рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розвиток психіки

Розвиток психіки - раздел Психология, Психологія Тип Н/с Представники Стад...

Тип н/с Представники Стадія розвитку психіки Форми поведінки
Сітчата Гангліозна     Трубчаста   Центральна н/с   Кора великих півкуль   Кишковопорожнинні Черви, комахи.     Хордові (ланцетник)   Хребетні     Людина   Подразливість Елементарна сенсорна чутливість Перцептивна (предметне сприймання) -\\-   Поява свідомості   Тропізми Інстинкт, умовний рефлекс Навик   Інтелектуальні форми поведінки Діяльність  

 

ü Подразливість - здатність живого організму реагувати на дію біологічно значимих подразників.

ü Чутливість - здатність сприймати подразники, що володіють сигнальною функцією по відношенню до подразника, що має пряме біологічне значення.

ü Свідомість - вища форма відображення навколишньої дійсності за допомогою мови.

 

o сукупність знань про світ;

o розрізнення S і О і відношення S і О ;

o можливість цілеспрямованої діяльності.


Тема № 5 : Загальне поняття про особистість .

 

Психологічна характеристика особистості .Поняття : індивід , особистість , індивідуальність . Народження особистості .

Характеристика особливостей особистості / активність , стійкість , динамічність , соціальна роль , життєва позиція / .Відносна стійкість властивостей особистості .

Структура особистості . Спрямованість особистості / потреби , переконання , інтереси , ідеали , світогляд / .Самосвідомість та форми її виявлення .

Формування особистості . Фактори формування особистості .

Сучасні теорії особистості у вітчизняній психології .

Поняття про групи . Види груп . Структура міжособових відносин в групах та колективах . Колектив та особистість . Статус людини в групі . Лідерство в групі . Референтна група .

Ключові поняття : особистість , індивід , індивідуальність , особливості особистості, структура особистості , спрямованість особистості , самосвідомість , група , види груп , колектив , соціограма , соціоматриця , структура групи , ділові , особистісні взаємини , статус , самооцінка , лідерство , референтна група .

Орієнтовна тематика практичних робіт :

- Визначення самооцінки , її змісту та характеру . Застосування методів самопізнання та вивчення важливих рис особистості . \ ПФ.Е.57.ПР.Р.212 / .

- Соціометричне дослідження групових відносин : скласти та проаналізувати соціоматрицю та соціограму групи . Визначення статусу особистості в групі .

/ ПФ.С.62.ПП.Р.228 / .

Орієнтовна тематика самостійної роботи :

- Дайте характеристику структурі особистості за К.К. Платоновим .

/ ПФ.С.53.ПР.Р.191 / .

- Покажіть значення статусу людини в групі для рівня розвитку її самооцінки . /ПФ.Е.54.ПР.Р.199 / .

- Розкрити суть аналітичної теорії особистості Карла Густава Юнга .

/ ПФ.С.62.ПР.О.232 /.

- Назвіть основні положення гуманістичної теорії особистості Абрахама Маслоу .

/ ПФ.Е.54.ПР.Р.199 / .

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Психологія

Запорізький педагогічний коледж.. О М Мельник Загальна..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розвиток психіки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Запоріжжя
2004р. Укладач:кандидат педагогічних наук О.М.Мельник     Комп’ютерна верстка: В.М.Смоляк

Психологія
"Псюхе" (гр. psyche) – душа   Основні прояви психіки і їх взаємодія Процеси Стани Власти

Структура психології
Загальна Історія

Структура психології
Загальна Історія

Конкретні наукові методи у педагогічних і психологічних дослідженнях
  Метод є спеціально організоване спостереження

Спрямованість особистості
Інтерес — емоційний вияв пізнавальних потреб особистості.

Характеристика груп за рівнем розвитку
№ п/п Назва групи Структура Форма діяльності Мета діяльності Неорганізовані групи

Механізми взаємовпливу індивідів у групі
• імітація • навіювання • конформізм • переконання Типи міжособистісних стосунків (за М.Обозовим) &nbs

Соціометрична методика
∆- хлопчики O - дівчатка - вибір - взаємний вибір   &n

Діяльність
Діяльність- внутрішня (психічна) і зовнішня (фізична) активність людини, яка регулюється усвідомленою метою. Діяльність – специфічна форма суспіль

Структура діяльності
Спонукання до діяльності  

Мотиваційний компонент навчальної та іншої діяльності
МОТИВИ

Операційні компоненти навчання
Будь яка діяльність

Особливості процесу формування навичок
Формування навичок проходить нерівномірно На перших етапах формування навичок проходить інтенсивно: збільшується швидкість дій; зменшується кількість помилок.

Види уваги
             

I=K+lg+C
Адаптація – зміна чутливості: як повне знищення відчуттів (пристосування) як притуплення чутливості як підвищення чутливості Сенсибілізація – підвищення чут

Індивідуальні особливості сприймання
◊ синтетичний аналітичний аналітико-синтетичний емоційний Спрямованість особистості

Види пам’яті
        &n

Мислення
"Мислення дає знання про істотні властивості, зв’язки і відношення об’єктивної реальності; здійснює у процесі пізнання перехід від явища до його сутності". Мислення – опосередков

Види мислення
За формою наочно-дійове наочно-образне абстрактно -логічне За характером задач, які ви

Види мови
Зовнішня   Внутрішня Усна

Види уяви
             

Теорії емоцій
"Еволюційна" теорія Дарвіна (пристосувальна біологічна функція). Теорія Джеймса – Ланге (причина емоцій в зміні рухової сфери). Біологічна Теорія Антохіна П.К. (по

Етапи вольової дії
Усвідомлення мети і прагнення досягнути її Усвідомлення ряду можливостей досягнення мети Прояв мотивів, які підтверджують чи заперечують ці можливості Боротьба моти

Темперамент
Темперамент – сукупність індивідуальних особливостей особистості, що характеризують динамічну і емоційну сторону її діяльності і поведінки.    

Характер
Характер -індивідуальні поєднання стійких психічних особливостей людини, що обумовлюють типовий для даної особистості спосіб поведінки у певних життєвих умовах і обставинах.

Здібності
Здібності – індивідуально –психологічні особливості, які є умовою успішного виконання конкретної діяльності, проявляються у динаміці оволодіння необхідними для неї знаннями, уміння

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги