рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Призначення, класифікація, конструкція

Призначення, класифікація, конструкція - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій Елеваторами Називають Машини Безперервного Транспорту, Які Транспортую...

Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведена класифікація елеваторів за загальними ознаками. Сипкі вантажі переміщають ковшовими норіями, штучні вантажі – поличними і люльковими. Переваги елеваторів: компактність (малі поперечні розміри); можливість подавати вантаж на значну висоту (45…70 метрів); великий діапазон продуктивності (1…600 т/год); відсутність подрібнення вантажу при транспортуванні; простота і зручність завантаження і вивантаження вантажу. Недоліки елеваторів: ударна дія на вантаж; порівняльна складність конструкції; чутливість до перевантаження і необхідність рівномірної подачі матеріалу.

 

 


Рис. 40 - Класифікація елеваторів за основними ознаками

 

Залежно від типу тягового органа розрізняють: стрічкові норії і ланцюгові. Стрічкові норії володіють деякими перевагами перед ланцюговими: плавний і безшумний хід; великі швидкості і малі габарити.

Конструктивні елементи елеваторів (норій)

Норія складається з нескінченного тягового органа з ковшами, який огинає верхній і нижній барабани; головки (верхня частина норії); черевика (нижня частина норії); норійних труб; живлячих носків і приводного механізму.

При русі тягового органа укріплені на ньому ковші зачерпують матеріал з черевика норії і транспортують його до головки, де під дією сил тяжіння і інерції матеріал висипається з ковша і поступає в розвантажувальний пристрій.

Тяговий орган.Залежно від продуктивності, висоти підйому і характеристики переміщуваного вантажу як тяговий орган в норіях застосовують стрічку або ланцюг.

При розрахунку числа прокладок стрічки необхідно врахувати ослаблення стрічки отворами для болтів кріплення ковшів. Стрічки застосовують при відносно невеликих тягових зусиллях, великих швидкостях транспортування і при малих опорах зачерпування, тобто в швидкохідних норіях при транспортуванні пилоподібних, порошкоподібних вантажів і зерна.

Ланцюги застосовують переважно при великих продуктивності і висоті підйому, транспортуванні крупнокускових вантажів, а також агресивних і гарячих вантажів.

Ковши.Основні параметри норійного ковша наступні: кут черпання (вибирають з умов завантаження і розвантаження матеріалу); виліт ковша L (залежить від розміру частинок матеріалу, що транспортується); висота ковша h; ширина ковша В.

Для норій загального призначення передбачені чотири типи ковша: Г – глибокий закруглений; М – дрібний округлений; О – гострокутний і С – округлений з бортовими направляючими.

Глибокими ковшами транспортують сухі, лігкосипкі, пилоподібні, зернисті і дрібнокускові сипкі вантажі. Дрібні ковши, що володіють кращим випорожненням, застосовують при вологих, злежуваних, важкосипких, пилоподібних і зернистих вантажах.

Привід норії.Складається з електродвигуна і редуктора. Для попередження довільного зворотного руху тягового органа з ковшами при зупинці норії або раптовому припиненні подачі електроенергії приводний пристрій забезпечують стопорним зупинником. Також застосовують роликові зупинники (механізми вільного ходу), які вмонтовуються між електродвигуном і вхідним валом редуктора.

Натягач. Розташовано в черевику норії. Величину натяжного зусилля регулюють гвинтами, пружинами або вантажем, який чинять тиск на підшипники нижнього барабана. Тип натягача вибирають залежно від тягового органа, продуктивності і висоти норії.

На стрічкових норіях невеликої висоти звичайно установлюють гвинтові і пружинно-гвинтові натягачі.

Норійні труби. Служать для огорожі тягового органа на вертикальних ділянках. Труби звичайно виготовляють з листової сталі. Для спостереження за роботою норії і з'єднання тягового органа в трубах прорізають оглядові і монтажні люки. При проходженні тягових органів через будівельні конструкції, труби можна виконувати у вигляді вертикальних колодязів, зроблених з того ж матеріалу, що і будівельні конструкції.

Робочі процеси норіївключають три основні етапи:

1. Зачерпування ковшами матеріалу.

2. Транспортування матеріалу від черевика до головки.

3. Розвантаження ковшів в головці норії.

Зачерпування вантажу ковшами. Процес зачерпування – один з головних в роботі норії, оскільки від його оптимальної роботи залежить продуктивність машини. Досконалість цього процесу оцінюється коефіцієнтом заповнення ковша y.

Процес зачерпування вантажу дуже складний і залежить від: швидкості руху і форми ковшів; напряму і способу подачі

вантажу в черевик норії; фізичних властивостей вантажу і інших чинників.

При подачі «по ходу»(рис. 41, а) вантаж, поступаючи в черевик, зустрічає на своєму шляху дно ковша зовні, тому у момент зустрічі матеріал не заповнює ковша.

Заповнення ковша починається у момент його упровадження в сипкий матеріал, що знаходиться в черевику.

Недоліки подачі вантажу «по ходу»: не сприяють заповненню ковша; зменшують величину коефіцієнта заповнення; збільшують витрату енергії на зачерпування.

При подачі «проти ходу»(рис. 41, б) потік вантажу, зустрічаючи на своєму шляху відкриту частину ковша, заповнює її, в результаті усувається зайве переміщення вантажу в черевику норії.

У разі зачерпування вантажу з насипу умови заповнення ковшів погіршуються, що веде до зменшення коефіцієнта заповнення.

Транспортування вантажу на вертикальній ділянці. Після переходу горизонтальної осі нижнього барабана ківш скоює прямолінійний рівномірний рух, при якому на матеріал в ковші діє тільки сила тяжіння. Положення ковша в цьому випадку врівноважується натягненням тягового органу. Для того, щоб не було зворотного висипу вантажу, необхідно створити на робочій гілці норії таке натягнення, яке забезпечує мінімальний кут опору (рис. 42).

Складемо рівняння рівноваги моментів, щодо т. В, утримуючих ківш

 

, (68)

де b – кут перекидання ковша (мінімальний кут перекидання ковша b=2°).

 

З умови (68) виходить

(69)

 

Визначимо з формули (69) натягнення на робочій гілці так, щоб кут перекидання ковша був мінімальним, беручи до уваги значення мінімального кута перекидання ковша :

З урахуванням ваги барабана і двох гілок

або

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Призначення, класифікація, конструкція

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Вантажі та їх класифікація
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких) Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вант

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують

Класифікація складів
Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження ванта

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Ланцюги
Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові. Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Визначення опору руху тягового елемента
Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу. Переміщення вантажу по похилій площині

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основні конструктивні елементи
Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорів

Конвеєрів
а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'явля

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні. Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недор

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Елементи вантажопідйомних машин
Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги