рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Реферат "психологічна характеристика особистості в сучасній вітчизняній психології"

Реферат "психологічна характеристика особистості в сучасній вітчизняній психології" - Реферат, раздел Психология, Національний Транспортний Університет Факультет Економіки, Менеджмен...

Національний транспортний університет

Факультет економіки, менеджменту і права

Кафедра філософії і педагогіки

 

 

Реферат

 

з дисципліни:

"Психологія і педагогіка"

 

 

Тема: "Психологічна характеристика особистості в сучасній вітчизняній психології"

Виконала:

Студентка групи ТР-ІІ-2

Черткова А.В.

Перевірила:

Лавринович О. А.

 

 

Київ 2012


План

  1. Особистість у культурно-історичній теорії Л.С. Виготського
  2. Особистість у теорії С.Л. Рубинштейна
  3. Теорія діяльності О.М. Леонтьева та поняття особистості
  4. Погляди Б.Г. Ананьева на особистість
  5. Концепція особистості Г.С Костюка

Список літератури

Особистість у культурно-історичній теорії Л.С Виготського

Перший закон стосується розвитку і побудови вищих психічних функцій, які є основним ядром особистості. Це закон переходу від безпосередніх,… Другий закон формулюється так: відношення між вищими психологічними функціями… Третій закон може бути названий законом переходу функцій із зовнішнього у внутрішній план. Психологічна функція в…

Особистість у теорії С.Л. Рубинштейна

Особистість зумовлена історично — еволюцією живих істот, історією становлення людства і особистою історією розвитку людини. Тому в структурі… Особистість є тим більш значущою, чим більше в індивідуальному заломленні в… Особистість визначається своїм ставленням до навколишнього світу, до суспільного оточення, до інших людей. Це…

Теорія діяльності О.М. Леонтьева та поняття особистості

Реальною основою особистості людини визнається сукупність її відношень до світу, що є суспільними за своєю природою і реалізуються разом.… Є три основних параметри особистості: широта зв'язків людини зі світом,…

Погляди Б.Г. Ананьева на особистість

Структура особистості поступово складається в процесі її соціального поступу. Особистість є продуктом життєвого шляху людини. Інтраіндивідуальна… Структура особистості будується за двома основними типами взаємозв'язків —…

Концепція особистості Г.С Костюка

Об'єктивна соціальна сутність особистості завжди реалізується суб'єктивними психічними засобами. Одночасно соціально зумовлене психічне в людини… Психічна діяльність особистості відбувається в результаті інтеграції психічних… Особливості нейродинаміки відіграють суттєву роль у становленні індивідуальної своєрідності особистості. Проте…

Список літератури

2. Выготский Л.С. Вопросы теории и истории психологии // Собрание сочинений: В 6 т. Москва, 1982. 3. Выготский Л.С. Кризис семи лет // Собр. соч.: В 6 т. — Т.4. — М., 1984. … 4. Дубровина И.В. и др. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В.Дубровина, Е.Е.Данилова,…

– Конец работы –

Используемые теги: Реферат, Тема, Психологічна, характеристика, особистості, сучасній, вітчизняній, психології0.119

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Реферат "психологічна характеристика особистості в сучасній вітчизняній психології"

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Реферат на тему: Інтерферони. Загальна характеристика інтерферонів
Львівський національний університет імені Івана Франка.. Біологічний факультет.. Реферат на тему Інтерферони..

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОСОБИСТОСТІ, ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА
Не слід вважати, що немовля - це чиста дошка, на якій під впливом соціуму пишуться ознаки людяності. Немовляті притаманні анатомічні та.. Тільки іидивідні якості, тобто притаманні людині задатки, анатомо-фізіологічні.. Якщо уявити, услід за П. Жане, неймовірне що внаслідок якихось драматичних подій зникли створені людст вом культура..

Реферат по дисциплине экономика в образовании на тему: Органы управления системой образования, их структура и функции
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования.. тульский государственный педагогический университет им л н толстого.. реферат..

реферат по биологии на тему сердце
У эхиурид, сипункулид и щупальцевых (кроме плеченогих) сердце отсутствует. Плеченогие, помимо сердца расположенного близ желудка и связанного с.. Для членистоногих характерно спинное сердце гомологичное спинному сосуду.. Сердце оболочников, сокращаясь, проталкивает кровь то в одном, то в других направлениях. У бесчерепных нет..

Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
На сайте allrefs.net читайте: тема 1. загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. 4. с в крива..

Реферат на тему: Методы психологии труда, их классификация
Реферат на тему методы психологии труда их классификация.. возможности и ограничения.. по предмету психология труда..

Реферат на тему: «Приоритетные направления внешней политики России на современном этапе»
Уральский государственный университет путей сообщения.. факультет управления процессами перевозок кафедра политологии..

Реферат на тему: «Понятие и сущность этики в исламе»
Кафедра профессиональной этики.. реферат..

Реферат по дисциплине безопасность жизнедеятельности на тему: аварийно химически опасные вещества ахов
Учреждение высшего профессионального образования.. финансовый университет.. при правительстве Российской Федерации..

0.049
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам