рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій Початковими Даними Для Розрахунку Є: Вантажопідйомність Крана; Швидкіс...

Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини

1. Визначення режиму роботи механізму підйому і крана.

2. Розрахунок механізму підйому крана включає: розрахунок і вибір каната; визначення діаметра барабана і блока; визначення необхідної статичної потужності електродвигуна; визначення загального передавального відношення механізму приводу; вибір редуктора; розрахунок і вибір гальма; розрахунок і вибір муфт.

3. Розрахунок механізму пересування візка включає: вибір кінематичної схеми; визначення статичних навантажень на ходові колеса механізму візків; визначення опору пересуванню візка; вибір колісних установок (діаметр ходового колеса, номер рейки); визначення необхідної номінальної потужності електродвигуна і підбір редуктора; розрахунок і вибір гальма; розрахунок і вибір муфт.

4. Розрахунок механізму пересування крана включає: вибір і уточнення кінематичної схеми механізмів пересування; визначення статичних навантажень на ходові колеса механізму крана; вибір колісних установок; визначення необхідної номінальної потужності електродвигуна і підбір редуктора; розрахунок і вибір гальма; розрахунок і вибір муфт.

5. Розрахунок механізму повороту крана.

Визначення режиму роботи механізму підйому і крана.Для вантажопідйомних машин характерна циклічність роботи механізмів з частими пусками, зупинками, реверсами.

Режим роботи - це сукупність чинників, що визначають подальшу експлуатацію механізмів крана і крана в цілому.

Режим роботи характеризується спектром навантажень і тривалістю їх дії.Розподіл машин по режимах роботи обумовлений наступним: однакові за загальними технічними параметрами і конструкцією вантажопідйомні машини працюють з різною інтенсивністю – одні навантажені більше, спостерігаються втомні явища і знос, ніж у менш навантажених машин. Тому для тих машин, які менше навантажені, запаси міцності основних деталей при розрахунках можна брати нижчими, ніж для більш навантажених. Завдяки цьому знижується вага і вартість менше завантажених кранів.

Згідно правилам Держміськтехнагляду розрізняють п'ять режимів роботи вантажопідйомних машин: для механізмів з ручним приводом Р(ручний); для механізмів з машинним приводом - Л (легкий); С (середній); В (важкий); ВВ (дуже важкий).

Режими роботи визначають для кожного механізму окремо з урахуванням типу крана, залежно від класів механізму і в цілому крана, ґрунтуючись на сукупності значень основних коефіцієнтів:

а) коефіцієнт використовування механізму по вантажопідйомності

,

де - середня маса вантажу, що піднімається, за зміну, т;

- номінальна вантажопідйомність механізму, т.

б) коефіцієнт річного використовування механізму ,

де nР - число днів роботи механізму в році.

в) коефіцієнт добового використовування механізму ,

де nД- число днів роботи механізму в добу.

г) тривалість включення механізму ,

де - тривалість роботи механізму протягом циклу, с,

- тривалість циклу (для механізмів приймають тривалість циклу не більше 1 години).

 

Тривалість включення механізму приймається за номінальним рядом стандартних значень: 15%, 25%, 40% і 60%.

Проте визначення режимів за вищеперерахованими коефіцієнтами має недолік - відсутня початкова інформація, необхідна для проектування кранів, і зв'язок з дійсною довговічність елементів крана. Режими роботи повинні давати початкову інформацію в достатньому для проектування об'ємі і дозволяти контролювати їх в експлуатації.

За стандартом установлена повніша класифікація механізмів кранів по групах режимів роботи, які визначаються залежно від класу використовування останніх під час роботи і класу навантаження.

Клас використовування механізму (табл. 8) залежить від загального часу роботи механізму за весь період служби аж до списання крана і визначається за формулою

, годин, (80)

де nP – число днів роботи підприємства в році, днів;

tЗM – тривалість зміни, годин;

nЗМ – число змін;

h – термін служби крана;

ПВ – тривалість включення механізму, %.

Клас навантаженнямеханізму (табл. 9) відображає відносне навантаження механізму відповідно до нюансів навантаження і установлюється залежно від коефіцієнта навантаження КН, який розраховується за формулою

, (81)

де Рі – маса (момент, сила), діюча на механізм за момент ti;

РМАХ – номінальна вантажопідйомність крана.

Таблиця 8 - Клас використовування механізму

Клас використовування А0 А1 А2 А3 А4 А5 А6
Тривалість роботи механізму Т, год = 800

 

Таблиця 9 - Клас навантаження механізму

Клас навантаження КН Характеристика класу
В 1 < 0,125 Робота при навантаженнях, значно менших за номінальні
В 2 0,125...0,25 Робота при середніх і номінальних навантаженнях
В 3 0,25...0,5 Робота переважно при номінальних і близьких до них навантаженнях
В 4 0,5...1,0 Постійна робота при номінальних навантаженнях

Знаючи два класи за ГОСТ 25835-85, визначається режим роботи механізму.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Вантажі та їх класифікація
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких) Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вант

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують

Класифікація складів
Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження ванта

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Ланцюги
Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові. Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Визначення опору руху тягового елемента
Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу. Переміщення вантажу по похилій площині

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основні конструктивні елементи
Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорів

Конвеєрів
а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'явля

Призначення, класифікація, конструкція
Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведен

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні. Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недор

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Елементи вантажопідйомних машин
Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги