рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Щорічні відпустки

Щорічні відпустки - раздел Педагогика, Предмет трудового права: індивідуальні й колективні трудові відносини Категорії Працівників Тривалість Відпу...

Категорії працівників Тривалість відпустки Закон «Про відпустки» Примітка
Щорічні основні відпустки
Усі працівники Не менше 24 календарних днів Ч. 1 ст. 6 За відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору
Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин 24 календарні дні Ч. 2 ст. 6 Із збільшенням за кожних 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
Працівники, зайняті на підземних роботах і в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів Ч. 3 ст. 6 Із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на цьому підприємстві два роки і більше
Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин Ч. 5 ст. 6 Із збільшенням за кожних 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
Інваліди III групи 26 календарних днів Ч. 7 ст. 6  
Працівники, зайняті на підземних роботах і в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче 28 календарних днів Ч. 3 ст. 6 Незалежно від стажу роботи
Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв Ч. 4 ст. 6 За Списком робіт, професій і посад, затвердженим ПКМУ від 09.06.97 р. № 570
Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин 30 календарних днів Ч. 5 ст. 6  
Інваліди I і II груп Ч. 7 ст. 6  
Інваліди III групи До 26 календарних днів Ч. 7 ст. 6  
Особи віком до вісімнадцяти років 31 календарний день Ч. 8 ст. 6  
Керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та науковці До 56 календарних днів Ч. 6 ст. 6 Відповідно до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого ПКМУ від 14.04.97 р. № 346
Тимчасові працівники Пропорційно до відпрацьованого ними часу Ч. 9 ст. 6  
Сезонні працівники За Списком сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженим ПКМУ від 28.03.97 р. № 2782
Щорічні додаткові відпустки
Працівники, зайняті на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів До 35 календарних днів Ч. 1 ст. 7 За Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290
Працівники, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я П. 1 ч. 1 ст. 8 За Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290
Працівники з ненормованим робочим днем До 7 календарних днів П. 2 ч. 1 ст. 8 За списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Предмет трудового права: індивідуальні й колективні трудові відносини

Предмет трудового права індивідуальні й колективні трудові відносини... Предметом трудового права є суспільно трудові відносини які виникають в результаті укладення трудового договору між...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Щорічні відпустки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Форма трудового договору
Для трудового договору законодавством передбачено, як правило, письмову Форму. Стаття 24 КЗпП містить перелік випадків, коли додержання письмової форми трудового договору є обов'яз

Переведення працівника на інше підприємство або перехід на виборну посаду
Пункт 5 статті 36 КЗпП України передбачає дві різні підстави для припинення трудового договору — переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію та перехід пра

Підстави, передбачені контрактом
Згідно з пунктом 8 статті 36 КЗпП України підставами для припинення трудового договору можуть бути додаткові, не передбачені законодавством підстави, зазначені у контракті. Відповідно до с

Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи
Аморальним проступком слід вважати винні дії чи бездіяльність, що порушують моральні норми, притаманні даному колективу, суперечать змісту трудових обов’язків працівника і тим самим дискредитують в

Основний робочий час поділяється на: робочий час нормальної тривалості, скорочений і неповний робочий час.
Згідно з ст.45 Конституції України максимальна тривалість робочого часу визначається законом, яка не може бути збільшена у локальних нормах, якими в більшості випадків здійснюється ре­гулювання три

Щорічні відпустки
Категорії працівників Тривалість відпустки Закон «Про відпустки» Примітка Щорічні основні відпустки

Соціальні відпустки
Категорія особи – отримувача відпустки Тривалість відпустки Закон «Про відпустки» Примітка У зв'язку з вагіт

Відпустки без збереження заробітної плати
Категорія особи – отримувача відпустки Тривалість відпустки Закон «Про відпустки» Примітка Мати, що має двох

Інформування про нещасний випадок та організація його розслідування
Про кожний нещасний випадок сам потерпілий, або працівник, який його виявив, або свідок нещасного випадку має негайно повідомити безпосереднього керівника робіт або іншу відповідал

Інформування про нещасний випадок та організація його розслідування
Про кожний нещасний випадок сам потерпілий, або працівник, який його виявив, або свідок нещасного випадку має негайно повідомити безпосереднього керівника робіт або іншу відповідал

Інформування про результати розслідування. Облік нещасних випадків
Підготовлені комісією за підсумками її роботи матеріали передаються роботодавцеві. Він повинен розглянути та затвердити примірники актів форми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) протягом доби

Контроль за розслідуванням нещасних випадків
Функції нагляду та контролю за своєчасним та об'єктивним розслідуванням нещасних випадків, виконанням заходів, спрямованих на усунення причин нещасних випадків, здійснюють органи державного управлі

Спеціальне розслідування нещасних випадків
Спеціальному розслідуванню підлягають: нещасні випадки зі смертельними наслідками; групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівни

Звітування про нещасні випадки, аналіз їх причин
Роботодавець на підставі актів форми Н-1 та форми НПВ подає відповідним організаціям державну статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держкомстатом, і несе відповідальність за

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги