рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Умови безпечної експлуатації машин і механізмів

Умови безпечної експлуатації машин і механізмів - Конспект, раздел Образование, Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»   9.1. Поняття Про Небезпечну Зону Машин...

 

9.1. Поняття про небезпечну зону машин

 

У поняття небезпечна зона входить простір, в якому можлива дія на працюючого небезпечного і (чи) шкідливого виробничого чинника (ГОСТ 12.0.002-80).

Небезпека локалізована в просторі довкола елементів, що рухаються:

– ріжучого інструменту;

– оброблюваних деталей;

– планшайб;

– зубчастих, пасових і ланцюгових передач;

– робочих столів верстатів;

– конвеєрів;

– переміщуваних вантажів ПТМ і т.д.

Розміри небезпечної зони можуть бути:

– постійними (зона між пасом і шківом, між вальцями і т.п.);

– змінними (зона різання на верстатах).

 

9.2. Колективні і індивідуальні засоби захисту

 

Засоби індивідуального захисту залежно від призначення підрозділяють на наступні класи:

– ізолюючі костюми;

– засоби захисту органів дихання;

– спеціальне взуття;

– засоби захисту рук, голови, обличчя, очей, органів слуху і т. д.

Всі застосуванні в машинобудуванні засоби колективного захисту що працюють за принципом дії можна розділити на:

– огороджувальні;

– запобіжні;

– блокуючі;

– сигналізуючі;

– системи дистанційного керування;

– спеціальні.

Огороджувальні пристрої перешкоджають попаданню людини в небезпечну зону.

Конструктивно огороджувальні пристрої можуть бути:

– стаціонарними;

– рухомими;

– переносними.

Стаціонарні пристрої пропускають оброблювану деталь, але не пропускають руки робітника.

Рухомі пристрої – на верстатах.

Переносні пристрої – ремонтні і налагоджувальні роботи, оберігають від механічних травм і опіків.

Запобіжні пристрої призначені для автоматичного відімкнення рухомих агрегатів і машин при порушенні нормального режиму роботи. До них відносять:

– обмежувачі ходу в горизонтальних і вертикальних напрямках;

– упори;

– кінцеві вимикачі;

– запобіжні клапани;

– мембрани.

Вводяться слабкі ланки в ланцюги машин:

– зрізні штифти і шпонки;

– фрикційні муфти;

– плавкі запобіжники.

Слабкі ланки можуть бути:

– з автоматичним відновленням кінематичного ланцюга;

– з необхідністю заміни зруйнованого елементу слабкої ланки (фрикційна муфта, плавкий запобіжник).

Блокувальні пристрої бувають:

– механічними;

– електромеханічними;

– електричними;

– фотоелектричними;

– радіаційними і ін.

Механічне блокування є системою, що забезпечує зв'язок між огороджуючим пристроєм і гальмівним або пусковим.

Електричне блокування застосовується в електричних установках з напругою 500 В і вище, забезпечує ввімкнення устаткування лише за наявності обгороджування.

Електромеханічне блокування полягає в тому, що в ньому роль електромагніту виконує людина, що діє на механічну частину системи. Приклад, електричний щиток.

Фотоелектричне блокування засноване на принципі перетворення в електричний сигнал світлового потоку, що попадає на фотоелемент – фотоопір. Застосовується в КПЦ і механічних цехах машинобудівних заводів.

Радіаційне блокування засноване на застосуванні радіоактивних ізотопів.

Сигналізуючі пристрої дають інформацію про роботу технологічного устаткування, а також про небезпечні і шкідливі виробничі чинники, які при цьому виникають. За призначенням системи сигналізації поділяються на три групи:

– оперативну;

– попереджувальну;

– пізнавальну.

За способом інформації розрізняють сигналізацію:

– звукову;

– візуальну;

– комбіновану (світлозвукову)

– одорізаційну (по запаху) для газів.

Системи дистанційного керування характеризуються тим, що контроль і регулювання роботи устаткування здійснюють з дільниць, достатньо віддалених від небезпечної зони. Спостереження проводять або візуально, або за допомогою систем телеметрії і телебачення.

Спеціальні засоби захисту використовують при проектуванні різноманітних видів устаткування. До них відносяться:

– дворучне ввімкнення машин;

– системи вентиляції;

– джерела світла;

– глушники шуму;

– захисне заземлення і ін.

 

9.3. Безпека експлуатації підйомно-транспортних машин

 

Технічний огляд буває:

– повне для підйомно-транспортних машин (ПТМ), заново встановлених. Проводиться не рідше одного разу на три роки. При повному технічному огляді ПТМ піддається огляду, статичним і динамічним випробуванням;

– періодичне, часткове – не рідше одного разу на рік.

Статичні випробування – навантаження на 25 % вище за її вантажопідйомність. Візок встановлюється в положення, що відповідає найбільшому прогину. Вантаж піднімається на 200 - 300 мм (при стріловидному крані – 100 - 200 мм) і витримується 10 хвилин. Потім вантаж опускають і перевіряють наявність залишкової деформації моста крану.

Динамічні випробування проводять вантажем на 10% більшим за вантажопідйомність ПТМ і перевіряють дії всіх механізмів і їх гальм. При динамічному випробуванні проводять повторний підйом і опускання вантажу.

Прилади і пристрої безпеки ПТМ:

– кінцеві вимикачі;

– кінцеві упори для попередження переходу переміщуваних підйомних механізмів за рейкові шляхи;

– обмежувачі вантажопідйомності;

– звукова і світлова сигналізація;

– східці;

– галереї;

– гальмівні і утримуючі пристрої;

– автоматичні прилади вітрової сигналізації і захисту від вітрових навантажень.

Зупиняючі і уловлюючи пристрої призначені для утримання піднятого вантажу навіть за наявності самогальмівних систем:

– кранові;

– роликові;

– відцентрові;

– клинові;

– ексцентрикові.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»

Східноукраїнський національний.. університет ім В Даля.. Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Умови безпечної експлуатації машин і механізмів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Правові і організаційні питання охорони праці
  1.1. Закон України «Про охорону праці»   Закон України «Про охорону праці» складається з 9 розділів і 44 статей, затверджений 21.XI.2002 р.

Правила і норми з охорони праці. Нагляд й контроль за їх виконанням
  Рівень охорони праці залежить від якості нормативно-технічної документації, яка залежно від області поширення підрозділяється на міжгалузеву, галузеву і документацію підприємств.

Організація служби охорони праці на підприємстві
  Працедавець створює на підприємстві службу охорони праці. На підприємстві виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік функції цієї служби можуть виконувати обов'язки в поря

Загальні питання
Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від

Розслідування та облік нещасних випадків
Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров'я працівника або особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, одержання ними поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних

Спеціальне розслідування нещасних випадків
Спеціальному розслідуванню підлягають: - нещасні випадки із смертельними наслідками; - групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин
Роботодавець на підставі актів форми Н-1 та форми НПВ подає відповідним організаціям державну статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держкомстатом, та несе відповідальність за

Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь
Усі виявлені випадки хронічних професійних захворювань і отруєнь (далі - професійні захворювання) підлягають розслідуванню. Професійний характер захворювання визначається експертною комісі

Повідомлення про професійні захворювання та розслідування причин виникнення професійного захворювання
Спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами стосовно кожного хворого складається повідомлення за формою П-3 згідно з додатком 14. Протягом трьох діб після встановлення діагнозу це повідом

Реєстрація та облік професійних захворювань
Реєстрація та облік професійних захворювань ведеться в журналі згідно з додатком 16: - на підприємстві, у робочих органах виконавчої дирекції Фонду та в установах державної санітарно-епіде

Розслідування та облік аварій
Розслідування проводиться у тому разі, коли сталася: 1) аварія першої категорії, внаслідок якої: - загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб; - спричинено викид отруйних,

Аналіз причин виробничого травматизму
  Основні причини виробничого травматизму наступні: а) організаційні (до 65 %) – неякісне проведення інструктажу і навчання; порушення технологічного процесу, режиму праці і

Фінансування охорони праці
  Фінансування ОП здійснюється роботодавцем. Для підприємств незалежно від форм власності, або фізичних осіб, що використовують найману працю, витрати на ОП складають на менше 0,5 % в

Дія на організм людини шкідливих газів, пари і пилу
Основними шляхами проникнення в організм токсичних речовин з повітря приміщень є дихальні шляхи. При цьому відбувається захворювання крові, різноманітних внутрішніх органів. Всі шкідливі р

Природна вентиляція, принцип розрахунку
Вентиляцією називається організований і регульований повітрообмін, що забезпечує видалення з приміщення забрудненого повітря і подачу на місце видаленого свіжого, чистого повіт

Механічна вентиляція
  У системах механічної вентиляції рух повітря здійснюється вентиляторами і в деяких випадках ежекторами. Основними частинами механічної вентиляції (рис. 2.3.) є: повітрозабі

Вибір вентилятора для здійснення повітрообміну
  Вихідними даними для підбору вентилятора є продуктивність вентилятора, м3/час, динамічний тиск, що створюється вентилятором, МПа і швидкість руху повітря у повітроводі, м

Основні світлотехнічні поняття і визначення
  Людське око сприймає світлове випромінювання з довжиною хвилі від 380 до 770 НМ. Оптична частина спектру має діапазон хвиль від 10НМ до 340000 НМ. Ультрафіолетове випроміню

Природне освітлення
  Освітлення буває: природне, штучне, поєднане. Природне освітлення буває: бічне, верхнє і комбіноване. Освітленість при природному світлі змінюєт

Розрахунок природного освітлення
Нормоване значення коефіцієнта природної освітленості визначається за формулою: , (3.8)

Штучне освітлення. Види освітлення
Штучне освітлення буває робоче, чергове, аварійне, евакуаційне і охоронне. Як джерело світла застосовуються електричні лампи розжарювання, люмінесцентні лампи, дугові лампи, рт

Розрахунок штучного освітлення. Експлуатація освітлювальних установок
Штучне освітлення буває: загальне, місцеве і комбіноване. Завданням розрахунку є визначення потрібної потужності електроосвітлювальних установок для створення у виробн

Основні причини електротравматизму
Електротравматизм у порівнянні з іншими видами травматизму складає до 1%, але по числу випадків з тяжкими наслідками займає одне з перших місць. Всі електроустановк

Дія електричного струму на організм людини
  Дія електричного струму на живу тканину носить своєрідний різносторонній характер. Проходячи через організм, електричний струм проводить термічну, електролітичн

Крокова напруга
  Крокова напруга - це різниця напруг в 2-х точках зони розтікання струму (на довжину кроку людини). При зіткненні будь-якої струмопровідної частини із землею, на

Напруга дотикання
  Напруга дотикання - це напруга між точками ланцюга струму, яких одночасно торкається людина (ГОСТ 12.1.009 - 76). Гранично допустимі рівні напруги дотикання

Заходи попередження електротравматизму
  Основними технічними способами і засобами захисту від ураження електричним струмом є: захисне заземлення; занулення; захисне відключення; захист від переходу ви

Обладнання захисного заземлення
Для заземлення електроустановок використовуються природні заземлителі – металеві конструкції будівлі, фундаменти, що мають щільний контакт із землею. Штучні заземлителі вико

Профілактичне випробування ізоляції. Подвійна ізоляція
Всі матеріали, що застосовуються для ізоляції струмопровідних частин електричної установки з часом втрачають діелектричні властивості. Тому згідно ПУЕ все електроустаткування піддається пе

Індивідуальні засоби захисту, попереджувальні плакати і надписи
В процесі експлуатації електричних установок можуть виникнути умови при яких навіть найдобросовісніше їх виконання не забезпечує безпеки працюючого і вимагає застосування спеціальних засобів захист

Вимірювання шуму і вібрації
  Основним приладом для вимірювання шуму є шумомір, який складається з: – мікрофону; – підсилювача; – фільтрів; – випрямляча; – стрілочног

Визначення та природа іонізуючого випромінювання
  Термін "іонізуюче випромінювання" характеризує будь-які випромінювання, яке прямо або посередньо викликає іонізацію навколишнього середовища

Основні характеристики радіоактивного випромінювання
  Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань надзвичайно важливими при вивченні питання небезпеки для здоров'я і життя людини є випромінювання, яке виникає в результаті розпад

Дія іонізуючого випромінювання на організм людини
  У результаті дії іонізуючого випромінювання на організм людини в тканинах можуть виникати складні фізичні, хімічні та біологічні процеси. При цьому порушується нормальне протікання

Норми радіаційної безпеки
  Основними документами, якими регламентується радіаційна безпека в Україні, є: Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97 та Основні санітарні правила роботи з радіоактивними та іншим

Захист від радіаційного випромінювання
  Питання захисту людини від впливу радіаційних випромінювань постали одночасно з їх відкриттям. Це пояснюється, по-перше, тим, що радіаційне випромінювання швидко почало застосовуват

Загальна характеристика електромагнітних випромінювань
  Біосфера впродовж своєї еволюції знаходилась під впливом електромагнітних полів (ЕМП), фонового випромінювання, викликаного природними чинниками. Навколо Землі існують електричне та

Захист від електромагнітних випромінювань
  Вибір того чи іншого способу захисту від дії електромагнітних випромінювань залежить від робочого діапазону частот, характеру виконуваних робіт, напруженості та щільності потоку ене

Захист від електромагнітних випромінювань
  Вибір того чи іншого способу захисту від дії електромагнітних випромінювань залежить від робочого діапазону частот, характеру виконуваних робіт, напруженості та щільності потоку ене

Захист від електромагнітних випромінювань
  Вибір того чи іншого способу захисту від дії електромагнітних випромінювань залежить від робочого діапазону частот, характеру виконуваних робіт, напруженості та щільності потоку ене

Безпечні рівні випромінювань
  Рівні електромагнітних випромінювань моніторів, які вважаються безпечними для здоров'я користувачів, регламентуються нормами МРR II 1990:10 Шведського національного комітету з вимір

Безпека систем, що знаходяться під тиском
  На машинобудівних підприємствах широко застосовується стиснуте повітря, гази і пара, що знаходяться під тиском, вищим за атмосферний. Стиснуте повітря

Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники
  10.1. Загальні відомості   Психофізіологічним (ПФ) чинникам виробничого середовища необхідно приділяти належну увагу при роз

Пожежна профілактика
  Старогрецький письменник Гесіод в «Теології» так славить подвиг Прометея: «Коли боги на чолі із Зевсом одержали перемогу над титанами і стали домовлятися з людьми про жертвопринесен

Організація добровільних пожежних дружин і пожежно-технічних комісій на підприємстві
На підприємстві можуть створюватися добровільні пожежні дружини (ДПД). Членам ДПД може надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати до 10 робочих днів на рік. Члени ДПД підлягають

Висновок комісії
___________________________________________________________________________________________ (нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з виробництвом) _______________

Висновок комісії
___________________________________________________________________________________________ (нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з виробництвом) _______________

Висновок комісії
___________________________________________________________________________________________ (нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з виробництвом) _______________

Карта обліку
професійного захворювання (отруєння) Дата заповнення _____________ Реєстраційний номер _____________   №

Реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
на ________________________________________________________________________________________ (найменування підприємства, робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціально

Про нещасний випадок
  1. Дата і час нещасного випадку ___________________________________________________________   2. Найменування підприємства, органу виконавчої влади, до сфери

Р. о __ год. __ хв.
  з _________________________________________________________________________________________ (професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

Р. о __ год. __ хв.
  з _________________________________________________________________________________________ (професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

Повідомлення
про професійне захворювання (отруєння)   Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________  

Розслідування хронічного професійного захворювання
  1. Дата складення ____ __________ 20__ р.   2. Місце складення ______________________________________________________________________ (район, місто,

Р. о __ год. __ хв.
    на ________________________________________________________________________________________ (найменування підприємства, органу, до сфери управління якого на

Від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
  Виконання трудових обов'язків, у тому числі у відрядженні. Перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, пов'язаному з виконанням роботи, поч

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги