають тканинам зберегти життя в несприятливих умовах.

Біостимулятори належать до групи органічних кислот. Це продукти порушеного обміну, теплостійкі, розчиняються у воді, переганяються парою, стійкі до дії кислот і лугів; тому на практиці проводять підсадку консервованих шматочків тканин, парентеральне введення екстрактів, тканинних суспензій, ентеральне та зовнішнє – у вигляді порошків чи мазей. Введені тварині, вони стимулюють життєві процеси, обмін речовин, активізуючи тим самим фізіологічні функції організму та його стійкість проти патогенних факторів.

Біостимулятори утворюються у тканинах тваринних організмів при зберіганні протягом 4–6 діб за температури 2–4° С, а в рослинних – у темному місці при тій же температурі. Пізніше їх було виявлено в матеріалах, що містять залишки тваринних і рослинних організмів, тобто там, де вони повільно відмирають – у лиманному болоті, намулі несолоних озер, торфі, опалому листі, риб’ячому жирі тощо.

Тканинні препарати виготовляють з різних органів і тканин, які мають специфічну хімічну будову. Тому, крім біостимуляторів, вони містять інші специфічні для них речовини (гормони, ферменти, вітаміни, продукти протеолізу тощо). Мабуть, саме цим пояснюються визначені багатьма авторами відмінності у дії різних тканинних препаратів.

Найбільш часто для їх виготовлення використовують печінку, селезінку, надниркові залози, сім’яники, плаценту, кісткову тканину. Із препаратів цієї групи широко використовуються, крім тканинних суспензій, екстракт алое чи плаценти, ФІБС, біосед, гумізоль, торфот, гумат натрію (Юрченко Л.І.). Тканинна терапія з успіхом використовується при ранах і виразках, що погано загоюються, хронічних інфільтратах і проліфератах, хронічних ураженнях шкіри, периферичних нервів, очей, за переломів кісток, а також внутрішніх незаразних та гінекологічних хвороб і деяких інфекційних (ящур, паратиф, некробактеріоз, бешиха тощо). Ефективна вона при гіперергічних запальних процесах, оскільки біостимулятори діють десенсибілізувально, рефлекторно підвищуючи гальмівні процеси в центральній нервовій системі.

Оптимальні дози тканинних суспензій – 10–30 мл для великих і 2–5 мл для дрібних тварин на одну внутрішньом'язову ін'єкцію з інтервалом 3–5 діб.

Останнім часом виготовлено агарово-тканинний препарат, який по­вільно розсмоктується, а тому повторно вводиться, за необхідності, че­рез місяць.

Але тканинна терапія протипоказана при гостро-гнійних запальних процесах з виділенням великої кількості гнійного ексудату, неефективна – за хронічних запаленнь з нашаруванням великої кількості рубцевої склеротизованої тканини.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Зв’язок хірургії з іншими науками. Роль науковців України у розвитку ветеринарної хірургії

Передмова У другому виданні планується опрацювати тактику оперативного і консервативного лікування... ВСТУП...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Медикаментозне лікування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Вихід у світ другого українського видання підручника “Загальна ветеринарна хірургія” зумовлений низкою факторів. По-перше, останнім часом збільшилася кількість хірургічно хворих тварин, особливо в

Дослідження хірургічно хворої тварини.
Під час дослідження хворої тварини лікар ветеринарної медицини має дотримуватися правил професійної етики і деонтології. Відомо, що успіх у лікуванні хворого на 50% залежить від своєчасної і правил

Післяопераційний догляд за тваринами.
Його завдання: а) попередження ускладнень; б) своєчасне їх виявлення і лікування тварини; в) полегшення післяопераційного перебігу; г) прискорення видужання тварини. Догляд залежить перш з

ТРАВМИ І ТРАВМАТИЗМ ТВАРИН
    У перекладі з грецької мови травма означає пошкодження тканин тварин найрізноманітнішими травмуючими факторами екзо- і рідше ендогенного походження. Залежно від їх о

КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАВМАТИЗМУ
У ветеринарії на сьогодні немає загальноприйнятої класифікації травматизму, яка змогла б урахувати всі травмуючі фактори і допомогла лікарю в організації профілактичних заходів. Основними видами тр

ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ
Вона зводиться до усунення факторів, що йому сприяють. Тому профілактичні заходи опрацьовуються з урахуванням виду травматизму. Профілактика внутрігосподарського травматизму передбачає прове

ВПЛИВ ТРАВМИ НА ОРГАНІЗМ
  Ступінь ушкоджень залежить від властивостей і механізму впливу пошкоджувального фактора, анатомо-фізіологічних особливостей ушкоджених тканин та органів, видових особливостей органі

Запалення
  Розвиток запального процесу в тканинах є основною формою реакції живого організму на травму. Церозвинута у ході еволюції реакція живих тканинна місцеве пошкодження, яка включає скла

Медіатори запалення
Медіаторами запалення називають біологічно активні речовини, які здебільшого містяться в зоні ураження та впливають на його пато- і морфогенез. Певною мірою вони являють собою агенти ауто- і паракр

Ключові ланцюги запалення
У більшості випадків запалення характеризується такими клінічними ознаками: гіперемія (гubог), припухлість (tumог), гіпертермія (соlог), біль (dolor) та порушення функці

Клінічні форми запалення
Клініко-морфологічні форми запалення зумовлені переважанням у його динаміці ексудації чи проліферації. При систематиці форм запалення враховують: 1) характеристику за терміном перебігу (го

Видові особливості запалення
Урахування клініко-морфологічних проявів видових особливостей запальної реакції у тварин має суттєве практичне значення, оскільки виникає потреба у різних патогенетичних підходах до здійснення ліку

Фізичні методи
Гідротерапія – це використання з лікувальною метою води різної температури, льоду, снігу, жару тощо. Місцеве охолодження звужує судини і зменшує кровотік, внаслідок чого з

Фізіотерапевтичні процедури
УВЧ-терапія. Метод грунтується на використанні змінного електромагнітного поля ультрависокої частоти, яке підводиться до тканин за допомогою конденсаторних пластин. Дія йо

Гальванізація і електрофорез
Організм тварини – це складна електролітична система, в якій постійно відбуваються процеси дисоціації і рекомбінації молекулярних структур, що й зумовлює значну електропровідність тканин. Переміщен

Світлолікування
Частина світла, що падає на тіло тварини, поглинається тканинами і перетворюється в теплову та хімічну енергію, причому промені з більшою довжиною хвилі (інфрачервоні) проникають у глибину тканин (

Імуностимулювальна терапія
Імунотропні лікарські речовини, здатні нормалізувати гуморальну або клітинну імунну систему, включають засоби різної хімічної будови. Їх застосовують при гіпер- чи гіпоергічних запаленнях, септични

ГЕМАТОМА
  Гематома – це крововилив переважно у пухку клітковину з утворенням у ній наповненої кров’ю порожнини, що утворюється при порушенні цілості артерій або вен значного калібру, коли кро

ЛІМФОЕКСТРАВАЗАТ
  Лімфоекстравазат – це накопичення лімфи у новоутвореній порожнині внаслідок травмування лімфатичних судин. Етіологія. Він виникає внаслідок дії сили на діл

СИМПТОМИ РАН
Кожна рана має три основних симптоми: біль, зяяння і кровотеча. Звичайно, часто спостерігається і порушення функції пошкоджених тканин. Біль(dolor)виникає в момент

КЛАСИФІКАЦІЯ РАН
На сьогодні є декілька класифікацій ран залежно від певних ознак. За походженням всі вони поділяються на операційні та випадкові. Операційні рани наносять з

МЕХАНІЗМИ ЗАГОЮВАННЯ РАН
Рановий процес – це сукупність послідовних змін, що відбуваються в рані і всьому організмі у процесі загоювання. Загоєння рани – це репаративний процес по

ФАЗИ ЗАГОЄННЯ РАН
У динаміці ранового процесу розрізняють дві фази: гідратації (самоочищення) і дегідратаціі (регенерації). Фаза гідратації при первинному і вторинному загоюванні ран проходить

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗАГОЄННЯ РАН
На процес загоєння ран у тварин впливає багато факторів, а саме: - вік тварини і його маса; - стан годівлі і утримання; - наявність вторинного інфікування ран; -

Загоювання первинним натягом
При нормальному загоєнні ран регенерація починається уже через кілька годин після поранення та зупинки кровотечі і закінчується через 6–8 днів закриттям дефекту без утворення макроскопічного рубця.

Загоєння вторинним натягом
Загоєння відбуваєтьсяя після вираженого запального процесу наслідком якого є очищення рани від некротизованих тканин і супроводжується розвитком грануляційної тканини, яка поступово виповнює всю ра

Загоювання ран під струпом
Під струпом загоюються поверхневі або колоті рани, особливо у птиці, гризунів, великої рогатої худоби і свиней. Якщо рана не інфікована, не забруднена, містить мало мертвих тканин, то загоєння під

ВИДОВІ ОСОБЛИВОСТІ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ
  Особливо яскраво вони виражені у першій фазі – самоочищення від мертвих тканин і забруднень. Цей процес зумовлений характером запалення у тварин різних видів і має наступних три різ

ЗАГОЄННЯ РАН У ТВАРИН, ХВОРИХ НА ПРОМЕНЕВУ ХВОРОБУ ТА ПРИ ЇХ ЗАБРУДНЕННІ РАДІОНУКЛІДАМИ
  У початковому періоді променевої хвороби перебіг ранового процесу майже не відрізняється від звичайного. За легкого і середнього ступенів відбувається гальмування регенеративних про

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПЕРЕБІГУ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ
Клінічні методи.Під час поранення проводять як загальне, так і місцеве дослідження тварини. Перше дозволяє своєчасно виявити так звану ранову хворобу, ранові ускладнення. Тому споч

Зупинка кровотечі
Кровотеча є обов’язковою ознакою будь-якої рани, тому хірург повинен в найкоротший термін зупинити, або призупинити кровотечу і тим самим усунути загрозу життю тварини, а також відновити в організм

Боротьба з втратою крові
Доведено, що в організмі здорової тварини незначні втрати крові відновлюються без особливої шкоди для нього за кілька днів, значні − протягом 3–4 тижнів. Тому заходи боротьби з наслідками кро

Рановий спокій
Загоювання рани не може бути успішним, якщо в ній зберігається чи ще більше наростає болісність. Усунути або хоч послабити її вдається забезпеченням спокою пораненій тварині. Рух викликає додаткове

Механічна антисептика ран
Доведено, що ніякі препарати не здатні простерилізувати рану до тих пір, поки в ній містяться мертві тканини, гнійний ексудат, сторонні тіла. Тому лікування рани у стадії самоочищення полягає не у

Хірургічна обробка ран
Залежно від строків оперативного втручання, хірургічна обробка ран буває: а) первинна, яка може бути ранньою (у перші 6–12 год після поранення), відстроченою (24–36 год) і пізньою (обробка інфікова

Фізична антисептика ран
Це один із важливих способів лікування гнійних ран і ранових ускладнень. У його основі лежить уявлення про те, що фізичні умови навколишнього середовища (вологість повітря, відсмоктувальні властиво

Хімічна антисептика ран
Крім фізичної, користуються й хімічною антисептикою. Суть її зводиться до використання антисептичних і бактеріостатичних засобів. Звичайно, знищити всю мікрофлору в рані засобами хімічної антисепти

Лікування гнійних ран
Лікування гнійних ран буває місцеве і загальне. Крім того, характер лікування визначається фазою ранового процесу. При місцевому лікуванні у першу фазу ранового процесу хірургу необхідно:

Лікування ран у хворих на променеву хворобу
Із методів загального впливу слід відзначити повноцінну годівлю тварин, особливо вітамінну, а також посилення імунобіологічного захисту організму за рахунок переливання крові, використання тканинни

Хірургічна інфекція
    Це інфекційний процес, що виникає в організмі тварини на місці проникнення мікробів або вірусів і проявляється як загальна чи місцева хвороба, під час лікування якої

Механізми, що попереджують розвиток інфекції
  Для боротьби з інфекцією, що загрожує тваринам зі всіх сторін, їх організм має низки захисних пристосувань фізичного, біохімічного та біологічного характеру. Перш за все це непошкод

Дрімаюча інфекція
  Патогенні мікроби тривалий час можуть залишатися у місці свого початкового проникнення (регіонарних лімфовузлах, м’язовій тканині) у прихованому, дрімаючому стані після видужання тв

Клінічні форми гнійної інфекції
У сільськогосподарських тварин місцева гнійна інфекція найчастіше проявляється у вигляді абсцесу і флегмони. Абсцес (Abscessus) Абсцес (нарив) – це обмежене гн

Анаеробна і гнильна інфекція
Анаеробна хірургічна інфекція виникає здебільшого як ранова. Часто вона розвивається при осколочних, а також випадкових розміжчених і рваних ранах. Може виникнути і при незначних пораненнях шкіри.

Актинобактеріоз
Актинобактеріоз (Аctinobacteriosis) – хронічна інфекційна хвороба, що характеризується утворенням гнійних гранульом в ділянці голови і шиї. Не так давно вона діагносту

Ботріомікоз
Ботріомікоз (botriomycosis) – це хронічна інфекційна хвороба, яка супроводжується розвитком інфекційної гранульоми або так званої ботріомікоми. Вона зустрічається часто у коней

Правець
Правець (tetanus) – це гостра інфекційна хвороба, викликана широко розповсюдженим у природі мікробом СІ. tetani, яка характеризується підвищеним рефлекторним збудженням

Некробактеріоз
Некробактеріоз (necrobacteriosis) – це інфекційна хвороба, що проявляється прогресуючими гангренозно-некротичними процесами у шкірі, підшкірній клітковині, сухожилках, зв’язках

Сторонні тіла
  Сторонні тіла – це предмети неорганічного та органічного походження, що проникають у тканини або утворюються в органах протягом певного часу. Залежно від локалізації їх под

Гангрена
Певним видом некрозу є гангрена в патогенезі якої основним фактором є судинна непрохідність. Причинами гангрени можуть бути як зовнішні, так і внутрішні фактори, які викликають стійкі й тр

ТЕРМІЧНІ ОПІКИ
Нагрівання шкіри і розвиток опіків відбувається по-різному, залежно від джерела тепла. Можливі три способи перенесенння тепла :1) конвекція – під час дії гарячої пари чи газу; 2) прямий контакт з н

ХІМІЧНІ ОПІКИ
Хімічні опіки виникають внаслідок дії на шкіру чи слизові оболонки концентрованих кислот, розчинних солей важких металів, лугів, фосфору, а також речовин шкіронаривної та резорбтивної загальнотокси

ЕЛЕКТРООПІКИ
Це ушкодження електричним струмом або блискавкою. Ушкодження тканин при електротравмі залежить від напруги струму і ступеня опору (чим він вищий, тим більше ушкодження). Найбільший опір має шкіра,

ПРОМЕНЕВІ ОПІКИ
Іонізуюча радіація при зовнішній дії залежно від виду опромінення викликає розвиток променевої хвороби чи ураження шкіри – променеві опіки. Виникнення останніх визначається проникною здатністю пром

Розвиток опорно-рухової системи і функції кісткової тканини
Формування опорно-рухової системи – складний, тривалий і багатостадійний процес. Розпочинається він в ембріональному періоді і закінчується у тварин різних видів із завершенням фізіологічного розви

Дистрофічний остеотендиніт
Хвороба зумовлена первинним ураженням окістя і супроводжується вторинним втягуванням у процес сухожилка, зміною постави кінцівок (Борисевич В.Б.). Етіологія, патогенез і клінічні о

АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ДАНІ
Під словом «суглоб» розуміють не тільки пасивне зчленування кісток між собою, а й складну систему, що об’єднує в собі кістки, судини, нерви, зв’язки, м’язи, сухожилки, слизові сумки, апоневрози і н

ЗАКРИТІ МЕХАНІЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ
Забій суглоба (Contusio articuli) Забій суглоба виникає внаслідок прямої (безпосередньо) чи непрямої механічної травми, головним чином, м’яких його тканин.

ХРОНІЧНІ БЕЗЕКСУДАТИВНІ ПРОЦЕСИ В СУГЛОБІ
  Пері- і параартикулярний фіброзит (Fibrositis peri-paraarticularis) Періартикулярний фіброзит – це хронічне запалення з проліферацією у прилеглій до

Контрактури суглобів
Контрактури характеризуються стійкими змінами положення суглоба і різким обмеженням його рухливості. Вони виникають при ураженні тканин, які прямо чи побічно впливають на функцію суглоба. Тому й ро

Деформівний артрит
Це хронічне продуктивне запалення хряща або кісток суглоба; зустрічається переважно у робочих коней, волів, собак. Етіологія. Запалення, яке супроводжується осифікацією, з

Дисплазія суглобів
Дисплазія суглобів – це вади розвитку, що зумовлюють функціональну недостатність. Хворіють переважно собаки. Різні клінічні форми дисплазій зустрічаються у плечовому, ліктьовому, зап’ястковому, кул

АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ДАНІ
Сухожилки сформовані з колагенової тканини, що містить багатожильні фібрили, склеєні в первинні пучки. Останні, з’єднуючись сполучною тканиною, формують вторинні, потім третинні, а інколи й більш с

Розтяг (distorsio) і розрив(ruptura) сухожилка
Розтяг – це закрите механічне пошкодження, що супроводжується розривом фібрил, окремих сухожилкових пучків зі збереженням їх анатомічної цілісності. Розривом же називають повне порушення ана

Гострий асептичний тендиніт
Запалення розвиваються внаслідок посиленого навантаження на кінцівки при забоях, пораненнях. Тому й зустрічаються здебільшого у коней і биків-плідників на племінних об’єднаннях. Сприяють розвитку т

ФУНКЦІЇ, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ ШКІРИ
Складна анатомічна будова шкіри означає, що тканини, які входять до її складу присутні у всіх найважливіших органах тварин. Тому можна вважати і розглядати шкіру як орган, що виконує в організмі ни

ХВОРОБИ М’ЯЗІВ
  МІОЗИТИ (МIОSІТІS) Зустрічаються у тварин досить часто. За перебігом вони бувають гострими і хронічними. За характером запального процесу 

АТРОФІЯ М’ЯЗІВ
Атрофія − зменшення в об’ємі м’язів внаслідок пошкодження різних органів і тканин організму: суглобів, периферичних нервів та спинного мозку (паралічі), травм, інтоксикацій, злоякісних пухлин

Хвороби кровоносних судин
Артеріїт (Arteriitis) Артеріїт як самостійний запальний процес у стінці артерії не дуже поширений. Він виникає внаслідок переходу запального процесу з прилеглих тка

ХВОРОБИ ЛІМФАТИЧНИХ СУДИН ТА ВУЗЛІВ
Лімфатичні судини виконують важливу для тканин дренажну евакуа-торно-транспортну функцію, її порушення супроводжується глибокими розладами метаболізму паренхіматозних органів та їх сполучнотканинно

Механічні пошкодження периферичних нервів
У ветеринарній хірургії розглядаються в основному хвороби нервів, що проявляються дисфункцією периферичного відділу соматичної нервової системи та трофічними порушеннями в органах і тканинах на фон

Парез і параліч нервів
Це повне (параліч) або часткове (парез) випадання рухової функції органа, зумовлене ураженням центральних або периферичних відділів нервової системи. Оскільки більшість периферичних нервів

ТРАВМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Струси та забої головного мозку часто зустрічаютьсяпри падінні тварин на голову чи спину в результаті нанесення сильних ударів. Клінічні ознаки.Тварини падають і втрачають

Зміщеня у межах черевної порожнини
Зміщення сичуга (Dislocatio abomasi) Зміщення сичуга вліво – це захворювання в основному високопродуктивних корів, яке характеризується здуттям і зміщеням си

Зміщення шлунка у собак
Зміщення шлунка – це заворот його навколо поздовжньої чи поперечної осі з наступним гострим розширенням. Етіологія і патогенез.Сприятливими факторами

Зміщення за межі черевної порожнини
  Стінки внутрішніх порожнин тварин складаються з трьох пластів: зовні – шкіра, потім – м’язово-сполучнотканинний, що містить також кровоносні та лімфатичні судини, нерви, у деяких ді

Виворот із випадінням порожнинних органів
Це різновидність зміщення, інвагінації порожнинних органів, котрі мають вихідні отвори, з виворотом слизової оболонки назовні. Зустрічається випадіння прямої кишки, піхви, матки, препуціального міш

Поширення пухлинних хвороб
Пухлини зустрічаються у тварин різних видів (велика рогата худоба, коні, собаки, коти, птиця, рідше свині) і різного віку; доброякісні – переважно у молодих, а злоякісні – у старших. Розвиток пухли

Етіологія і патогенез новоутворень
Пухлини виникають у різних тканинах організму без видимих причин, переважно в місцях розвитку хронічного патологічного процесу, що, мабуть, зумовлене зміною біологічних властивостей клітин. У виник

Характерні ознаки пухлинного (злоякісного) росту
  Утворившись під впливом тих чи інших канцерогенних факторів шляхом трансформації нормальних клітин організму, пухлинні клітини набувають особливих біологічних властивостей – практич

Класифікація пухлин
У спеціальній літературі зустрічаються такі поняття, як «солідна» (справжня) і «несолідна» (несправжня) пухлини. Справжні пухлини характеризуються поліморфізмом будови та відокремленістю росту. Нес

Доброякісні новоутворення
Папілома– доброякісна епітеліальна пухлина шкіри і слизових оболонок характерної, здебільшого сосочкоподібної форми; містить два тканинних компоненти – епітелій та сполучноткан

Злоякісні новоутворення
Карцинома (сancer – рак) Це злоякісна пухлина, що розвивається із поверхневого або залозистого епітелію внаслідок атипового його росту. Побудована з малодиференційовано

Пухлини нервової тканини і мозкових оболонок
Їх поділяють також на доброякісні і злоякісні, проте і перші, і другі при локалізації в центральній нервовій системі мають злоякісний перебіг. Крім того, вони дають метастази у межах головного і сп

Зміни морфологічного складу крові
Вони залежать від виду пухлин, їх локалізації і стадії пухлинного процесу. У тварин з карциномою різної локалізації реєструється перш за все помірний лейкоцитоз з дегенеративним зрушенням у лейкогр

Хірургічне лікування
Видалення (екстирпація) пухлини є єдиним методом лікування деяких неопластичних захворювань. І навіть при злоякісних новоутвореннях у багатьох випадках радикальне видалення їх на початку виникнення

Патогенетичне лікування
Успіх лікування пухлинної хвороби залежить не тільки від радикального видалення новоутворення, а й одночасного (чи попереднього) терапевтичного впливу на організм, спрямованого на підвищення його з

Хіміотерапія
Основними факторами, які визначають успіх хіміотерапії, є розмір ростучих пухлинних клітин, час подвоєння маси пухлини, гетерогенність пухлинних клітин і резистентність до протипухлинних препаратів

Променева терапія
Використання променевої терапії за онкологічних захворювань грунтується на тому, що в результаті опромінення у клітині пошкоджуються всі її структури, що призводить до гальмування її росту та поділ

Штучна гіпертермія
Гіпертермія – це підвищення температури тканин і тіла. Протипухлинна дія її проявляється у прямому впливові на судинну сітку пухлини, внаслідок чого виникає стаз, тромбоз і ендотеліальна дегенераці

Магнітотерапія
Метод опрацьований порівняно недавно і апробований А.П. Волобуєвим і І.М. Донником при новоутвореннях молочної залози у собак. Основою для вивчення можливостей використання магнітотерапії в онколог

Предметний покажчик
  Абсцес Актиномікоз Аллопластика Аневризма Анестезія Артеріїт Артрит Артроз Аутогемотерапія Бакт

Додаткова
1. Белов А.Д. Беляков И.М, Лукьяновский В.А. Физиотерапия и физиопрофилактика болезней животных, – М.: Колос, 1983. – 207 с. 2. Загальна ветеринарно-медична хірургія / В.Б.Борисевич, Б.В.Б

Закриті механічні пошкодження
Забій Гематома Лімфоекстравазат Відкриті механічні пошкодження (рани) Симптоми ран Класифікація ран Механізми загоювання ран

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги