рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначення опору руху тягового елемента

Визначення опору руху тягового елемента - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій Розглянемо Приклади Визначення Сили Опору При Різних Видах Переміщення Вантаж...

Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу.

Переміщення вантажу по похилій площині(рис.23). Нехтуючи опором повітря при малій швидкості переміщення вантажу, сила опору дорівнює

, Н, (39)

де – сила тертя,

, Н

– коефіцієнт тертя вантажу по площині.

Перетворюючи формулу (39), одержимо:

Знак «+» – переміщення вгору; знак «-» – вниз.

 

Переміщення на гнучкому органі, що рухається по стаціонарних роликових опорах (рис.24).

Коефіцієнт опору руху вантажу і частин конвеєра залежить від умов роботи машини:

= 0,02…0,025 - сухе опалювальне приміщення;

= 0,03 - пересувні конвеєри;

= 0,03…0,04 - робота на відкритому повітрі (або не опалюване приміщення);

= 0,04…0,06 – велика запиленість, важкі умови роботи).

Коефіцієнт опору руху вантажу і частин конвеєра для розрахунків приймають однаковим як для робочої, так і для холостої гілок.

Сила опору пересуванню визначиться як:

– на робочій гілці: ;

– на холостій гілці: .

Вантаж переміщається на пластинчастому настилі з рухомими ходовими роликами (рис. 25).

Сила опору пересуванню робочої гілки:

Сила опору пересуванню холостої гілки: ,

 

 

Вантаж переміщується волочінням по жолобу (рис. 26).

Сила опору пересуванню робочої гілки

;

Сила опору пересуванню холостої гілки

,

де – коефіцієнт опору руху насипного вантажу по жолобу,

– коефіцієнт опору руху тягового органу (ланцюга) по жолобу.

Опір на криволінійних ділянках виникає при обгинанні тяговим органом зірочок, барабанів, блоків (рис. 26, а) і батарей направляючих роликів (рис. 26, б) і складаються з опорів тертя WB в підшипникових вузлах і жорсткості WЖ тягового органу (стрічки, ланцюга, каната).

 
 

 

 


Рис. 26 - Схема до визначення опору на криволінійних ділянках

 

Опір в підшипниках валу барабана, зірочки або блоку визначають, виходячи з геометричної суми діючих сил

, Н, (40)

де D – діаметр барабана, блоку, зірочки;

G – сумарна вага барабана, блоку, зірочки (з валом);

SСБ і SНБ – натягнення в збігаючій і набігаючій гілках тягового органу;

f – коефіцієнт тертя в підшипниках;

d – діаметр цапфи валу.

Опір від жорсткості стрічки і каната при обгинанні барабанів і блоків

, Н, (41)

де x – коефіцієнт жорсткості тягового органу

Опір жорсткості ланцюга при обгинанні зірочки виникає від тертя в шарнірах ланцюга унаслідок кутового зсуву сусідніх ланок

, Н, (42)

де d – діаметр валу ланцюга; fЦ – коефіцієнт тертя в шарнірі ланцюга.

Натяжіння стрічки на набігаючій гілці можна визначити, знаючи натяжіння на збігаючій гілці і кут обхвату тягового органу барабана

, Н, (43)

де КБ = 1,03…1,04 – при вугіллі обхвату 180°, КБ = 1,02…1,03 – при вугіллі обхвату 90°, КБ = 1,01…1,02 – при вугіллі обхвату < 90°.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначення опору руху тягового елемента

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Вантажі та їх класифікація
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких) Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вант

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують

Класифікація складів
Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження ванта

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Ланцюги
Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові. Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основні конструктивні елементи
Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорів

Конвеєрів
а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'явля

Призначення, класифікація, конструкція
Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведен

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні. Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недор

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Елементи вантажопідйомних машин
Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги