рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Уява

Уява - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень   300.Процес Відтворення У Психіці Людини Пред...

 

300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше вона ніколи не сприймала називають:

відчуття

сприймання

мислення

уява

пам'ять

301.Позначте характеристику уяви, що відображає здатність породжувати певну кількість нових образів упродовж певного проміжку часу:

продуктивність уяви

осмисленість уяви

оригінальність уяви

суб’єктивність

немає правильної відповіді

302.Позначте характеристику уяви, що відображає міру індивідуальності, несхожості на інші тих образів, які є продуктами уяви:

продуктивність уяви

осмисленість уяви

оригінальність уяви

суб’єктивність

немає правильної відповіді

303.Багатство образів уяви залежить від :

сприймання

досвіду

настрою

виховання

спадковості

304.Позначте образ уяви, створений засобом гіперболізації:

 

 

А. Б. В. Г.

 

305.Позначте образ уяви, створений засобом аглютинації:

 

 

А. Б. В. Г.

 

306.Позначте образ уяви, створений засобом аналогії:

 

 

А. Б. В. Г.

307.Позначте образ уяви, створений засобом наголошення:

 

 

 

А. Б. В. Г.

308.Залежно від характеру продуктивності уяву поділяють на творчу та:

технічну

наукову

художню

репродуктивну

порівняльну

309.Репродуктивна уява також має назву:

технічна

наукова

художня

відтворювальна

творча

310.Залежно від характеру продуктивності уяву поділяють на репродуктивну та:

технічну

наукову

художню

творчу

порівняльну

311.Залежно від міри довільності уяву поділяють на пасивну та:

технічну

наукову

художню

активну

порівняльну

312.Залежно від міри довільності уяву поділяють на активну та:

технічну

наукову

пасивну

художню

порівняльну

313.Вид уяви, що пов’язаний з створенням образів бажаного майбутнього:

мимовільна

мрія

сновидіння

пасивна

ілюзія

314.Позначте засіб уяви, що полягає в створенні нового образу шляхом сполучення елементів, узятих з різних уявлень:

літота

аналогія

аглютинація

наголошення

гіперболізація

315.За допомогою якого прийому уяви був створений образ Русалки, Кінтавра, Єдинорога:

літота

аналогія

аглютинація

наголошення

гіперболізація

316.Позначте засіб уяви, що полягає в збільшенні предмета:

літота

аналогія

аглютинація

наголошення

гіперболізація

317.Створення нових образів уяви шляхом перебільшення характеристик об’єкта:

типізація

аналогія

аглютинація

наголошення;

гіперболізація

318.За допомогою якого прийому уяви був створений образ велетня Гуллівера:

літота

аналогія

аглютинація

наголошення

гіперболізація

319.Позначте засіб уяви, що полягає в зменшенні предмета:

літота

аналогія

аглютинація

наголошення

гіперболізація

320.За допомогою якого прийому уяви був створений образ хлопчика-мізинчика, Дюймовочки:

літота

аналогія

аглютинація

наголошення

гіперболізація

321.За допомогою якого прийому уяви був створений літак, вертоліт, підводний човен:

літота

аналогія

аглютинація

наголошення

гіперболізація

322.Як називається створення нового образу уяви, схожого на реально існуючий об’єкт, але з проектуванням в ньому принципово нової моделі:

літота

аналогія

аглютинація

наголошення

гіперболізація

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Уява

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги