рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Особливості процесу формування навичок

Особливості процесу формування навичок - раздел Психология, Психологія Формування Навичок Проходить Нерівномірно На Перших Етапах Фор...

Формування навичок проходить нерівномірно

 1. На перших етапах формування навичок проходить інтенсивно:
  1. збільшується швидкість дій;
  2. зменшується кількість помилок.
 2. На наступних етапах – інтенсивність зменшується.
 3. На першому етапі настає „плато” (крива стає близькою до горизонтальної).
 4. „Плато” оцінюється різними психологами (педагогами) по різному:
  1. одні вважають „плато” межею вдосконалення навички (Торндайк та ін.);
  2. інші (більшість українських дослідників) тільки за певних умов „плато” є межею.

 

Якщо змінити мотиви, інтереси тощо (або методи формування навички) від „плато” крива йде вгору, тобто навичка продовжує вдосконалюватись.

 

Кількість вправ

Криві вправляння при формуванні навички уколу рапірою в ціль за різними методами формування навички.

 

 1. Успіхи формування навички залежать від методів її формування:

Ці успіхи відбиваються у кривій вправляння.

„Плато” у цій кривій виникає внаслідок:

1) невідповідності прийомів, які приводять до досконалості і формування навички;

2) втоми людини;

3) зниження інтересу людини до вправ;

4) невідповідності вправ для подальшого вдосконалення дій.

 1. Успіх формування навички залежить:

1) від знання людиною кожного результату виконання вправи;

2) від розуміння людиною суті своїх помилок.

 1. Успіх формування навичок залежить від наступних методів:
  1. починати від найпростішого;
  2. далі опрацьовувати комплекс операцій;
  3. дотримуватися повільного темпу тільки на початкових етапах;
  4. не дотримуватись довго повільного темпу;
  5. правильно розподіляти вправи в часі:
 • на початку виконувати відносно велику кількість вправ;
 • потім поступово їх зменшувати.
  1. стимулювати людину переживати свій успіх чи успіх товариша;
  2. здійснювати самоконтроль.

 

 1. Передумови ефективного формування навичок:
  1. Цілеспрямованість.
  2. Наявність:
 • мотивів;
 • потреб;
 • інтересів;
 • установки.
  1. Тренування і виконання вправ має бути осмисленим.

Постійне знання учнем результатів виконання дій.
Тема № 7 : Увага .

 

Поняття про увагу та її фізіологічні основи . Значення уваги в житті та діяльності людини . Види уваги / мимовільна ,довільна , післядовільна / .

Властивості уваги .Причини нестійкості уваги . Неуважність та її види .

Увага та особистість .

Ключові поняття : увага , мимовільна , довільна , післядовільна увага , стійкість , розподіл , обсяг , переключення , неуважність , нестійкість уваги .

Орієнтовна тематика практичних робіт :

- Визначення індивідуальних особливостей уваги .Встановлення зв'язку між властивостями уваги та продуктивністю діяльності . / ПФ.Е.54.ПР.Р.196 / .

Орієнтовна тематика самостійної роботи :

- Порівняйте продуктивність різних видів уваги , обгрунтуйте свої висновки .

/ ПФ.С.56.ПП.Н.205 /.

- Значення уваги в пізнавальній діяльності людини . / ПФ.С.61.ПП.Р.227 / .

Увага –форма психічної діяльності людини, що виявляється в її спрямованості і зосередженості на певних об’єктах із одночасним відволіканням від інших.

К.Д. Ушинський Я.А.Коменський

Увага – ті двері душі, через які проходять Увага – світло

об’єкти зовнішнього світу, відображені навчання.

свідомістю.

Увага – „служанка” у психології

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Психологія

Запорізький педагогічний коледж.. О М Мельник Загальна..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Особливості процесу формування навичок

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Запоріжжя
2004р. Укладач:кандидат педагогічних наук О.М.Мельник     Комп’ютерна верстка: В.М.Смоляк

Психологія
"Псюхе" (гр. psyche) – душа   Основні прояви психіки і їх взаємодія Процеси Стани Власти

Структура психології
Загальна Історія

Структура психології
Загальна Історія

Конкретні наукові методи у педагогічних і психологічних дослідженнях
  Метод є спеціально організоване спостереження

Розвиток психіки
Тип н/с Представники Стадія розвитку психіки Форми поведінки Сітчата Гангліозна     Трубча

Спрямованість особистості
Інтерес — емоційний вияв пізнавальних потреб особистості.

Характеристика груп за рівнем розвитку
№ п/п Назва групи Структура Форма діяльності Мета діяльності Неорганізовані групи

Механізми взаємовпливу індивідів у групі
• імітація • навіювання • конформізм • переконання Типи міжособистісних стосунків (за М.Обозовим) &nbs

Соціометрична методика
∆- хлопчики O - дівчатка - вибір - взаємний вибір   &n

Діяльність
Діяльність- внутрішня (психічна) і зовнішня (фізична) активність людини, яка регулюється усвідомленою метою. Діяльність – специфічна форма суспіль

Структура діяльності
Спонукання до діяльності  

Мотиваційний компонент навчальної та іншої діяльності
МОТИВИ

Операційні компоненти навчання
Будь яка діяльність

Види уваги
             

I=K+lg+C
Адаптація – зміна чутливості: як повне знищення відчуттів (пристосування) як притуплення чутливості як підвищення чутливості Сенсибілізація – підвищення чут

Індивідуальні особливості сприймання
◊ синтетичний аналітичний аналітико-синтетичний емоційний Спрямованість особистості

Види пам’яті
        &n

Мислення
"Мислення дає знання про істотні властивості, зв’язки і відношення об’єктивної реальності; здійснює у процесі пізнання перехід від явища до його сутності". Мислення – опосередков

Види мислення
За формою наочно-дійове наочно-образне абстрактно -логічне За характером задач, які ви

Види мови
Зовнішня   Внутрішня Усна

Види уяви
             

Теорії емоцій
"Еволюційна" теорія Дарвіна (пристосувальна біологічна функція). Теорія Джеймса – Ланге (причина емоцій в зміні рухової сфери). Біологічна Теорія Антохіна П.К. (по

Етапи вольової дії
Усвідомлення мети і прагнення досягнути її Усвідомлення ряду можливостей досягнення мети Прояв мотивів, які підтверджують чи заперечують ці можливості Боротьба моти

Темперамент
Темперамент – сукупність індивідуальних особливостей особистості, що характеризують динамічну і емоційну сторону її діяльності і поведінки.    

Характер
Характер -індивідуальні поєднання стійких психічних особливостей людини, що обумовлюють типовий для даної особистості спосіб поведінки у певних життєвих умовах і обставинах.

Здібності
Здібності – індивідуально –психологічні особливості, які є умовою успішного виконання конкретної діяльності, проявляються у динаміці оволодіння необхідними для неї знаннями, уміння

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • Популярное
 • Облако тегов
 • Здесь
 • Временно
 • Пусто
Теги