рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методична розробка лекції з предмету Медсестринство в хірургії

Методична розробка лекції з предмету Медсестринство в хірургії - раздел Педагогика, Міністерство Охорони Здоров’Я України ...

Міністерство охорони здоров’я України

Рівненський базовий медичний коледж

 

Методична розробка лекції

з предмету “Медсестринство в хірургії”

Тема: “Знеболення в діяльності медичної

сестри“

 

 

 

 

Підготував: Маркович Олексій Володимирович

 

Рівне 2011

Тема:«Знеболення в діяльності медичної сестри»

Кількість навчальних годин 2

ВідділенняСестринська справа.

 

 

І. Науково-методичне обґрунтування теми.

Знеболення, поряд застосуванням асептики і антисептики дала можливість хірургії розвинутись як клінічній науці і досягнути значних досягнень. Середньому медичному персоналу знання анестезіології потрібно як помічником лікаря-анестезиста при проведенні наркозу. Знання цієї теми потрібно також всім хірургічним сестрам для підготовки хворого до наркозу, для ведення хворих в ранньому післяопераційному періоді. Знання цієї теми також потрібно всьому середньому персоналу для підготовки, та проведення місцевого знеболення під час пункцій, діагностичних досліджень, невеликих оперативних втручань і інших маніпуляцій.

Навчальні цілі лекції.

1. Ознайомити учнів з підготовкою хворих до наркозу

2. Ознайомити з речовинами для наркозу

3. Навчити транспортувати хворих на операцію і з операції

4. Ознайомити з анестезіологічною апаратурою

5. навчити техніці місцевої анестезії, ознайомити з препаратами для анестезії

 

Цілі розвитку особистості майбутнього фахівця (виховні цілі).

1. Виховувати відповідальність майбутніх спеціалістів до вибраної спеціальності.

2. Виховати відповідальність до точного додержання правил проведення передопераційної підготовки і введення хворого в ранньому післяопераційному періоді.

3. Виховувати почуття відповідальності за проведення профілактичної роботи серед населення.

4. Виробляти в собі терпимість, такт при спілкуванні з хворими старшого віку, онкохворими.

5. Дотримуватись медичної таємниці.

6. Підкреслювати пріорітет вітчизняних вчених в розвитку сучасних методів знеболення.

Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни Знати Вміти
1. Попередні дисципліни: - Латинська мова   - Фармакологія     - Анатомія     - Сестринська справа   2. Наступні дисципліни: - Терапія - Акушерство   - Реаніматологія     3.Вутрішньо- предметна інтеграція -Десмургія - Опіки   - Передопераційний період   - Післяопераційний період     - Травми     - Онкологія Знати термінологію   Знати основні групи препаратів для знеболення, фармакодинаміку, фармакокінетику, шляхи введення. Анатомічні особливості будови тканин, розміщення судин, анатомію верхніх дихальних шляхів . Спадкові хвороби. Обстеження хворих.     Фармакологічне знеболення. Знеболення при пологах, перериванні вагітності. Травматичний шок. Невідкладна допомога.     Пов’язки. Знеболення при опіках різного ступеню. Правила підготовки хворого до операції. Основні аспекти догляду за хворими в післяопераційному періоді. Принципи надання невідкладної допомоги при травмах. Клінічні прояви при онкопатології. Виписувати рецепти, розраховувати дози. Правильно визначити місце та спосіб введення препарату.     Знайти проекцію проходження нервів   Обстежити пацієнта, встановити діагноз   Увести знеболюючі Провести знеболення   Надати невідкладну допомогу для попередження больового шоку.   .   Знеболити. Знеболити   Провести премедикацію.   Знеболити хворого після операції.   Надавати невідкладну допомогу для попередження травматичного шоку. Застосовувати анальгетики при онкопатології.

План та організаційна структура лекції.

Зміст лекційного матеріалу

Поняття про біль. Відчуття болю для живого організму є в певній мірі благо, форпост, що сигналізує про небезпеку. “Біль сторожовий пес здоров’я ”: – говорили в Стародавній Греції. Біль – це сигнал для функціональної перебудови всіх органів і систем від стану спокою до активної діяльності, направленої на боротьбу з ним.

Формування болю – багатоетапний процес. Першою ланкою цього ланцюга є нервові периферичні рецептори – больові, температурні, тактильні. Від них больовий імпульс повинен пройти певний шлях: по нервових волокнах у спинний мозок, потім по волокнах спинного мозку – до спеціального відділу головного мозку – зорового горба і ядер надгір’я. Однак больове подразнення сприймається свідомо лише після того, як імпульс поступить у кору головного мозку – вищий відділ центральної нервової системи (для того, щоб кора мозку могла сприйняти біль, вона має знаходитись в збудженому стані завдяки ретикулярній формації мозкового стовбура).

З іншої сторони потрібно пам’ятати, що хоча біль і є сторожовим сигналом, але якщо організм не має можливості від нього позбавитись (в першу чергу дуже сильний біль), в ньому виникають патологічні зміни. Зсуви в організмі поступово наростають і з часом можуть стати незворотними, що ставить організм на грань смерті.

Розрізняють два основних види знеболювання (анестезії) – загальне і місцеве.

Загальне знеболення.

В хірургічній практиці широко застосовують загальнознеболюючі засоби з метою усунення болю при травмах, захворюваннях і патологічних станах а також при хірургічних втручаннях.

Для зняття соматичного болю використовують в першу чергу наркотичні і ненаркотичні анальгетики і нестероїдні протизапальні засоби, для зняття вісцерального болю – спазмолітичні і холінолітичні препарати.

Наркотичні анальгетики – Морфіну гідрохлорид, Фентаніл, Промедол, Омнопон, Трамадол.

В хірургії наркотики використовують при підготовці до операції і післяопераційному періоді; при травмах і різних захворюваннях, які супроводжуються…   2. Ненаркотичні анальгетики –Анальгін, Кеторолак (синоніми Торадол, Кетанов, Кеторал).

Методика проведення інтубаційного наркозу

2. Вводять внутрішньовенно один із міорелаксантів короткочасної дії – дитилін, диплацин для розслаблення м’язів рота, глотки, трахеї. 3. За допомогою ларингоскопа в трахею вводять інтубаційну трубку. 4. Підключають до трубки наркозний апарат, який подає в легені газову наркозну суміш і забезпечує апаратне дихання. …

Футлярна анестезія кінцівок

Після обробки операційного поля тонкою голкою в ділянці ін`єкції проводять анестезію шкіри (за типом “лимонної шкірочки”), а потім довгою голкою,… Місцева внутрішньовенна анестезія. Показання: гострі гнійні захворювання… Техніка: використовують зазвичай 0,25% розчин новокаїну, до якого додають за показаннями антибіотики. Вільної лежить…

ЛІТЕРАТУРА

Основна: Л.Я.Ковальчук, Р.О.Сабадишин, О.В.Маркович «Коледжна хірургія».

Р.О.Сабадишин, І.В.Гашинський, О.В.Маркович «Медсестринство в хірургії».

Наукова: В.І.Стручков “Загальна хірургія”.

В.Шмідт М.І.Кузін “Загальна хірургія”

Д.Ф.Скрипниченко “Хірургія”

Методична: Д.Ф. Скрипниченко “Хірургія”

Ю.А. Несторенко “Хірургічні хвороби”.

– Конец работы –

Используемые теги: Методична, Розробка, лекції, предмету, Медсестринство, хірургії0.099

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методична розробка лекції з предмету Медсестринство в хірургії

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ НА ТЕМУ : «Збудження та гальмування в ЦНС. Інтегративна функція нервових ланцюгів».
Процеси збудження та гальмування в ЦНС... Збуджувальні синапси їх нейромередіатори розвиток збуджувального... Гальмівні синапси їх нейромедіатори...

Предмет и задачи курса Предмет экономики
Q количество продукции... P цена единицы продукции...

Дискуссия о предмете социальной психологии в 20-е годы. Современные представ­ления о предмете соци­альной психологии. Задачи социальной психологии и проблемы общества
Введение... Глава Дискуссия о предмете социальной психологии в е годы Глава Современные представ ления о предмете соци альной психологии...

ТЕМА 3. ПРЕДМЕТ МИСТЕЦТВА. СТИЛЬ І ХУДОЖНІЙ МЕТОД. ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА. Предмет мистецтва. Поняття стилю і художнього методу
План... Предмет мистецтва Художній образ Зміст і форма...

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 1.1. Предмет экономической теории
Предмет экономической теории е структура и функции... Лекция... Современная экономическая наука одно из величайших интеллектуальных достижений человечества Только благодаря...

Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ 1.1. Предмет психологии. 1.3. Принципы, задачи, области психологии
Цель получить теоретические знания по теме иметь представление о процедуре и... Ход занятия...

Предмет и метод статистики Предмет статистики 2. Основные понятия статистики
План... Предмет статистики... Основные понятия статистики Статистическая методология и организация статистики в РФ...

Лекция 1. Предмет и методология теории государства и права. 1. Предмет и объект изучения теории государства и права. 2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук
Лекция Предмет и методология теории государства и права... Предмет и объект изучения теории государства и права... Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук...

ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ. МЕСТО ФИЛОСОФИИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ Становление и развитие предмета философии
Изучение новой дисциплины Философия является основанием гуманитарной... В предлагаемом издании по курсу Философии помимо учебного материала по философии рекомендуемого для самостоятельной...

Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки
Кафедра екології харчових продуктів та виробництв... Опорний конспект лекцій... з курсу Основи екології...

0.043
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам