рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Планові показники ефективності діяльності підприємства

Планові показники ефективності діяльності підприємства - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"        ...

 

          Значення   Відносне  
    Показники Середньо-        
      По підприємству   відхилення  
        галузеве1      
                 
        5, (ст. 4/ст.3)  
  Чистий дохід,тис.грн.          
  Чистий прибуток,тис.грн.          
  Вартість активів підприємтва,тис.          
  грн.            
                 
  Балансова вартість основних засобів          
  (на кінець планового року), тис.грн.          
               
  Фондовіддача 5,15          
  Фондомісткість 0,23          
  Фондоозброєність,грн./особу          
  Чисельність,осіб:            
8.1.   - Основних робітників          
8.2.     - ПВП          
  Продуктивність праці,грн./особу:            
9.1.   - Основних робітників          
9.2.     - ПВП          
  Коефіцієнт оборотності активів 3,22          
  Тривалість обороту активів,дні          
  Коефіцієнтактивів оборотності оборотних 9,90          
  Тривалість обороту оборотних          
    активів,дні              
  Рентабельність активів, % 46,3%          
  Рентабельність продажів, % 14,3%          
  Потреба підприємства в інвестиціях            
    у приріст основних засобів,тис.грн.            
  Отримана від покупців сума ПДВ,            
    тис.грн.              
  Сума ПДВ сплачена            
    постачальникам,тис.грн.            
  Сума ПДВ сплачена до бюджету,            
  тис.грн.              

1 Умовні значення

 


  Додаток 1  
ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ      
для варіанту №111      
(тільки табличні розрахунки)      
     
  Таблиця α    
Загальні характеристики      
Показники Значення за    
Види базової продукції (товарів, робіт, послуг):      
Виріб №1 (вказується номер та код виробу) A    
Виріб №2 (вказується номер та код виробу) D    
Новий виріб (№3) (вказується номер та код виробу) G    
Режим роботи підприємства,змін/добу:    
Непарні варіанти      
Парні варіанти      
Тривалість зміни,годин 8,2    
Кількість вихідних днів у році,дні    
Кількість святкових днів у році,дні    
Планові невиходи на роботу робітників з причин:    
- основні (чергові) відпустки, днів    
- хвороби та декретні відпустки, днів    
- виконання державних обов'язків, днів    
- навчальна відпустка, днів    
Коефіцієнт планових простоїв устаткування у ремонті,коеф. 0,0283    
Структура основних засобів за первинною вартістю для      
БАЗОВОГО року(% від загальної первинної вартості ОЗ):      
Будівлі і споруди 0,41    
Машини та устаткування:      
Силові машини та устаткування 0,05    
Робочі машини та устаткування: 0,43    
Вимірювальні прилади 0,04    
Обчислювальна техніка 0,02    
Транспортні засоби та передавальні пристрої 0,05    
Середній економічний термін служби, роки:      
Будівлі і споруди    
Машини та устаткування:      
Силові машини та устаткування    
Робочі машини та устаткування:    
Вимірювальні прилади    
Обчислювальна техніка    
Транспортні засоби та передавальні пристрої    
Витрати на демонтаж і утилізацію робочих машин і механізмів(%від 0,05    
балансової вартості), %    
     
Тарифні коефіцієнти для розрядів:      
Кваліфікаційний розряд робіт Тарифний коефіцієнт    
2,2    
2,4    
2,64    
2,97    
3,41    
3,96    
Тарифна ставка для1-го тарифного розряду,грн./год.    
Середня норма обслуговування устаткування допоміжними    
робітниками,од.устаткування/доп.робітника    
     
Обсяг кредитних ресурсів- %від потреби у фінансових ресурсах для 60%    
купівлі нового устаткування    
     
Процентна ставка за кредитом, % 20,0%    
Перевищення ціни виробу над операційними витратами, %до 125%    
операційних витрат    
     
Плановий запас у днях для розрахунку оборотних активів, дні:      
Сировина,основні матеріали та комплектуючі    
Допоміжні матеріали    
Готова продукція на складі    
Дебіторська заборгованість    
Тривалість технологічного циклу дні    

 

 


Таблиця β

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Планові показники ефективності діяльності підприємства

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Загальні положення
  Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:  

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років
1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.   1.2. Для наявних виробів(Ви

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років
2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за
вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.   * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники     Час     Днів  

Основної зарплати
    Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.   6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.   7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники   Час   Днів   Годин  

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
    Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги