рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Прокладочні, ущільнювальні та лакофарбові матеріали. Типи ізоляції газопроводів

Прокладочні, ущільнювальні та лакофарбові матеріали. Типи ізоляції газопроводів - Реферат, раздел Образование, Визначення нижчої теплоти згоряння газу. Прокладочні, ущільнювальні та лакофарбові матеріали. Типи ізоляції газопроводів   2.1 Прокладочні Матеріали До Прокладочних Матеріалів...

 

2.1 Прокладочні матеріали

До прокладочних матеріалів, які застосовують у газовій помисловості, відносяться:

а) пароніт (ГОСТ 481-80)

Сфера застосування:- прокладки для ущільнення арматуриі фланцевих з’єднань газопроводів;

Форми випуску: листи товщиною 0,4; 0,6; 0,8; 1,5; 3; 4; 4,5; 6 мм та розмірами 300х400, 400х500, 500х500, 750х1000, 1000х1500, 1500х1500, 3000х1500 мм

б) гума маслобензостійка (товщ. 3...5 мм)

Сфера застосування:- ущільнення з’єднань на газопроводах тиском до 0,6 МПа;

в) алюміній (ГОСТ 21631-76, ГОСТ 13726-78) (товщ. 3..5 мм)

Сфера застосування:- ущільнення з’єднань на газопроводах усіх тисків.

г) мідь (ГОСТ 495-77) (товщ. 1...4 мм)

Сфера застосування:- ущільнення з’єднань на газопроводах усіх тисків, крім газопроводів, які транспортують сірчистий газ.

2.2 Лакофарбові матеріали

До лакофарбових матеріалів, які застосовують у газовій помисловості, відносяться:

– лак бітумний БТ-577 – для антикорозійного захисту металевих поверхонь і виготовлення алюмінієвої фарби;

– біліла свинцеві густотерті –для фарбування виробів, які експлуатують в атмосферних умовах і з’єднання газопровідних труб;

– біліла цинкові густотерті – після розведення натуральною олифою для фарбування виробів, які експлуатують в атмосферних умовах і змащення льняного пасма (паклі) при ущільненнях нарізних з’єднань газопровідних труб;

– грунтовка ФЛ-03К червоно-руда (ГОСТ 9109-81) –для грунтування поверхонь виробів з металу і дерева перед покриттям емаллю;

– ацетон технічний –для знежирення поверхонь перед покраскою та для розведення лаків та емалей.

– сурик свинцевий змащення льняного пасма (паклі) при ущільненнях нарізних з’єднань газопровідних труб при температурі 1050С;

– сурик залізний – для ґрунтування і нанесення верхнього шару при фарбуванні сталевих конструкцій;

– лак кам’яновугільний – для захисту чавунних і сталевих конструкцій і виробів від корозії;

– оліфа натуральна льняна і конопельна – для виготовлення і розведення густотертих фарб та для самостійних малярських робіт;

– фарби масляні кольорові густотерті – для покриття поверхонь виробів для запобігання корозії і створення помітного фарбування;

– грунтовно-захисна фарба ПФ-132МР “ФЕРРОКОРтм”- для антикорозійного захисту металевих конструкцій, які експлуатуються на відкритому повітрі (надземні газопроводи);

Спеціальні змащення –для забезпечення нормальної роботи устаткування і арматури- кільцеве змащення на кастровій олії, а для ущільнення вузлів тертя при температурі до 1350С-універсальне тугоплавке змащення.

2.3 Типи ізоляції газопроводів

До ізоляційних матеріалів, які застосовують у газовій помисловості, відносяться:

а) мастильні покриття- бітумно-полімерні, бітумно-мінеральні, полімерні,етиленові та на основі бітумно-гумових мастик за ГОСТ 15836-79 (МБР-90, МБР-100, МБР-65, МБР-75)

б) полімерні стрічки – наносять на газопроводи холодним способом. Види полімерних стрічок:

ЛДПЛ ТУ 88У264-06-93;

Полікен ТУ 102-500-90;

Полікен-О ТУ 102-501-91;

ПВХ-Л ТУ 102-320-86;

ПВХ ТУ 6-00-0023594-13-92;

ПІВ ТУ6-19-103-89;

ПВХ-БК ТУ 102-166-82;

Бікарул ТУ102-38-89;

ПЕКОМ ТУ 102-842-86.

в) стрічки імпортного виробництва для антикорозійного захисту підземних газопроводів

Структура дуже посиленого захисного покриття на основі бітумних

мастик
3 Газонебезпечні роботи та особливості експлуатації газопроводів у зимовий період.Первинний пуск газу в житловий та п'ятиповерховий будинок.

3.1 Газонебезпечні роботи

Газонебезпечними вважаються роботи, які виконуються в загазованому середовищі або за яких можливе витікання газу.

До газонебезпечних робіт належать:

3.1.1 Приєднання новозбудованих газопроводів до діючої системи газопостачання.

3.1.2 Пуск газу в системи газопостачання об'єктів при введенні в експлуатацію, після ремонту і їх реконструкції, виконання пусконалагоджувальних робіт, введення в експлуатацію ГРС, ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП, резервуарів ЗВГ.

3.1.3 Технічне обслуговування і ремонт діючих зовнішніх і внутрішніх газопроводів, споруд систем газопостачання, надомних регуляторів тиску, газообладнання ГРП (ГРУ), газовикористовувальних установок, обладнання насосно-компресорних і наповнювальних відділень, зливних естакад ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП резервуарів ЗВГ, а також вибухозахищеного електрообладнання.

3.1.4 Робота на байпасі ГРП (ГРУ).

3.1.5 Усунення закупорок, установка і зняття заглушок на діючих газопроводах, а також від'єднання від газопроводів агрегатів, обладнання і окремих вузлів.

3.1.6 Відключення від діючих газопроводів, консервація і реконструкція газопроводів і обладнання сезонної дії.

3.1.7 Виконання заливно-наливних операцій на резервуарних установках ГНС, ГНП, АЗГС, АГЗП і АЦЗГ, заповнення ЗВГ резервуарних установок, злив ЗВГ з несправних і переповнених балонів, злив невипарних залишків, заправка газобалонних автомашин і балонів.

3.1.8 Ремонт і огляд колодязів, видалення води і конденсату з газопроводів і конденсатозбірників.

3.1.9 Підготовка до технічного огляду резервуарів і балонів ЗВГ і його проведення.

3.1.10 Розкопка ґрунту в місцях витоку газу до їх усунення.

3.1.11 Всі види робіт, які пов'язані з виконанням вогневих і зварювальних робіт на діючих газопроводах ГРП, установках ЗВГ і виробничих зонах ГНС, ГНП. АГЗС і АГЗП.

3.1.12 Технічне обслуговування і ремонт побутових газовикористовувальних приладів і апаратів.

3.2 Вимоги до персоналу, який виконує газонебезпечні роботи

3.2.1 До виконання газонебезпечних робіт допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, навчання і здали екзамени на знання Правил безпеки систем газопостачання України (далі - Правила), технології проведення газонебезпечних робіт, вміють користуватись засобами індивідуального захисту та надавати першу медичну допомогу потерпілим.

3.2.2 Навчання безпечним методам і прийомам робіт осіб, допущених до виконання газонебезпечних робіт, повинно проводитись в професійно-технічних училищах, в навчальних центрах, навчально-курсових комбінатах (пунктах), а також на курсах, спеціально створених підприємствами, що дістали дозвіл органів Держнаглядохоронпраці, згідно з Типовим положенням, затвердженим Держнаглядохоронпраці.

Практичні навички під час навчання газонебезпечним роботам повинні відпрацьовуватись на спеціально обладнаних навчальних полігонах і в класах.

3.2.3 Перевірка знань у осіб, які допускаються до виконання газонебезпечних робіт повинна проводитись після навчання, а потім не рідше одного разу на рік.

Про дату перевірки знань відповідальні особи повинні письмово повідомити місцевий орган Держнаглядохоронпраці не пізніше, ніж за 5 днів.

Перевірка знань виконання газонебезпечних робіт може бути проведена одночасно з перевіркою знань Правил. У цьому випадку оформляється загальний протокол, в якому, крім результатів перевірки знань Правил, зазначається висновок комісії про можливість допуску екзаменованих до виконання газонебезпечних робіт.

3.2.4 Результати перевірки знань оформляється протоколом. На підставі протоколу перевірки знань особі, яка склала екзамен, видається посвідчення за підписом голови комісії і інспектора Держнаглядохоронпраці.

3.2.5 Працівники, які виявили незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань. Особи, які і при повторній перевірці знань виявили незадовільні знання, до роботи не допускаються.

3.2.6 Позачергова перевірка знань Правил робітників проводиться:

- у разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів;

- у разі введення в експлуатацію нового обладнання, зміні або впровадженні нових технологічних процесів;

- у разі переведення працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, яка потребує додаткових знань Правил;

- за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці, коли виявлено незнання працівником нормативних актів з питань охорони праці.

3.2.7 Працівник перед допуском до самостійного виконання газонебезпечних робіт повинен (після перевірки знань) пройти стажування під наглядом досвідченого працівника протягом не менше перших десяти робочих змін.

3.2.8 Допуск до стажування і самостійної роботи оформляється наказом по підприємству.

Кожний працівник у разі допуску до роботи повинен пройти у встановленому порядку інструктаж з питань охорони праці на робочому місці (під особистий розпис).

3.2.9 Працівникам перед допуском до роботи під розпис адміністрація повинна видати інструкції з безпечних методів робіт.

3.2.10 Повторний інструктаж на робочому місці проводиться не рідше одного разу на три місяці.

3.2.11 Газонебезпечні роботи, які перелічені в п.1.2, повинні виконуватись під керівництвом особи, відповідальної за виконання газонебезпечних робіт.

3.2.12 Газонебезпечні роботи повинні виконуватися бригадою в складі не менше двох працівників. Введення в експлуатацію індивідуальних ГБУ, технічне обслуговування газового обладнання житлових і громадських будинків (у тому числі і домових регуляторів тиску), а також окремих газових приладів і апаратів у житлових будинках можуть виконуватися одним працівником.

3.2.13 Ремонтні роботи в колодязях, тунелях, траншеях і котлованах глибиною понад 1 м, колекторах і резервуарах повинні виконуватися бригадою не менше, як із трьох працівників.

3.2.14 На виконання газонебезпечних робіт видається наряд-допуск з додатком інструкції із заходів безпеки.

Особи, які мають право видавати наряди, визначаються наказом по підприємству, яке здійснює експлуатацію системи газопостачання. Ці особи призначаються з керівних працівників і спеціалістів, які здали екзамен відповідно до вимог Правил. Газонебезпечні роботи, які періодично повторюються і виконуються в аналогічних умовах, як правило, постійним складом працюючих, можуть проводитися без оформлення наряду-допуску за затвердженими для кожного виду робіт виробничими інструкціями і інструкціями з безпечних методів роботи.

До таких належать роботи, перелічені в пп. 3.1.7, 3.1.8, а також технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання без відключення газу, технічне обслуговування запірної арматури і компенсаторів, злив ЗВГ із залізничних цистерн і АЦЗГ, наповнення ЗВГ резервуарів і балонів, роботи на газовикористовувальних установках, котлах і агрегатах.

На підприємстві повинен бути розроблений перелік газонебезпечних робіт, які виконуються без керівництва спеціаліста. Первинне виконання вищезазначених робіт проводиться з оформленням наряду-допуску.

 

3.3 Пуск газу в газові мережі

Пуск газу в газові мережі населених пунктів, у газопроводи середнього і високого тиску, роботи з приєднання газопроводів середнього і високого тиску, ремонтні роботи в ГРГІ (ГРУ), у виробничій зоні ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП із застосуванням зварювання і газового різання, ремонтні роботи на діючих газопроводах середнього і високого тисків з застосуванням зварювання і газового різання, зниження і відновлення робочого тиску газу в газопроводах середнього і високого тиску, зв'язані з відключенням споживачів, відключення і наступне включення подачі газу в цілому на підприємство, первинне заповнення резервуарів зрідженим газом на ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП виконуються за нарядом-допуском і за спеціальним планом, затвердженим керівником підприємства.

Особі, відповідальній за виконання газонебезпечних робіт, видається наряд-допуск відповідно до плану робіт.

Наряди-допуски на газонебезпечні роботи повинні видаватися завчасно для проведення необхідної підготовки до роботи.

В плані робіт вказуються: послідовність проведення робіт; розташування працівників; потреба в механізмах і пристроях; заходи, які б забезпечували безпеку проведення робіт: особи, відповідальні за проведення кожної газонебезпечної роботи, за загальне керівництво і координацію робіт.

До плану робіт і наряду-допуску додається виконавче креслення або викопіювання з нього із зазначенням місця і характеру роботи.

Відповідальність за складання планів, своєчасність внесення в них доповнень і змін, перегляд і перезатвердження їх (не рідше 1 разу на 3 роки) несе власник підприємства.

3.4 Експлуатація систем газопостачання

3.4.1 Введення в експлуатацію систем газопостачання населених пунктів, громадських будинків, промислових та сільськогосподарських підприємств котелень, підприємств комунально-побутового обслуговування населення виробничого характеру дозволяється за наявності акта прийняття об'єкта, технологічних схем систем і об'єктів газопостачання, інструкцій і експлуатаційної документації з безпечного користування газом, плану локалізації і ліквідації можливих аварій, документів з навчання і перевірки знань керівників спеціалістів і робітників, які обслуговують газове господарство, а також наказу про призначення осіб, відповідальних за газове господарство.

Відпрацювання нових виробничих процесів, проведення випробувань зразків новорозробленого обладнання, випробування дослідних засобів механізації і автоматизації повинні виконуватись за спеціальною програмою, погодженою з органами Держнаглядохоронпраці.

3.5.2 За наявності на підприємстві газової служби, введення в експлуатацію (пуск газу) нового газового обладнання проводиться газовою службою підприємства.

Про дату проведення пуску газу підприємство повідомляє СПГГ не пізніше ніж за 5 днів.

Коли на підприємстві газова служба відсутня, пуск газу проводиться спеціалізованою службою СПГГ за договорами, укладеними в установленому порядку.

Для пуску і налагодження складних газифікованих агрегатів можуть залучатись спеціалізовані організації.

3.4.3 Введення в експлуатацію газового обладнання житлових, громадських будівель і об'єктів комунально-побутового обслуговування населення виробничого призначення провадиться СППГ.

3.4.4 Закінчення робіт з пуску газу фіксується в наряді на газонебезпечні роботи, який повинен бути доданий до виконавчо-технічної документації об'єкта і зберігатися разом з нею.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Визначення нижчої теплоти згоряння газу. Прокладочні, ущільнювальні та лакофарбові матеріали. Типи ізоляції газопроводів

Реферат. Харківська національна академія міського господарства.. Реферат..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Прокладочні, ущільнювальні та лакофарбові матеріали. Типи ізоляції газопроводів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Визначення нижчої теплоти згоряння газу
  1.1 Теплота згоряння газу – Q – кількість теплоти, що виділяється під час повного згоряння 1 куб. м газу. Вища теплота згоряння-Qв – ц е кількість теплоти, що виділяється п

Принцип роботи газових лічильників
  4.1 Залежно від витрати газу за одиницю часу в 1 годину (пропускна здатність), лічильники газу поділяються на промислові (понад 40 мі/г), комунальні (від 10 до 40 мі/г) та побутові

Основні функції ГРП(ГРУ), ШРП з регулятором РДНК-400
  5.1 Загальні відомості Газорегуляторними пунктами (установками) (ГРП, ГРУ) називається комплекс технологічного устаткування і пристроїв, призначений для пониження вхідного

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги