рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі - Курсовой Проект, раздел Образование, Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"     Потреба У Натур...

 

  Потреба у натуральних   Ціна за   Вартість ресурсів з урахуванням   Вартість поворотних відходів (4%   Річний  
          одиницю                  
Вид ресурсу     На річну     На виріб, На річну програму,   На виріб,   На річну програму,   обсяг ПДВ,  
На виріб     виміру,          
    програму     грн./виріб тис.грн.   грн./виріб   тис.грн.   тис.грн.  
        грн.          
                             
             
              Основні матеріали              
Виріб №1                              
М1       47,38 592,25   1,90   23,69   118,45  
М2       70,04 875,50   2,80   35,02   175,10  
Виріб №2                              
М1       23,69 236,31   0,95   9,45   47,26  
М4       119,48 1191,81   4,78   47,67   238,36  
Виріб №3                              
(Новий)                              
М1       23,69 284,28   0,95   11,37   56,86  
М3       185,40 2224,80   7,42   88,99   444,96  
Разом основні               5404,95       216,20   1080,99  
матеріали                        
                             
              Комплектуючі вироби              
Виріб №1                              
К1       226,60 2832,50           566,50  
К2       556,20 6952,50           1390,50  
Виріб №2                              
К1       453,20 4520,67           904,13  
К2       278,10 2774,05           554,81  
Виріб №3                              
(Новий)                              
К1       453,20 5438,40           1087,68  
К2       556,20 6674,40           1334,88  
Разом               29192,52           5838,50  
комплектуючі                          
                             
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від 1080,99           216,20  
вартості основних матеріалів)                    
                       
                               

 

 


                      Таблиця 9  
  Розрахунок планових фінансових результатів          
            Значення показника       Структура фінансових  
Показник   На одиницю продукції,грн./виріб       На річну програму,тис.грн.    
          результатів  
      Виріб №1 Виріб №2 Виріб №3 (Новий)   Виріб №1   Виріб №2 Виріб №3 (Новий)   Разом  
               
         
Дохід від реалізації(з ПДВ)   3065,49 3603,54 3423,62       120,00%  
ПДВ   510,91 600,59 570,60       20,00%  
Чистий дохід   2554,57 3002,95 2853,02       100,00%  
Собівартість разом:   1932,02 2253,24 2178,15       75,70%  
у т.ч.: -основні матеріали та комплектуючі   895,52 868,74 1210,13       35,77%  
- прямі витрати на оплату праці (тарифна зарплата з доплатами і надбавками основних   437,58 584,50 408,67       16,86%  
робітників)          
                           
- інші прямі витрати (відрахування від зарплати основних робітників на соц.заходи) (36,8% від   161,03 215,09 150,39       6,20%  
оплати праці)          
                           
- Загальновиробничі витрати разом:   437,88 584,90 408,96       16,87%  
8.1. у т.ч.: -амортизація машин і устаткування                        
8.2. - оплата праці допоміжних робітників (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та                        
відрахуваннями на соц.заходи)                        
8.3. - оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками                        
та відрахуваннями на соц.заходи)*                        
8.4. - допоміжні матеріали                        
8.5. - інші загальновиробничі витрати**                        
Відношення загальновиробничіх витрат до прямих витрат на оплату праці1                     1,00069    
Валовий прибуток         24,30%  
Адміністративні витрати разом:   81,15 108,40 75,79       3,13%  
11.1. у т.ч.: -амортизація будівель і споруд                        
11.2. - оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками                        
та відрахуваннями на соц.заходи)***                        
11.3. - інші адміністративні витрати****                        
Відношення адміністативних витрат до прямих витрат на оплату праці1                     0,18546    
Витрати на збут разом:   30,49 40,73 28,47       1,17%  
13.1. у т.ч.: -амортизація транспортних засобів                        
13.2. - оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками                        
  та відрахуваннями на соц.заходи)*****                          
13.3. - інші витрати на збут******                        
Відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці1                     0,06968    
Довідково: операційні витрати   2043,66 2402,36 2282,41   25545,75   23963,57 27388,96   80,00%  
Фінансовий результат від операційної діяльності   510,91 600,59 570,60       20,00%  
Фінансові витрати                        
Фінансовий результат від звичайної діяльності                        
Податок на прибуток                        
Чистий прибуток                        

* В курсовому проекті приймається: до загальновиробничих витрат відноситься 50% оплати праці з відрахуваннями керівників та 40% оплати праці з відрахуваннями спеціалістів та службовців ** В курсовій роботі приймається на рівні 30% від попередніх статей загальновиробничих витрат

*** В курсовому проекті приймається: до адміністративних витрат відноситься 40% оплати праці з відрахуваннями керівників та 50% оплати праці з відрахуваннями службовців

**** В курсовій роботі приймається на рівні 200% амортизації будівель і споруд

***** В курсовому проекті приймається: до витрат на збут відноситься 10% оплати праці з відрахуваннями керівників та 10% оплати праці з відрахуваннями спеціалістів та службовців

****** В курсовій роботі приймається на рівні 100% амортизації транспортних засобів 1Ці відношення використовується в курсовому проекті для розподілу між виробами відповідних непрямих витрат (загальновиробничих, адміністративних, на збут)


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Для студентів у галузі знань0306 "Менеджмент и адміністрування"напряму030601 "Менеджмент
  Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій ПротоколN __від__.__.2010   Львів2010

Загальні положення
  Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей.Однак досягнути цих цілей можна лише тоді,коли:  

Вихідні дані до курсового проекту
    Курсовий проект виконується на основі умовних даних.   Вихідні дані для всіх варіантів курсового проекту містяться в

Порядок оформлення курсового проекту
    Під час виконання та оформлення курсового проекту необхідно дотримуватись наступних вимог.   1) Курсовий проект викон

Загальні характеристики
    Значення за     варіантом   Показники

Виробничі характеристики виробів
      Річна   Річна Річна      

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ (за  

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років
1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.   1.2. Для наявних виробів(Ви

Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років
2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці2.У курсовому проекті для спрощення припускається,що

Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років
3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці3.   З огляду на певні відмінності розрахунку у курсовому проекті показни

Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування(за
вирахуванням доходу від продажу старого),тис.грн.   * Для наявного устаткування обираеться самостійно у таких межах

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники     Час     Днів  

Основної зарплати
    Кількість Норма Коеф.   Розрахункова   Прийнята

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі
5.1. Планові витрат на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб(для калькулювання собівартості виробу)та на річну програму(для ро

Разом комплектуючі
Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості осно

Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці9.   6.2. Послідовність розрахунків є наступною.  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці10.   7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "

Разом оборотних активів
  7.3.4. Для дебіторської заборгованості–річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємства за рік(див. табл.

Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
8.1. На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці11та розраховуються показники ефективності. 8.2. Отримані дані по

Планові показники ефективності діяльності підприємства
            Значення   Відносне &n

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
  № Матеріали та комплектуючі Норма витрат на виріб, од. Ціна за одиницю без ПДВ за варіантами,  

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу
  Показники   Час   Днів   Годин  

Розрахунок планового обсягу оборотних активів
  №   Елемент оборотних   Річна потреба в Денна потреба,  

Планові показники ефективності діяльності підприємства
          Значення Відносне  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги