рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методика составления бюджетов

Методика составления бюджетов - Конспект, раздел Образование, Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню   Крок 1. Складання Бюджету Продаж   ...

 

Крок 1. Складання бюджету продаж

 

Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Заплановані продажі (од.)                            
- електроінструмент 170 000 10 000 9 000 12 000 15 000 16 000 16 000 18 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 196 000
- пневмоінструмент 10 000 2 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 17 000
- рукави 270,000 18,000 17,000 13,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 138,000
Ціна за одиницю, (грн./од.)*                            
- електроінструмент 120,0 170,0 173,0 176,0 180,0 184,0 188,0 192,0 196,0 200,0 204,0 208,0 212,0 190,0
- пневмоінструмент 200,0 250,0 255,0 260,0 265,0 270,0 275,0 281,0 287,0 293,0 299,0 305,0 311,0 279,0
- рукави 30,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 56,0
Заплановані продажі (тис. грн.)                            
- електроінструмент 20 400 1 700 1 557 2 112 2 700 2 944 3 008 3 456 3 920 4 000 4 080 4 160 4 240 37 877
- пневмоінструмент 2 000 4 778
- рукави 8 100 7 573
Всього продажі, (тис. грн.) 30 500 2 725 2 934 3 048 3 628 3 889 3 971 4 438 4 921 5 020 5 119 5 218 5 317 50 228

 

* Ціна на вироби планується з урахуванням очікуваної інфляції (2 % у місяць )

 

Продовження додатку 3

Крок 2. Складання графіка надходжень грошових коштів від продажу продукції

Найменування 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Залишок дебіторської заборгованості на кінець періоду (тис. грн.)* 6 300,0 5 907,0 5 898,0 6 156,0 6 442,0 6 767,0 7 058,0 7 596,0 8 226,0 8 613,0 8 948,0 9 288,0 9 633,0 9 633,0
Сума заборгованості в поточному періоді (тис. грн.)**   2 300,0 700,0                      
Надходження від продажу кожного місяця (тис. грн.):***                            
січень   818,0 1 363,0 408,0                   2 590,0
лютий     880,0 1 467,0 440,0                 2 787,0
березень       914,0 1 814,0 583,0               3 311,0
квітень         1 088,0 1 814,0 544,0             3 446,0
травень           1 167,0 1 945,0 583,0           3 695,0
червень             1 191,0 1 986,0 596,0         3 773,0
липень               1 331,0 2 219,0 666,0       4 216,0
серпень                 1 476,0 2 461,0 738,0     4 675,0
вересень                   1 506,0 2 510,0 753,0   4 769,0
жовтень                     1 536,0 2 560,0 768,0 4 864,0
листопад                       1 565,0 2 609,0 4 174,0
грудень                         1 595,0 1 595,0
Всього продажів (тис. грн.) 28 200,0 3 118,0 2 943,0 2 790,0 3 342,0 3 564,0 3 680,0 3 900,0 4 291,0 4 633,0 4 784,0 4 878,0 4 972,0 46 895,0

* Залишок дебіторської заборгованості на кінець року з урахуванням безнадійних боргів і перехідних залишків попереднього року;

** Із залишку дебіторської заборгованості 2003 р. (6 300,0 тис. грн..) очікується доотримання 2 300 тис. грн. в січні й 700 тис.грн. - в лютому;

*** 30 % продажу оплачуються в тому ж місяці, 50 і 15 % продажу оплачуються в наступних місяцях, що залишилися 5 % є безнадійними після позовної давності.

Продовження додатку 3

Крок 3. Складання бюджету виробництва продукції

Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Заплановані продажі (од.)                            
- електроінструмент 170 000 10 000 9 000 12 000 15 000 16 000 16 000 18 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 196 000
- пневмоінструмент 10 000 2 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 17 000
- рукави 270,000 18,000 17,000 13,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 138,000
плюс Запас готової продукції на кінець періоду, який бажає мати підприємство (од.)*                            
- електроінструмент   1 200 1 500 1 600 1 600 1 800 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  
- пневмоінструмент    
- рукави   1 700 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  
мінус Запланований запас продукції на початок періоду (од.)**                            
- электроінструмент   1 000 1 200 1 500 1 600 1 600 1 800 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  
- пневмоінструмент    
- рукави   1,800 1 700 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  
Кількість одиниць продукції, що повинна бути виготовлена (од.)                            
- електроінструмент   9 900 9 300 12 300 15 100 16 000 16 200 18 200 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 197 000
- пневмоінструмент   1 900 1 050 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 17 100
- рукави   17 900 16 600 12 700 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 137 200

* Запас готової продукції на кінець періода складає 10% від продажу наступного місяця

** Запас готової продукції на початок періоду дорівнює кінцевому запасу попереднього периоду

Продовження додатку 3

Крок 4. Складання бюджету прямих витрат на матеріали

 

Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Кількість одиниць продукції, що повинна бути виготовлена (од.)                            
- електроінструмент   9 900 9 300 12 300 15 100 16 000 16 200 18 200 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 197 000
- пневмоінструмент   1 900 1 050 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 17 100
- рукави   17 900 16 600 12 700 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 137 200
Прямі витрати на матеріали на одиницю виробу (грн../од.)*                            
- електроінструмент   74,0 75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 85,0 87,0 89,0 91,0 93,0 95,0  
- пневмоінструмент   40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0  
- рукави   28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0  
Всього прямі витрати на матеріали (тис. грн.) 14 255,0 1 260,0 1 257,0 1 372,0 1 567,0 1 682,0 1 742,0 1 956,0 2 161,0 2 212,0 2 264,0 2 315,0 2 367,0 22 155,0
плюс Запас матеріалів на кінець періоду, який бажає мати підприємство (тис.грн.)** 696,0 503,0 549,0 627,0 673,0 697,0 782,0 864,0 885,0 906,0 926,0 947,0 947,0 947,0
мінус Запас матеріалів на початок періоду (тис. грн.)*** 534,0 504,0 503,0 549,0 627,0 673,0 697,0 782,0 864,0 885,0 906,0 926,0 947,0  
Всього сума витрат на закупівлю матеріалів (тис.грн.) 14 417,0 1 259,0 1 303,0 1 450,0 1 613,0 1 706,0 1 827,0 2 038,0 2 182,0 2 233,0 2 284,0 2 336,0 2 367,0 22 598,0

* Прямі матеріали на одиницю продукції взяті з калькуляцій на вироби, з урахуванням очікуваної інфляції (2% в місяць)

** Запаси матеріалів на кінець періоду складають 40 % від потреби в матеріалах наступного місяця

*** Запас матеріалів на початок періоду дорівнює кінцевому запасу попереднього періоду

Продовження додатку 3

Крок 5. Складання графіку оплати за придбання матеріалів

Найменування 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Залишок кредиторської заборгованості на кінець періоду (тис. грн.)* 1 000,0 929,0 950,0 1 023,0 1 104,0 1 150,0 1 210,0 1 315,0 1 387,0 1 412,0 1 437,0 1 463,0 1 478,0 1 478,0
Сума заборгованості до погашення в поточному періоді (тис. грн.)** 700,0                          
Виплати по закупках матеріалів кожного місяця (тис. грн.):***                            
січень   630,0 630,0                     1 260,0
лютий     652,0 652,0                   1 304,0
березень       725,0 725,0                 1 450,0
квітень         807,0 807,0               1 614,0
травень           853,0 853,0             1 706,0
червень             914,0 914,0           1 828,0
липень               1 019,0 1 019,0         2 038,0
серпень                 1 091,0 1 091,0       2 182,0
вересень                   1 117,0 1 117,0     2 234,0
жовтень                     1 142,0 1 142,0   2 284,0
листопад                       1 168,0 1 168,0 2 336,0
грудень                         1 184,0 1 184,0
Всього продажів, (тис. грн.) 13 417,0 1 330,0 1 282,0 1 377,0 1 532,0 1 660,0 1 767,0 1 933,0 2 110,0 2 208,0 2 259,0 2 310,0 2 352,0 22 120,0

* Залишок кредиторської заборгованості за матеріали на кінець періоду

** Залишок кредиторської заборгованості 2003 р. в сумі 700 тис.грн. підлягає погашенню у січні 2004 р.

*** 50 % придбаних матеріалів оплачуються в тому ж місяці, інші 50 % в наступному місяці

Продовження додатку 3

Крок 6. Складання бюджету витрат на оплату праці

 

Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Кількість одиниць продукції, що повинна бути виготовлена (од.)                            
- електроінструмент   9 900 9 300 12 300 15 100 16 000 16 200 18 200 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 197 000
- пневмоінструмент   1 900 1 050 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 17 100
- рукави   17 900 16 600 12 700 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 137 200
Прямі витрати на оплату праці на одиницю виробу (год./од.)*                            
- електроінструмент   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
- пневмоінструмент   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
- рукави   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  
Всього прямі витрати на оплату праці (тис. час), в т.ч.   58,0 61,0 71,0 86,0 91,0 92,0 102,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 1 116,0
- электроінструмент   49,5 46,5 61,5 75,5 985,00
- пневмоінструмент   3,25 9,5 5,25 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 85,50
- рукави   5,37 4,98 3,81 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 41,16
Погодинна тарифна ставка (грн./год.).   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0  
Прямі витрати на оплату праці (тис. грн.):                            
- електроінструмент   198,0 186,0 246,0 302,0 320,0 324,0 364,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 3940,0
- пневмоінструмент   13,0 38,0 21,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 342,0
- рукави   21,5 19,9 15,2 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 164,6
Всього сума витрат на оплату праці (тис.грн.) 2 943,0 232,5 243,9 282,2 344,0 362,0 366,0 406,0 442,0 442,0 442,0 442,0 442,0 4 446,64

Продовження додатку 3

Крок 7. Складання графіку погашення заборгованості з оплати праці

Найменування 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Залишок кредиторської заборгованості з оплати праці на кінець періоду (тис. грн.)* 200,0 116,24 116,24 121,96 141,12 172,0 181,0 183,0 203,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0
Сума заборгованості до погашення в поточному періоді (тис. грн.)**   200,0                        
Виплати з оплати праці кожного місяця (тис. грн.):***                            
січень   116,24 116,24                     232,48
лютий     121,96 121,96                   243,92
березень       141,12 141,12                 282,24
квітень         172,0 172,0               344,0
травень           181,0 181,0             362,0
червень             183,0 183,0           366,0
липень               203,0 203,0         406,0
серпень                 221,0 221,0       442,0
вересень                   221,0 221,0     442,0
жовтень                     221,0 221,0   442,0
листопад                       221,0 221,0 442,0
грудень                         221,0 221,0
Всього продажів, (тис. грн.) 2 843,0 316,24 238,2 263,08 313,1 353,0 364,0 386,0 424,0 442,0 442,0 442,0 442,0 3993,16

* Залишок кредиторської заборгованості з оплати праці на кінець періоду

** Залишок кредиторської заборгованості 2003 р. в сумі 200 тис. грн.. підлягає погашенню в січні 2004 р.

*** 50 % зарплати виплачується в тому ж місяці, інші 50 % у наступному місяці.

Продовження додатку 3

Крок 8. Складання бюджету загальновиробничих витрат

Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Заплановані прямі витрати праці (тис. год).   58,0 61,0 71,0 86,0 91,0 92,0 102,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 1 116,0
Ставка змінних накладних витрат (грн./год.)   1,2 1,202 1,204 1,206 1,208 1,210 1,212 1,214 1,216 1,218 1,220 1,222  
Всього змінних витрат, що плануються (тис.грн.)   358,09 349,91 327,88 334,80 346,13 348,65 373,82 396,48 396,48 396,48 396,48 396,48 4 421,67
плюс Постійні накладні витрати, що плануються (тис.грн.), в т.ч.:   935,0 898,0 906,0 784,0 782,0 790,0 799,0 808,0 827,0 976,0 985,0 1 044,0 10 534,0
амортизація 2 100,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 3 000,0
непрямі матеріали   80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 1 092,0
енергетичні ресурси   280,0 235,0 235,0 105,0 95,0 95,0 95,0 95,0 105,0 245,0 245,0 295,0 2 125,0
зарплата іншого виробничого персоналу з нарахуваннями   60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 786,0
утримання та ремонт устаткування   70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 85,0 87,0 927,0
поточний ремонт основних невиробничих фондів   140,0 143,0 146,0 149,0 152,0 155,0 158,0 161,0 164,0 167,0 170,0 173,0 1 878,0
інші постійні накладні витрати   55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 726,0
Всього загальновиробничих витрат (тис. грн.) 7 500,0 1 293,1 1 247,9 1 233,9 1 118,8 1 128,1 1 138,7 1 172,8 1 204,5 1 223,5 1 372,5 1 381,5 1 440,5 14 955,7
Мінус Амортизація (тис. грн.)   250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 3 000,0
Всього виплати грошових коштів по загальновиробничих витратах (тис. грн.) 5 400,0 1 043,1 997,9 983,9 868,8 878,1 888,7 922,8 954,5 973,5 1 122,5 1 131,5 1 190,5 11 955,7

 

Продовження додатку 3

Крок 9. Розрахунок собівартості виробництва одиниці виробу

Найменування витрат 2003 р. (факт) ср. знач. Місяці 2004 р. (план) ср. знач
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Розрахунок собівартості виробництва електроінструменту
Прямі матеріальні витрати (грн.)   74,0 75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 85,0 87,0 89,0 91,0 93,0 95,0  
Прямі витрати на оплату праці (грн.)   20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  
Загальновиробничі витрати, в т.ч.                            
Змінні накладні витрати, що плануються на одиницю виробу (грн.)   6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11  
Постійні накладні витрати, що плануються на одиницю виробу (грн.)*   0,0329 0,0323 0,0348 0,0295 0,0284 0,0285 0,0269 0,0257 0,0263 0,0310 0,0313 0,0331  
Всього собівартість одиниці виробу, грн.                            
- з повним розподілом витрат, (грн.) 105,3 100,14 101,14 103,14 105,14 107,14 109,14 111,14 113,14 115,14 117,14 119,14 121,14 110,22
- директ-костінг (грн.) 104,2 100,11 101,11 103,11 105,11 107,11 109,11 111,11 113,11 115,11 117,11 119,11 121,11 110,19
Розрахунок собівартості виробництва пневмоінструменту
Прямі матеріальні витрати (грн.)   40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0  
Прямі витрати на оплату праці, (грн.)   20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  
Загальновиробничі витрати, в т.ч.                            
Змінні накладні витрати, що плануються на одиницю виробу (грн.)   6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11  
Постійні накладні витрати, що плануються на одиницю виробу (грн.)*   0,0329 0,0323 0,0348 0,029 0,0284 0,0285 0,027 0,026 0,026 0,031 0,0313 0,03314  
Всього собівартість одиниці виробу, грн.                            
- з повним розподілом витрат, (грн.) 65,6 66,14 67,14 68,14 69,14 70,14 71,14 72,1 73,1 74,1 75,14 76,14 77,143 71,64
- директ-костінг (грн.) 63,2 66,11 67,11 68,11 69,11 70,11 71,11 72,1 73,1 74,1 75,11 76,11 77,11 71,61
Розрахунок собівартості виробництва рукавів
Прямі матеріальні витрати (грн.)   28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0  
Прямі витрати на оплату праці (грн.)   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  
Загальновиробничі витрати, в т.ч.                            
Змінні накладні витрати, що плануються на одиницю виробу (грн.)   0,3666 0,3666 0,3666 0,367 0,3666 0,3666 0,367 0,367 0,367 0,3666 0,3666 0,3666  
Постійні накладні витрати, що плануються на одиницю виробу (грн.)*   0,0329 0,0323 0,0348 0,0295 0,0284 0,0285 0,0269 0,0257 0,0263 0,0310 0,0313 0,0331  
Всього собівартість одиниці виробу, грн.                            
- з повним розподілом витрат, (грн.) 27,3 29,599 30,599 31,601 32,596 33,595 34,595 35,594 36,592 37,593 38,598 39,598 40,600 35,097
- директ-костінг, (грн.) 26,7 29,567 30,567 31,567 32,567 33,567 34,567 35,567 36,567 37,567 38,567 39,567 40,567 35,067

 

* При розподілі постійних загальновиробничих витрат за базу розподілу використовують обсяг виробництва, що планується в наступному році.

 

Продовження додатку 3

Крок 10. Складання бюджету виробничих запасів

Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Запас готової продукції на кінець періоду, який бажає мати підприємство (од.)                            
- електроінструмент   1 200 1 500 1 600 1 600 1 800 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 600
- пневмоінструмент   1 800
- рукави   1 700 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000
Виробнича собівартість одиниці виробу за методом повного розподілу витрат (грн.)                            
- електроінструмент   100,14 101,14 103,14 105,14 107,14 109,14 111,14 113,14 115,14 117,14 119,14 121,14 110,22
- пневмоінструмент   66,14 67,14 68,14 69,14 70,14 71,14 72,1 73,1 74,1 75,14 76,14 77,143 71,64
- рукави   29,599 30,599 31,601 32,596 33,595 34,595 35,594 36,592 37,593 38,598 39,598 40,600 35,097
Запас готової продукції на кінець періоду, який бажає мати підприємство (тис.грн.)                            
- електроінструмент   90,13 121,4 154,7 168,2 171,4 196,4 234,3 238,3 242,29 2295,98
- пневмоінструмент   13,23 6,714 10,22 10,37 10,52 10,67 10,8 11,1 11,27 11,42 11,571 128,90
- рукави   50,32 39,78 31,6 32,6 33,6 34,6 35,6 36,6 37,6 38,6 39,6 40,6 451,06
Запас основних матеріалів, (тис. грн..) в т.ч.*   503,0 549,0 627,0 673,0 697,0 782,0 864,0 885,0 906,0 926,0 947,0 947,0  
- електроинструмент   279,0 379,0 477,0 518,0 538,0 619,0 696,0 712,0 728,0 744,0 760,0 760,0 760,0
- пневмоинструмент   31,0 18,0 26,0 26,0 27,0 28,0 28,0 29,0 29,0 30,0 31,0 31,0 31,0
- рукави   193,0 152,0 124,0 128,0 132,0 136,0 144,0 148,0 152,0 156,0 156,0 156,0

* Запаси матеріалів на кінець періоду складають 40 % від потреби в матеріалах наступного місяця.

 

Продовження додатку 3

Крок 11. Складання бюджету управлінських витрат

Найменування виробів 2003 р. (факт.) Місяці 2004 р.
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Об’єм продаж, що планується на бюджетний рік (тис.грн.) 30 500,0 2 725,0 2 934,0 3 048,0 3 628,0 3 889,0 3 971,0 4 438,0 4 921,0 5 020,0 5 119,0 5 218,0 5 317,0 50 228,0
Управлінськи витрати, що плануються на бюджетний рік (тис. грн.), в т.ч.:                            
- амортизація   15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 180,0
- утримання будівель та приміщень*   50,0 51,0 52,0 53,0 54,1 55,2 56,3 57,4 58,5 59,7 60,9 62,1 670,0
- заробітна плата управлінсь-кого та іншого загальнозаводсь-кого персоналу   55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 660,0
- канцелярські витрати   6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 73,2
- послуги зв’язку   12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 146,4
- витрати на відрядження*   10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 133,0
- відсотки за кредити       2,0 11,0 5,0 1,0           11,86 19,0
- податки, які не включаються у собівартість виробів**   90,0 91,8 93,6 95,5 97,4 99,3 101,3 103,3 105,4 107,5 109,7 111,.9 1 207,0
- інші витрати   37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 446,4
Всього управлінських витрат, (тис.грн.)   275,5 278,5 283,5 295,6 292,8 292,0 294,3 297,6 301,0 304,5 308,1 323,6 3547,0
мінус амортизація (тис. грн.)   15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 180,0
Всього управлінських витрат до сплати, (тис.грн.)   260,5 263,5 268,5 280,6 277,8 277,0 279,3 282,6 286,0 289,5 293,1 308,6 3 367,0

* Витрати на утримання будівель і на відряждення прогнозують з урахуванням очікуваної інфляції (2 % у місяці)

** Витрати на сплату податків прогнозують, виходячи із зростанням обсягу продажу.

Продовження додатку 3

Крок 12. Складання бюджету комерційних витрат

Найменування виробів 2003 р. (факт.) Місяці 2004 р.
січень лютий бере-зень квітень травень червень липень серпень вере-сень жовтень листо-пад грудень
Обсяг продажу, що планується на бюджетний рік (тис.грн. 30 500,0 2 725,0 2 934,0 3 048,0 3 628,0 3 889,0 3 971,0 4 438,0 4 921,0 5 020,0 5 119,0 5 218,0 5 317,0 50 228,0
Ставки змінних комерційних витрат на гривню продажу, (%):   &nbs

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню

Конспект лекцій з курсу Харківська національна академія.. Міського господарства.. Конспект лекцій з курсу Управлінський облік..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методика составления бюджетов

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства
Цільова спрямованість: розглянути роль і місце єдиної системи обліку в процесі управління підприємством, види облікової інформації, що застосовується в процесі господарської діяльності та

Інструментарій управлінського обліку
  Цільова спрямованість: вивчити об'єкти і предмет управлінського обліку, а також особливості застосування різноманітних прийомів даного виду обліку, які в сукупності складають

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку
Цільова спрямованість: провести порівняльний аналіз управлінського і фінансового обліку з відокремленням схожих і відмінних рис.   Взаємодія управлінського і фінанс

Основні принципи класифікацій витрат
Цільова спрямованість: дать определение и проиллюстрировать объект затрат, научиться классифицировать затраты в зависимости от целей и задач, стоящих перед управленческим учетом, определи

Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Вичерпані й невичерпні. Невичерпні витрати – це засоби, витрачені на придбання будь-яких ресурсів, які в майбутнє принесуть прибуток.   Наприклад,

Класифікація витрат на виробництво для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Релевантні й нерелевантні витрати. Такой розподіл витрат застован на аналізі залежності витрат від специфіки, рішень які ухвалюються керівництвом підприємства. Релевантними

Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання
  Для контролю діяльності окремих підрозділів і оцінки роботи їх керівників усі витрати можуть бути розділено на контрольовані й неконтрольовані. Контрольовані витр

Порівняльний аналіз обліку витрат на промислових і торговельних підприємствах
Більшість методів обліку витрат можуть застосовуватися у різних галузях господартва незалежно від цілей їх функціонування: у промисловості, транспорті, держбюджетних установах. Проте існують пев

Методи і принципи калькуляції
  Процес калькуляції є розрахунком собівартості продукції з використанням прийомів обліку витрат на виробництво. Результатом калькуляції як процесу є складання калькуляції

Позамовная калькуляція собівартості
  Позамовная калькуляція застосовується в індивідуальному виробництві при виготовленні видів продукції, що не повторюються або мало повторюються. Позамовная калькуляція викорис

Облік і розподіл виробничих накладних витрат
Одним з найскладніших моментів при здійсненні калькуляції собівартості є розподіл накладних витрат на відповідні види продукції або замовлення. Одним з основних видів накладних витрат, що

Приклад
Вихідні дані Підрозділ – споживач послуг Сума накладних витрат підрозділу, грн. Розподіл послуг обслуговуючих підрозділів

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Витрат Загальне значення бази розподілу
  Ставка може бути розрахована виходячи з фактичних або бюджетних (планових) показників. Розподіл витрат на підставі фактичних показників може бути ускладнений при сезонному і циклічн

Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і калькуляцією собівартості за змінними витратами
Калькуляція собівартості з повним розподілом витрат (абзорпшен-костінг) - це метод калькуляції собівартості продукції з розподілом всіх виробничих витрат між реалізованою продукцією і зал

Приклад
Звіт про прибутки й збитки (з повним розподілом витрат), грн. Доходи від реалізації 1 000 мінус Собівартість реалізованої п

Порівняння впливу калькуляції собівартості за змінними витратами і калькуляції з повним розподілом витрат на величину прибутку
  Вплив на величину прибутку Виробництво рівне продажу Якщо вся вироблена продукція реалізується в кожному пе

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Міцності
Маржинальний (Фактична виручка – Порогова виручка) запас = міцності Фактична вир

Приклад
Звіт про прибутки і збитки підприємства "Нарус"   Всього, грн. У % Дохід 200 000,

Операційний важіль
Операційний важіль (виробничий леверідж) – це співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання ніж відповідний відсоток росту обсягу продажу. З його до

Продовження прикладу
Збільшення ціни реалізаціїна 10 % (до 2750 грн. за одиницю) приведе до:   збільшенню обсягу продажу до: 2 000,0 × 2 750 грн. = 5 500,0 тис. грн.;

Застосування методу "витрати – обсяг - прибуток" для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку
Метод "витрати – обсяг - прибуток" крім розрахунку раніше наведених показників дозволяє також спрогнозувати обсяг реалізації, необхідний для отримання бажаного прибутку, і прибуток при пе

Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві
Організація управлінського обліку є внутрішньою справою підприємства, що дозволяє керівництву самостійно вирішувати питання: - як класифікувати витрати; - наскільки деталізувати м

Типи організації управлінського обліку в системі рахунків
  Виходячи з впливу вищеперелічених чинників, можна виділити такі ознаки класифікації підсистем управлінського обліку: – за формою зв'язку рахунків управлінської і фінансової

Поняття і принципи виділення відповідальності
  Під центром відповідальності розуміють структурний підрозділ організації, на чолі якого стоїть керівник (менеджер), контролюючий у визначеному підрозділі ступінь витрат, дохо

Класифікація центрів відповідальності
Виділяють дві основні класифікаційні ознаки центрів відповідальності: – за обсягом повноважень і обов'язків менеджерів; – за функціональною ознакою. Залежно від обсягу

Планування господарської діяльності як одна з функцій управлінського обліку
  Сучасний бізнес у нашій країні дуже динамічний і досить суворий. Посилення конкуренції призводить до зниження підприємницького прибутку. З іншого боку, сам бізнес стає все більш ста

Принципи розробки структури основного бюджету підприємства і окремих його складових
  В основі бюджетування лежить основний бюджет (майстер-бюджет), який скоординований по всіх підрозділах або функціях плану роботи для підприємства в загалі. Процес створення

Контроль і оцінка результатів діяльності
  Контроль і оцінка результатів діяльності структурних підрозділів і підприємства в цілому грунтується на розрахунку відхилень між фактичними і плановими даними про діяльність.

Приклад
Фактична кількість відпрацьованих годин 450 год. Нормативний час для фактичного випуску продукції 500 год.

Навчальне видання
  Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 7.050106 “Облік та аудит”) / Укл.: Олена Євгенівна Власова: ХНАМГ, – Харків: 2005. – 87 с. Методичні вказ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги