рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій Підприємства Можуть Відпускати Продукцію: У Мішках; У Контейнерах, Причому В ...

Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують транспортування штучних вантажів в укрупнених транспортних одиницях, класифікація яких наведена на рис. 7.

 
 

 

 


Рис. 7 - Класифікаційна схема транспортних укрупнених одиниць

Транспортний пакет –є укрупнена вантажна одиниця, що формується з штучних вантажів в тарі або без неї із застосуванням різних способів і засобів пакетування та зберігає форму в процесі обороту. Установлені розміри вантажних одиниць:

 
 


стандартний мішок

мм

 

м'який пакет

мм

жорсткий пакет (з піддоном)

мм

 

При вирішенні проблем пакетування (рис. 9) виходять, як правило, з наступних загальних вимог:

- надання пакетам міцності, необхідної для механізованого завантаження-розвантаження;

- отримання пакетів з розмірами, відповідними найраціональнішому їх розміщенню в транспорті і використовуванню вантажопідйомності останнього.

 

 


Рис. 9 - Засоби пакетування

 

 

Одним із засобів пакетування є піддони, які є не тільки майданчиком для розміщення вантажів, але і одним з елементів кріплення.

Піддон– елемент засобів пакетування, що має майданчик для укладання вантажу з надбудовами або без них, пристосований для механізованого захоплення і переміщення. Недоліком є складність закріплення вантажів, особливо сипких в еластичній оболонці, деформація піддона (вигинання), що приводить до нестійкості пакета.

Найчастіше застосовують плоскі піддони (рис. 10), які не мають надбудов: дерев'яні, пластмасові, сталеві.

Основні розміри піддона з дерева регламентовані стандартом
ISO 3676-1983: довжина 1200 мм; ширина 800 мм.

Ящичні піддони мають стінку і кришку (або без неї) і застосовуються звичайно для виконання ВРТС робіт з дрібноштучними вантажами, які не вимагають додаткового кріплення на піддоні.

 


Умову нерухомості мішківщодо один одного і щодо піддона можна виконати двома шляхами: збільшенням нормального тиску між мішками або підвищенням коефіцієнта тертя між ними.

Для укладання штучних вантажів в пакети на піддони застосовують пакетоформуючі машини (ПФМ). ПФМ бувають:

напівмеханізовані –укладання мішків у ряди проводять вручну, тоді як всі операції механізовані (працює на машині 1 робітник);

механізовані – укладання здійснює цілий ряд спеціальних захватів, що дозволяє одночасно перемістити горизонтальний ряд мішків;

та автоматизовані.

Для створення стійкого пакета на плоских піддонах застосовується обв'язування пакета сталевою або полімерною стрічкою, обтягування плівкою та накладні скоби.

Контейнери –одиниця транспортного устаткування, що має огорожі з бічних сторін і зверху (необов'язково), багато разів використовувана на одному або декількох видах транспорту та призначена для перевезення і тимчасового зберігання вантажів.

Контейнери розділяються на:

універсальні – призначені для вантажів широкої номенклатури;

спеціалізовані (відомі під іншою назвою «тара-устаткування») – застосовують тільки для обмеженої номенклатури або окремих вантажів.

На такі контейнери розроблений ГОСТ 24831–81 і прийняті єдині розміри в плані, наведені в табл. 1.

Таблиця1- Характеристика контейнерів СК 1(2)

Параметри СК1 СК2
Довжина, l 1300 мм 1300 мм
Ширина, b 1050 мм 1050 мм
Висота, h 1275 мм 1550 мм
Маса контейнера, mK 220 кг 220 кг
Корисний об'єм, 1,3 м3 1,75 м3

 

Переваги контейнерного перевезення вантажів:

1. Зменшення простоїв транспорту в пунктах завантаження і розвантаження вантажів.

2. Можливість застосування комплексної механізації завантажувально-розвантажувальних робіт.

3. Зменшення потреби в критих залізничних вагонах і закритих складах.

4. Поліпшення структури вантажопідйомних машин.

5. Зменшення термінів поставки вантажів.

6. Зменшення витрат на тару і упаковку вантажів.

7. Збільшення корисності об'єму транспортуючої машини.

Безтарне зберігання і транспортуваннясипкого вантажу має ряд переваг: механізуються завантажувально-розвантажувальні операції; зменшується штат робітників; скорочуються простої автомашин; знижуються витрати на перевезення і зберігання; зменшується розпил вантажу; ліквідовуються витрати на мішкову тару.

Тема 4. АКУМУЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ (склади)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Вантажі та їх класифікація
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких) Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вант

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Класифікація складів
Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження ванта

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Ланцюги
Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові. Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Визначення опору руху тягового елемента
Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу. Переміщення вантажу по похилій площині

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основні конструктивні елементи
Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорів

Конвеєрів
а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'явля

Призначення, класифікація, конструкція
Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведен

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні. Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недор

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Елементи вантажопідйомних машин
Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги