рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Invasion

Invasion - раздел Культура, Теоретичні основи дослідження. Проблеми сучасної лексикографії. Довідник міжкультурної комунікації для правоохоронців 1. Вступ Збройних Сил Однієї Або Декількох Держав По Суші, Повітрю Або З Моря...

1. Вступ збройних сил однієї або декількох держав по суші, повітрю або з моря на територію іншої держави без її згоди.

Синоніми: encroachment (в чужі володіння та ін.); (upon) inroad (наскок); irruption (підкреслюється несподіваність дії); intrusion (підкреслюється відсутність дозволу); incursion(несподіване вторгнення).

2. Зазіхання на чиїсь права, володіння тощо.

Вторгнення (робиться акцент на самому факті захвату, початку війни).

Синоніми: інтервенція (акцент на факті війни); захват території (акцентується увага на результаті воєнних дій); окупація(акцент на тривалості перебування чужих військ на території країни); наскок(несподіване і нетривале вторгнення).

Когніції протистояння охоплюють ті поняття, що не притаманні соціумам, до яких належать представники миротворчих сил, але є важливими для розв’язання покладених на них завдань. Наприклад, представникам країн, які здійснюють спільні операції щодо боротьби з тероризмом, важливо знати деякі особливості погляду на світ тих народів, у яких найбільше поширені терористичні організації. Так, важливою є інформація про ідеологічну спрямованість організацій терористів, специфіку їхніх релігійних уявлень (наприклад, сунітів та шиїтів), сутність явища джихаду тощо. Усі згадані особливості можуть вплинути на характер діяльності терористів, їхню поведінку , а відтак і на вибір стратегії впливу на них. Подача у словнику відповідної інформації має бути спрямованою водночас на декілька цілей: розширення знань користувачів (суб’єктів міжнародної правоохоронної діяльності) про картину світу суб’єктів терористичної діяльності – це допоможе обрати тип стратегій упливу на них, і розширення мовної та комунікативної компетенції користувачів, що допоможе змоделювати тип реакції на обрані засоби впливу.

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ I

 

1. Критичний аналіз наукової літератури за темою дослідження дипломної роботи дозволив обґрунтувати теоретичну концепцію дослідження питання про відтворення в англо-українському довіднику для правоохоронних структур інформації щодо комунікативної культури англійських та українських футбольних фанатів.

2. Відповідність вимозі про зв’язок між укладачами і користувачами може бути забезпечена за умови реалізації 12 принципів, а саме:

1. Лексикограф завжди повинен уявляти собі свого читача.

2. Не існує повної відповідності між передбачуваним використанням і реальним використанням словника.

3. Типи словників мають створюватися з урахуванням потреб користувачів.

4. Між уявленнями автора щодо іміджу словника та його оцінкою користувачем не існує повної відповідності.

5. Створенню словникового проекту повинен передувати аналіз потреб користувачів.

6. Потреби різних груп користувачів відрізняються.

7. Потреби користувачів визначаються різними факторами, але найбільш важливим з них є мета діяльності.

8. Потреби користувачів з часом можуть змінюватися.

9. Майстерність словникових описів визначається комплексом різних чинників.

10. Словникової майстерності можна і слід вчити.

11. Словникові описи мають бути призначені для користувача, а лексикограф зобов’язаний знати всі наявні в його розпорядженні способи забезпечення їхньої якості.

12. Дослідження потреб словникового використання повинні й надалі заохочуватися.

3.Залежно від змісту матеріалу і способу його опрацювання розрізняють два типи словників : енциклопедичні словники і філологічні.

Наш довідник буде комбінувати в собі енциклопедичну й філологічну інформацію.

4. Поняття футбольний фанат у цій дипломній роботі інтерпретується як людина, яка підтримує на матчах свої команди піснями, бечівками, іноді фарами, прапорами, банерами тощо та завжди проводить весь матч стоячи,на відміну від вболівальника – людини, яка підтримує свою команду, ходить на матчі, сидячи спостерігає за грою, купляє клубну символіку, досить добре орієнтується в тонкощах гри. Для вболівальників футбол – це лише гра, а для фаната футбол – не розвага і не спосіб відходу від дійсності, а особливий світ.

В ході вивчення даної теми довелося зіткнутися з кількома стереотипами, які панують в суспільстві:

1. Стереотип про те, що футбольні фанати агресивні, готові нападати та убивати будь-кого.

2. Думка про те, що футбольні фанати – це люди із пролетарських сімей, невдахи, яким більше нічим зайнятися, які постійно вживають алкоголь та наркотики.

3. Стереотип, що всі фанати є фашистами, націоналістами тощо.

Але в ході вивчення цього питання, є зрозумілим те, що ці стереотипи майже повністю не відповідають дійсності.

Субкультура - ключовий момент, підстава такого явища як футбольний фанатизм.

Сленг футбольних фанатів, з одного боку, до цих пір кінцево не сформувався і перебуває в процесі створення. З іншого боку, він вже сформований настільки, що необізнана людина не зможе адекватно брати участь у розмові 2 фанатів, тому що, по-перше, словниковий запас досить великий, по-друге, багато слів і словосполучень несуть додаткове смислове навантаження, а по-третє , необхідно знати не тільки сленг, але і бути в курсі подій у фан-русі.

Основна мета появи фанатського сленгу – виділити і відокремити фан-рух від решти світу, встановити критерій поділу на «своїх» і «чужих».

5. З огляду на те, що слова відтворюють лише частину інформації, необхідної для повного взаєморозуміння носіїв різних мов, вважаємо за необхідне подати у довіднику інформацію, яка б сприяла встановленню контакту між представниками різних культур, хоча б загалом розкривала для кожного з учасників спілкування картину цінностей його партнера по спілкуванню і спільній діяльності.

Правоохоронцям важливо бути ознайомленими з когнітивною інформацією, суттєвою для сторони протистояння, оскільки її картина світу , когнітивна діяльність багато в чому зумовлює тактику поведінки, яку бажано передбачити, щоб адекватно і вчасно відреагувати.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного можна обгрунтувати наступні висновки. Етимологія досліджуваного явища в курсі викладання лексикології дозволяє розглядати «сленг» як соціолінгвістичний феномен, виникнення якого обумовлено взаємодією певних соціальних та професійних груп, у результаті чого утворився пласт нелітературної розмовної лексики, що відображає особливості мови різних шарів суспільства, що характеризується яскравою емоційно-оцінної забарвленням і експресивністю, застосовуваний у конкретних комунікативних ситуаціях і переходить у контекст загальноприйнятої літературної лексики.

 

РОЗДІЛ 2 Довідник міжкультурної комунікації для правоохоронців

2.1. Принципи укладання довідника міжкультурної комунікації

Світовий досвід щодо участі правоохоронців у підтриманні громадського порядку під час міжнародних чемпіонатів визначив, що основний принцип укладання двомовного довідника – це принцип урахування дискурсивних практик правоохоронців який зумовлює реалізацію більш конкретних принципів, а саме:

Ø Принцип опори на можливі ситуації спілкування.

Ø Принцип подачі інформації щодо мовної поведінки в екстремальних ситуаціях різного типу і передусім таких, що потребують контролю над натовпом.

Ø Принцип репрезентації інформації про невербальні засоби спілкування.

Ø Принцип подачі мовних чинників конфлікту.

Ø Принцип поєднання елементів перекладного і енциклопедичного словника.

Ø Принцип глобалізації понять у двомовному довіднику для правоохоронців.

Ø Принцип репрезентації схожих і відмінних когніцій.

Ø Принцип подачі інформації, важливої для запобігання конфліктам.

Ø Принцип репрезентації міжкультурних особливостей комунікації.

Ø Принцип опори на загальнолюдські цінності.

Ø Принцип актуалізації фактичних засобів мови.

Принцип опори на можливі ситуації спілкування полягає в упорядкуванні та систематизації основних понять за ситуаціями, які можуть виникати під час проведення Євро-2012.

Принцип подачі інформації щодо мовної поведінки в екстремальних ситуаціях різного типу і тих, що потребують контролю над натовпом, полягає у вивченні та узагальненні інформації про поведінку натовпу, його психологічний стан та можливі дії під час надзвичайних ситуацій.

Принцип репрезентації інформації про невербальні засоби спілкування полягає у подачі відмінностей невербальної комунікації. Так, один і той самий жест по-різному тлумачиться в різних комунікативних культурах. Жест О-кей у більшості культур означає «Все гаразд», а в деяких є непристойним. Наша образлива українська дуля в деяких комунікативних культурах означає побажання найкращого.

Принцип подачі мовних чинників конфлікту полягає в тому, що в кожній мові є багато полісемантичних слів, причому вторинні значення відрізняються в різних мовах. Щоб уникнути конфлікту, потрібно подати вичерпну інформацію про їх значення.

Принцип поєднання елементів перекладного і енциклопедичного словника вимагає, щоб лексикографічний портрет одиниць словника подавав інформацію когнітивного плану. Інформація когнітивного плану – це відомості про особливості сприйняття відповідних об’єктів кожним із соціумів, відмінності в уявленнях різних народів про один і той самий фрагмент дійсності.

Принцип глобалізації понять у двомовному довіднику для правоохоронців означає, що дефініції понять, поданих у довіднику, мають відтворювати спільні й відмінні ознаки в інтерпретації понять різними соціумами.

Принцип репрезентації схожих і відмінних когніцій вимагає подачі інформації когнітивного плану: висвітлення відмінностей соціального досвіду, оцінної діяльності народів тощо.

Принцип подачі інформації, важливої для запобігання конфліктам вимагає репрезентації інформації про слова, які можуть спровокувати конфлікт, а також мовні засоби його нейтралізації.

Принцип репрезентації міжкультурних особливостей комунікації застосовується, якщо відповідне слово пов’язане з комунікативними аспектами життя соціуму.

Принцип опори на загальнолюдські цінності враховується у відборі прислів’їв та приказок, які демонструють спільне ставлення до певних явищ і допомагають у ладнанні непорозумінь.

Принцип актуалізації фатичних засобів мови вимагає подачі одиниць, які допомагають у встановленні контакту із представниками інших країн та його підтриманні.

Особливості діяльності користувачів, на потреби яких зорієнтований довідник, зумовлюють необхідність формулювання специфічних принципів укладання довідника.

Першим із них є принцип розмежування типів когніцій за функціональними факторами. Використання цього принципу пояснюється соціальними умовами діяльності, в яких можуть опинитися правоохоронці. Успішне виконання спільних завдань представниками різних соціумів можливе лише за умови повного взаєморозуміння. З іншого боку, для ефективності таких операцій всім учасникам важливо бути ознайомленими із когнітивною інформацією, суттєвою для сторони протистояння, оскільки її картина світу, когнітивна діяльність багато в чому зумовлює тактику поведінки, яку бажано передбачити, щоб адекватно відреагувати. З огляду на викладене в роботі розмежовуються когніції двох типів за критерієм їхньої значущості для спільної діяльності представників різних країн – когніції порозуміння і когніції протистояння [8].

Когніції порозуміння – це сукупність знань та досвіду, які відрізняються у народів–учасників спілкування. Репрезентація таких знань необхідна для взаєморозуміння та успішної співпраці у виконанні миротворчих завдань.

Когніції протистояння – це, по-перше, знання та досвід, що відрізняє світосприйняття представників миротворчих сил від світосприйняття суб’єктів терористичної діяльності, по-друге, сукупність інформації щодо явищ, притаманних тільки силам протистояння. Для ефективності заходів щодо боротьби з проявами тероризму учасникам цієї боротьби важливо бути ознайомленими із когнітивною інформацією, суттєвою для сторони протистояння, оскільки її картина світу, когнітивна діяльність багато в чому зумовлює тактику поведінки, яку бажано передбачити, щоб адекватно відреагувати. Отже, представникам країн, які здійснюють спільні операції щодо боротьби з тероризмом, важливо знати деякі особливості поглядів на світ тих народів, у яких найбільше поширені терористичні організації (специфіка релігійних уявлень сунітів та шиїтів, сутність явища джихаду тощо) [8].

Соціальний контекст діяльності сил охорони правопорядку потребує посилення тих аспектів двомовного довідника, які здатні забезпечити підтримання контакту між представниками різних країн, встановлення взаєморозуміння, запобігання конфліктним ситуаціям, а в разі їх виникнення – нейтралізації конфлікту.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Теоретичні основи дослідження. Проблеми сучасної лексикографії. Довідник міжкультурної комунікації для правоохоронців

Перелік скорочень.. ККС концептуальна картина світу.. МКС мовна картина світу ЛО лексична одиниця ВВ внутрішні війська..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Invasion

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Проблеми сучасної лексикографії
У науковій літературі неодноразово відзначалося, що подача одиниць у чинних перекладних словниках відтворює суто лінгвістичний план – у них фіксуються лише лексичні значення, але не розкриваються п

Футбольних фанатів
Вирішити проблему відтворення в англо-українському довіднику для правоохоронних структур інформації про комунікативну культуру англійських та українських футбольних фанатів у наш час неможливо без

Фрагменти довідника міжкультурної комунікації для правоохоронців
  Першою частиною довідника має бути розмовник. Найбільш поширені ситуації спілкування – це пояснення громадянам, як дістатися до того чи іншого місця, надання їм допомоги різного тип

Базові відомості про країни
№ з∕п Країна/ Столиця Державний прапор Площа/ Населення Форма правління Форма адміністративно-

Базові відомості про футбольні команди
(та їх уболівальників) № КРАЇНИ   ДЕРЖАВНІ ПРАПОРИ   ЕМБЛЕМИ ЗБІРНИХ КОМАНД

Відомості про футбольні команди
  FC Dnipro The club was founded in 1918. There was a team called «BRIT» (Bryansk worker

Субкультура футбольних фанатів
ЗБІРНА ФАНАТИ У АТРІБУТАХ КОМАНДИ Україна

Керівні документи
1. Закон України Закону України вiд 19 квітня 2007 року № 962-V «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні». 2. Державна цільова прогр

Зубенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навчальний посібник. - К: "ЕксОб", 2002. – 200 с.
22. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода: Основи когнітивної теорії конфліктів. – К: Наукова думка, 1996. – 324 с. 23. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного язы

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги