рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Увага

Увага - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень 348.Особлива Форма Психічної Діяльності, Яка Виявляється У С...

348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах:

мислення

сприймання

запам’ятовування

увага

емоції

349.Позначте здатність людини довільно спрямовувати увагу на ті чи інші об’єкти:

цілеспрямованість

уважність

стійкість

мимовільність

об’ємність

350.Увага суб’єкта , зосереджена на його почуттях, бажаннях думках:

довільна

чуттєва

оперативна

зовнішня

внутрішня

351.Увага суб’єкта , зосереджена на об’єктах оточуючого середовища:

довільна

мимовільна

оперативна

зовнішня

внутрішня

352.Переміщення уваги з одного об’єкту на інший:

стійкість

переключення

розподіл

зосередження

мимовільність

353.Позначте властивість уваги, що допомагає учням під час уроку свідомо переносити увагу з одного об’єкту на інший:

стійкість

концентрація

переключення

розподіл

об’єм

354.Одночасне зосередження уваги на двох чи більше об’єктах:

стійкість

переключення

розподіл

зосередженість

мимовільність

355.Властивість уваги, що допомагає вчителю бачити весь клас, слідкувати за часом, розповідати матеріал, показувати на дошці:

стійкість

концентрація

переключення

розподіл

об’єм

356.Здатність тривалий час зосереджувати увагу на певному об’єкті без відволікань:

стійкість

переключення

розподіл

зосередженість

мимовільність

357.Позначте властивість уваги, що допомагає учням під час уроку тривалий час утримувати увагу на певному предметі чи діяльності:

стійкість

переключення

розподіл

об’єм

мимовільність

358.Яка властивість уваги зайва:

стійкість

переключення

розподіл

зосередженість

важливість

359.Яка властивість уваги спостерігається в наступному прикладі: «Учитель математики настільки сильно заволодів увагою учнів, пояснюючи нову теорему, що ніхто з них не почув дзвінка з уроку»:

стійкість

переключення

розподіл

зосередженість

об’єм уваги

360.Який з пізнавальних психічних процесів не є самостійним:

увага

уява

сприймання

мислення

відчуття

361.Вид уваги, що характеризується відсутністю заздалегідь поставленої мети та прикладанням вольових зусиль:

мимовільна

довільна

післядовільна

довільно-мимовільна

немає правильної відповіді

362.Назвіть вид уваги, яка свідомо спрямовується і регулюється особистістю:

мимовільна

довільна

післядовільна

довільно-мимовільна

немає правильної відповіді

363.Вид уваги, основним фактором виникнення якої є інтерес:

мимовільна

довільна

післядовільна

довільно-мимовільна

немає правильної відповіді

364.З наведеного переліку виберіть той, де запропоновано лише властивості уваги

об’єм, переключення, інтенсивність, післядовільність

розподіл, переключення, стійкість, мимовільність

контрольованість, інтенсивність, активність, розподіл, стійкість

об’єм, розподіл, стійкість, переключення уваги

немає правильної відповіді

365.Функція уваги, яка допомагає виділити об’єкт серед багатьох інших:

вибіркова

контролююча

довільна

мимовільна

післядовільна

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Увага

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Темперамент
  392.Позначте спадкові здобутки людини: особливості розуму людські задатки, риси темпераменту і характеру людський мозок і його пластичніс

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги