рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Аерожолоби і аероліфти

Аерожолоби і аероліфти - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій У Пристроях Гравітаційного Транспорту Вантажі Переміщаються В Результаті Влас...

У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні.

Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недорогий, широко застосовується в зернопереробній і харчовій промисловості. До основних пристроїв гравітаційного транспорту відносяться роликові конвеєри (рольганги), різного роду спуски і самопливні труби.

Роликові конвеєри(рольганги)застосовують для переміщення різноманітних штучних вантажів (ящики, коробки і т.п.).

Роликовий конвеєр складається з ряду однотипних секцій, які є жорсткою рамою, що спирається на стояки. Ролики кріплять до рами. Відстань між роликами вибирають так, щоб вантаж у будь-який момент часу знаходився на двох роликах.

Роликові конвеєри можуть бути стаціонарними і пересувними. Пересувні конвеєри вмонтовують на ходові колеса (рис. 46).

 

Рис. 46 - Секції неприводних роликових конвеєрів

а) стаціонарна; б) пересувна

 

Для переміщення важких штучних вантажів по горизонталі або під невеликим кутом нахилу застосовують приводні роликові конвеєри. У них рух від електродвигуна передається на всі робочі ролики, причому за способом передачі рухомої сили вони бувають з індивідуальним або з груповим приводом (рис. 47).

Ролик виготовляють із сталевої труби, а за неважких умов роботи - з синтетичних матеріалів, які забезпечують безшумність переміщення вантажу. Ролики оснащують цапфами, установленими в підшипниках.

 
 

 

 


Рис. 47 - Схеми ланцюгових передач на приводному роликовому конвеєрі

а) з короткими передачами від ролика до ролика; б) секціями на групи роликів

 

Розрахунок роликового конвеєра зводиться до визначення кута нахилу і швидкості переміщення вантажу по конвеєру.

Кут нахилу визначають з умови ,

де - маса вантажу, кг;

- кут нахилу конвеєра;

- сумарний опір переміщенню вантажу, Н.

Сумарний опір переміщенню вантажу по роликах визначають за формулою

, (73)

де - опір коченню вантажу по роликах, Н;

- опір, обумовлений тертям в цапфах роликів, Н;

- опір, обумовлений ковзанням вантажу по роликах і набуттям ними кінетичної енергії, Н.

Величину визначають за формулою

, (74)

де - сила тяжіння вантажу, що доводиться на один ролик, Н;

- коефіцієнт тертя кочення, = 0,001…0,004;

- діаметр ролика, мм.

Величину опору тертя в цапфах роликів при розміщенні вантажу на Z1 роликах буде

, (75)

де - сила тяжіння одного ролика, Н;

Z1 - число роликів, переміщуючи один вантаж;

- коефіцієнт тертя в цапфі ролика, = 0,2,

- діаметр цапфи.


Робота сили тертя між вантажем і поверхнею ролика ,

де = 0,8…0,9 - коефіцієнт, що враховує розподіл маси ролика щодо осі обертання.

Тоді робота, що витрачається на обертання всіх роликів Z, буде АZ. Звідси одержимо залежність для визначення опору, обумовленого ковзанням вантажу по роликах і набуттям ними кінетичної енергії :

, (76)

де - довжина конвеєра, м.

З урахуванням формул (74), (75) і (76) сумарний опір переміщенню

. (77)

Після перетворення, з рівняння (77) щодо кута нахилу b, одержимо

. (78)

На практиці величину кутів нахилу роликового конвеєра приймають при переміщенні ящиків 2…4°, мішків 4…6°.

Перевагою роликових конвеєрів, порівняно з іншими пристроями гравітаційного транспорту, є незначні опори переміщенню вантажів через застосування як опорних пристроїв підшипників кочення.

Спускові лотки, самопливнi туби і гвинтові спускизастосовують у тому випадку, коли висота забезпечує задану довжину транспортування.

Спускові лотки (рис. 48) застосовують для транспортування штучних вантажів. Виготовляють лотки з дерева або сталі.

 
 

 


Рис. 48 - Розрахункова схема прямого спускового лотка з можливими типами

перерізу лотка для переміщення штучних і кускових вантажів

 

Дерев'яні лотки обшивають оцинкованим залізом для зменшення коефіцієнта тертя. При транспортуванні штучних вантажів використовують лотки прямокутного перерізу, кускових - напівкруглого.

Необхідною умовою переміщення вантажу по лотку є виконання нерівності > f0 (де f0 - кут тертя спокою вантажу, що транспортується, об матеріал лотка).

Для визначення кута нахилу лотка при допустимій для даного вантажу кінцевій швидкості, розглянемо рівняння діючих сил для випадку руху вантажу по похилому лотку. Коефіцієнт опору при цьому буде дорівнювати коефіцієнту тертя руху, тобто , довжина транспортування буде .

Тоді кінцева швидкість руху вантажу

звідси .

Самопливний транспортпризначений для переміщення сипких вантажів. При русі сипкого вантажу, який, як правило, транспортують по трубах, виникають сили опору як в результаті тертя частинок об поверхню самопливних труб, так і тертя частинок одна об іншу.

Певний опір надає і повітря, особливо при великих швидкостях руху сипкого матеріалу, що відповідає кутам нахилу самопливних труб, близьких до 90°. Для самопливів з кутом нахилу менше 50° величиною цього опору без великої погрішності можна нехтувати.

Види опорів при самопливному русі вантажу:

1) від тертя сипкого вантажу об стінки труби – виникає у всіх випадках руху сипкого вантажу;

2) від внутрішнього тертя вантажу, що переміщається – тільки при переміщенні окремих частинок одна щодо одної.

Розглянемо рух об'єму сипкої суміші вагою по самопливу довжиною м при зв'язаному русі, тобто при < a < r (рис. 49).

 

На дно труби діють сили, рівнодіюча яких дорівнює вазі виділеного об'єму .

На бічну стінку самопливу діють сили горизонтального тиску, рівнодіюча яких дорівнює

, де .

Співвідношення сумарного горизонтального і вертикального тиску дорівнює

звідки .

Оскільки , то .

З теореми про живі сили (закон збереження енергії) швидкість переміщення вантажу

,

де – коефіцієнт форми самопливу,

- для труб прямокутного перерізу ;

- для труб круглого перерізу .

Гвинтові спуски (рис. 50) застосовують для транспортування штучних вантажів по вертикалі.

Спуск складається з вертикального опорного стояка 1, навколо якого навитий гвинтовий жолоб 2, виготовлений із сталевого листа.

Для нормальної роботи гвинтових спусків необхідно, щоб кут заходу гвинтової поверхні був більшим від кута тертя вантажу об матеріал жолоба, тобто > .

З урахуванням цієї вимоги крок гвинтової поверхні визначають за формулою

>

де - зовнішній радіус гвинтової поверхні;

- коефіцієнт тертя ковзання.

 

Радіус гвинтової поверхні приймається, виходячи з розмірів вантажу, що транспортується, з урахуванням їх вільного руху по гвинтовій поверхні. Радіус визначають за формулою

, (79)

де - радіус стояка спуску, м;

- зазор між вантажем і стояком, м;

, - довжина і ширина вантажу відповідно, м.

Рівняння рівномірного руху вантажу по гвинтовій поверхні (рис. 51) з урахуванням діючих сил має вигляд

Рішення останнього рівняння щодо швидкості дає

, м/с.

 

 

Визначивши швидкість вантажу з урахуванням продуктивності гвинтового спуску і його зовнішнього радіусу , розрахованого з урахуванням розмірів вантажу, можна визначити кут b гвинтового спуску.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Аерожолоби і аероліфти

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Вантажі та їх класифікація
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких) Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вант

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують

Класифікація складів
Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження ванта

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Ланцюги
Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові. Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Визначення опору руху тягового елемента
Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу. Переміщення вантажу по похилій площині

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основні конструктивні елементи
Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорів

Конвеєрів
а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'явля

Призначення, класифікація, конструкція
Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведен

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Елементи вантажопідйомних машин
Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги