рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Кольороподільні скривлення

Кольороподільні скривлення - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення   Реальний Субтрактивний Синтез. У Кольоро...

 

Реальний субтрактивний синтез. У кольоровій фотографії і при поліграфічному відтворенні кольорових оригіналів використовується субтрактивний синтез. У поліграфії він ускладнений уривчастістю часткових зображень (їх растровим характером). Проте багато закономірностей процесу кольоровідтворенняя в поліграфічній техніці (оцінка кольороподільних спотворень, вибір кольорокоректуючих масок та ін.) прийнято викладати на основі співвідношень субтрактивного синтезу.

Ідеальний процес кольоровідтворення заснований на двох властивостях фарб:

1. Кожна з них управляє одним зональним випромінюванням. Тому потужності зональних випромінювань, що пройшли через барвисті накладення, залежать тільки від кількостей однієї фарби і абсолютно не залежать від кількостей інших.

2. Усі фарби відповідають закону Бугера-Ламберта-Бера, за яким їх оптична щільність (у тому числі зональні) лінійно пов'язана з поверхневими концентраціями.

Перша властивість ідеальних фарб робить субтрактивний синтез дуже близьким адитивному: як в тому, так і в іншому випадку процес зводиться до дозування зональних складових кольорів, що синтезуються. Різниця полягає лише в його засобах.

Друга властивість забезпечує простоту дозування складових: потрібні значення оптичної щільності часткових зображень можна отримати шляхом пропорційної зміни поверхневих концентрацій фарб.

Реальні фарби не повною мірою мають зазначені властивості ідеальних, і це призводить до ускладнення синтезу в порівнянні з ідеальним. Труднощі, пов'язані з неоднозональністю фарб і їх не відповідністю закону Бугера-Ламберта-Бера.

Тріада реальних фарб. Реальні фарби поглинають за всім спектром. У практиці можуть застосовувати комплекти фарб, що розрізняються за спектральному розподіленням їх поглинання та іншими оптичними властивостям. Комплекти фарб називаються тріадами.

Тріада, фарби якої мають характерні особливості усіх реальних середовищ субтрактивного синтезу – плавність спектральних кривих і багатозональність поглинання. Закономірності, встановлені для таких фарб, можуть бути поширені й на інші, що відрізняються від них формами кривих. При цьому мають бути враховані їх особливості, наприклад великі або менші шкідливі поглинання в порівнянні з тими, що розглядаються тут.

У лівій частині рис. 1.7 показано три сімейства спектральних кривих вибраної нами тріади, побудованих при різних поверхневих концентраціях, що зростають від меншої до більшої на спочатку узяте значення сn. У правій половині рисунка дані сімейства кривих ідеальних фарб за тієї ж умови. З малюнка зрозумілі особливості реальних середовищ, що роблять субтрактивный синтез нееквівалентним адитивному, що ускладнюють його. Це – плавність кривих і їх поширення на увесь спектр і, крім того, непропорційність монохроматичної щільності поверхневим концентраціям (тобто відхилення від закону Бугера-Ламберта-Бера).

Поширення кривих на увесь спектр означає, що реальні фарби поглинають не лише в тих зонах, де вони, згідно субтрактивного синтезу, повинні управляти випромінюваннями, але і в тих зонах, де управляти не повинні. Поглинання в зоні, регульованою цією фарбою, наприклад, якщо вона жовта, в синій зоні, називається корисним. Поглинання в інших зонах – шкідливим.

Внаслідок шкідливого поглинання колірності ідеальних і реальних фарб не співпадають. Так, жовта у випадку, показаному на рис. 1.7, окрім синіх, поглинає і зелені випромінювання (інакше їх пропускання зменшене) і тому має помаранчевий відтінок: вона не жовта, а помаранчево-жовта. Пурпурна в нашому прикладі, поглинаючи значно в синій зоні, червоніше ідеальної. Блакитна з тієї ж тріади має синюватий колір, маючи помітне поглинання в зеленій зоні.

Плавність ходу кривих призводить до того, що відхилення колірності зростає зі збільшенням поверхневої концентрації. Шкідливе поглинання стає інтенсивнішим.

Із зростанням поверхневої концентрації зростає шкідливе поглинання і в третій зоні спектру. Воно веде до зменшення світлоти фарби, оскільки її загальне поглинання при цьому зростає, і, крім того, до зниження насиченості: зменшується різниця в шкідливих і корисному поглинаннях. При дуже великих шкідливих поглинаннях фарба стає сіркою.

Властивість фарб поглинати в декількох зонах cпектру часто називають їх недоліком. Між тим воно характерне для усіх тіл природи, у тому числі і відзеркалювальних поверхонь, покритих фарбою.

 

 

Рис. 1.7 – Вплив поверхневої концентрації на властивості реальних (а) і ідеальних (б) фарб; сn1, сn2, cn3, cn4 – значення поверхневих концентрацій

 

Зональні поглинання реальних фарб. Для спрощення викладу принципу синтезу апроксимуємо криві поглинання реальних фарб ламаними лініями, як це показано на рис. 1.8. Їх горизонтальні частини характеризуються середньою оптичною щільністю, виміряну в межах цієї зони Di. Результатом апроксимації є графік – гістограма.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни теорія кольору і кольоровідтворення

Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний.. університет конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Кольороподільні скривлення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Характеристика стадій
Схема кольороподілення з використанням фотографічної реєстрації зональних випромінювань і подальшим відтворенням запису складається з наступних стадій: 1. Виділення складових усіх кольорів

Кольороподілення, градаційна стадія, синтез
  Кольороподілення. Для виділення складових Ч(n)Ч, 3(n)3 і С(n)С кольорів об'єкту застосовуються світлофільтри, пропускання кожно

Умови точного кольорозподілу
Умова незалежності від спектрального складу. Рівність двох випромінювань за кольором не гарантує їх однакової фотографічної дії. На рис. 2.1 наведені відтворення об'єктів ідент

Основи дублікаційної теорії відтворення Нюберга-Артюшина
  Основні труднощі, що виникають при використанні реальних фарб для відтворення кольорового оригіналу: – обмеженість колірного охоплення у зв'язку зі світлорозсіюванням у фар

Кольороподільні характеристики та їх визначення
  Кольроподілення дубліката і синтез репродукції при відтворенні одноколірних накладень. Нехай оригінал-дублікат виконаний у вигляді трьох розташованих пор

Градаційні характеристики
  Будова шкали охоплення. При дослідженні процесу кольоровідтворення в якості оригіналу-дубліката вибирають шкалу (таблицю) охоплення. Вона містить велике число к

Рівняння кольоровідтворення
  Повним і наочним описом процесів кольороподілення і кольоровідтворення є системи рівнянь. Одна з них – рівняння кольоровідтворення – характеризує кінцевий результат процесу, показую

Принципи управління градаційними процесами
  Принципи аналізу і управління градаційним процесом фотографічного відтворення викладаються в курсі теорії фотографічних процесів, де розглядається метод управління градацією позитив

Типові тестові завдання
  1. Про що йде мова: «Кольороподілення з використанням фотографічної реєстрації зональних випромінювань і подальшим відтворенням запису – це …» а) адитивний синтез репродукц

Список літератури
  1. Гуревич М.М. Цвет и его измерение. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 234 с. 2. Ивенс Р.М. Введение в теорию цвета. Пер. с англ. Д.Л. Шкловера. – М.: «Мир», 1964. – 442 с.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги