рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Петрогліфи кам’яної могили як джерело культурного і духовного життя стародавніх людей

Петрогліфи кам’яної могили як джерело культурного і духовного життя стародавніх людей - раздел Культура, Міністерство Освіти І Науки України Національний Університет «Києво-...

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

Кафедра історії

 

 

Реферат

на тему:

 

« ПЕТРОГЛІФИ КАМ’ЯНОЇ МОГИЛИ ЯК ДЖЕРЕЛО КУЛЬТУРНОГО І ДУХОВНОГО ЖИТТЯ СТАРОДАВНІХ ЛЮДЕЙ »

 

 

Виконала:

Трубка Лілія

 

Викладач:

Довженко Надія Дмитрівна

 

 

Київ-2013

ЗМІСТ

Сторінки

Вступ…………………………………………………………………………………………………………………..3

Розділ І.

1.1 Первісне мистецтво……………………………………………………………………………..4

1.2 Відображення ідеологічних уявлень у «протошумерських»

письменах……………………………………………………………………………………………..8

Висновки………………………………………………………………………………………………………….12

Список використаних джерел та літератури…………………………………………………..13

Додатки…………………………………………………………………………………………………………….15

 

 

Вступ

В практиці археологічних досліджень зовсім не часто зустрічаються залишки матеріальної культури, при вивченні яких вдається відтворити ідеологічні уявлення, риси художнього смаку,світогляду стародавньої людини. Серед таких пам’яток цілком виняткове місце належить так званій Кам’яній Могилі на Мелітопольщині. Вона цікава як унікальне геологічне явище українського Приазов’я, але передусім це найвизначніша археологічна пам’ятка - справжній музей первісного мистецтва, що зберігає на своїх плитах утвори давніх мешканців її околиць. Наскальні малюнки Кам’яної Могили утворюють надзвичайно цікавий і цілком своєрідний петрогліфічний комплекс,який за своїм віком не поступаються шумерським письменам!

Обрання цієї теми реферату зумовлене моїми минулорічними подорожами на Мелітопольщину, куди завела мене робота в МАНі, а також спілкуванням з першим директором заповідника «Кам’яна Могила» Михайловим Борисом Дмитровичем.

Актуальність теми. По-перше, дослідження образотворчого мистецтва, вірувань, писемності давніх народів, що відображається у петрогліфах Кам’яної Могили, надасть більш чітке уявлення про життя стародавніх людей на теренах сучасної України, по-друге, допоможе відновити історичну пам'ять про унікальне історичне джерело.

Першим дослідженнями кам’яного «кургану» зайнявся археолог Веселовський М.І. у кінці ХІХ ст. На початку ХХ ст. дослідження В.М. Даниленка і О. М. Бадера дозволили виявити гроти з печерними зображеннями. М. Рудинський підготував монографію «Кам’яна Могила», а згодом і Б. Михайлов та А. Формозов.

 

Розділ І

Матеріальна і духовна культура у наскельних малюнках

Первісне мистецтво

На жаль, у питанні хронології зображень Кам’яної Могили поки що немає певної чіткості. Перші дослідники петрогліфів О. М. Бадер і В. М. Даниленко… За стилем наскельні малюнки Кам’яної Могили розпадаються на дві основні групи:… Характерною ознакою петрогліфів Кам’яної Могили є лінійно-геометричні накреслення, яких виявлено дуже багато. В…

Письменах

Юрій Шилов переконує, що петрогліфи Кам’яної Могили переказують текст Біблії, зокрема Старий Заповіт про вигнання з раю, всесвітній потоп, а… Чимало фактів підтверджують і спростовують вищезазначене. Але так чи інакше,… « На потолках гротов появились рисунки, сменявшиеся символами, а затем идеограммами. В особо очерченных локусах…

ВИСНОВКИ

Кам'яна Могила — це храм нашої культури і духовності, де зосереджено не тільки петрогліфи та живописні рисунки-твори, а й чи не найперші зразки писемності, що свідчать світові про існування цивілізації на теренах нашої землі, про її високу культуру та духовність. Вона, як і територія України, була на роздоріжжі, через неї пройшло багато племен і народів, а відповідно — й багато релігій залишило на даній території свої відбитки. Кам’яна Могила — надзвичайно цінний об’єкт для досліджень геологів, археологів, істориків.

Петрогліфи, що знайдено на її території, є унікальним історичним джерело, в яких відбилося первісне мистецтво, його риси та форми, ідеологічні уявлення стародавньої людини, перші релігій: тотемізм, магія, анімізм. На все вищеперераховане спирається сучасна історія та археологія.

До сьогодні, значуща пам’ятка історії залишає відкритим питання про датування письмен, що зображено на її гротах. В світлі цього язгодна з істориками А. Кифішиним та Ю.Шиловим, адже деякі надписи з Кам’яної Могили дійсно є протошумерськими, оскільки висвітлюють події, що трапилися на століття раніше появи шумерських народів в Південній Месопотамії. Переказ деяких розповідей і заповідай на кам’яномогильських плитах доводять вищезазначене.

Найбільш глибокі і значні за своїм характером події, безсумнівно, так чи інакше відбито на плитах Кам’яної Могили. ЇЇ петрогліфічний комплекс є одним із проявів того світосприйняття, яке склалося в кордонах широкого культурно-історичного поясу, що простирався через Старий Світ між Індією та Європейським узбережжям Атлантики.

Отже, величезне історичне значення Кам’яної Могили зумовлене існуванням унікальних наскельних малюнків – петрогліфів, які донесли нам основи культурного і духовного життя стародавніх людей.

 

.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Література

1. Бадер О.Н. Древнейшие изображения на потолках гротов в Северном Приазовье // МИА, М.Л. – 1941. – № 2. – С.127

2. Гладилін В.М. До питання про вік наскельних рисунків Кам’яної Могили // Археологія. – 1964. - № 16. – С. 82

3. Даниленко В.Н. Неолит Украины: Главы древней истории юго-восточной Европы // Даниленко В.Н. Приазовская культура. – Киев: Издательство «Наукова думка», 1969. - С. 13

4. Джос В.С. Новий петрогліф з Кам’яної Могили // Археологія. - 2011. - № 3. - С. 58

5. Кифишин А.Г. Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива ХII-III тыс. до н. э. – Київ: Видавництво «Аратта», 2001. – Т. 1. – С. 14-20, 50-59

6. Михайлов Б.Д. Кам’яна Могила/Stone tomb/Kamienna Mogila. – Дніпропетровськ: Видавництво «Промінь», 1976. – С. 5-21

7. Пєшанов В. Кам’яна Могила. – Дніпропетровськ: Видавництво «Промінь», 1967. – С. 8-23

8. Рудинська Є.Я. Кам’яна Могила: Путівник. – Київ: Видавництво «Мистецтво», 1967. – С. 8-24

9. Рудинський М.Я. Камяна Могила (корпус наскельних малюнків). – Київ: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1961. – 140 с.

10. Телегін Д.Я. Дніпро- донецька культура: до історії населення епохи неоліту – раннього металу півдня східної Європи // Телегін Д.Я. Форми господарської діяльності. Деякі питання суспільного ладу і духовної культури. – Київ: Видавництво «Наукова думка», 1968. – с. 204-213

11. Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. – Москва: Издательство «Наука». - 1969. – с.154

12. H. Kuhn. Die Felsbilder Europas. – 2te Auflage. Verlag Stuttgart. – 1952. – p. 123

Електронні ресурси

13. Мелитопольская Каменная Могила // «Прихована реальність» / Електронний ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=FPGkzUzVrBM

14. Михайлов Б. Кам’яна Могила - світова пам’ятка стародавньої культури в Україні. – 04.12.2012 // Електронний ресурс: http://ua.convdocs.org/docs/index-62429.html

15. Отрощенко В. Кам’яна могила: слідами сенсації // Інститут нелінійної географії. – 16.01.2013 / Електронний ресурс: http://arttemenos.wordpress.com/2013/01/16/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96/

16. Рігвєда (окремі гімни) // Релігія / Електронний ресурс: http://javalibre.com.ua/java-book/book/2917389

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1. Знаходище № 1

 

Додаток 2. «Грот бика»

 

 

 

Додаток 3. Плита № 25. Зображення косулі або лані

 

 

Додаток 4. Знаходище 34 а ( «плити слідів» )

 

 

 

Додаток 5. Плита № 37. Зображення супряги биків

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: Реферат, тему, ПЕТРОГЛІФИ, кам, ЯНОЇ, Мог, ЯК, ДЖЕРЕЛО, Культурного, духовного, життя, стародавніх, людей0.216

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Петрогліфи кам’яної могили як джерело культурного і духовного життя стародавніх людей

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Лексическая тема: из жизни замечательных людей. Учёные-медики. Грамматическая тема: сложноподчиненное предложение. Типы сложноподчиненных предложений
Кафедра русского языка.. методические рекомендации.. для практических занятий..

Лексическая тема: из жизни замечательных людей. Учёные-медики. Грамматическая тема: типы сложноподчиненных предложений
Специальность общая медицина.. кафедра русского языка.. методические рекомендации..

Реферат ну тему: Ионные механизмы потенциала покоя
Реферат ну тему.. ионные механизмы потенциала покоя..

Лексическая тема: по родному краю. Здравницы казахстана. Грамматическая тема: односоставные предложения
Специальность общая медицина.. кафедра русского языка.. методические рекомендации..

Лексическая тема: по родному краю. Здравницы казахстана. Грамматическая тема: функционально-смысловые типы речи
Специальность общая медицина.. кафедра русского языка.. методические рекомендации..

Расселение людей на территории современной России
Первые люди на территории современной России на данный момент вопрос о происхождении человека как биологического вида наукой окончательно не.. когда ледник начал таять и его граница стала смещаться к северу вслед за ним.. территория России делится на три основные природные зоны протянувшиеся по всей стране с востока на запад каждая из..

Реферат на тему «Теория конфликтов»
Теория конфликтов.. работу выполнил студент курса по направлению..

Реферат по курсу безопасность жизнедеятельности Тема: Безопасность мобильных телефонов
Поэтому пока не заметны особенно вредные массовые последствия работы мощных радиостанций и мощных телецентров, хотя их мощность составляет десятки и.. Все остальные источники излучения (сам передатчик, гетеродины приемника.. Эти изменения, как правило, необратимы. Данный процесс сопровождается резью в глазах и шумом в голове. Воздействие..

Вопросы и ответы на темы политики и духовной жизни
На сайте allrefs.net читайте: "вопросы и ответы на темы политики и духовной жизни"

Реферат по книге Отто Шпека "Люди с умственной отсталостью, обучение и воспитание
Их право на жизнь и человеческое достоинство не признавалось. Аристотель с презрением говорит о зверином облике . Но в то же время эпилепсия.. Для канта слабоумие означает отсутствие души, которая не дает возможности.. Но этот дикарь все равно не смог овладеть речью и моральными нормами.Методические подходы Итара использовал Сеген. Он..

0.055
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам