рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Темперамент

Темперамент - раздел Психология, Питання загальної психології І рівень   392.Позначте Спадкові Здобутки Людини: ...

 

392.Позначте спадкові здобутки людини:

особливості розуму

людські задатки, риси темпераменту і характеру

людський мозок і його пластичність, тип вищої нервової діяльності, людські задатки

інтереси, задатки, тип вищої нервової діяльності

рішучість, витримка

393. Сукупність вроджених індивідуальних особливостей та властивостей психіки людини, які характеризують динамічну та емоційну сторону поведінки людини, її діяльність і спілкування:

характер

уважність

воля

мислення

темперамент

394.Позначте вроджені індивідуальні особливості людини:

характер

здібності

воля

уважність

темперамент

395.Темперамент відноситься до :

психічних властивостей

психічних станів

психічних процесів

психічних засобів

немає правильної відповіді

396.Скільки типів темпераменту виділяв Гіппократ в своїй типології?

один

два

три

чотири

п’ять

397.Позначте темперамент людини, яка має сильну, врівноважену і рухливу нервову систему:

меланхолік

флегматик

сангвінік

холерик

398.Позначте тип темпераменту людини, про яку говорить народна мудрість «Поспішиш – людей насмішиш»:

меланхолік

флегматик

сангвінік

холерик

399.Якого типу темпераменту не існує:

меланхолік

флегматик

сангвінік

холерик

невротик

400.Людина з яким типом темпераменту має сильний, врівноважений, інертний тип нервової системи:

меланхолік

флегматик

сангвінік

холерик

401.Позначте дитині з яким типом темпераменту слід виховувати активність, швидкість:

флегматику

холерику

сангвініку

меланхоліку

невротику

402.Людина з яким типом темпераменту має слабкий тип нервової системи:

меланхолік

флегматик

сангвінік

холерик

403.Людина з яким типом темпераменту має підвищену чуттєвість, занижену самооцінку, низьку працездатність:

меланхолік

флегматик

сангвінік

холерик

404.Тип темпераменту особистості, який характеризується низькою працездатністю і витривалістю, надзвичайною чутливістю:

холеричний

сангвінічний

флегматичний

меланхолійний

немає правильної відповіді

405.Позначте тип темпераменту дитини, яка любить вишукувати темні, затишні місця для роздумів, ніжна, вимагає багато батьківської турботи і люблячого розуміння:

меланхолік

флегматик

сангвінік

холерик

невротик

406.Позначте дитині з яким типом темпераменту слід виховувати впевненість в своїх силах, товариськість :

холерику

флегматику

сангвініку

меланхоліку

невротику

407.Позначте тип темпераменту дитини, яка часто бунтує, яку часто можна бачити в гніві, вона знає, чого хоче, і завжди прагне будь-якими способами досягти своїх цілей:

меланхолік

флегматик

сангвінік

холерик

невротик

408.Позначте дитині з яким типом темпераменту слід виховувати стриманість:

холерику

флегматику

сангвініку

меланхоліку

невротику

409.Який вчений визначив чотири основні типи нервової системи:

Виготський Л.

Костюк Г.

Дарвін Ч.

Павлов І.

Сєченов І.

410.Яка властивість нервової системи зайва при визначенні типу темпераменту:

сила

рухливість

врівноваженість

функціональність

немає правильної відповіді

411.Позначте людину, якій властиві постійні хвилювання з любого приводу:

агресивна

обдарована

тривожна

гіперактивна

чутлива

 

412.Позначте холеричний тип темпераменту:

 

А
Г
В
Б

 

413.Позначте меланхолічний тип темпераменту:

 

А
Г
В
Б

 

414.Позначте флегматичний тип темпераменту:

 

А
Г
В
Б

 

415.Позначте сангвінічний тип темпераменту:

 

А
Г
В
Б

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Питання загальної психології І рівень

Тема Психологія як наука аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Темперамент

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Психологія як наука
1.Позначте, предмет вивчення загальної психології: аргументи і факти психічного розвитку людини лише закони психічного розвитку факти, механізми і законо

Мозок і психіка
  55.У людини носієм психіки є: рецептори емоційно – вольова сфера розум головний мозок матерія 56.

Розвиток психіки і свідомості
81.Простим живим істотам притаманна лише: свідомість психіка розум діяльність подразливість 82.Позначте здатн

Психологія особистості
  90.Позначте людину як біологічну істоту, носія вроджених особливостей: особистість суб'єкт індивідуальність індивід

Міжособистісні взаємини
118.Певну сукупність людей, об'єднаних за умовними або реальними ознаками в одне ціле називають: соціальною групою фізичною групою істотною групою

Психологія діяльності
140.Діяльність - це… судження, думки, переконання форма активного ставлення людини до довколишнього світу пасивне ставлення до оточення всі відп

Спілкування
  185.Складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного називають: гра

Відчуття і сприймання
  233.Пізнавальний психічний процес відображення в моз­ку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпо­середній дії на її органи чуття: відчуття сприйма

Мислення та мова
  275. Процес опосередкованого й узагальненого відо­браження людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх іс­тотних зв'язках і відношеннях: увага уява

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Уява
  300.Процес відтворення у психіці людини предметів та явищ, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створення нових образів предметів та явищ, котрих раніше в

Увага
348.Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості свідомості особистості на значних для неї явищах: мислення сприймання запам’ятов

Емоції і почуття Воля
366.Позначте форму психічного відображення оточуючого світу у виді короткочасних переживань людини, що виражають її відношення до дійсності, реакцію на вплив внутрішніх і зовнішніх

Характер
416.Характер відноситься до : психічних властивостей психічних станів психічних процесів психічних засобів немає правильної відповіді

Здібності
434.Індивідуальні особливості людини, які виступають умовами успішного виконання будь-якої однієї чи декількох діяльностей називають: здібності звички ці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги