рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Проблеми сучасної лексикографії

Проблеми сучасної лексикографії - раздел Культура, Теоретичні основи дослідження. Проблеми сучасної лексикографії. Довідник міжкультурної комунікації для правоохоронців У Науковій Літературі Неодноразово Відзначалося, Що Подача Одиниць У Чинних П...

У науковій літературі неодноразово відзначалося, що подача одиниць у чинних перекладних словниках відтворює суто лінгвістичний план – у них фіксуються лише лексичні значення, але не розкриваються повною мірою їх мовленнєво-контекстні потенції, які актуалізуються в перекладацькій практиці на перетині мовних значень і позначуваних ментальних понять.

У словниках, які на сьогодні пропонуються користувачеві, не відтворений зв’язок одиниць зі сферою предметних знань, не враховані когнітивно-прагматичні особливості мовних знаків. Погоджуючись із тим, що сучасні перекладні словники не повною мірою враховують когнітивно-прагматичні аспекти мовних одиниць, зауважимо, що навряд чи варто докоряти за це укладачам. Теоретична лексикографія, на жаль, поки що не створила міцного підґрунтя для плідної роботи лексикографів-практиків.

Осмислення потребує низка питань: і питання про принципи створення перекладних словників нового покоління, і питання про типи словників, які б найбільшою мірою відповідали соціальним потребам користувачів, і багато інших. Питання про типи словників, поставлене ще в працях Л.В. Щерби та Д.Е. Розенталя, неодноразово висвітлювалося і в інших наукових роботах –Ю.Д. Апресяна, В.В. Виноградова, П.М. Денисова, Ю. Сорокіна, Ф.П. Сорокалєтова, Ю.М. Караулова та ін.

Пропонувалися різні принципи розмежування типів словників, але основним із них залишався принцип урахування завдань та функцій словника. Якщо знехтувати відмінностями у термінології, що запропонована різними науковцями, а зосередити увагу лише на основному принципі, яким вони керувалися, то слід відзначити два основних більш-менш чітко протиставлених типи словників – тлумачні та енциклопедичні.

Приймаючи таке розмежування, автори звертали увагу на його умовний характер, адже, за образним висловленням Сороколетова Ф.П, «будь-який мислимий у природі словник , як підсумок, існує для довідок» [44;67.].

Когнітивна лінгвістика, яка не визнає розмежування лінгвістичної та енциклопедичної інформації, розглядаючи обидва типи як спосіб пізнання та передачі когнітивного досвіду нації, спонукає до аналізу питання про типологію словників під іншим кутом зору . До того ж практична діяльність соціуму потребує створення словників нового покоління – лексикографічних творів, які б забезпечували і належний рівень мовної компетенції, і достатній когнітивний арсенал.

Можна повністю погодитися з Б.Ю. Городецьким, який відзначав: «Лексикографія як наукова дисципліна має комплексний характер, і її історико-філософський аспект проявляється в постійному інтересі до типології словників і їх зв’язків з культурологією, її гносеологічний аспект зумовлений сутністю словників як способу організації і представлення знань, накопичених суспільством, її семантико-гносеологічний аспект пов’язаний з узагальненням словникових відомостей в руслі моделювання плану змісту мови»[17;35]. Ю.Д. Апресян ставив проблему більш широко, звертаючи увагу на необхідність створення такого словника, який слугував би і як довідник, і як методичний посібник[1]. Особливо важливим стає врахування обох аспектів – власне лінгвістичного і когнітивного – у міжнародній діяльності правоохоронної сфери, яка забезпечує громадський мир і спокій. Це положення беремо за основу , формулюючи перший принцип аналізованого лексикографічного твору – принцип поєднання елементів перекладного і енциклопедичного словників.

Вибір цього принципу пояснює і доцільність дещо іншої назви твору – словник-довідник. Перша частина назви акцентує увагу на тому, що в пропонованому лексикографічному творі має бути подана лінгвістична інформація, що забезпечує правильність і релевантність уживання мовних одиниць, а друга – орієнтує на те, що користувач отримає необхідний і достатній для успішної професійної діяльності мінімум когнітивної інформації.

Фактично цей принцип безпосередньо відтворює вимогу зв’язку між укладачами словників і користувачами, обґрунтовану в науковій літературі. Відповідність згаданій вимозі може бути забезпечена за умови реалізації 12 принципів, а саме:

1. Лексикограф завжди повинен уявляти собі свого читача.

2. Не існує повної відповідності між передбачуваним використанням і реальним використанням словника.

3. Типи словників мають створюватися з урахуванням потреб користувачів.

4. Між уявленнями автора щодо іміджу словника та його оцінкою користувачем не існує повної відповідності.

5. Створенню словникового проекту повинен передувати аналіз потреб користувачів.

6. Потреби різних груп користувачів відрізняються.

7. Потреби користувачів визначаються різними факторами, але найбільш важливим з них є мета діяльності.

8. Потреби користувачів з часом можуть змінюватися.

9. Майстерність словникових описів визначається комплексом різних чинників.

10. Словникової майстерності можна і слід вчити.

11. Словникові описи мають бути призначені для користувача, а лексикограф зобов’язаний знати всі наявні в його розпорядженні способи забезпечення їхньої якості.

12. Дослідження потреб словникового використання повинні й надалі заохочуватися.

Проектуючи викладені положення на завдання нашої роботи, сформулюємо принцип, реалізація якого здатна забезпечити якнайкращий зв’язок між укладачами та користувачами, – принцип урахування дискурсивних практик учасників міжнародної правоохоронної діяльності. Саме він визначає формування змісту й структури словника, відбір його тезаурусу та способи лексикографічного опису одиниць[19].

Зміст і структура довідника має охоплювати ті понятійно-предметні сфери мови та мовної діяльності, які сприяють встановленню контакту у спільній міжнародній діяльності, забезпеченню взаєморозуміння між представниками різних країн у виконанні службових завдань, запобіганню конфліктам і непорозумінням.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Теоретичні основи дослідження. Проблеми сучасної лексикографії. Довідник міжкультурної комунікації для правоохоронців

Перелік скорочень.. ККС концептуальна картина світу.. МКС мовна картина світу ЛО лексична одиниця ВВ внутрішні війська..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Проблеми сучасної лексикографії

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Футбольних фанатів
Вирішити проблему відтворення в англо-українському довіднику для правоохоронних структур інформації про комунікативну культуру англійських та українських футбольних фанатів у наш час неможливо без

Invasion
1. Вступ збройних сил однієї або декількох держав по суші, повітрю або з моря на територію іншої держави без її згоди. Синоніми: encroachment (в чужі володіння т

Фрагменти довідника міжкультурної комунікації для правоохоронців
  Першою частиною довідника має бути розмовник. Найбільш поширені ситуації спілкування – це пояснення громадянам, як дістатися до того чи іншого місця, надання їм допомоги різного тип

Базові відомості про країни
№ з∕п Країна/ Столиця Державний прапор Площа/ Населення Форма правління Форма адміністративно-

Базові відомості про футбольні команди
(та їх уболівальників) № КРАЇНИ   ДЕРЖАВНІ ПРАПОРИ   ЕМБЛЕМИ ЗБІРНИХ КОМАНД

Відомості про футбольні команди
  FC Dnipro The club was founded in 1918. There was a team called «BRIT» (Bryansk worker

Субкультура футбольних фанатів
ЗБІРНА ФАНАТИ У АТРІБУТАХ КОМАНДИ Україна

Керівні документи
1. Закон України Закону України вiд 19 квітня 2007 року № 962-V «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні». 2. Державна цільова прогр

Зубенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навчальний посібник. - К: "ЕксОб", 2002. – 200 с.
22. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода: Основи когнітивної теорії конфліктів. – К: Наукова думка, 1996. – 324 с. 23. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного язы

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги