рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій Завантажувальний Пристрій.Конструкцію І Основні Розміри Завантажувальн...

Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорівнює величині і напряму швидкості стрічки. Це дозволяє звести до мінімуму величину відносної швидкості матеріалу, яка впливає на знос стрічки, на ступінь її використовування і її несучої здатності.

Завантажувальний пристрій (рис. 30) є воронкою, забезпеченою подаючим лотком. Його дно нахилене під деяким кутом a до горизонту. Кут між дном лотка, який подає вантаж, і стрічкою повинен бути мінімальним. Це дає можливість зрівняти швидкість матеріалу і стрічки. Проте, якщо кут a менший кута тертя j, можуть виникнути затримки матеріалу в лотку, тому кут нахилу днища лотка рекомендується приймати рівним +5°…10°.

Швидкість матеріалу VМ в точці зіткнення його із стрічкою може бути розкладена на дві складові (де , ).

Для виконання наведеної вище основної вимоги необхідно, щоб складова швидкості матеріалу дорівнювала швидкості стрічки, тобто . Якщо складова швидкості матеріалу у момент його попадання на стрічку дорівнює і при виході з розвантажувального пристрою , той приріст кінетичної енергії

, (58)

де – коефіцієнт тертя матеріалу об стрічку;

– довжина шляху матеріалу в завантажувальному пристрої.

З формули (58) можна визначити довжину шляху матеріалу в завантажувальному пристрої , м.

Мінімальну ширину завантажувального лотка визначають з умови максимального заповнення стрічки. Це необхідно, щоб максимальна площа поперечного перерізу матеріалу на стрічці була б більшою або дорівнювала площі поперечного перерізу лотка:

, м, (59)

де j – кут внутрішнього тертя сипкого матеріалу,

ВС – ширина стрічки, м.

Максимальна висота укладання сипкого вантажу , м

Мінімальна ширина завантажувального лотка

Завантажувальні пристрої виготовляють з листової сталі, рідше з дерева. Для усунення можливого зносу стрічки в місцях її контакту з бічними направляючими залишають зазор, а щоб не було розсипання матеріалу, зазор перекривають смужкою прогумованої стрічки, прикріпленою до бічних направляючих.

Розвантажувальні пристрої.Для розвантаження стрічкового транспортера застосовують пристрої двох типів, схеми яких показані на рис. 31 і 32.

Принцип їх роботи полягає у тому, що стрічка транспортера, який транспортує вантаж, огинаючи барабан, змінює напрям свого руху. Матеріал за інерцією продовжує рухатися і вільно падає із стрічки.

 
 

 


Рис. 31 - Барабанне розвантаженняРис. 32 -Плужкове розвантажування

(а – однобарабанна; б – двобарабанна)

 

Плужкові розвантажувачі застосовують для скидання штучних і сипких матеріалів в будь-якій точці по довжині транспортера.

Барабанні розвантажувачі застосовують для скидання матеріалу із стрічки в кінці транспортера.

Двобарабанні розвантажувачі звичайно є скидаючими візками, які пересуваються по рейках, укладених на станину конвеєра. Механізм приводу дозволяє надати візку рух по ходу або проти ходу руху стрічки, при цьому швидкість руху візка проти ходу стрічки завжди більша, ніж швидкість у напрямі руху стрічки.

Умова скидання матеріалу із стрічки при барабанному розвантажувачі можна визначити, розглянувши рух частинок матеріалу при обгинанні стрічки барабана (рис. 33).

На частинку матеріалу, що знаходиться на стрічці, при її русі на прямолінійній ділянці діє сила тяжіння .

З моменту набігання стрічки на барабан на частинку, окрім сили тяжіння, діє відцентрова сила

.

Тоді рівнодіюча сил, діюча на частинку буде

Т = + .

 

Продовжимо рівнодіючу силу Т до перерізу з вертикальною прямою, яка проходить через центр розвантажуючого барабана в точці Р, що називається полюсом, а відстань ОР - полюсною відстанню .

 

З подібності трикутників СМТ і ОМР виходить

або

При – полюс знаходиться усередині кола барабана, падіння матеріалу із стрічки починається у момент його набігання на барабан – називається відцентровим розвантаженням.

При – полюс розташований на колі барабана, падіння матеріалу із стрічки починається в той момент, коли частинка пройде полюс – називається змішаним розвантаженням.

При – полюс розташований поза колом барабана, тобто матеріал рухатиметься разом із стрічкою протягом деякого часу після її набігання на барабан – називається гравітаційним розвантаженням.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Вантажі та їх класифікація
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких) Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вант

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують

Класифікація складів
Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження ванта

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Ланцюги
Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові. Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Визначення опору руху тягового елемента
Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу. Переміщення вантажу по похилій площині

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основні конструктивні елементи
Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Конвеєрів
а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'явля

Призначення, класифікація, конструкція
Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведен

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні. Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недор

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Елементи вантажопідйомних машин
Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги