рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конкретні наукові методи у педагогічних і психологічних дослідженнях

Конкретні наукові методи у педагогічних і психологічних дослідженнях - раздел Психология, Психологія   ...

 

Метод є спеціально організоване спостереження

об’єктивного має спеціальну мету

спостереження містить такі вимоги:

 

 

1. Цілеспрямованість – визначення мети і завдань дослідження.

2. Природні умови – типовість умов спостереження (щоб учні не знали, що за ними ведеться спостереження)

3. Наявність плану

4. Ведення щоденника

5. Точне визначення об’єкта спостереження

предмета

6. Обмеження дослідником мінімальних ознак, які є предметом спостереження.

7. Вироблення дослідником однозначних критеріїв оцінки цих ознак.

 

8. Забезпечення чіткості і спостереження

тривалості

 

Позитивним у цьому методі є те, що зберігається природність вияву педагогічних і психологічних явищ.

Негативне у цьому методі:

· Дослідник займає пасивну позицію (чекає, поки виникне явище)

· Майже виключає кількісний аналіз, що знижує надійність висновків

· Обмежує виявлення причин

· Вимагає витрати великої кількості часу

Цей метод використовується у взаємодії з іншими науковими методами.

 

Метод запитань

 

— базується на цілеспрямованому одержанні інформації шляхом усного і

письмового опитування.

— може реалізовуватись у трьох формах

метод бесіди

інтерв’ю

анкетування

— вимагає заздалегідь розробленої програми прямих і опосередкованих

запитань.

— вимагає забезпечення

планування

лаконічного формулювання

конкретності ЗАПИТАНЬ

однозначності

послідовності постановки

запитань — від простих

до складних

— вимагає розробки надійної і простої системи критеріїв оцінок запитань

— вимагає забезпечення дослідником

· Умов

· Ситуацій які стимулюють і

· Зручної форми заохочують

 
 


учнів і піддослідних

до відповідей

фіксації відповідей

обробки відповідей

— використовується разом з іншими методами.

Одні й ті сам запитання можуть бути поставлені особам,

які за соціальними

психологічними ознаками входять в одну групу.

 

Зміст системи запитань може включати оцінки

· своєї поведінки

· своїх психічних станів та самопочуттів у різних ситуаціях

 
 


громадських побутових

виробничих

Часто в цьому методі дається система готових відповідей.

Метод тестів

 

ТЕСТ від лат. – випробування

Короткочасне стандартне завдання, використання якого може

служити показником:

1. розвитку певних

психічних функцій:

· спостережливості

· пам’яті

· мислення

· уяви

· уваги тощо

2. наявності чи відсутності

рівня певних:

· знань

· умінь

· навичок

· психічних якостей

· якостей вихованості

3. ступеня придатності

готовності до певної професії

підростаючої особистості людини

 

4. діагнозу психічних захворювань

5. інтересів

думок

здібностей людини

здатності

 

Метод тестів застосовується з метою:

· диференціації та порівняння

· профвідбору

за певними якостями учнів, які — навчались

— виховувались

в одних умовах

 

Метод експерименту у психології та педагогіці

 

Цей метод :

— дозволяє

здійснювати активний

керований вплив на — педагогічне

— психологічне

явище, яке

досліджується

— пов’язаний із створенням дослідником специфічних умов

— полягає в організації цілеспрямованого спостереження

— пов’язаний із плановою зміною окремої ситуації

— доцільно застосовувати у тих випадках, коли досліднику

відомі елементи гіпотези, які необхідно перевірити

 


 

Позитивним а) викликає те — психічне

у цьому методі — педагогічне явище, яке його

є те, що сам цікавить

дослідник б) може чітко враховувати різні умови, які

впливають на досліджуване явище

в) може змінювати одні умови та зберігати інші

— психологічних

— педагогічних явищ

г) може повторювати дослідження і тим самим

нагромаджувати дані й на основі великої кількості

даних судити про — типовість

— випадковість прояву явища,

яке визначається

д) може виявляти надійність висновків

 

Цей метод має

 

три форми: три різновиди:

       
   
 


- лабораторний - формуючий - соціометрія

- клінічний - перетворюючий

- природний - психолого-педагогічний

 
 


експеримент


Тема № 3 : Мозок і психіка .

 

Мозок як орган психіки .Загальне поняття про будову нервової системи . Кора великих півкуль мозку та її роль . Нервові процеси в корі великих півкуль головного мозку . Види гальмування . Рефлекторна діяльність мозку . Системність в роботі мозку . Поняття про першу та другу сигнальні системи .

 

Ключові поняття : мозок , нервова система , нервові процеси , гальмування , збудження , рефлекторна діяльність , системність , перша , друга сигнальна система .

 

Орієнтовна тематика самостійної роботи :

 

- Нервові процеси в корі великих півкуль головного мозку . / ПФ.С.50.ПП.Р.168 / .

- Поняття про динамічний стереотип . / ПФ.С.48.ПП.Р.149 / .

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Психологія

Запорізький педагогічний коледж.. О М Мельник Загальна..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конкретні наукові методи у педагогічних і психологічних дослідженнях

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Запоріжжя
2004р. Укладач:кандидат педагогічних наук О.М.Мельник     Комп’ютерна верстка: В.М.Смоляк

Психологія
"Псюхе" (гр. psyche) – душа   Основні прояви психіки і їх взаємодія Процеси Стани Власти

Структура психології
Загальна Історія

Структура психології
Загальна Історія

Розвиток психіки
Тип н/с Представники Стадія розвитку психіки Форми поведінки Сітчата Гангліозна     Трубча

Спрямованість особистості
Інтерес — емоційний вияв пізнавальних потреб особистості.

Характеристика груп за рівнем розвитку
№ п/п Назва групи Структура Форма діяльності Мета діяльності Неорганізовані групи

Механізми взаємовпливу індивідів у групі
• імітація • навіювання • конформізм • переконання Типи міжособистісних стосунків (за М.Обозовим) &nbs

Соціометрична методика
∆- хлопчики O - дівчатка - вибір - взаємний вибір   &n

Діяльність
Діяльність- внутрішня (психічна) і зовнішня (фізична) активність людини, яка регулюється усвідомленою метою. Діяльність – специфічна форма суспіль

Структура діяльності
Спонукання до діяльності  

Мотиваційний компонент навчальної та іншої діяльності
МОТИВИ

Операційні компоненти навчання
Будь яка діяльність

Особливості процесу формування навичок
Формування навичок проходить нерівномірно На перших етапах формування навичок проходить інтенсивно: збільшується швидкість дій; зменшується кількість помилок.

Види уваги
             

I=K+lg+C
Адаптація – зміна чутливості: як повне знищення відчуттів (пристосування) як притуплення чутливості як підвищення чутливості Сенсибілізація – підвищення чут

Індивідуальні особливості сприймання
◊ синтетичний аналітичний аналітико-синтетичний емоційний Спрямованість особистості

Види пам’яті
        &n

Мислення
"Мислення дає знання про істотні властивості, зв’язки і відношення об’єктивної реальності; здійснює у процесі пізнання перехід від явища до його сутності". Мислення – опосередков

Види мислення
За формою наочно-дійове наочно-образне абстрактно -логічне За характером задач, які ви

Види мови
Зовнішня   Внутрішня Усна

Види уяви
             

Теорії емоцій
"Еволюційна" теорія Дарвіна (пристосувальна біологічна функція). Теорія Джеймса – Ланге (причина емоцій в зміні рухової сфери). Біологічна Теорія Антохіна П.К. (по

Етапи вольової дії
Усвідомлення мети і прагнення досягнути її Усвідомлення ряду можливостей досягнення мети Прояв мотивів, які підтверджують чи заперечують ці можливості Боротьба моти

Темперамент
Темперамент – сукупність індивідуальних особливостей особистості, що характеризують динамічну і емоційну сторону її діяльності і поведінки.    

Характер
Характер -індивідуальні поєднання стійких психічних особливостей людини, що обумовлюють типовий для даної особистості спосіб поведінки у певних життєвих умовах і обставинах.

Здібності
Здібності – індивідуально –психологічні особливості, які є умовою успішного виконання конкретної діяльності, проявляються у динаміці оволодіння необхідними для неї знаннями, уміння

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги