рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ланцюги

Ланцюги - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій Залежно Від Призначення Ланцюги Підрозділяються На Вантажні, Приводні І Тягов...

Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові.

Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Приводні ланцюги застосовуються в транспортуючих машинах для передачі руху робочим органам.

Тягові ланцюги установлюють в безперервних транспортуючих машинах для переміщення вантажів безпосередньо або за допомогою вантажозахватних пристроїв, пов'язаних з ланками ланцюга.

 
 

 


Зварні ланцюги (рис. 16) виготовляють із сталі круглого перерізу шляхом вигину її і зварювання в окремі ланки, які зчіплюються між собою.

Оскільки ланки ланцюга зварюються між собою, то наявність таких дефектів, як тріщини та розшарування, не допускаються.

Якість виготовлення ланцюгів повинна відповідати технічним умовам, наведеним в державних стандартах.

За способом виготовлення і обробки ланок зварні ланцюги діляться на такі, що калібруються і не калібруються.

Перші виготовляють з жорсткішими допусками на розміри кроку t і ширини В, оскільки ланцюги призначені для укладання в литі осередки зірочок і використовуються як вантажні і тягові.

Вантажні пластинчасті ланцюги (рис. 17) складаються з окремих штампованих пластинок, набраних у відповідній кількості з двох сторін на цапфи валів. Для утримання пластинок на цапфах їх кінці розклепують або в них установлюють шплінти, котрі притискують шайби до крайніх пластин.

Пластини і вали ланцюгів виготовляють із сталі марки не нижче 40, шайби - із сталі марки Ст.0 - Ст.3. При збиранні ланцюга повинна забезпечуватися рухливість їх шарнірних з'єднань.

Оскільки зусилля в ланцюзі розподіляється між декількома пластинами, то не спостерігається раптового обриву ланцюга, і вони працюють цілком надійно.

 

 

В порівнянні із зварними ланцюгами пластинчасті для одного і того ж навантаження більш компактні, мають меншу масу і значно краще чинять опір зносу. Застосовуються вони у вантажопідйомних машинах при швидкості руху ланцюга не більше 0,25 м/с. Проте застосування таких ланцюгів обмежене високою вартістю і необхідністю постійного і ретельного змащування.

Тягові пластинчасті ланцюги (рис. 18), на відміну від вантажних ланцюгів, мають ланки, що складаються з двох пластин (із зовнішніх і внутрішніх). Крок тягових пластинчастих ланцюгів значно більший кроку вантажних ланцюгів і складає від 65 до 1250 мм (ГОСТ 588-54).

       
 
   
Рис. 18 - Ланцюги тягові пластинчасті (втулкові ПВ) 1 - зовнішні пластини; 2 - внутрішні пластини; 3 - вісь; 4 - втулка
 

 

 


За ГОСТ 588-54 тягові пластинчасті ланцюги виготовляють наступних типів: втулкові ПВ; втулково-роликові ПВР; втулково-каткові з гладкими катками ПВК; втулково-каткові з гребними катками ПВКГ; втулково-каткові з підшипниками кочення у катків ПВКП.

Деталлю пластинчастого ланцюга, що найбільше зношується, є вал, розмір якого визначає міцність ланцюга.

Всі деталі ланцюга, окрім пластин, піддаються термічній обробці до твердості поверхонь НВ = 425…500 (підвищена твердість) або НВ = 200 … 300 (нормальна твердість). Допустиме навантаження на ланцюг залежить від запасу міцності ланцюга

, (16)

де - розривне зусилля ланцюга, Н;

- розрахункове зусилля ланцюга, Н;

- коефіцієнт запасу міцності ланцюга, приймається залежно від умов роботи і конструкції ланцюга: = 10 - за середніх умов роботи ланцюга; = 5 - з машинним приводом і легкому режимі роботи; = 6 - за важких умов роботи; = 9… 13 - у підйомних пристроях для людей.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ланцюги

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Вантажі та їх класифікація
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких) Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вант

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують

Класифікація складів
Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження ванта

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Визначення опору руху тягового елемента
Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу. Переміщення вантажу по похилій площині

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основні конструктивні елементи
Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорів

Конвеєрів
а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'явля

Призначення, класифікація, конструкція
Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведен

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні. Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недор

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Елементи вантажопідйомних машин
Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги