рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Елементи вантажопідйомних машин

Елементи вантажопідйомних машин - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій Блоками– Називають Деталі, Які Застосовуються Для Зміни Напр...

Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі – блоки, які ще і переміщаються в просторі.

На рис. 55, а показаний нерухомий блок, який застосовується в підйомно-транспортних механізмах як направляючий пристрій для гнучких органів, проте він не дає виграшу ні в часі, ні в силі.

Необхідна сила для підняття вантажу

,

де - сила тяжіння вантажу, що піднімається;

- коефіцієнт опору, що враховує втрати на тертя в цапфах і на подолання жорсткості каната; для блоків, призначених для напряму прядивних канатів, = 1,10; для ланцюгових блоків = 1,05; для блоків дротяних канатів = 1,04.

На рис. 55, б показаний рухомий блок для виграшу в силі. Навантаження від ваги вантажу, що піднімається, розподіляється на два канати.

Теоретично необхідна сила в даному випадку для підняття вантажу . Взявши до уваги шкідливі опори від тертя і жорсткості канатів, одержимо дійсно необхідну силу для підняття вантажу .

Оскільки , то сила для підняття вантажу .

Для рухомих блоків приймають такі ж коефіцієнти опору, як і для нерухомих блоків.

У рухомих блоках для виграшу в силі шлях, пройдений підйомною силою Р, в два рази більший шляху, пройденого вантажем. Таким чином, швидкість підйому вантажу в два рази менша швидкості переміщення сили для підняття вантажу.

 
 

 


Рис. 55 - Схеми блоків для канатів

а) нерухомий блок; б) рухомий блок для виграшу в силі;

в) рухомий блок для виграшу в часі

 

Якщо ж на рухомому блоці поміняти місцями точки прикладання діючих сил (рис. 55, в), то одержимо рухомий блок для виграшу в швидкості. Теоретично в цьому випадку .

Беручи до уваги шкідливі опори, одержимо дійсну силу для підняття вантажу:

.

У блоках цього типу шлях сили для підйому вантажу в два рази менший від шляху вантажу. При цьому швидкість переміщення цієї сили Р також в два рази менша швидкості підняття вантажу .

 

Поліспастами називають механізми, що складаються з систем рухомих і нерухомих блоків, які послідовно огинаються канатом. Їх застосовують для виграшу в силі або швидкості при переміщенні вантажу. У першому випадку їх називають поліспастами прямого, а в другому зворотного дій.

У поліспастах прямої дії (рис. 56, а) блоки установлюють на осях рухомої 1 і нерухомої 2 обойм. Один кінець каната закріплюють на нерухомій або рухомій обоймах, а другий (збігаючий) кінець - на барабані 3 лебідки.

.

 

 

Параметром, що характеризує поліспасти, є їх кратність т, рівна числу гілок каната в поліспасті, на які розподіляється навантаження, прикладене до рухомої обойми. Наприклад, для поліспастів, наведених на рис. 56, а і б, m=4.

Поліспасти прямої дії застосовують в механізмах кранів для піднімання вантажу і стріли, щоб зменшити зусилля в кінцевій гілці каната, який навитий на барабан лебідки.

Натягнення в окремих гілках поліспаста будуть різними
S > S1 > S2 > S3 > S4 - при підніманні вантажу

 

У поліспастах прямої дії при підніманні вантажу натягнення (зусилля в гілці каната) визначають за формулою

,

де Q – вантажопідйомність крана, т;

Z = U – кількість гілок каната, які навивають на барабан;

h – ККД поліспаста.

Розривне зусилля каната:

,

де – коефіцієнт запасу міцності каната, залежить від режиму роботи механізму (при легкому і середньому режимі роботи = 5,0; при важкому = 5,5; при дуже важкому - 6,0).

Вантажними барабанаминазивають деталі циліндрової форми, призначені для навивання каната в механізмах - лебідках.

Поверхню барабана для укладання каната виконують нарізною або гладкою без обробки (рис. 57). Нарізку канавки роблять по спіралі правою або лівою, а при навиванні відразу двох гілок каната – правою і лівою.

На рис. 58 показаний профіль струмка блоку вантажного барабана.


 

 


Рис. 57 – Вантажні барабани

а) нарізний; б) гладкий

 

 

Рис. 58 - Профіль обода блоків барабана

а) для канатів; б) для некаліброваних зварних ланцюгів

 

Рис. 59 – Кріплення кінця каната на барабані притискними планками

Призначення канавок – зменшити напругу зминання, усунути тертя між витками, а отже, зменшити знос і підвищити довговічність каната.

Профілі і розміри канавок на барабані (див. рис. 57, 58) вибирають з умови забезпечення довговічної і надійної роботи каната:

– радіус канавки , мм,

– крок гвинтової лінії , мм,

– глибина канавок , мм.

Для визначення діаметра барабана необхідно визначити діаметр блока. Діаметр блока визначають з умови довговічності залежно від діаметра каната, типу механізму і групи режиму роботи.

Діаметр блоку по центру каната має відповідати умові

, мм,

де – коефіцієнт, що залежить від типу вантажопідйомності машини і режиму її роботи;

– діаметр каната, мм.

Діаметр барабана по дну канавок, а також діаметр барабана по дну жолоба визначають за формулами (82) і (83) відповідно:

, (82)

, мм (83)

Діаметр барабана по дну канавок () слід округляти у більшу сторону до стандартного значення з нормального ряду значень: 160; 200; 250; 320; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000 мм, після чогоуточнюється значення діаметра барабана за формулою

, мм (84)

Довжина нарізної частини барабана, що характеризує його канатоємність, залежить від довжини намотуваного каната.

- при одинарному поліспасті , мм

- при здвоєному поліспасті , мм

де ==++++– число витків нарізної частини барабана;

=– число робочих витків для навивки повної робочої довжини каната;

= 1,5...2 – число запасних (що не розмотуються) витків;

= 3...4 – число витків для кріплення каната;

– довжина середньої (ненарізної) частини барабана визначається конструктивно (орієнтовно = 60 мм);

= – довжина однієї гладкої ділянки, мм.

Товщина барабана визначається залежно від матеріалу і за умов технології виготовлення литих барабанів, повинна бути :

– для чавунних барабанів , мм,

– для сталевих барабанів , мм.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Елементи вантажопідйомних машин

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Вантажі та їх класифікація
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких) Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вант

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують

Класифікація складів
Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження ванта

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Ланцюги
Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові. Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Визначення опору руху тягового елемента
Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу. Переміщення вантажу по похилій площині

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основні конструктивні елементи
Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорів

Конвеєрів
а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'явля

Призначення, класифікація, конструкція
Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведен

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні. Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недор

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги