рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні конструктивні елементи

Основні конструктивні елементи - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій Стрічковий Транспортер Складається З: Гнучкої Замкнутої, Заздалегідь Н...

Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу; опорної металоконструкції; завантажувального і розвантажувального пристроїв, які подають вантаж на стрічку і знімають вантаж зі стрічки в кінці траси конвеєра.

Стрічка. У стрічковому конвеєрі стрічка є одночасно вантажонесучим і тяговим органом. Найдорожчий і найдовговічніший елемент конвеєра. Як тяговий орган використовують гумовотканинні стрічки з пошаровим каркасом з комбінованих і синтетичних тканин, а також із зовнішніми гумовими обкладаннями (рис. 19). Параметри тягового елемента підбирають з умов роботи конвеєра. При транспортуванні харчових продуктів (зерно, мука, буряк, капуста і т.д.) застосовують стрічки загального призначення. Для харчових продуктів, що не піддаються перед вживанням очищенню або термічній обробці (вершкове масло, сир і т.п.) і при транспортуванні вантажу, який безпосередньо контактують зі стрічкою (без упаковки і тари), застосовують харчові стрічки.

Опори для стрічок. Стрічка між кінцевими барабанами може спиратися на ролики, суцільний настил (з листової сталі, дерев'яних дощок, пластмасових пластин) на комбіновані опори (чергування роликоопор і настилу).

Барабани. Стосовно ряду гумовотканинних стрічок барабани стрічкових конвеєрів уніфіковані. Допускається відхилення номінальних розмірів барабанів, обичайки яких виготовлені з труб, в межах ± 5 %; діаметр футерованого барабана повинен бути збільшений на подвійну товщину футеровки. Довжину обичайки барабанів приймають залежно від ширини стрічки.

Привід. Вузлами приводу є опорна рама, приводний барабан, редуктор (або пасова передача), муфти і електродвигун. Приводи стрічкових конвеєрів бувають однобарабанні, двобарабанні і трибарабанні. Найнадійнішим і конструктивно простим є однобарабанний привід. Приводну станцію вмонтовують звичайно в кінці робочої гілки.

Натягачі. Тип натягача визначається головним чином довжиною конвеєра і пружними властивостями конвеєрної стрічки. Гвинтові натягачі використовують звичайно в стаціонарних конвеєрах невеликої довжини (не більше 50 м) і пересувних конвеєрах. На конвеєрах малої і середньої потужності найбільше поширення набули вантажні натягачі. Горизонтальну натяжну станцію розташовують на початку вантажної гілки конвеєра. Вертикальну натяжну станцію вмонтовують на початку холостої гілки, використовуючи барабани, що відхиляються. Для переміщення рами станції установлюють дві вертикальні направляючі з швелера.

Станина (опорна металоконструкція). У стаціонарних стрічкових конвеєрах станину виконують у вигляді металоконструкції з окремих зварних секцій: секція для кріплення приводних барабанів, середньої секції для кріплення верхніх і нижніх роликоопор, перекидачі і секції для кріплення натягачів. У конвеєрах з розвантажувальним візком на станині закріплюють рейкову колію.

Параметри стрічкового транспортера: довжина транспортування; кут нахилу робочої гілки стрічки; швидкість руху стрічки; продуктивність транспортера і споживана потужність.

Довжина.Існують стрічкові конвеєри завдовжки від 10 до 1000 м. Діапазон довжин стрічкових конвеєрів збільшився із застосуванням стрічок на тросовій основі.

Кут нахилу робочої гілки.При транспортуванні штучних вантажів кут нахилу не повинен бути більшим кута зовнішнього тертя.

В окремих випадках для збільшення кута нахилу на стрічку кріплять поперечні планки, які утримують вантаж від сповзання. При транспортуванні зерна пшениці і жита граничний кут нахилу робочої гілки 18…20°, а зернових відходів – 20…22°.

Швидкість руху стрічки вибирають залежно від властивостей вантажів, що транспортуються:

– при транспортуванні штучних вантажів величину швидкості обмежує механічна міцність вантажу;

– при транспортуванні сипких вантажів – насипна вага вантажу, крупність його частинок і інші чинники.

Величина швидкості стрічки залежить, окрім іншого, від кута нахилу робочої гілки і ширини стрічки.

На похилій частині стрічкового конвеєра в місці набігання стрічки на ролик фактичний кут нахилу перевищує середній кут нахилу робочої гілки до горизонту. Внаслідок цього порушується рівновага вантажу на стрічці, і неминуче скидання матеріалу на шляху транспортування. Тому необхідно із збільшенням кута нахилу зменшувати величину швидкості стрічки.

Від ширини стрічки залежить стійкість сипкого матеріалу, укладеного на стрічку. Чим ширша стрічка, тим стійкіше положення матеріалу на стрічці, тим більшу швидкість їй можна додати.

Виходячи зі сказаного, швидкість стрічки конвеєра для сипких вантажів визначається за формулою

, м/с, (44)

де – коефіцієнт, що враховує кут нахилу стрічки до горизонту

b
0,93 0,87 0,81 0,77 0,73 0,69 0,65 0,61

– коефіцієнт, що враховує ширину стрічки ВС

ВС , мм
0,7 0,85 1,1 1,25 1,35 1,4 1,4

– рекомендована максимальна швидкість стрічки, м/с

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні конструктивні елементи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Вантажі та їх класифікація
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких) Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вант

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують

Класифікація складів
Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження ванта

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Ланцюги
Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові. Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Визначення опору руху тягового елемента
Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу. Переміщення вантажу по похилій площині

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорів

Конвеєрів
а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'явля

Призначення, класифікація, конструкція
Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведен

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні. Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недор

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Елементи вантажопідйомних машин
Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги