рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Класифікація складів

Класифікація складів - Конспект, раздел Образование, З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій Склад - Це Складний Комплекс Будівельних Споруд І Пристр...

Склад - це складний комплекс будівельних споруд і пристроїв, оснащений високопродуктивним устаткуванням і призначений для приймання, переробки, складування, відвантаження вантажів, а також для виконання операцій, передбачених технологією внутрішньоскладського зберігання вантажу. Класифікація складів показана на рис. 11. Одна з основних вимог до складів – це економічність, як при будівництві, так і при експлуатації.

Сукупність робіт, що виконуються на складах різного типу, приблизно однакова. Пояснюється це тим, що склади виконують наступні схожі функції: тимчасове розміщення і зберігання вантажів (матеріальних потоків); зміна матеріальних потоків і т.п.

 

 

 

 


Рис. 11 - Класифікаційна схема складів

У загальному випадку комплекс складських операцій є наступною послідовністю: розвантаження зовнішнього транспорту; приймання вантажу; розміщення на зберігання (розміщення вантажу в стелажі, штабелі); внутрішньоскладське переміщення; забір вантажу з місця зберігання; комплектація і пакетування вантажу для подальшої відправки і реалізації.

Застосування відкритих складів (рис. 12) дозволяє заощадити засоби на будівництво, усуває вибухонебезпеку. Зверху рекомендується влаштовувати легкий навіс з вертикальною щитовою огорожею.

Склади для сипких вантажів (табл. 2) – це споруда з горизонтальною або похилою підлогою, призначена для зберігання сипкого вантажу насипом прямо на підлозі.

Місткість сучасних типових складів з плоскими підлогами 3200 і 5500 т, з похилими підлогами – 7500 т.

Широке розповсюдження мають силоси, виконані із залізобетонних об'ємних елементів заводського виготовлення. Так наприклад, муку зберігають в силосах, тому що вони мають такі технологічні переваги: муку легко переміщати з одного силоса в інший; аерувати; сортувати; просушувати; швидко прогрівати.

Силоси для зберігання можуть розміщуватися: у окремій будівлі, в прибудові до основного корпусу, вбудовуватися в габарити основного корпусу на першому і вище розташованих поверхах.

 

Таблиця 2- Типи зберігання в складах для сипких вантажів.
Рекомендоване устаткування для переміщення вантажу усередині складу

Тип складу Зберігання Устаткування для переміщення вантажу
при подачі при відвантаженні
Відкритий (рис. 12) у штабелях Пересувні і стаціонарні розвантажувальні машини, крани, стрічкові конвеєри Пересувні вантажні машини, крани, гідротранспорт
Закритий   підлогове (рис. 13) Розвантажувачі автомобілів і вагонів, стрічкові і скребкові конвеєри, норії Стрічкові і скребкові конвеєри, норії, пересувні навантажувачі
у бункерах і силосах Розвантажувачі автомобілів і вагонів, стрічкові і скребкові конвеєри, норії, шнеки, пневматичні транспортні пристрої Стрічкові і скребкові конвеєри, норії, шнеки, аерогравітаційні конвеєри

 

 

Рис. 12 - Схема відкритого механізованого складу сипкого вантажу:

Склади штабельного зберігання. Основним устаткуванням на складах зі штабельним зберіганням вантажів, що пакетуються, є електрозавантажувачі, які виконують операції як по складуванню, так і по навантаженню-розвантаженню в транспортні засоби. Також можуть використовуватися крани-штабелери, мостові крани, кран-балки та ін.

Такі склади повинні мати крок колон не менше 6 м, щоб не утрудняти роботу підлогового транспорту. Висота таких складів звичайно складає 5,4 і 6 м.

Склади із стелажним зберіганнямперспективно застосовувати в тих галузях промисловості, де вантажі зберігають тривалий час.

Стелажі – являють собою легку металеву конструкцію, нерідко пристосовану для зміни розмірів осередків відповідно до різних розмірів вантажних одиниць (рис. 14).

Стелажі бувають: однорядними, дворядними, наскрізними і спеціальними для рухомого зберігання вантажів. Однорядні стелажі установлюються тільки поряд із стінами складів. Дворядні стелажі більш поширені. Висота таких стелажів може досягати 30 метрів. Між стелажами передбачені проїзди для устаткування, що обслуговує ці стелажі. Недолік одно- і дворядних стелажів – невисокий коефіцієнт користування площі.

 

 

 


Стелажі з рухомим зберіганням розділяють на:

1) гравітаційні – якщо є необхідність виконувати значний об'єм підсортувальних робіт, тобто у міру звільнення лінії, під дією сил тяжіння вантаж переміщується по спеціальних роликах;

2) конвеєрні – аналогічні за типом дії з гравітаційним стелажем, але зберігаються вантажі в укрупнених одиницях на плоских піддонах або в контейнерах.

 

 

Перевагою такого складу є дотримання умови: вантаж, який перший надійшов на склад, першим з нього і відправляється.

Наскрізні стелажі дозволяють збільшити використовування площі за рахунок зменшення площ, зайнятих під проїзди. Подача вантажу на стелажі здійснюється почерговим заповненням (звільненням) на всю висоту кожного вертикального ряду осередків. Недолік таких складів: неможливість забирати вантаж у будь-який час і труднощі, що виникають при роботі електрозавантажувачів, які рухаються усередині стелажа з вантажем, піднятим на потрібну висоту.

Визначення місткості складу.Місткість складу циліндрової форми (силоса) визначається за формулою

, (3)

де D і H – діаметр і висота силоса, м;

r0 – об'ємна маса вантажу, кг/м3;

к = 0,95 – коефіцієнт заповнення складу.

Місткість механізованого складу прямокутної форми:

==, т, (4)

де ГДі – добовий вантажопотік надходження і-го вантажу, т/добу;

– річний вантажопотік надходження і-го вантажу, т/рік;

tЗі – прийнята норма запасу (зберігання) для і-го вантажу, доба;

eі – коефіцієнт транзитності для і-го вантажу.

nP – число днів роботи підприємства протягом року;

KH – коефіцієнт нерівномірності прибуття вантажу.

Норму запасу (tЗі) для складів сировини установлюють залежно від умов поставок того чи іншого вантажу, які визначають договорами поставки, правилами перевезень і іншими факторами. Визначають цю норму залежно від числа поставок вантажу за квартал.

Норма зберігання (tЗі) для складу готової продукції установлюється залежно від властивостей продукту, що зберігається, умов зберігання, вимог поставки продукту відповідної якості.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З курсу: Механізація ВРТС робіт. Конспект лекцій

Одеська національна академія харчових технологій.. кафедра Механіки і інженерної графіки КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Класифікація складів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізація вртс робіт
для студентів професійного напряму підготовки 6.050502 денної та заочної форм навчання     Затверджено Методичною радою ОНАХТ протокол №

Вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських (ВРТС) робіт
Сучасні потокові технологічні та автоматизовані лінії, міжцеховий і внутрішньоцеховий транспорт, вантажно-розвантажувальні операції вимагають застосування різноманітних типів підйомно-транспортних

Основні критерії вибору ПТМ
Класифікація підйомно-транспортних машин (ПТМ) Всі сучасні підйомно-транспортні машини за принципом дії діляться на:

Основні критерії вибору ПТМ
Зручність і економічна ефективність застосування тих або інших ПТМ залежить від вантажообігу, характеру вантажу, його маси, габаритних розмірів та інших умов. При виборі підйомно-транспортних машин

Вантажі та їх класифікація
Параметри і властивості вантажів (штучних, сипких, рідких) Вантажі можна розділити на три основні групи: штучні; рідкі і газоподібні та сипкі. Штучні вант

Безтарні перевезення і їх ефективність
Транспортні зв'язки і вантажопотоки підприємств.При виконанні ВРТС робіт можуть мати місце наступні 4 операції: Завантаження –захоплення вантажу з

Перевезення вантажів укрупненими транспортними одиницями
Підприємства можуть відпускати продукцію: у мішках; у контейнерах, причому в останньому випадку відпускання може бути або безтарним (насипом), або в тарі (мішках). В даний час широко використовують

Конструктивні елементи будівництва складів
Стіни.Повинні бути достатньо міцними, розрахованими на статичні горизонтальні навантаження від тиску зерна і домішки і динамічну – від вітру, бути стійкими при землетрусу. Одночасно з цим ст

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Послідовність розрахунку складу
1. Розрахунок складу слід починати з визначення місткості складу з урахуванням норм запасу і термінів зберігання. 2. Визначивши місткість складу, слід виз

Ланцюги
Залежно від призначення ланцюги підрозділяються на вантажні, приводні і тягові. Вантажні ланцюги призначені для піднімання вантажів у вантажопідйомних машинах.

Стрічки
Для ковшових елеваторів і стрічкових конвеєрів різних виробництв як тягові органи застосовують тканинні прогумовані ремені, а в окремих випадках тканинні стрічки. Прогумовані стрічки склад

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Залежно від розмірів частинок вантажу і його маси можна приблизно вибрати тип конвеєра (табл. 3 – 4) з подальшим уточненням його конструктивного виконання. Таблиця 3 -

Визначення режимів роботи транспортуючих машин
  За нормативами існує 5 класів режиму роботи транспортуючих машин: ВЛ (дуже легкий), Л (легкий), С (середній),

Визначення продуктивності і витрати енергії на переміщення вантажів
  Розрізняють наступні види продуктивності транспортуючих машин: масову (годинну), т/год; об'ємну, м3/год і штучну шт/год. Масова (годинна) продуктивність

Визначення опору руху тягового елемента
Розглянемо приклади визначення сили опору при різних видах переміщення вантажу. Переміщення вантажу по похилій площині

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Стрічковий конвеєр– одна з найпоширеніших машин безперервного транспорту з тяговим органом. Стрічкові конвеєри бувають стаціонарними і пересувними, з горизонтальними, зігнутими у в

Основні конструктивні елементи
Стрічковий транспортер складається з: гнучкої замкнутої, заздалегідь натягнутої стрічки; приводного і натяжного барабана; натягача; роликоопор для підтримки робочої і холостої гілок; приводу

Основи розрахунку
Продуктивність стрічкових конвеєрівзалежить від роду вантажу, що транспортується, і конструкції роликоопор. При транспортуванні штучних і сипких вантажів продуктивність визначають

Тяговий розрахунок стрічкового конвеєра
  Складемо розрахункову схему до тягового розрахунку (рис. 29). Для прикладу розглянемо стрічковий конвеєр, що складається з горизонтальної і похилої під певним кутом b складов

Теорія процесів завантаження, транспортування і розвантаження
Завантажувальний пристрій.Конструкцію і основні розміри завантажувального пристрою визначає наступна вимога: матеріал повинен поступати на стрічку з швидкістю, яка по можливості дорів

Конвеєрів
а) загальна схема; б) з плоским розімкненим настилом (тип ПР); в) з нерухомими бортовими направляючими Із збільшенням швидкості і дальності транспортування з'явля

Призначення, класифікація, конструкція
Елеваторами називають машини безперервного транспорту, які транспортують вантажі у вертикальному або близько до вертикального (круто-похилі – кут нахилу 60…80°) напрямах. На рис. 40 приведен

Процес розвантаження ковша на верхньому барабані
  На вантаж, що знаходиться в ковші (рис. 43), на прямолінійній ділянці траси при підйомі діє сила тяжіння G = , а на к

Поличні і люльковi норії
  Для піднімання по вертикалі або під великим кутом нахилу (більше 65°) штучних масових вантажів застосовують поличні і люлькові норії.

Тягового органу
ГВИНТОВИЙ (шнековий) КОНВЕЄР   Основою роботи гвинтового конвеєра є принцип кінематичної пари гвинт (вал із спіраллю) і гайка (вантаж, що тр

Основні параметри гвинтового конвеєра
Продуктивність гвинтових конвеєрів , м3/год, де - площ

Аерожолоби і аероліфти
У пристроях гравітаційного транспорту вантажі переміщаються в результаті власної ваги без додаткових витрат енергії ззовні. Гравітаційний транспорт простий і надійний в експлуатації, недор

Аерожолоби і аероліфти
Аерожолоб - це аерогравітаційний конвеєр, робота якого заснована на аеруванні вантажу, що приводить його в псевдозріджений стан. Аерожолоб складається з двох каналів 2 і 5 (рис. 52) розділен

Елементи вантажопідйомних машин - блоки, барабани, поліспасти
Призначення і класифікація вантажопідйомних машин Вантажопідйомні машини призначені для піднімання і переміщення в

Послідовність розрахунку вантажопідйомної машини
Початковими даними для розрахунку є: вантажопідйомність крана; швидкість піднімання вантажу; швидкість переміщення крана (візки); термін служби крана; максимальна висота піднімання.

Елементи вантажопідйомних машин
Блоками– називають деталі, які застосовуються для зміни напряму руху каната. За ступенем рухливості їх розділяють на нерухомі – блоки, які обертаються тільки на своїх осях і рухомі

Основи розрахунку механізму пересування
  Механізмами пересування називаються механізми, що забезпечують горизонтальний рух вантажопідйомної машини або її частини (візки). Залежно від типу вантажопідйомної машини розрізняют

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги